Menu:

Bleskovky

další...

Vyhledat

Přihlášení

jméno:
heslo:

Zasílání novinek

email:

RSS

Seznam grantů, které byly řešeny na pracovišti romistiky


 

Poznání romské tradice - předpoklad k optimalizaci komunikace ve společnosti (FRVŠ, 1994)
řešitel: PhDr. Milena Hübschmannová, CSc.

Struktura romské rodiny (UK, 1995)
řešitel: PhDr. Milena Hübschmannová, CSc.

Lexikografické zpracování romských dialektů (GAUK, 1995-1997)
řešitelé: PhDr. Milena Hübschmannová, CSc., PhDr. Svetislav Kostić, Dr.

Dialektologický popis slovenské romštiny (Sasakawa 1996-1997)
řešitel: Mgr. Jan Červenka

Reinterpretace základních romistických textů (Interní grant UK, 1997)
řešitelé: PhDr. Milena Hübschmannová, CSc., Mgr. Jan Červenka 

Výzkum romské hudby v České republice (Research Support Scheme of the Open Society Institute/Higher Education Support Programme;1997)
spoluřešitel: PhDr. Milena Hübschmannová, CSc. ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu AV ČR

Dialectological Description of the Central Slovak-Romani Language (Research support Scheme of the Open Society Institute, 1997-1999)
řešitel: Mgr. Jan Červenka

Výzkumný záměr lingvistický: Jazyk - stuktura, vývoj, komunikace (podíl na celofakultním projektu, MŠMT 1999 – 2004)
hlavení řešitel: Doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.
spoluřešitelé: Doc. PhDr. Milena Hübschmannová, CSc., Mgr. Jan Červenka

Podpora výuky romštiny a romistiky na FF UK v Praze (Open Society Fund, 2000)
řešitel: Mgr. Jan Červenka

Research on the Ethnocultural Identity of the Roma through their Life Stories Naratives (PHARE, 2000)
koordinátor projektu: Mgr. Jan Červenka

Ministerské rozvojové projekty MŠMT:

2001
Příprava bakalářského studijního programu „romistika“
řešitel: Doc. PhDr. Milena Hübschmannová, CSc.

2002
Příprava bakalářského studijního programu „romistika“

řešitel: Doc. PhDr. Milena Hübschmannová, CSc.


2003
Příprava bakalářského studijního programu „romistika“

řešitel: Doc. PhDr. Milena Hübschmannová, CSc.

2004
Rozvoj návazného magisterského studijního oboru romistika

řešitel: PhDr. Hana Šebková

2005
Rozvoj struktury navazujícího magisterského studijního programu "romistika"

řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

2006
Rozvoj struktury bakalářského studijního programu „romistika“

řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

2007
Rozvoj struktury bakalářského studijního programu „romistika“

řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Výzkumný záměr lingvistický: Jazyk jako lidská činnost, její produkt a faktor
(spolupráce na podúkolu „Jazykový systém a etnografie komunikace v kontextu jazykových svazů“; MŠMT 2005 – 2011)
řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Fond rozvoje vysokých škol/ Vnitřní soutěž:

2005
Zajištění informační základny pro výuku oboru romistika


2006
Inovace předmětů Terénní výzkum 2 a Konverzace

řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.


2011
Romové ve střední, východní a jihovýchodní Evropě - dějiny a současnost
řešitel: Mgr. Michael Beníšek

(Informace a záznamy k cyklu přednášek, podpořeného touto dotací)


2012

Odborná příprava a technické zabezpečení předmětu Zpracování a analýza nahrávek

řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

2015

Inovace předmětu Vlašská romština

řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.


Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy (MŠMT):

2007
Příprava a pilotní ověření metod sociolingvistického výzkumu situace romštiny na území ČR


2008
Sociolingvistický výzkum situace romštiny na území ČR 
(závěrečná zpráva)

Ke zprávě doplňujeme nahrávku besedy s rodilými mluvčími, která byla součástí její prezentace 17.4.2009 na FF UK. Nahrávka je ve formátu mp3 a je rozdělena do částí podle témat, která za sebou následovala:
1. Úvod a představení účastníků: /docs/Kon01-Uvod.mp3
2. Vztah k romštině 1: /docs/Kon02-Vztah1.mp3
3. Tvorba v romštině: /docs/Kon03-Tvorba.mp3
4. Vztah k romštině 2: /docs/Kon04-Vztah2.mp3
5. Příležitosti ke komunikaci v romštině: /docs/Kon05-Komunikace.mp3
6. Diskuse a závěr: /docs/Kon06-Diskuse.mp3

2009
Výzkum a ověření možnosti práce s romštinou na školách - (závěrečná zpráva)

Metodika kurzů romštiny a použité materiály - (příloha závěrečné zprávy)
řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D
.

2010
Kvalitativní a kvantitativní analýza jazykové situace Romů v ČR (závěrečná zpráva)

řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

2011
Tvorba zvukových a doprovodných metodických materiálů k výuce romštiny
řešitelka: Mgr. Helena Sadílková, M.A.
- výstup najdete v samostatné rubrice

PRVOUK - Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově/VVZ:
2012 - 2016 Romové v synchronní a diachronní perspektivě řešitel:
PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Grantová agentura České republiky (GA ČR):
2008 - 2010 Přejímání a difuze gramatických struktur: česká a slovenská romština v kontaktu

řešitel: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (ÚLUG)
2011 - 2013 Jazykový atlas centrální romštiny
řešitel: Mgr. Viktor Elšík, Ph.D. (ÚLUG)

2015 - 2017 Migrace Romů z České a Slovenské republiky do Velké Británie a Kanady
řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Program na podporu implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
(Úřad vlády ČR):
2010
Slovník romských neologismů
řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

- výstup najdete v samostatné rubrice

2011
Multidialektní slovník romštiny
řešitel: Mgr. Pavel Kubaník
- výstup najdete v samostatné rubrice

2015
Jazyková socializace mluvčích romštiny v ČR
řešitel: Mgr. Pavel Kubaník

2016
Webová podpora pro učitele a uživatele psané romštiny
řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D

2017
Rozšíření webové podpory pro učitele a uživatele psané romštiny
řešitel: PhDr. Jan Červenka, Ph.D 

2016
Slovník olašské romštiny
řešitel: Mgr. Markéta Hajská 

Evropská komise/EACEA - LLP:
2011 - 2014 QualiRom (Quality Education in Romani for Europe)
řešitel: Mgr. Helena Sadílková, M.A.

Program MŠMT na podporu integrace romské komunity:
2010 Výzkum romského osidlování Brna 1945-73
koordinátorka: Mgr. Helena Sadílková, M.A.
- výstupy naleznete zde: Výzkumná zpráva, Dokumenty


Erasmus +
září 2016 - srpen 2019 Inovácia didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia
hlavní řešitel: Štátny pedagogický ústav v Bratislave
spoluřešitelé: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Jan Červenka, Helena Sadílková) a Nansen Fredssenter/Nansen Center for Peace and Dialogue, Lillehammer, Norsko
nadnárodní projektové setkání 23.-24.3. 2017

2017 Úřad vlády ČR 
Rozšíření slovníku olašské romštiny
řešitel: Mgr. Markéta Hajská 

2018 Bader Philantropies
Oral history of Czechoslovakia and the Vlach Roma
řešitel: Mgr. Markéta Hajská 

 

 

zpět...
Datum: 26. 1. 2008, Autor: , Přečteno: 1058x, VytisknoutPoslat emailem