Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žžujinel
A3 A4 A5 A7 A8 A10 žuvinel A1 A2 A6 A11 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6
v,
tr, xeno, < slk.

žvýkat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 O phúro papu žujinlas o thuvalo. Dědeček žvýkal tabák. A4žužo
A11 B3 žúžo A9 A14 B3 šužo B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 šúžo B1 C1 C6
adj,
oiko, pův.

čistý
A9 A11 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Le upre šuži rokja. Vezmi si čistou sukni. C3žúžo
A9 šužo B1 šúžo B1 C1 C6
adv,
pův.

čisto
A9 B1 C1 C6 Šeprin odija mel, mek ovel adaj šúžo! Zameť tu špínu, ať je tu čisto! C6