Menu:

Bleskovky

další...

Vyhledat

Přihlášení

jméno:
heslo:

Zasílání novinek

email:

RSS

O studiu

Všechny typy studia oboru Romistika probíhají prezenčně 

Studijní plány


Bakalářské studium (jedno i dvouoborové)

Otevíráme v akademickém roce 2016/2017

Charakteristika studia:

Bakalářské studium reflektuje postupnou proměnu celospolečenských postojů k romské menšině, akcentuje ale také často opomíjené indologické aspekty romství, čímž koresponduje s odborným zaměřením Ústavu jižní a centrální Asie UK FF. Zájem o romštinu rovněž odráží zájmy současné lingvistiky a etnologie či kulturní a sociální antropologie, historie a dalších.
Cílem studia je získat vysokou schopnost orientace ve veškeré problematice související s romským etnikem, teoretickou i praktickou znalost romštiny (zejména tzv. severocentrálního dialektu), znalost romské kultury (ve smyslu uměnovědném i antropologickém), znalost historických i aktuálních dimenzí problematiky, stejně jako dimenzí lokálních i globálních, a schopnost pohybovat se a komunikovat v terénu. Na závěr student složí bakalářskou zkoušku a obhájí bakalářskou práci na odborné téma v rozsahu 40 stran. Absolvování bakalářského studia je podmínkou pro přijetí do navazujícího magisterského studia.

Profil absolventa:

Postojová orientace absolventa zaručuje, že je připraven – v nejobecnější rovině – akceptovat jinakost a respektovat odlišnost kultury, jazyka a komunikace. Absolvent bakalářského studia má velmi slušné pasivní a slušné aktivní jazykově-kulturní komunikační schopnosti pro pohyb v prostředí tzv. slovenských Romů. Student by měl umět jazyk a kulturu také na základní lingvistické, respektive antropologické úrovni teoreticky popsat. Měl by mít také přehled o dějinách Romů a jejich vlivu na současnou situaci. Rovněž by měl mít jasnou představu o struktuře, metodách, možnostech a perspektivách oboru a vyznat se v aktuální romské mediální a politické scéně.

Koncepce bakalářského oboru připravuje odborníky pro profesní působení v oblastech týkajících se Romů. 


Magisterské studium

V akademickém roce 2016/2017 navazující magisterský program neotevíráme

 
zpět...
Datum: 18. 4. 2012, Autor: , Přečteno: 304x, VytisknoutPoslat emailem