Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žlabardo
A6 A8 A10 A11 A12 B2 B3 labárdo B2
adj,
oiko, pův.

pálený
o cihlách A6 A8 A10 A11 A12 B2 B3 Na džanav, či hine thode le valkendar, abo labarde cehlendar. Nevím, jestli jsou postavené/y z vepřovic, nebo pálených cihel. A12
spálený, vypálený
např. o dřevu, sirkách, domu A8 A10 Savore khera andro gav has labarde. Všechny domy ve vsi byly spálené. A10labda
A9 A11 A12 C2 C3 lapta C3 C5 lobda A4 A8 A10 C4 lopta A2 A3 A5 A6 A7 A8 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6
subst,
f, xeno, < maď.

míč
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Le pindreha prerugindža e labda. Nohou prokopl/a míč. A11lačharel
A9 A11 C1 C2 C4 C6 lačarel A1 A3
v,
tr, oiko, pův.

stlát
A1 A3 A9 A11 C1 C2 C4 C6 Lačharďa pal peste o vodro. Ustlal/a po sobě postel. C2
prostřít
A9 Džas, lačharas o skamint! Pojďme prostřít stůl! A9lačhes
1 A4 A7 A8 A10 B2 láčhes A2 A5 A6 A9 B2 lačes A1 láčes A1 A3 lačhe B1 C5 láčhe A2 B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adv,
pův.

dobře
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Láčhe le hajovav. Dobře mu rozumím. C2
v dobrém
v dobrých vztazích A1 A3 C1 C2 Tajsa pes rjadnones pokošte, aľe už hi láčes. Včera se pořádně pohádali, ale už jsou zadobře. A3
v pořádku
A1 A3 A4 A7 A8 A10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Čujinavas, kaj laha nane vareso lačhes. Cítil/a jsem, že s ní něco není v pořádku. A8
pořádně
A9 B1 C2 C3 C5 Ídž láčhe khetán našťíje. Včera se pořádně pohádali. C5
velmi, hodně, moc
A4 Dikhen pes lačhes rádo. Mají se velmi rádi. A4lačhes
2 A4 A10 láčhes A6 láčes A3 láčhe C4
part,
pův.

ano, jo
A4 A6 Láčhes! Ano! A6
hotovo, basta
A3 A4 A10 C4 So duj džene ačhona herečki a lačhes! Obě se stanete herečkami a hotovo! A10ladž
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C4 C5 C6 laď A2 A13 C1 landž B1
subst,
f, oiko, pův.

ostuda, hanba
A1 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C4 C5 C6 Na ker amenge ladž! Nedělej nám ostudu! B3
stud, ostych
A2 A10 A11 C1 C4 C5 Andre ladž naši phučelas, hoj či šaj džal pro zachodos. Kvůli studu se nemohl/a zeptat, jestli může jít na záchod. A5ladžal
A3 A5 A6 A7 A12 C3 laďal A1 A2 A13 C1
v,
itr, oiko, pův.

stydět se
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A12 A13 C1 C3 Ladžalas, tak terďolas dureder. Styděl/a se, tak stál/a opodál. A3lavuta
A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5 C6 lavuťa C2
subst,
f, xeno, < jsl.

housle
A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Leskri romňi bašavlas pe lavuta. Jeho žena hrála na housle. A4legos
A11 A12 ľegos A7 A8 A10 A11 A12 A13 jégos A9 A14 jejgos A14 lego B1 ľégo C4 jego C1 C2 C3 jégo B3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < maď.

led
A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Pro drom hi jego. Na cestě je led. C1
kroupa
kus ledu A11 Avri peren o ľegi. Venku padají kroupy. A11leňivo
A1 A2 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 C1 C4 C6 ľeňivo A3 B1
adj,
xeno, < slk.

líný, lenivý
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Ov hino igen leňivo. On je velmi líný. A11likh
A1 A2 A4 A5 A6 A12 C1 C6 ľikh A3 A7 A8 A10 A13 B2 líkh C2 C4 C5
subst,
f, oiko, pův.

hnida
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 B2 C1 C2 C4 C5 C6 Hi leske ando šéro pherdo likha. Má na hlavě plno hnid. A5limalo
B3 C5 limálo A2 C2 C3 ľimalo A3 A6 A7 A13
subst,
m, oiko, pův.

usmrkanec
A2 A3 A6 A7 A13 B3 C2 C3 C5 Eke limáleske sa sja čhingerdo o gad. Jeden usmrkanec měl úplně roztrhanou košili. C3liška
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 líška C6
subst,
f, xeno, < slk.

liška
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 E liška na chal e žamben. Liška nežere žáby. A4lolo
A7 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C2 C3 C4 C6 lólo A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 B3 C1 C6 loulo A14
adj,
oiko, pův.

červený
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C6 Čhorďa peske i rokľa lola moľaha. Polila si sukni červeným vínem. C6lóľol
A3 B2 lolol A2 loľol A4 A11 A12 A13 lojol B1 lójol B3 C1 C2 C4 lólol A1 B2 ľoľol A5 A7 A8 A10 joujol A14
v,
itr, oiko, pův.

červenat, rudnout; zčervenat, zrudnout
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 Ando šiláli balval mange lólile o kana. Ve studeném větru mi zčervenaly uši. B2lon
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 lond A5 A7 B2
subst,
m, oiko, pův.

sůl
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Site ánde thoves o lon te o járo. Musíš do toho dát sůl i mouku. C2lonďarel
A1 A6 A13 B1 C1 C2 C4 C5 lonďárel A2 A3 londžarel A4 A11
v,
tr, oiko, pův.

solit; osolit
A1 A2 A3 A4 A6 A11 A13 B1 C1 C2 C4 C5 Oďa huspeňina tuke lonďar! Tu huspeninu si osol! C1lopta
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 lobda A4 A8 A10 C4
subst,
f, xeno, < slk.

míč
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Čhiv mange i lopta! Hoď mi ten míč! C1love
A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 lóve A1 A2 A6 A9 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 louve A14
subst,
pl, oiko, pův.

peníz, peníze
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Keci hi tut love? Kolik máš peněz? A3lubni
C1 C2 C3 C4 C5 C6 lubňi A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A14 B1 B3 C1
subst,
f, xeno, pův.

děvka, kurva
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Nek p’oďa lubňi garuvel! Ať se ta děvka schová! C1