Menu:

Bleskovky

další...

Vyhledat

Přihlášení

jméno:
heslo:

Zasílání novinek

email:

RSS

Slovník romských neologismůNež přejdete do slovníku aktualizovaného za rok 2016, doporučujeme přečíst si ÚVOD:


Te aven saste the bachtale, manušale so kada genen!

Na tomto místě nacházíte slovník romských nových pojmů, který se bude nadále rozvíjet, rozšiřovat a přibývat - a rovněž opravovat a upravovat (diskusi a upozornění na chyby vítáme). Co od něj lze očekávat a co naopak ne? Jeho hlavním cílem v současné době je přinášet těm, kdo píší texty v romštině a zejména do ní překládají z češtiny, přehled romských výrazů pro různé české pojmy, a to tak, jak je již někdy publikovali romští autoři. Nejde tedy v této fázi ze strany tvůrců slovníku o žádná vlastní doporučení, nejde o návrhy nových (nebo naopak starobylých) zajímavých slov pro obohacení romštiny.

Každý, kdo někdy do romštiny překládal, nebo i přímo v romštině psal například novinový článek, jistě narazil na problém romského vyjádření některých pojmů. Většinou si nějak poradíme, jde ovšem o to, že daný výraz, který v romštině zatím nemá tradici, v článku zapadne, a při jeho další potřebě ho někdo vytváří znovu, třeba i jinak, a není vyloučeno, že ho napadne nějaký horší způsob vyjádření. I kdyby ale ten další překlad byl lepší, cesta k rozvoji romštiny tudy nevede. Šance je pouze v tom, že lepšího výrazu se skutečně ujme komunita pisatelů i čtenářů, výraz pro daný pojem se začne opakovat a zažije se, přestane se o něm přemýšlet a už se jen jeho pomocí vyjadřuje to, co chtěl pisatel čtenáři říci. Dokonce i kdyby si lidé pro ustálení vybrali výraz méně vhodný, pořád je to lepší, než začínat stále znova.  

Eva Danišová, která se dlouhodobě překlady novinových textů do romštiny zabývá, již v roce 2005 navrhovala vytvoření internetové stránky, kde by se mohly jednotlivé pojmy probírat a diskutovat o jejich překladu. Tato naše stránka je prvním krokem. Paľikeras tuke igen but pheňije vaš e inspiracija! V této fázi přinášíme tedy přehled výpisků, jak si kdo z romských překladatelů s kterými výrazy poradil, diskuse nad vybranými slovy již může probíhat pod článkem, který právě čtete: dole pod článkem je možnost přidat komentář! Diskutovat přímo pod vlastním slovníkem, který si můžete prokliknout nad tímto úvodem, software neumožňuje, samotný slovník se vám však ve vašem prohlížeči otevírá v novém okně, takže by to neměl být problém.

Když už jsme u poděkování, děkujeme rovněž autorům romských textů, z nichž jsme zatím vypisovali: kromě zmíněné Evy Danišové jsou to zatím: Jaroslav Baník, Bušalka (romské jméno), Emil Cina, Patrik Čonka, Bertin Demeter, Gejza Demeter, Vojtěch Demeter, V.F., Andrej Giňa, Dezider Giňa, Ondřej Giňa, Emilie Horáčková, Gejza Horváth, Jan Horváth (uváděný i jako Janko Horváth), Milena Hübschmannová, Andrea Kačová, Emilie Kačová (uváděná i jako Milka Kačová), Veronika Kačová (uváděná i jako Veronika Kačo), Emil Miko – Pupa ( uváděný i jako Emil Miko, Emil Pupa), Vlado Oláh, Lucie Sharrii Oračková, Marja (?Margita) Reiznerová, Ivan Veselý, Tumaro rat (pseudonym), Lajla Žigová.

Zatím (v letech 2010, 2011 a 2016) se začalo vypisovat z některých ročníků romských časopisů, a to pouze v ČR, takže kromě inspirativních autorů ze Slovenska (které budeme zahrnovat v roce 2017, protože hovoří severocentrální romštinou stejně jako autoři z našeho slovníku) tak ještě například chybějí čistě náhodou někteří významní překladatelé či autoři z ČR, ale snažíme se postupně podchytit všechny, kdo dosud v ČR v romštině publikovali.
Dosud jsou zachycena následující čísla romských časopisů (v abecedním pořadí):
 Amaro gendalos 1997: 7-8, 1998: 7, 1999: 5, 2000: 5,6,10,11, 2001: 3,4, 2003: 1-2, 6

 Romano gendalos 1992: 3-4, 5

 Romano hangos: 2002: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 2006: 17, 2008: komplet (což je 1-2,I-III, 3-6), 2010: 8, 9, 10-11, 14, 15, 16, 17, 2015: komplet, 2016: 1-11, 14-16.

 Romano kurko 1991: 23, 1996: 8

 Romano voďi 2010: 1-2, 4, 5, 6


A ještě zůstaneme u poděkování: projekt byl podpořen Úřadem vlády ČR v rámci dotačního programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2010, 2011 a 2016. Na excerpcích se v roce 2010 podílely zejména Zuzana Bodnárová, Kristýna Frydrýšková a Jiřina Stolařová, která se zároveň starala o administrativu. V letech 2011 a 2016 vypisovala už jen Kristýna Frydrýšková. Rádi bychom při příležitosti prezentace slovníku vzpomněli i na Milenu Hübschmannovou (1933-2005), která věnovala mnoho energie právě rozvoji psané romštiny a zejména nových pojmů, a kromě toho byla učitelkou všech zúčastněných a přítelkyní většiny z excerpovaných autorů.

Realizátoři: Redakčně se na slovníku podílela Helena Sadílková. Hlavním řešitelem projektu v letech 2010 a 2016 (a autorem této úvodní stránky) byl Jan Červenka. Největší práci na koncepci, rozjezdu a realizaci slovníku ovšem udělal v letech 2010-11 Pavel Kubaník, který byl také hlavním řešitelem v roce 2011.

Co tedy ve slovníku najdete?

Podoba hesla: Abecedně řazená hesla jsou v češtině (modře) a vedle nich červeně romský ekvivalent, tak jak ho použil romský překladatel. U podstatných jmen je za romským heslem ještě rod (m znamená maskulinum neboli mužský a f je femininum neboli ženský), u pomnožných je pl jako plurál (množné číslo). Xenoklitická přídavná jména, což jsou v zásadě přejímky kromě nejstarších, mívají uvedeny oba rody na znamení toho, že v prvním pádě mají oba rody stejnou koncovku (moderno murš, moderno džuvľi). Následuje (už černě a kurzívou) celá věta, jak byl daný výraz použit, a za ní česká varianta (tedy jak vypadala daná věta v dvojjazyčně publikovaném článku v české verzi). Následuje bibliografický údaj, tedy zkratka časopisu (RH je Romano hangos, RV je Romano voďi, ročník a strana) za ní je zkratka autora textu. Co která zkratka znamená, uvádíme zde (zkratky jsou řazeny podle abecedy: 
AG = Andrej Giňa, AK = Andrea Kačová, BD = Bertin Demeter, Bu = Bušalka (romské jméno), DG = Dezider Giňa, EC = Emil Cina, ED = Eva Danišová, EH = Emilie Horáčková, EK = Emilie Kačová (uváděná i jako MK: Milka Kačová), EMP = Emil Miko – Pupa ( uváděný i jako Emil Miko, Emil Pupa), GD = Gejza Demeter, GH = Gejza Horváth, IV = Ivan Veselý, JB = Jaroslav Baník, JH = Jan Horváth (uváděný i jako Janko Horváth), LSO = Lucie Sharrii Oračková, LŽ = Lajla Žigová, MH = Milena Hübschmannová, MK = viz EK, MR = Marja (?Margita) Reiznerová, OG = Ondřej Giňa, PČ = Patrik Čonka,  TR = Tumaro rat (pseudonym), VD = Vojtěch Demeter, VF = V.F., VK = Veronika Kačová (uváděná i jako Veronika Kačo), VO = Vlado Oláh.
Po zkratce autora následuje název článku, z něhož byl výraz vypsán, většinou v obou jazycích. 
POZOR! Budete-li konfrontovat heslo nebo větu přímo s originálním článkem, může se stát, že bude vypadat trochu odlišně. Je to tím, že autoři nebo redaktoři někdy ponechávali v textech odchylky od pravopisné normy přijaté už Svazem Cikánů - Romů v roce 1971 a rozšířené Pravidly romského pravopisu v roce 2008. Nejde ovšem jen o pravopis - zápis hlásek: snažili jsme se v některých případech i příkladové věty redigovat dle předchozích edičních zkušeností, zejména na základě pozitivních příkladů z jiných romských textů, aby slovník přeci jen plnil funkci pomoci při dalším psaní. Nešlo snad ani o velké ani příliš časté zásahy, cílem bylo větší přiblížení požadovanému významu nebo poromštění tam, kde se dotyčný autor nechal příliš vést českým originálem a existuje nezpochybnitelný správněji romský ekvivalent. Takovéto zasahování do jazyka samozřejmě už záleží na citu, takže někomu může výsledek připadat nezredigovaný, ale naším cílem bylo hesla upravovat co nejméně! Úplné originály lze najít v citovaných článcích a máme je pro zanícenější zájemce rovněž vypsány.

Výběr hesel: Někoho možná překvapí, že bylo z tolika novinových článků vypsáno relativně málo výrazů, protože romský tisk se už z principu musí hemžit novými tématy. Tedy: vypsaných výrazů máme již nyní asi dvojnásobek, ovšem při klasifikaci jsme vyřadili výrazy, které byly přejímkami z češtiny nebo slovenštiny, respektive z jejich původní slovní zásoby. Takové slovo si každý překladatel může vytvořit sám, a dle naší zkušenosti to spíše přátele romštiny provokuje (i když přejímání se nevyhne snad žádný jazyk na světě). Na druhé straně může mnohé naopak v našem slovníku překvapit přítomnost řady přejímek mezinárodních slov, jako je klient /klijentos, kompetentní /kompetentno apod. Je to proto, že použití mezinárodních slov (kromě toho, že se jim dá obtížně vyhnout) romštinu obohacuje, přitom nebrání porozumění nejen ze strany našich Romů, ani ze strany jiných Romů ze světa, ale zároveň neohrožuje osamostatňování - emancipaci romštiny od češtiny a slovenštiny. Zkrátka když je z latinského slova activitas české a slovenské aktivita i anglické activity, španělské actividad, francouzské activité, odpadá důvod, proč by se romština v tomto slově měla odlišovat od češtiny či slovenštiny, a naopak ji to z určitého někdy může i činit světovější. 

Tedy ještě jednou: děkujeme těm, co si skutečně přečetli úvod a  
aktualizovaný slovník je k prokliknutí ZDE

But bacht but sasťipen!

zpět...
Datum: 14. 2. 2011, Autor: , Přečteno: 8071x, VytisknoutPoslat emailem