Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žbacht
A2 A3 A4 B1 bach A1 A3 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B2 C4 bast C1 C2 C3 C5 bas C6
subst,
f, oiko, < as.

štěstí
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ňikas náne bach andre savoro. Nikdo nemá štěstí ve všem. A5bachtalo
A4 A6 A7 A11 A13 A14 B2 B3 bachtálo A2 A5 bastálo C1
adj,
oiko, smíš.

šťastný
A2 A4 A5 A6 A7 A11 A13 A14 B2 B3 C1 Kas náne lóve, náne bastálo. Kdo nemá peníze, není šťastný. C1baj
A4 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A14 B1 B3 C2 C3 C4 C5 C6 báj B1 C2
subst,
m, oiko, pův.

rukáv
A4 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A14 B1 B3 C2 C3 C4 C5 C6 O bája pr´ adija bunda sle igen chárne. Rukávy na téhle bundě byly moc krátké. B1bakrano
A4 A6 A7 A8 A10 A11 A14 B1 B2 B3 C2 C4 C5 C6 bakráno A3
adj,
oiko, pův.

ovčí, skopový
A3 A7 A8 A10 A14 B2 B3 C4 Akadava kožuchos ehi bakráňa vlnatar. Tento kožich je z ovčí vlny. A3
skopový, beraní
A4 A6 A8 A11 A14 B1 B2 C2 C5 C6 Najtuňeder mas hin bakrano. Nejlevnější maso je skopové. A8bakro
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C4 C6
subst,
m, oiko, pův.

ovce
A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A14 B2 B3 C4 C5 C6 O gádžo parvarel bakren te gurumňen. Ten sedlák chová ovce i krávy. C4
beran
A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B3 C2 C4 C6 O medvedzis rosčingerdža le bakren the le bakres. Medvěd rozsápal ovce i berana. A11bal
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C3 C5 C6 bál C1 C4
subst,
m, oiko, pův.

vlas
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Han tuke o bala khangľaha. Učeš si vlasy hřebenem. B2
chlup
B2 C1 C3 Andar o kan leske bárjolahi kálo bál. Z ucha mu rostl černý chlup. C1balano
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 C1 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

vepřový, prasečí
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 C1 C3 C4 C5 C6 Balano mas hin feder sar gurvano. Vepřové maso je lepší než hovězí. A8balevas
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

slanina
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Lekfeder kamau o kifli ťhileha vaď balevaseha. Nejraději mám rohlíky s máslem nebo se slaninou. B3balkónos
A1 A2 A3 A13 A14 balkonos A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 balkóno C1 C4 balkono C3 C5
subst,
m, xeno, < slk.

balkon
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 C1 C3 C4 C5 E čhajori peľas le balkonostar, ale le phraleskro čhavo la chudinďas. Holčička spadla z balkonu, ale syn mého bratra ji chytil. A5balvaj
A8 A9 A10 A11 A12 bajvaj B3 balval A1 A2 A3 A4 A7 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 bavlal A6 barvaj A14 barval A13 C5 balavaj A11
subst,
m, oiko, pův.

vítr
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Te phurdela e balvaj, na džava avri. Když bude foukat vítr, nepůjdu ven. A11banďol
A1 A5 A6 A13  B1 B2 C4 C6 bandžol A7 A8 A10 A11 A12 bándžol A14
v,
itr, oiko, pův.

ohnout se
A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 C4 C6 Banďon téle vaš ola lóve! Zohněte se pro ty peníze! A9
kulhat
A1 A5 A6  B1 B2 C6 Jekh ďeno čulo banďolas, oda aver ďeno has uplňe bango. Jeden trochu kulhal, druhý byl úplně křivý. A1barikano
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 barikáno A3 B1 B2 bárikano A9 A14
adj,
oiko, pův.

pyšný
A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A14 B1 Na tromas te avel barikano! Nesmíš být pyšný! A4
hrdý
A4 A7 A8 A9 A14 B2 Šaj aves pe late barikáno. Můžeš být na ni hrdý. B2
panský
A8 A10 A11 Pre kajse barikane gada na som zvikňimen. Na takové panské šaty nejsem zvyklý/á. A11
rád
mající radost A8 A13 A14 Som barikano, kaj pašľuvava. Jsem rád, že si lehnu. A8
statečný, chrabrý, udatný, srdnatý
A4 O čhave hi barikane. Mladíci jsou stateční. A4
bohatý
A3 Ehi rovnako barikáno har leskro phral. Je stejně bohatý jako jeho bratr. A3bárjol
C1 barďol B1 C2 bárďol B1 barol A4 A7 A8  A10 A11 A12 A13 B2 bárol A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A14 B1 B2 B3
v,
itr, oiko, pův.

zvětšit se
A11 A14 E jag barija. Oheň se zvětšil. A14
růst
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Poľikes baros , majines te chal buter mas. Pomalu rosteš, měl bys jíst více masa. A10barr
A9 bar A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 bár C1 C2 C3 C4 C5
subst,
m, oiko, pův.

kámen
A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 Ma čhitker odole bareha! Nehaž tím kamenem! C6
skála
A3 A4 A5 A6 B2 B3 C4 Uchťiľas le barestar. Seskočil/a ze skály. A5baruno
A2 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 B1 B2 B3 báruno C1 C2 C4
adj,
oiko, pův.

kamenný
A2 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 Braťislavate hin but trastune phurdža, ale hin odej the jekh baruno. V Bratislavě je hodně železných mostů, ale je tam i jeden kamenný. A14barvalipen
A1 A4 A11 barvaľipen A3 A4 A5 A7 A8 A10 A13 B2 barvajipen A14 barvalipe C1 C2 C3 C4 C5 C6 barvajipe B1 B3 C2
subst,
m, oiko, pův.

bohatství
A1 A3 A4 A5 A7 A8 A10 A11 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Maškir akada Roma hi báro barvaľipen. Mezi těmito Romy je hodně bohatsví. B2barvalo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5 C6 barválo C1 C2 C3
adj,
oiko, pův.

bohatý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Šundžol pal leste, hoj hino barvalo. Proslýchá se o něm, že je bohatý. A7barvalol
A1 A2 barvaľol A4 A5 A10 C6 barvajol A4 A5  A9 A11 A14 B1 B3 C2 C5
v,
itr, oiko, pův.

bohatnout; zbohatnout
A1 A2 A4 A5 A9 A10 A11 A14 B1 B3 C2 C5 C6 Kamel te barvaľol. Chce zbohatnout. A5bašavel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C3 C4 C5 C6
v,
itr, oiko, pův.

hrát
hudbu, na hudební nástroj A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C3 C4 C5 C6 Bašavel šukáres pre gitara. Hraje krásně na kytaru. A2beng
A1 A2 A3 A4 A9 A10 A12 A13 A14 B1 C1 béng A5 B3 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

čert, ďábel
A1 A2 A3 A4 A5 A9 A10 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Odá capo hi šingalo sar beng. Ten kozel je rohatý jako čert. B1benzínos
A1 A2 A3  B2 benzinos A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 benzíno C1 C4 C6 benzino B1 C2 C3 C5
subst,
m, xeno, < slk.

benzín
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Hoť te thabol odola kašta, hát musaj le čhorďa téle benzínoha. Aby to dříví hořelo, tak je musel/a polít benzínem. C6berš
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

rok
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Má akáni pándž berš an gav bešav. Teď už bydlím pět let na vesnici. C5bičhavel
A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 bičavel A1 A3
v,
tr, oiko, pův.

poslat; posílat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O dad bičhaďa o lil. Otec poslal dopis. C1bijav
A1 A2 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 B1 C6Y bijau A3 A5 A6 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

svatba
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Gejľom laha pre lakera čhakero bijav. Šel/šla jsem s ní na svatbu její dcery. A11bilondo
A1 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A11 A12 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6
adj,
oiko, smíš.

neslaný
A1 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A11 A12 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Oďa zumi hi bilondi ta čulo hi gudli. Ta polévka je neslaná a trochu sladká. C1biš
A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A11 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
num,
card, oiko, pův.

dvacet
A1 A2 A4 A5 A7 A8 A9 A11 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O páňi hi báre šudro, majnem biš stupňi. Voda je příliš studená, necelých dvacet stupňů. C6bokh
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 boch C3
subst,
f, oiko, pův.

hlad
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Meraha ande bokh. Zemřeme hlady (dosl. kvůli hladu). B2bokhalo
A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C4 C5 C6 bokhálo A3 C1 C2 bochálo C3
adj,
oiko, pův.

hladový
A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Aso bokhálo ssom, hoď čavarodinen me gója. Jsem tak hladový/vá, až mi kručí ve střevech. C2brada
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6
subst,
f, xeno, < slk.

brada
část těla A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Čuľonas leske o slini pal e brada. Tekly mu sliny po bradě. A3
brada, bradka
vousy na bradě A2 A3 A8 A10 A11 A12 B1 B3 C4 Odole čháveskere dade hi bari brada. Otec toho chlapce má velkou bradku. C6bratrancos
A1 A2 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 bratranco B1 C1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

bratranec
A1 A2 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C1 C4 C6 Mro šogoris he tro bratrancos hi kamaráda. Můj švagr a tvůj bratranec jsou kamarádi A2brišind
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 brišin A11 bršind A2 A3
subst,
m, oiko, pův.

déšť
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mušindžam te užarel padal o brišind. Museli jsme počkat kvůli dešti. A12britva
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C4 C6 beretva C2 borotva A9 B3
subst,
f, xeno, < slk.

břitva
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C2 C4 C6 Borotválinďa peske o čhora britvaha. Oholil si vousy břitvou. C6buchlo
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 buhlo B3 C6 bulho C2 C4 C5
adj,
oiko, < as.

široký
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C2 C4 C5 C6 Tíro than hino cikno a buchlo. Tvoje postel je malá a široká. A14bul
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, pův.

hýždě, zadek, prdel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Beš imar tuke pre bul a ma chučker kadi! Sedni si už na zadek a neposkakuj tady! A10