Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žmačho
A4 A5 A6 A9 A14 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 máčho A8 A12 A13
subst,
m, oiko, pův.

ryba
A5 A6 A8 A9 A12 A13 A14 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Miro kirvo igen rado chutkerel le mačhen. Můj kmotr velice rád chytává ryby. A11
Němec
A4 Varekana o Máčhe pomurdarde adaj but manušen Kdysi tu Němci pozabíjeli hodně lidí. A4mačka
A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5
subst,
f, xeno, < slk.

kočka
A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 Chudľa ola mačka andro vas. Chytil/a tu kočku do ruky. A11mandro
A12 A13 maro A4 A7 A8 A10 A11 B1 B2 máro A1 A2 A3 A6 A9 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

chléb
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Na dine man aňi kotororo mandro. Nedali mi ani kousíček chleba. A12manuš
A1 A2 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 mánuš A3 A4 A5 A6 B2
subst,
m, oiko, pův.

člověk
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Leskere čhavestar éla jekvar baro manuš. Z jeho syna bude jednou velký člověk. B3mariben
A4 A11 máriben A3 A4 A5 máribe B1 C1 C4 C6
subst,
m, oiko, pův.

válka
A3 A4 A5 A11 B1 C1 C4 C6 And´ oda maribe našaďa bute endáňen. V té válce ztrati/a hodně příbuzných. C1
hádka
A3 Pal oda máriben už n’ačľam kamarádi. Po té hádce jsme se už nespřátelili/y. A3mas
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

maso
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O mas hi peklo. Maso je upečené. C3maškar
1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C6
prep,
pův.

mezi
čím A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C6 Kamľomahi kher *maškar* tumáro te *maškar* lengro. Chtěl/a bych [mít] dům mezi vaším a jejich. C4
mezi
co A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C4 C6 Prímáši sít ostinďa o cele lóve *maškar* o lavutára. Primáš rozdělil všechny peníze mezi muzikanty. B3
uprostřed, vprostředku
čeho A4 A6 A9 A12 A13 C1 C6 Ačhav *maškar* o gav. Bydlím uprostřed vesnice. A4maškar
2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C6
prep,
pův.

mezi
čím A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C6 Kamľomahi kher maškar tumáro te maškar lengro. Chtěl/a bych [mít] dům mezi vaším a jejich. C4
mezi
co A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C4 C6 Prímáši sít ostinďa o cele lóve maškar o lavutára. Primáš rozdělil všechny peníze mezi muzikanty. B3
uprostřed, vprostředku
čeho A4 A6 A9 A12 A13 C1 C6 Ačhav maškar o gav. Bydlím uprostřed vesnice. A4maškaruno
A1 A4 A8 A9 A11 A14 B2 C4 maškarúno C1
adj,
oiko, pův.

prostřední
A1 A4 A8 A9 A11 A14 B2 C1 C4 Amáro maškarúno čhávo hi lukesto. Náš prostřední syn je voják. C1mato
A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 máto A1 A2 A3 A4  A6  A9 A10 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 máťo A5 máco A4
adj,
oiko, pův.

opilý, ožralý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Aso furčavo hango hi la, sar te máti ovlahi. Má takový divný hlas, jako by byla opilá. C3maťarel
A1 A5 B1 B2 maťárel A3 C1 mačarel A7 A8
v,
tr, oiko, pův.

opít; opíjet
A1 A3 A5 A7 A8 B1 B2 C1 Papale tut mukhjal te maťárel odole vagabundenca. Zase ses nechal opít těmi šupáky. C1mel
A3 A6 A8 A11 A12 A14 B1 C1 C5 C6
subst,
f, oiko, pův.

špína
A3 A6 A8 A11 A12 A14 B1 C1 C5 C6 Šulav koja mel, kaj te avel kadaj čisto. Zameť tu špínu, ať je tady čisto. A12melalo
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C2 C5 C6 melálo C1 C2
adj,
oiko, pův.

špinavý
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C5 C6 Ma ruginker odá falo, mer melalo ovla. Neokopávej tu stěnu, nebo bude špinavá. C5
nečistý
A3 A4 A6 A8 A13 B2 C1 C2 Ke amende bešen žuže Roma a pal o kopcos melale Roma. U nás bydlí čistí Romové a za kopcem nečistí Romové. A11melaľol
C4 melajol B1 C2 meľaľol A10 A11 A12 mejajol A9 A14 C5
v,
itr, oiko, pův.

špinit se; ušpinit se, zašpinit se
A9 A10 A11 A12 A14 B1 C2 C4 C5 Kher sig melajol. Dům se rychle zašpiní. C2men
A4 A8 A9 A12 A13 B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 meň A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2
subst,
f, oiko, pův.

krk
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Andi men la sľa mirikli. Na krku měla korále. C4merel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
v,
itr, oiko, pův.

umřít, zemřít; umírat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Merel la daratar. Umírá strachy. A7mindž
A1 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, pův.

pochva, vagina
A1 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6mol
1 A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2
v,
itr, oiko, < as.

stát, mít cenu
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 Keci kadá mochto molas? Kolik stála ta rakev? A14
mít hodnotu, stát za něco
A6 A9 Muk les a?kes, na mol tuke vaš oda! Nechej ho tak, nestojí ti za to! A6mol
2 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, < as.

víno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ande kerďal o gada la molaha. Zašpinil/a sis šaty vínem. B3momeli
C1 C2 momeľi A7 A8 A10 A11 A12 A13 momeji A14 momeja A9
subst,
f, oiko, < as.

svíce, svíčka
A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 C1 C2 Andar soste hi adi momeli? Z čeho je tahle svíčka? C2
vosk
A13 Kadi momeľi náne momeľatar. Tahle svíčka není z vosku. A13more
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C4 C5 C6
part,
< řeč.

chlape, člověče
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C4 C5 C6 Na dža, more, ňikhaj, bo avri rači! Nechoď, člověče, nikam, protože venku [je] tma! A4motoris
A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 motori A13 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < slk.

automobil, auto
A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Čáče diňa aťi lóve vaš o motori? Opravdu dal/a tolik peněz za auto? C6motorka
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C6
subst,
f, xeno, < slk.

motocykl, motorka
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C6 Požičinas amenge le phraleskeri motorka. Půjčíme si bratrovu motorku. B2muráris
A2 A3 A4 A5 A6 A13 B2 muraris A7 A8 A10 A11 A12 murári B1 B3 C1 C4 C6 mujáris A14
subst,
m, xeno, < slk.

zedník
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Ári som sikľardo muráriske. Jsem vyučený zedníkem. C6murdalo
A3 A4 A8 A11 A14 B2 C2 C3 C4 murdálo A1 A6 C1 C2 C3
adj,
oiko, smíš.

zdechlý, chcíplý, zašlý
A1 A3 A4 A6 A8 A11 A14 B2 C1 C2 C3 C4 Murdardo balo hi feder sar murdalo. Zabité prase je lepší než zdechlé. B2murdardo
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 B1 B2 C1 C2 murdárdo A6 C1 mundardo B3 mudardo A13
adj,
oiko, smíš.

zabitý
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C2 Murdardo bálo feder hi sar murdálo. Zabité prase je lepší než zdechnuté. C2muršikano
A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B2 muršikáno A1 A2 A6
adj,
oiko, pův.

mužský, chlapský
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B2 O murša ande krčma vakeren pal o muršikáne vjeci. Chlapi v hospodě mluví o chlapských věcech. A1muršiko
A9 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, smíš.

mužský, chlapský
A9 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O murša andre kočma muršike lava vakren. Chlapi v hospodě vedou chlapské řeči. A9muterel
A1 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 mutrel A2 A3 A4 A9 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5
v,
itr, oiko, pův.

močit, čůrat; pomočit, počůrat
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5 Oda cikno čhavóro mutrel. Ten malý chlapeček čůrá. A9