Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | ždad
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, pův.

otec, táta
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O dad les bičhavel ke daj. Otec jej posílá k matce. A14daj
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, < as.

matka, máma
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 I daj préko ľiľa ole čhavóre. Matka to dítě převlékla. C6dand
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

zub
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Áčhile mange čak dúj danda ánglal taj dúj pálal. Zůstaly mi jen dva zuby vepředu a dva vzadu. C1danderel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
v,
tr, oiko, pův.

kousat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mro džukel danderďa mre pajtášen. Můj pes pokousal mé kamarády. C6
štípat
o hmyzu A2 A6 A10 A12 Koda rukono fur kerel la poraha, asi les danderen o pušuma. Ten pes pořád vrtí ocasem, asi ho štípou blechy. A10dar
A1 A2 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 dár A1 A3 A5 A9 B2 C1 C2 C5 C6
subst,
f, oiko, pův.

strach
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C5 C6 I dar la rovjarďa. Strachy se rozplakala (dosl. strach ji rozplakal). B3deka
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C4 C6 déka A4
subst,
f, xeno, < slk.

deka
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Mri daj mange phenďa, ho te tharav odola deki. Matka mi řekla, abych spálil/a ty deky. C6 Učharďom man ande dekaha mer hi adaj šil. Přikryl/a jsem se přikrývkou, protože je tady zima. C6del brišind
A6 A8 A10 A11 A12 A14 del bršind B2
v,
itr,
pršet
A6 A8 A11 A12 A14 B2 Avri del brišind he o grati cindžon. Venku prší a šaty moknou. A7del peske
A1 A2 A6 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C4 C6
v,
tr,
dát si
A1 A2 A6 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C4 C6 Kana pe leste užarahas, dahas amenge tharďi mol. Když jsme na něj čekali, dávali jsme si pálenku. B2del te chal
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B2 del te han B3 C6
v,
tr,
krmit; nakrmit
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B2 B3 C6 Téle bešaďa le cikne čhavores pro sékos, hoď te del les te chal. Posadil/a dítě na stoličku, aby je nakrmila. A9deska
A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C2 C3 C4 C5 doska A5 A6 B2 C1 C6
subst,
f, xeno, < slk.

deska
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Prékal fúrinďa e deska le fúróha. Provrtal desku vrtákem B3
prkno
A2 A3 A7 A9 B3 C5 Astar mange adija vékoňni deska, mer te me astarďom tuke előbb odija bári Podrž mi to úzké pkno, protože já ti předtím taky podržel to široké. C3deš
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 déš A1
num,
card, oiko, pův.

deset
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Oja bóta phrável dešendar. Ten obchod otvírá v deset. C4devel
A1 A2 A3 A4 A5 B2 dével A4 del A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 dél A9 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 dil A14
subst,
m, oiko, pův.

bůh
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Oda džanel ča o del. To ví jen bůh. A10dikhel rado
1 A3 A6 A8 A10 A11 A12 B2 dikhel rádo A1 A2 A4
v,
tr, smíš.

mít rád
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 B2 Pijiben *dikhel radeder* har pra romňa. Pití má radši než svou ženu. A2dikhel rado
2 A3 A6 A8 A10 A11 A12 B2 dikhel rádo A1 A2 A4
v,
tr,
mít rád
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 B2 Pijiben dikhel radeder har pra romňa. Pití má radši než svou ženu. A2dilinipen
C3 diliňipen A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 dilinipe C2 C3 C5 diliňipe B1 B3 dilipe C1 C6
subst,
m, oiko, pův.

hloupost, blbost
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Dilinipe keresahi, akán meg čodákozines! Dělal/a jsi houposti a teď se ještě divíš! C3dilino
1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

hloupý, blbý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Náne tistavo dilino, čak ek čepo hi lo. Není úplně hloupý, jenom trochu. C3
bláznivý
A11 A12 Bešelas kodoj igen dilino manuš, hordinlas džuvľikane renti. Bydlel tam hrozně bláznivý člověk, nosil ženské oblečení. A12dilino
2 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

hlupák, blbec
A2 A3 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C5 C6 Sar aso dilino avri sikija a?tomechanikoske? Jak se takový blbec vyučil automechanikem? B3
blázen
A2 A3 A6 A7 A8 A9 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C3 C4 C5 C6 Dživelas odej jek dilino a odá hordinlas romňadune gada. Žil tam jeden blázen a ten nosil ženské oblečení. A14dohanos
A11 A14 dohános A9 A14 doháno B3 duhanos A3 A8 A10 A12 A13 duhano A13 B1 C2 C3 C4 C5 C6 duha B1
subst,
m, xeno, < maď.

tabák
A3 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Čáčo odá duhano resťal la susetkatar? Opravdu jsi ten tabák dostal/a od sousedky? C4doktoris
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 dochtoris A3 A8 A9 A12 A13 A14 B2 doktori B1 B3 C1 C6 dochtori B1 dochtor A13
subst,
m, xeno, < slk.

lékař, doktor
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C6 O phral man lija ko dochtori. Bratr mě vzal k doktorovi B1doktorka
A1 A2 A4 A6 A10 A11 B3 C1 C3 C6 dochtorka A3 A8 A9 A12 A13 A14 B1 B2
subst,
f, xeno, < slk.

lékařka, doktorka
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C6 Dochtorka leske phenďa, hoj hi le  chevale búke. Doktorka mu řekla, že má děravé plíce. B1duchna
A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 B1 B2 C1 duhna C4 C6 duňha C2 dunna C3 C5 duna A14 B3 C4
subst,
f, xeno, < slk.

peřina
A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Učharďom man a duchnaha, lebo adaj hin šil. Přikryl/a jsem se peřinou, protože je tady zima. A6dukh
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A14 B1 B3 C1 C2 C5 C6
subst,
f, oiko, pův.

bolest, bolení
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A14 B1 B3 C1 C2 C5 C6 Phasaďom mange andi pata tríska, odá sja bari dukh! Zarazil/a jsem si do paty třísku, to bylavelká bolest! B1dukhado
A2 A3 A4 A8 A9 A10 A11 B3 C1 C4 C6
adj,
oiko, pův.

bolavý
A2 A3 A4 A8 A9 A10 A11 B3 C1 C4 C6 So kerďal ole dukhade kelloha. Co jsi udělal/a s tím bolavým krkem? C4dukhal
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C1 C5 C6 dúkhal C1 dukhel B1 duchal C3 dúchal C3
v,
tr, oiko, pův.

bolet
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C5 C6 Dukhal les o per the čhandel. Bolí ho břicho a zvrací. B2dumo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

záda
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Čhindžas man pal o dumo, bo tašľuvavas. Bouchl/a mě do zad, protože jsem se dusil. A8dural
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 dúral A1 A2 A3 A6 A13 B1 B2 C1 C4 C6
adv,
pův.

zdaleka, zdálky
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C1 C4 C6 Ala tikne čháve áľe báre dúral. Tyhle malé děti přišli pěkně zdaleka. C6dvojička
A1 A3 A6 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C4
subst,
f, xeno, < slk.

dvojče
A1 A3 A6 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C4 Tajsa hin lakera pheňake te uľol dvojički. Zítra se její sestře mají narodit dvojčata. A12dzar
A4 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 C2 C3 dzár A3  A5 A6 A9 A13 A14 C4 C5 zár C5 C6
subst,
m/f, oiko, < as.

chlup
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C2 C3 C4 C5 C6 Andal leskero kan ár bárďiňa jék dugo zár. Z jeho ucha vyrostl jeden dlouhý chlup. C2
srst
A6 C4 Ale gras hin lóki dzár. Ten kůň má hladkou srst. A6džamutro
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 C6 ďamutro A1 A13
subst,
m, oiko, pův.

zeť
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C6 Miro džamutro bešel mindžar paš ma. Můj zeť bydlí hned vedle mě. A8džido
A4 A7 A8 A10 A11 A12 džído A3 A9 B3 žido A10 B2 žído A5 ďido A13 ďído A2
adj,
oiko, pův.

živý
A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B2 B3 Džido balo hin feder sar mulo. Źivé prase je lepší než mrtvé. A10dživipen
A4 A6 A8 A9 A10 A11 C4 živipen B2 dživipe B1  B3 C3 C4 C6
subst,
m, oiko, pův.

život
A4 A6 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 C3 C4 C6 Ma tu mange mro dživipe báre háľal! Už jsi mi ten můj život zničil/a dost! C6džukel
A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6 ďukel A1 A2 B2 C1
subst,
m, oiko, pův.

pes
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Míro džukel danderďa me baráten. Můj pes pokousal mé kamarády. C5džuklano
A5 A6 B1 B3 C4 C5 C6 džukláno A2 A4 C2 ďukláno A1 C1
adj,
oiko, pův.

psí
A1 A2 A4 A5 A6 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Šunďom, hoj varesave gádže chan džuklano mas. Sklyšel/a jsem, že někteří gádžové jedí psí maso. A6džungalo
A3 A4 A8 A10 A11 A12 A13  B1 B2 B3 C4 C5 C6 džungálo A5 A9 A14 C2 C3 ďungálo C1
adj,
oiko, pův.

ošklivý
A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Džungáli hi taj bandžavi. Je ošklivá a kulhavá. C2džuvlikano
A4 džuvľikano A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 džuvľikáno A3 džuulikáno A5 ďuvlikano A1 A2 ďuvlikáno A1 C1
adj,
oiko, pův.

ženský
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 C1 Te tavel, te rajbinel, te biglinel - oda hiňi džuvľikaňi buči. Vařit, uklízet, žehlit - to je ženská práce. A12
dívčí
A6 A8 A9 A11 B2 Anglo čhon zlacňinde o džuvľikane gada. Před měsícem zlevnili dívčí oblečení. A11