Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žkachňalo
A6 A8 kahňalo A4 B1 C4 kahňálo A5 kaňhalo C5
adj,
oiko, pův.

kuřecí
A4 A5 A6 A8 B1 C4 C5 Tade he zumin kachňale bukorendar. Uvařili/y i polévku z kuřecích drobů. A8kakaóvo
C3 C5 kakavos A2 A3 A5 B2 kakavo A6 A13 B1 B3 C1 C4 kakaos A1 A4 A8 kakao A7 A12 C6 kakajos A9 kakaó C2
subst,
m, xeno, < slk.

kakao
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Raťaha rádo pijav kakavo. Ráno si rád dám kakao. C1kale jakhengero
A10 A12 C2 C5 kále jakhengero A2 A6 A14 kale jakhengro A8 A13 kále jakhengro A6 kále jákhengro A9
adj,

černooký
A2 A6 A8 A9 A10 A12 A13 A14 C2 C4 C5 Jov hi kálo he kále jakhengro. On je tmavý a černooký. A2kamel pes
A1 A3 A4 A8 A10 A11 A12 A14 B2 kamel pe A4 B1 C4
v,

chtít se; zachtít se
A1 A3 A4 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C4 Mus te džas odoj, he kana pes tuke na kamel. Musíš tam jít, i když se ti nechce. A6
mít rád
A14 B1 On pen igen kamen. Oni/y se mají velmi rádi/y. A14kan
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

ucho
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ando kana has la duge čeňa. V uších měla dlouhé naušnice. A6kangli
A1 C1 C5 kángli A2 C2 C3 kangľi A3 A5 A6 A8 A10 A11 A13 C4 C6 kangji A9 A14 B3 kanľi A4 kangi A7 kángi B1 khangľi A12 B2
subst,
f, oiko, pův.

hřeben
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Uchanlas la čhake o bala la kangľaha. Česala dceři vlasy hřebenem. A10kar
A10 A11 kár A1 A2 A5 A9 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

penis
A1 A2 A5 A9 A10 A11 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6karfin
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 karfi B3
subst,
m, oiko, < řeč.

hřeb, hřebík
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 B3 Ko bi džanlahas te postavinel le džukleske e búda bi o karfa? Kdo by uměl postavit psovi boudu bez hřebíků? A5karta
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1
subst,
f, xeno, < slk.

karta
hrací A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Iľa peske jekh karta maškaral. Vzal/a si jednu kartu z prostředka. A10kárťa
A9 B3 C2 C3 C4 C5 C6 kárta B1
subst,
f, xeno, < maď.

karta
hrací A9 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Lija peske jék kárťa andal o közepo. Vzal/a si jednu kartu z prostředka. B3
pohlednice, pohled
B1 Bičhaďom la jérake kárta. Poslal/a jsem rodině pohled. B1kaša
A1 A2 A5 A6 A11 A12 A13 B1 B2 C1 káša A9 B3 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < slk.

kaše
A1 A2 A5 A6 A9 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Sa i káša, so táďom, hále. Všechnu kaši, co jsem uvařil/a, snědli. C3kaštuno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A12 B1 B3 C1 C2 C5 C6
adj,
oiko, pův.

dřevěný
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A12 B1 B3 C1 C2 C5 C6 Varesave Roma keren o kaštune korita. Někteří Romové dělají dřevěná koryta. A8kašuko
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

hluchý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5 C6 Hino imar kašuko. Je už hluchý. A12káva
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C6 kava A4 A7 A8 A10 A12 A14 B2
subst,
f, xeno, < slk.

káva
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C6 Feder mange dav káva le thudeha. Raději si dám kávu s mlékem. B1khabňi
A3 A4 A5 A6 A9 C4 khamni C2 C5 C6
adj,
oiko, pův.

těhotná
A3 A4 A5 A6 A9 C2 C4 C5 C6 Lakri čhaj má dešušóve beršendar khabňi has. Její dcera byla už v šestnácti letech těhotná. A9khak
A5 A6 A8 A9  A11 C1 C2 C4 C5 chak C3
subst,
f, oiko, pův.

podpaží
A5 A6 A8 A9 A11 A13 B3 C1 C2 C3 C4 C5 Lidžal tel e khak la kahňa. Nese v podpaží slepici. A5kham
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C1 C2 C4 C5 cham C3
subst,
m, oiko, pův.

slunce
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C1 C2 C3 C4 C5 Avri geľas o kham. Vyšlo slunce. A6khamoro
A4 khamóro C6
subst,
m, oiko, pův.

slunce
A4 C6 Ma o khamóro ári avel ! Už vychází slunce!khandel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 khándel A2 chandel C3
v,
itr, oiko, pův.

smrdět
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C6 Fest tuke khanden o renti. Strašně ti smrdí šaty. A13khandipen
A1 A3 A6 A7 A8 A11 A14 khanďipen A10 khandipe C5 C6 khanďipe B3
subst,
m, oiko, pův.

smrad, pach
A1 A3 A6 A7 A8 A10 A11 A14 B3 C5 C6 Andro chlivos hin khandipen. V chlívě je smrad. A8khangeri
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 khangéri A3 A9 B1 C1 C2 C4 C5 C6 khangejri A14
subst,
f, oiko, < as.

kostel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Lile pes ande khangeri. Vzali se v kostele. A2khaňarel
A1 A3 A7 A8 A10 A12 B1 khaňárel A2 C1
v,
itr, oiko, pův.

prdět; prdnout
A1 A2 A3 A7 A8 A10 A12 B1 C1 O cikno khaňarel, ko džanel, či les na dukhal o per! Malý prdí, kdoví jestli ho nebolí břicho! A8khas
A1 A2 A4 A9 A14 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

seno
A1 A2 A4 A9 A14 C4 C5 C6 De te chal le grajen, de len khas! Nakrm koně, dej jim seno! A9kheliben
A1 A2 A9 A11 A14 kheľiben A3 A5 A6 A7 A8 A10 khelibe A4 C1 C2 C4 C5 chelibe C3
subst,
m, oiko, pův.

tanec
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A14 B2 C1 C2 C3 C4 C5 Paš o kheľiben pes lake hazdelas e rokľa. Při tanci se jí zvedala sukně. A8
oslava
C3 But džéne sine upro chelibe. Na zábavě bylo hodně lidí. C3kheral
A3 A4 A11 A12 B2 khéral A1 A2 C1
adv,
pův.

z domova, z domu
A1 A2 A3 A4 A11 A12 B2 C1 Dešušou berš la sja, kana denášťa kheral. Bylo jí šestnáct let, když utekla z domova. B1khere
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 khére A1 A2 A3 A4 A6 A9 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 khér A9 C2 C5 khejre A14 chére C3
adv,
oiko, pův.

doma
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Na kamen te áčhol khére. Nechtějí zůstat doma. C1
domů
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O čhave pale avle khere nasig. Kluci / děti zase přišli/y domů pozdě. A11kheroro
A2 A3 A5 A8 A10 A11 B1 B2
subst,
m, oiko, pův.

domek, domeček
A2 A3 A5 A8 A10 A11 B1 B2 Kamľomas te hel man kher maškar tumaro the maškar lengero kheroro. Chtěl/a bych mít dům mezi vaším a jejich domečkem. A11
pokoj
obytná místnost A8 O kheroro so duje mire pheňengre hin cikno. Pokojíček obou mých sester je malý. A8kherutno
A11 B1 C2 C4 khérutno A9 C5 chérutno C3
adj,
oiko, pův.

domácí
A9 A11 B1 C2 C3 C4 C5 Kherutňi tharďi hi legfeder. Domácí pálenka je nejlepší. B1khil
A13 ťhil A3 B3 C4 C6 čhil A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A14 B2 C5
subst,
m, oiko, pův.

máslo
A3 A13 B3 C4 C6 Legfeder kamav o kifli ťhileha. Nejradši mám rohlíky s máslem. C4khosel tele
A4 khosel téle A1 A9 B3 C1 C2 C5 chosel tele A7 chosel téle C3
v,
tr,
utřít
A1 A4 A7 A9 B3 C1 C2 C3 C5 Téle khosja o prachos pal o skamind. Utřel/a prach ze stolu. A9
otřít
B3 C2 C3 Tél khosja čhúri an pi báj. Otřel/a si nůž o rukáv. C2khosno
A3 A9 A10 A11 A14 B1 C1 C2 chosno A7 C3
subst,
m, oiko, pův.

šátek
A3 A7 A9 A10 A11 A14 B1 C1 C2 C3 C6 Valakada phiravnahi o ári dime džuvľa upo šére o khosne. Kdysi nosily vdané ženy na hlavách šátky. C6khul
A1 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C4 C5 C6 chul C3
subst,
m, oiko, pův.

hovno, lejno
A1 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Pro drom has šuko guruvňakro khul. Na cestě bylo suché kravské lejno. A8kerado
A3 A7 A10 A12 A13 A14 B1 C1
adj,
oiko, pův.

horký
A3 A7 A10 A12 A13 A14 B1 C1 Čhiv kerado paňi andre koja kava! Zalej tu kávu horkou vodou. A10
teplý
A14 Ňilajeskeri barvaj keradžeder sar jevendeskeri. Letní vítr je teplejší než zimní. A14kerel buťi
A6 kerel búťi A3 A9 B1 C3 kerel buči A10 A11 A12 kerel búči A14 kerel búti C3 C4 C5
v,

pracovat, dělat
A3 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A14 B1 C3 C4 C5 Na kampe aťťi te keren lenge búti, mer si len lóvo. Nepootřebují tolik pracovat, protože mají peníze. C3kinel
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1 tinel C5 ťinel B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 cinel A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B3
v,
tr, oiko, pův.

koupit; kupovat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Cindža peske aver lovina. Koupil/a si další pivo. A11
nakoupit; nakupovat
A9 A11 A14 B1 Sar cinahas, ta kerlas o pheras. Když jsme nakupovali, tak vtipkoval/a. A7kinos
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B2 kino B1 B3 C1 C6
subst,
m, xeno, < slk.

kino, biograf
A1 A2 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C6 Ďava ando kinos. Půjdu do kina. B2
film
A4 A6 A8 A10 A11 A12 Rado dikhav pro americke kini. Rád se dívám na americké filmy. A10kirko
A9 A11 A12 kerko A14 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6 krko A3 A13
adj,
oiko, pův.

hořký
A3 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Feder pijel kirki kávéja sar guji teja. Raději pije hořkou kávu než sladký čaj. A9kirvi
A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C4 C6
subst,
f, oiko, < as.

kmotra
ve vztahu ke kmotřenci A3 A4 A5 A6 A12 A13 A14 B1 B2 C6 O rašaj del le čhavore la kirvake. Kněz dává děťátko kmotře. B1
kmotra
ve vztahu k rodičům kmotřence A9 A10 A11 A14 C4 O čhave mira kirvakere hine savore barvale. Děti mojí kmotry jsou všechny bohaté. A12kirvo
A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C4 C6
subst,
m, oiko, < as.

kmotr
ve vztahu ke kmotřenci A3 A4 A5 A6 A12 A13 A14 B1 B2 C6 Čak oda manuš, so pindžarel mre kirve, manca vakerlahi. Jen ten člověk, co zná mého kmotra, se mnou mluvil. C6
kmotr
ve vztahu k rodičům kmotřence A9 A10 A11 A14 C4 Miro kirvo hino fejs baro. Můj kmotr je velmi velký. A8kobercos
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B2 koberco A13 B1 C1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

koberec
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Pašľuu tuke po koberco! Lehni si na koberec! C6kokal
A4 A5 A6 A7 A9 A14 B1 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, < řeč.

kost
A4 A5 A6 A7 A9 A14 B1 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Le džukleske sľa keril i men lánco, avka našťik pe khellahi le kokalenca. Pes měl kolem krku řetěz, tak si nemohl hrát s kostmi. C4kolin
A1 A2 A4 B2 C2 C3 C4 C5 koľin A3 A6 A8 A11 A12
subst,
f, oiko, pův.

hruď, prsa
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A11 A12 B2 C2 C3 C4 C5 Kikidľas peske le ciknes pro koľin. Přiskl/a si děťátko na hruď. A8korjol
C3 C4 korol A1 A2 A3 A9 B1 B2 B3
v,
itr, oiko, pův.

oslepnout
A1 A2 A3 A9 B1 B2 B3 C3 C4 Korilas h’akának hi korro. Oslepl a teď je slepý. A2korro
A2 A3 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C1 C2 C5 C6 koro A2 B1 C3
adj,
oiko, < as.

slepý
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C5 C6 Koriľas he ačľas koro. Oslepl a zůstal slepý. A3kotor
A11 A13 A14 C3 C4 C6 koter A1 A2 A3 A4 A6 A11 B1 B3
subst,
m, oiko, < as.

kus, kousek
A1 A2 A3 A4 A6 A11 A13 A14 B1 B3 C3 C4 C6 De odale čhavoreske koter bokoji. Dej tomu chlapečkovi kus koláče. B1
krajíc
A3 A11 A14 Dine man kotor máro. Dali/y mi krajíc chleba. A14kováčis
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A13 A14 B2 kovačis A7 A8 A10 A11 A12 A13 kováči B1 B3 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < slk.

kovář
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Mukľom mange paš o kováčis ale grastes te potkujinel. Nechal/a jsem si u kováře toho koně okovat. A3kovlo
A1 A2 A6 A8 A10 A11 A12 A13 kólo A9 B1 B3 C4 C5 kolo C2 C5 C6
adj,
oiko, pův.

měkký
A1 A2 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B3 C2 C4 C5 C6 Thoďas leske tel o šéro kovlo šerand. Dal/a mu pod hlavu měkký polštář. A1kožuchos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 kožucho A13 B1 C1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

kožich
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Kada kožuchos hino le bakrestar. Tento kožich je z berana. A7križovatka
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < slk.

křižovatka
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C4 C5 C6 Paš e križovatka ďa pre aver sera. U křižovatky (pře)jdi na druhou stranu. A13kuč
A1 A2 A4 A5 A6 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, < as.

drahý, nákladný
A1 A2 A4 A5 A6 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ola terňakere gada hi báre kuč. Šaty té nevěsty jsou velmi drahé. C6kučik
A3 B1 kuči A1 A2 A3 A6 A7 A8 A10 A11 C1 C5 kúči A1 A2 A9 A14 B3 C1 C2 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < as.

hrnek, šálek
A1 A2 A3 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Phagjom i kúči. Rozbil/a jsem hrnek. C5kurel
A9 A10 B3 kúrel A5 A6 C1 C2 C3 C4 C5 khúrel B2
v,
tr, oiko, pův.

souložit
A5 A6 A9 A10 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5kurkeskero
A8 A11 A12 A14 B2 B3 kurkeskro A1 A6 A10
adj,
oiko, smíš.

nedělní
A1 A6 A8 A10 A11 A12 A14 B2 B3 Pre kurkeskeri omša na phirav. Na nedělní mši nechodím. A12