Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žcaklos
A1 A2 A4 A7 A8 A9 A10 A11 A14 cakľos A12 caklo B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < jsl.

lahev, flaška
A1 A2 A4 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O caklo na sja upri kafidi, kana oďďa géjom váše. Lahev nebyla na stole, když jsem tam pro ni šel/šla. C3
sklo
B3 C5 C6 Mre báči sťa jek áťhin andal o caklo. Můj strýc měl jedno oko ze skla. C6chaben
A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 cháben A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A14 B2 chábe B1
subst,
m, oiko, pův.

jídlo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 Le čore dženen hin čino chaben. Chudí lidé mají málo jídla. A8
jídlo, pokrm
A1 A2 A4 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B2 Kurke amenge távas lačho cháben. V neděli si vaříme dobré jídlo. A2chandel
B2
v,
itr, oiko, pův.

svrbět, svědit
B2 Te tut chandel o šero, tak tut poškabin. Jestli tě svrbí hlava, tak se poškrábej. B2chanel
A2 A5 A6 A7 B1
v,
tr, oiko, pův.

kopat
v zemi A2 A5 A6 A7 B1 Kana pre zahrada chanahas motikaha, chanďam avri murdalipen. Když jsme na zahradě kopali/y motykou, vykopali/y jsme zdechlinu. A1chaňig
A1 A3 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 chaňi A2 A4
subst,
f, oiko, < as.

studna
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 Pre caľi vatra sas ča jekh chaňig. V celé osadě byla jen jedna studna. A12charno
A2 A4 A5 A8 A10 A11 A13 B2 chárno A1 A2 A3 A4 A6 A9 B1 harno C4 C5 C6 hárno B3 C4 C6
adj,
oiko, pův.

krátký
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A13 B1 B2 B3 C4 C5 C6 O baja oda bundatar has charne. Rukávy té bundy byly krátké. A4chasal
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2
v,
itr, oiko, pův.

kašlat
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 Hi lake phujes he chasal. Je jí špatně a kašle. A1chevalo
A1 A2 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 cheválo A2 hevjalo C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

děravý
A1 A2 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 C4 C5 C6 Chevaľa strechaha lenge čuľal andre kuchňa. Děravou střechou jim teče do kuchyně. A8chodba
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6
subst,
f, xeno, < slk.

chodba
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Pal e chodba denaškerlas e bervej. Po chodbě poletovala včela. A14choli
A1 A2 A5 A6 choľi A3 A4 A8 A11 A12 B2 choji A6 A9 A14 B1
subst,
f, oiko, < řeč.

hněv, vztek, zlost, zloba
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A11 A12 A14 B1 B2 Izdralas la choľatar. Třásl/a se vzteky. A7cholov
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 holov B3 C1 C3 C4 C5 C6 holev B1 C2
subst,
f, oiko, < jsl.

kalhoty
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Kocúris pes man šúchinlas kathar e cholov. Kocour se mi otíral o kalhoty. A5choľamen
A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 choľámen A13 chojamen A14 hoľame C4
adj,
xeno, < řeč.

rozhněvaný, rozzlobený, naštvaný
A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 C4 Hoske hi asi choľamen? Proč je tak rozhněvaná? A3choľardo
A4 chojardo A9 B1 cholardo A1 cholárdo A2 hoľardo C6 hojardo B1 hojárdo C1
adj,
oiko, smíš.

rozhněvaný, rozzlobený, naštvaný
A1 A2 A4 A9 B1 C1 C6 Soske asavi hojárdi? Proč je taková rozhněvaná? C1chor
A1 chór A1 hór C4
adj,
oiko, < as.

hluboký
A1 C4 Daralas, kaj te and´odija chór chév na perel. Měl/a strach, aby do té hluboké jámy nespadl/a. B1chumer
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 humer B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, < as.

těsto
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Elősör ušanaf o chumer. Nejdřív hnětu těsto. A9
nudle
B1 C2 Pale lestar čhurav chumer. Pak z něj krájím nudle. B1
halušky
C3 C4 Savore trin táven pro dílo humer ťiraleha. Všechny tři vaří k obědu halušky s tvarohem. C4churdo
A4 A6 A9 A11 B1 hurdo C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, < as.

drobný
A4 A6 A9 A11 B1 C3 C4 C5 C6 Diňom ole gádžes churde lóve. Dal/a jsem tomu gádžovi drobné (peníze). A6chuťel
A1 A2 A6 A9 A13 chučel A4 A7 A8 A10 A11 A12 A14 uchťel A3 A5
v,
itr, oiko, pův.

skočit, skákat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Uchťiľas le barestar. Skočil/a ze skály. A5chuťkerel
A6 A9 A13 B2 chučkerel A7 A8 A10 A11 A12 huťkerel B3
v,
itr, oiko, pův.

poskakovat
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B3 Beš tuke pre bul he ma chučker kadaj! Sedni si na zadek a už tu neposkakuj! A8celo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A13 B1 B2 C1 C4 cejlo A14 calo A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2
adj,
xeno, < slk.

celý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 Maj calo rat bešavas paš late Téměř celou noc jsem vedle ní seděl/a. A12
plný
A11 Miri taška hin calo. Moje taška je plná. A11cigareta
A5 A6 A9 C1 C2 C6 cigaretta C3 C5 cigarita B3 cigaritta C2 cigaretla A1 A2 B1 cigaretľa A4 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C4 cigarekla A14 cigarekľa A11 cigarekja A14
subst,
f, xeno, < slk.

cigareta
A1 A2 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Saj dau kole romes vajkeci cigarekli? Mohu dát tomuto Romovi nějaké cigarety? A14cínos
A1 A2 A3 B2 cinos A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 cíno B3 C1 C6 cino B1 C2 C3 C5
subst,
m, xeno, < slk.

cín
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C5 C6 O kovači rozmukle andro bov o cinos, meďos, olovos. Kováři roztavili v peci cín, měď a olovo. A8cipa
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 cípa A4 cip B1
subst,
f, xeno, < řeč.

kůže
na těle A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mra romňa hi báre párni cipa. Moje žena má velmi světlou kůži. C6
kůže
materiál A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 A14 B2 C1 C2 C3 C4 C6 Akana streviki hi sapeskra cípatar. Tyhle boty jsou z hadí kůže. A4
srst
A1 A2 A3 A4 A7 A8 A11 A12 A14 B1 B2 C3 Adale graste šimavi cipa hi. Tenhle kůň má hladkou srst. C3
slupka
A8 A11 A12 B2 B3 C2 C6 Kuščas tele e cipa pal e pomaranča. Oloupal/a slupku z pomeranče. A8
kůrka
chleba A8 A9 B3 C3 C4 C5 C6 Na dine la még aňi máreskri cipa. Nedali jí ani kůrku chleba. A9
kůra
A1 A4 A9 A10 A12 A14 E romňi lidžalas andre lepeda šuki cipa te labarel. Romka nesla v plachetce suchou kůru na podpal. A12cirach
A8 A12 A13 A14 ťirhaj C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, < as.

holínka, vysoká bota
C2 C3 C4 C5 C6 Žužarlahi peske o ťirhaja phuseha. Čistil si holínky slámou. C4cirdel
A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 crdel A4 A6 A7 trdel A2 A3 A4 A5 B2 cidel A1 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6
v,
tr, oiko, smíš.

tahat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Trdenas man heratar. Zatahali mě za nohu. B2
stáhnout
z kůže A8 A10 A12 O mešaris cirdľas pal o zajacos e cipa. Řezník stáhl ze zajíce kůži. A8
vtáhnout
A1 A5 A6 A7 A8 B1 C1 C4 C6 Cidinďa o thuv ando búke. Vtáhl/a kouř do plic. B1
natáhnout
do délky C6 Del pe trastuno šelo te ciden? Dá se kovové lano natáhnout? C6
potáhnout
z cigarety A1 A6 A7 A8 A10 B1 C1 C4 C6 Cidinďa peske thuvjálatar. Potáhl/a si z cigarety. C1
sát
A12 B3 O komara cirden andal o ľudos o rat. Komáři sají z lidí krev. A12cudzo
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A1 A14 B1 B2 C1 čuďo A13
adj,
xeno, < slk.

cizí
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Cudzone manušenge o vudar na phrávav. Cizím lidem dveře neotvírám. A1cukros
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 cukro B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < slk.

cukr
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Adala lepíňa járostar, cukrostar, thudestar taj tojášendar. Tyhle placky jsou z mouky, cukru, mléka a vajec. C5
sladkost, cukrovinka
A2 B3 Pheňóra míre, dikhjom tumen o cukri te han. Sestřičky moje, viděl/a jsem vás jíst sladkosti. B3