Menu:

Bleskovky

další...

Vyhledat

Přihlášení

jméno:
heslo:

Zasílání novinek

email:

RSS

Romové ve světě a jejich dějiny 2011/12 ZS


 
ZS 2011/12

cyklus přednášek:
Romové ve střední, východní a jihovýchodní Evropě - dějiny a současnost
Elena Marušiaková, PhD, Vesselin Popov, PhD

Série přednášek přehledným způsobem shrne základní informace o historii a kultuře romských skupin ve světě s důrazem na prostor střední, východní a jihovýchodní Evropy. Přednášky budou určeny studentům romistiky, nicméně jsou otevřeny i ostatním studentům FFUK. Přednášky jsou rozděleny do několika tematických okruhů: romská migrace od příchodu Romů do Evropy do dnešní doby; interní charakteristika a typologie romských komunit v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy (vzájemné podobnosti, rozdíly a téma přeshraničních skupin); historie usídlení romských komunit v regionech střední, východní a jihovýchodní Evropy a historie politických opatření uplatňovaných vůči Romům (s důrazem na odkaz tří politických celků - Osmanské říše a Ruského a Rakousko-Uherského císařství); současná situace romských skupin v Evropě a politika vůči Romům na úrovni jednotlivých států i Evropské unie; současný rozvoj romské občanské společnosti, snahy o vytvoření "romského národa" a utváření nových identit u části romských komunit. Průběžně bude debatována otázka různého pojetí Romů jako skupiny v rámci oboru romistika a současná diskuze v oboru na toto téma. Studenti budou též průběžně seznamováni s možnostmi práce se zdroji k tématu.

! Výuka probíhá od 17.10. do 1.11.2011. Úvodní hodina 12.10.2011, závěrečná hodina 2.11.2011

Místo: Celetná 20, č.m. 134 (po, út), 135 (st, čt)
17:30-19:05
info: helena.sadilkova@ff.cuni.cz

Požadavky:

průběžná příprava na jednotlivé přednášky (četba zadané literatury)
klauzurní práce - zadání ZDE


Plán přednášek a zadané texty:

[st 12.10.2011, Celetná 135]
Úvodní hodina

[po 17.10.2011, Celetná 134]
1. Historiografie původu Romů a jejich příchodu do Evropy
Courthiade, Marcel. The Gangetic City of Kannauj: Original Cradle-Town of the Rromani People. Rukopis, později v: Rroms: From the Ganges to the Thames, Hertfordshire: Hertfordshire University Press, 2004, s. 105-126.
Okely, Judith. Historical categories and representations. [část 1, část 2, část 3] In: The Traveller-Gypsies. Cambridge University Press, 1983, s. 1-27.
Matras, Yaron. Theories on the origins of the Romani population. In: Romani
. A Linguistic Introduction. Cambridge University Press 2002, s. 14-20.
Další doporučená literatura k tématu ZDE.
Záznam přednášky č. 1

[út 18.10.2011, Celetná 134]
2.  Romové v Osmanské říši
Marushiakova Elena, Popov, Veselin. Ottoman Empire. In: Factsheets on Roma. Council of Europe. Dostupné z: http://www.coe.int/education/roma nebo http://romafacts.uni-graz.at/index.php/history/early-european-history-first-discrimination/ottoman-empire
Záznam přednášky č. 2

[st 19.10.2011, Celetná 135]
3. Romové ve Valašsku a Moldávii, Romové v Rakousko-Uherském císařství
Austro-Hungarian Empire. In: Factsheets on Roma. Council of Europe. Dostupné z: http://romafacts.uni-graz.at/index.php/history/state-policies-integration-forced-assimilation-deportation/austro-hungarian-empire nebo http://www.coe.int/education/roma

Horváthová, Emília. Cigáni na Slovensku v rámci Uhorska. [část 1, část 2] In: Cigáni na Slovensku. Historicko-etnografický náčrt. Slovenská Akadémia vied, Bratislava, 1964, s. 96-153.
Záznam přednášky č. 3

[čt 20.10.2011, Celetná 135]
4. Romové v Ruské říši
Marushiakova, Elena, Popov, Veselin. Russian Empire. In: Factsheets on Roma. Council of Europe. Dostupné z http://romafacts.uni-graz.at/index.php/history/state-policies-integration-forced-assimilation-deportation/russian-empire nebo http://www.coe.int/education/roma.
Záznam přednášky č. 4

[po 24.10.2011, Celetná 134]
5. Romské migrace od 19. století dodnes
Marushiakova, Elena, Popov, Veselin. Roma European migrations from 15th century till nowadays.  
Vyšlo v polském překladu pod titulem Na Zachod, a nawet na Wschod. In: Dialog / Pheniben Nr.11, 1011, str.22-35.
Uherek, Zdeněk. Romské migrace ze Slovenska v kontextu evropských migračních trendů. In: S
ociologický časopis / Czech Sociological Review, 2007, Vol. 43, No. 4, s. 747-774.
Záznam přednášky č. 5

[út 25.10.2011, Celetná 134]
6. Etnická a sociální struktura romských komunit ve světě
Matras, Yaron. Romani dialects: a brief overview. In: Romani. A Linguistic Introduction.
Cambridge University Press 2002, s. 5-13.
Kenrick, Donald. The Romani World. Historical Dictionary of the Gypsies. Hatfield: University of Hertfordshire Press, 2004. [Vybraná hesla.] 
Záznam přednášky č. 6

[st 26.10.2011, Celetná 135]
7. Romové v regionech střední, východní a jihovýchodní Evropy - etnická a sociální struktura
Marushiakova, Elena, Popov, Veselin. A contemporary picture of Romani communities in Eastern Europe. In: Factsheets on Roma Culture. Council of Europe. 
Horváthová, Emília. Cigáni v juhovýchodnej Európě, najmä na Blakáne. In: Cigáni na Slovensku. Historicko-etnografický náčrt. Slovenská Akadémia vied, Bratislava, 1964, s. 75-95.
Záznam přednášky č. 7

[čt 27.10.2011, Celetná 135]
8. Romové v regionech střední, východní a jihovýchodní Evropy - základní etnokulturní charakteristiky
Marushiakova, Elena, Popov, Veselin. Roma Culture. In: Factsheets on Roma Culture. Council of Europe.
Marushiakova, Elena, Popov, Veselin. Roma Court in Central, Easter and South Eastern Europe. In: Factsheets on Roma Culture. Council of Europe.
Záznam přednášky č. 8

[po 31.10.2011, Celetná 134]
9. 
Politika evropských státu vůči Romům a
Romské hnutí v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy
Improving the tools for the social inclusion and non-discrimination of Roma in the EU.  Summary and selected projects. European Commission Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Unit G.4, June  2010.
Kovats, Martin. The European Roma Question. In: Briefing paper, New series 31 (March 2002), The Royal Institute of International Affairs.

Kovats, Martin. The politics of Roma identity: between nationalism and destitution. In: www.openDemocracy.net, 30 July 2003.
Marushiakova, Elena, Popov, Veselin. The Roma - a Nation Without a State? Historical Background and Contemporary Tendencies. In: Burszta, W., T. Kamusella, and S. Wojciechowski, eds. Nationalismus Across the Globe: An overview of the nationalism of state-endowed and stateless nations, Poznan: School of Humanities and Journalism, 2005, 433-45.

Záznam přednášky č. 9

[út 1.11.2011, Celetná 134]
10. Závěrečné shrnutí a debata
Záznam posledního setkání

[po 7.11.2011, Celetná 134]
Závěrečná
hodina 

Další doporučená literatura:
Kenrick, Donald. 2004. The Romani World. Historical Dictionary of the Gypsies. Hatfield: University of Hertfordshire Press.
Liegeois, Jean-Pierre. 2007. Roma in Europe. Strasbourg: Council of Europe Publ.
Crowe, David M. 2007. A History of the Gypsies of Eastern Europe and Russia. New York:
Palgrave Macmilan.
Fraser, Angus. 1995. The Gypsies. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publishers. [Český překlad: Cikáni. Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 1998.]
Guy, Will. (Ed.) 2001. Between Past and Future. The Roma of Central and Eastern Europe. Hatfield: University of Hertfordshire Press.

Klimova-Alexander, Ilona. 2005. The Romani Voice in World Politics. The United Nations and Non-State Actors. Hants: Ashgate.

Marushiakova, Elena; Popov, Vesselin. 2001. Gypsies in the Ottoman Empire. Hatfield: University of Hertfordshire Press. 
Mirga, Andrzej; Mroz, Lech. 1994. Cyganie. Odmiennosc i nietolerancija, Waszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stewart, Michael. 1997. The Time of the Gypsies.
Boulder Colorado: Westview Press. [Český překlad: Čas Cikánů. Brno: Barrister & Principal; Olomouc: Univerzita Palackého, 2005.]
Sutherland, Anne. 1975. Gypsies: The Hidden Americans. Prospect Heights, Illinois: Waveland Press.
Tcherenkov, Lev; Laederich, Stephane. 2004. The Roma.
Otherwise known as Gypsies, Gitanos, Tsiganes, Ţigani, Çingene, Zigeuner, Bohémiens, Travellers, Fahrende, etc. Vol. 1. History, Language, and Groups. Vol. 2. Traditions and Texts. Basel: Schwabe Verlag.
Vermeersch, Peter. 2006. The Romani Movement. Minority Politics & Ethnic Mobilization in Contemporary Central Europe. New York & Oxford: Berhahn Books.

Achim, Viorel. 1998. The Roma in Romanian History. Budapest: CEU Press.
Bakker, Peter; Kyuchukov, Hristo. (Eds.) 2000. What is the Romani Language? Hatfield: University of Hertfordshire Press.

Demeter, Nadezhda; Bessonov, Nikolay; Kutenkov, Vladimir. 2000. Istorija tsygan. Novyi vsgljad. Voronezh: Institut etnologii i antropologii RAN.

Duric, Rajko. 1983. Seoba Roma. Krugovi pakla i venac srece. Beograd: Biblioteka Publicistika.
Ficowski, Jerzy. 1986. Cyganie na polskich drogach. 1986. Kraków-Wroclaw: Wydawnictwo Literackie.

Hancock, Ian F. 2002. We are the Romani People. Hatfield: University of Hertfordshire Press. [Slovenský překlad: My, rómský národ. Petrus, 2005.]
Horváthová, Emília. 1964. Cigáni na Slovensku. Bratislava: SAV.
Marushiakova, Elena; Popov, Vesselin. 1997. Gypsies (Roma) in Bulgaria. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Marushiakova, E. et al. 2001. Identity Formation among Minorities in the Balkans: The cases of Roms, Egyptians and Ashkali in Kosovo. Sofia: Minority Studies Society “Studii Romani”.

Matras, Yaron. Romani. 2002. A Linguistic Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
Piasere, Leonardo. 1985. Mare Roma. Categories humaines et structure sociale. Une contribution à l’ethnologie tsigane. Paris: Etudes et Documents Balkaniques et Méditerranées.

Vukanovic, Tatomir. 1983. Romi (Cigani) Jugoslavii. Vranie: Nova Jugoslavia, 1983.
Williams, Patrick. 1984. Marriage tsigane: une cérémonie de finançailles chez les Rom de Paris. Paris: L’ Harmattan/Selaf.
Williams, Patrick. 2003. Gypsy World: The Silence of the Living and the Voices of the Dead. Chicago: Chicago Press University.

zpět...
Datum: 6. 10. 2011, Autor: , Přečteno: 1039x, VytisknoutPoslat emailem