Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žťicho
A1 A2 A4 A5 A6 B2 ticho B1 cicho A2 A3 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 C1
adv,
< slk.

ticho, zticha
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Javen ťicho! Buďte ticho! A6
potichu, tiše
A2 Cicho giľavlas. Tiše si zpíval/a. A3ťirno
C1 khirno A12 kirno A10 A11 A14 B3 krino A7 krno A1 A3 A4 A6 A8 A13 B1 krmo B2
adj,
oiko, pův.

shnilý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 Adija phába krňi. Toto jablko je shnilé. B1