Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žpáčinel pes
A4 A5 A6 A11 A13 A14 B2 páčinel pe B1
v,
itr,
líbit se
A4 A5 A6 A11 A13 A14 B1 B2 Páčinelas pe lake mra dakre gáda. Líbily se jí šaty mé matky. B1palácis
A1 A2 A3 A5 A6 A14 B2 palacis A7 A8 A10 A11 A12 paláci B3 C4 C6 palaci B1
subst,
m, xeno, < slk.

palác
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C4 C6 Anglunestar koda kher dičhol sar palacis. Zepředu ten dům vypadá jak palác. A8pálenka
A6 B2 C1 páľenka C6 paľenka A7 A8 A10 A11 A14 pájenka A14 páľinka C4 pálinka C2 C3 C5 pájinka A9 B3
subst,
f, xeno, < slk.

pálenka, kořalka
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Kherutňi paľenka hin mekfeder. Domácí pálenka je nejlepší. A11palodilos
A4 A11 A12 palodílos A2 palodílo C1 C4 paldílo C3
subst,
m, xeno, smíš.

odpoledne
A2 A4 A11 A12 C1 C3 C4 Cilo paldílo čuklinlahi taj prüskölinlahi. Celé odpoledne škytal/a kýchal/a. C3pal o dilos
A1 A2 pal o dílos A1 A3 A4 A11 A12 pal o dílo B1 C1 C3 C6
adv,

odpoledne
A1 A2 A3 A4 A10 A11 A12 B1 C1 C3 C6 Pal o dílo terďová ki tute. Stavím se u tebe odpoledne. C3pamatinel peske
A1 A4 A5 A13 B1  C1 C4 pametinel peske A6 A8 A10 A11 A12 C6 pameťinel peske B2
v,
tr,
pamatovat si
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Majindžal tuke te pametinel, so tuke phenav. Měl/a by sis pamatovat, co ti říkám. A10pančuška
A1 A3 A5 A6 B1 B2 B3 C4 pančoška A10
subst,
f, xeno, < slk.

punčocha
A1 A3 A5 A6 A10 B1 B2 B3 C4 Ašarďas mange o pančuški, igen pes lake pačisaľile. Pochválila mi punčochy, moc se jí líbily. A6Panenka Márija
A1 A6 B2 C6
subst,

Panna Maria
A1 A6 B2 C6 Soľharel upi Panenka Márija. Přísahá na Pannu Marii. C6páni
C1 C3 C5 paňi A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 páňi A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 paňik A13
subst,
m, oiko, pův.

voda
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Musáj sja te phiravav páni upral i haňig. Musel/a jsem nosit vodu ze studně. C3
řeka
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C4 C5 C6 Phírahas kathar o páňi. Chodili jsme podél řeky. A5
potok
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A11 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C6 Prechutľas cez o paňi. Přeskočil/a přes potok. A4
moře
A7 A14 B1 B3 C1 C6 Šoha mek na somas paš o paňi. Ještě nikdy jsem nebyl/a u moře. B1papin
A10 A12 A14 C1 papiň A3 A4 A5 A6 A8 A9 A11 A12 B1 B2 B3 C2 C3 C4
subst,
f, oiko, < řeč.

husa
A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Adala papiňa parváras, lebo papiňakre pora hi láčhe táte. Tuhle husu chováme, protože husí peří je pěkně teplé. B1paramisi
A5 A9 C1 C2 C6 paramisľi A3 paramisli A1
subst,
f, oiko, < řeč.

pohádka
A1 A3 A5 A9 C1 C2 C6 Chudľa te vakerel paramisa. Začal/a vyprávět pohádky. A11párkos
A1 A2 A3 A6 B2 parkos A7 A8 A10 A11 A12 párko B1 B3 C1 C2 C4 C5
subst,
m, xeno, < slk.

párek
A1 A2 A3 A6 A7 A8 A10 A11 A12 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 Mišto párki te hurki ťinďa mro čhávo gulipe. Místo párků a jitrnic koupil můj syn sladkosti. C4parunel
A1 A2 A5 A6 A7 A8 A10 A13 A14
v,
tr, oiko, < řeč.

pohřbít
A1 A2 A5 A6 A7 A8 A10 A13 A14 Parunde les a andre char leske thode e lavuta. Pohřbili/y ho a do hrobu mu dali/y housle. A14pasinel
A2 A3 A7 A12 A13 A14 C1 pásinel A1 A5 A6 B2 C4 C6 pašinel A8 A10 A11
v,
tr, xeno, < slk.

pást
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 C1 C4 C6 I gáďi pasinlahi pri poja guruvňa. Selka pásla na poli krávu. C1pasos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A14 B2 paso A13 B1 B3 C1 C2 C6 passo C5
subst,
m, xeno, < slk.

pas
průkaz A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C5 C6 Mé na huňom o paso, hudá le maj čak čhoneske. Ještě jsem nedostal pas, dostanu ho až za měsíc. B3pašeder
A1 A10 A11 A13 A14 B1 C4 C5 C6
adv,
smíš.

blíže
A1 A11 A13 A14 B1 C4 C5 C6 Bešča peske pašeder kija late. Sedl/a si k ní blíž. A12
zblízka
A1 A10 A14 C5 Dikh p’ odova pašeder. Podívej se na to zblízka. B2paškar
C3
prep,
pův.

mezi
čím C3 Ando közepo le gaveske bešas paškar o gádže. Uprostřed vesnice bydlíme mezi Neromy. C3
mezi
co C3 Sar jutinďa odá homoko paškar tre danda? Jak se ti ten písek dostal mezi zuby? C3pašvaro
A1 A2 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 pašváro A3 A5 C6
subst,
m, oiko, pův.

žebro
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C6 Čhindža les andro pašvare. Bouchnul/a ho do žeber. A14pativ
C4 C5 paťiv A13 paťiu A5 pačiv A7 A8 A11 A14
subst,
m, oiko, < as.

úcta, respekt
A7 A13 C4 C5 O terne pativaha šunen. Mladí s úctou poslouchají. C4
čest
A5 A8 A11 A13 A14 Na ker amenge ladž! Na džanes, so hin pačiv? Nedělej nám hanbu! Nevíš, co je čest? A11patraďi
A1 A2 A9 A13 B1 B2 C1 patráďi A3 A4 patradži A7 A10 A11 A12 A14
subst,
f, oiko, < as.

Velikonoce
A1 A2 A3 A4 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Pri patraďi murdaraha bále. Na Velikonoce zabijeme prase. C1phabaj
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 B2 phábaj A14
subst,
f, oiko, pův.

jablko
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B2 Kadi phabaj hiňi kirňi. Tohle jablko je shnilé. A11
jabloň
A11 A14 B2 Oda hin preca jasno, hoj o phaba džava te čhingerel pal e phabaj a o hruški pal e hruška. To je přece jasné, že jablka půjdu trhat na jabloň a hrušky na hrušeň. A11phabengero
A11 A12 phábengero A14 C1 phabengro A3 B1 phábengro A2
adj,
oiko, pův.

jablečný, jablkový
A2 A3 A11 A12 A14 B1 C1 Čhiv mange phábengero džusos. Nalej mi jablečný džus. A14phagel peske
A2 A4 A10 A11 A14 B1 B2 B3 C1 C6
v,
itr,
zlomit si
A2 A4 A10 A11 A14 B1 B2 B3 C1 C6 Amári phúri peske phagja o va. Naše babička si zlomila ruku. C1phago
A6 A7 A8 A10 phágo A1 A2 A9 B1 C1 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

rozbitý
A1 A2 A6 A7 A8 A9 A10 B1 C1 C3 C4 C5 C6 I bloka hi phági. Okno je rozbité. C4phandel andre
A1 B2 phándel ándre A2 phanel andre A4 phandel ande B3 phandel ánde C4 C5
v,
tr,
zavřít
A1 A2 A4 B2 B3 C4 Savore kočmi ande phanden dešendar. Všechny hospody zavírají v deset. C4
zapnout knoflíky
C5 Uppe palášťa ánde phanďa o gombi. Zapnul/a knoflíky na plášti. C5phandlo
1 A6 A7 A8 A9 A10 A13 B2 phándlo A2
adj,
oiko, pův.

zavřený
A2 A6 A7 A8 A9 A10 A13 B2 Kadá basistas hino phandlo má pandž berš. Tenhle vězeň je zavřený už pět let. A13phandlo
2 A8 A10 B1 C6 phanlo A3 A4 A9 A11
subst,
m, oiko, pův.

policista; četník
A3 A4 A8 A9 A10 A11 B1 C6 Jekhvar rači avle ke late o phanle. Jednoho večera k ní přišli policajti. A11pharo
A1 A4 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C1 pháro A1 A3 A6 A9 A14 B3 C2 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

těžký, složitý
A1 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Gaviko ďivibe hi phareder sar fóriko. Vesnický život je těžší než městský. C1
těhotná
A7 A8 A10 A13 Lakri čhaj imar has phari. Její dcera už byla těhotná. A7phen
A3 A4 A7 A14 C1 C2 C4 C5 C6 pheň A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3
subst,
f, oiko, pův.

sestra
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Čumide tira pheňa. Polib svou sestru. A12pheňori
A8 A14 B1 B2 pheňóri A1 A9 B3
subst,
f, oiko, pův.

sestřička
příbuzenský vztah A1 A8 A9 A14 B1 B2 B3 Pheňorale mirale, dikhjom tumen! Sestřičky moje, viděl jsem vás! A14pheras
A2 A3 A4 A7 A9 A10 A11 A14 B1 C2 C4 peras A4
subst,
m, oiko, pův.

žert
A2 A3 A4 A7 A9 A10 A11 A14 B1 C2 C4 Paš o cinkeriben furt kerlas pherasa. Při nákupu pořád žertoval/a (dělal/a žerty). A11
vtip
A2 A3 A4 A7 A9 A10 A11 A14 B1 C2 C4 Le pheraseha asaďa len. Tím vtipem je rozesmál. A9
smích
A4 Čhavoreskro peras sako rado šunel. Dětský smích každý rád slyší. A4pherdo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 phérdo A2 pherrdo A1 phedo A1
adj,
oiko, pův.

plný
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Oja džukli hi pherdi pušumenca. Ta fena je plná blech. C4pherel
A1 A2 A6 A8 A9 A11 A12 A14
v,
tr, oiko, pův.

plnit; naplnit
A1 A2 A6 A8 A9 A11 A12 A14 Pher mange e vedra šilale páňeha. Naplň mi vědro studenou vodou. A9pherno
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 perno C4
subst,
m, oiko, pův.

plína, plena
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 C4 Thov lake aver pherno, bo imar but hodzini lake cindo. Dej jí jinou plínku, už ji má několik hodin mokrou. A12phiko
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 B2 phíko A14 B1 C1
subst,
m, oiko, pův.

rameno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Dukhal man o levo phiko, lebo phiravavas andal e chaňi o páňi. Bolí mne levé rameno, protože jsem ze studny nosil/a vodu. A2phral
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C5
subst,
m, oiko, pův.

bratr
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C5 Phrala, cha! Bratře, jez! A11phučkerel
1 A8 A9 A10 A13 A14 B3 C3 C4 C5
v,
itr, oiko, pův.

vyptávat se
A8 A9 A10 A13 A14 B3 C3 C4 C5 Valasavo murš sťa adaj taj pal tute *phučkerlahi*. Byl tady nějaký muž a vyptával se na tebe. C5phučkerel
2 A8 A9 A10 A13 A14 B3 C3 C4 C5
v,
itr, oiko, pův.

vyptávat se
A8 A9 A10 A13 A14 B3 C3 C4 C5 Valasavo murš sťa adaj taj pal tute phučkerlahi. Byl tady nějaký muž a vyptával se na tebe. C5phukavel
A1 A2 A3 A6 B2 C1 C4 pukavel B2
v,
tr, oiko, pův.

udat
A1 A2 A6 B2 C1 C4 Mer jon džanle, hoď me len géľom te phukavel ko pórune. Asi si mysleli/y, že jsem je šel/šla udat na policii. C4phundrado
A9 A11 A12 phrado A4 A6 phrádo A1 A2 B1 C1 C4 prádo C2
adj,
oiko, pův.

otevřený
A1 A2 A4 A6 A9 A11 A12 B1 C1 C2 C4 O vudara hi phráde. Dveře jsou otevřené. C1phundravel
A7 A10 A11 A12 phravel A1 A2 A5 B1 C1 C2 C4 phrável A2 A4 A6
v,
tr, oiko, pův.

otevřít; otvírat
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A10 A11 A12 B1 C1 C2 C4 Dža, phráv o vudar! Běž otevřít dveře. C4phurdel
A1 A2 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
v,
itr, oiko, pův.

foukat
A1 A2 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Te phurdela e balval, na ďá avri. Jestli bude foukat vítr, nepůjdu ven. A1phuri
A7 A10 A11 B2 phúri A6 B3 C2 C4
subst,
f, oiko, pův.

stařena
A6 A7 A10 A11 B2 B3 C2 C4 Phúrije, káj džas? Stařenko, kam jdete? C4phuri daj
A1 A2 A4 A9 A10 B1 B3 C2 C3
subst,
f,
babička
A1 A2 A4 A9 A10 B1 B3 C2 C3 Mi phuri daj phagja pro vast. Moje babička si zlomila ruku. C3phuripen
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 phuripe B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

stáří
o lidech a zvířatech A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O phuripe hi goďaveribe taj ďengavipe. Stáří je moudrost i slabost. C5phurjol
C1 C5 phúrjol C6 phurďol C2 C3 C6 phurol A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C5 C6 phúrol A9 A11 A12 A13 A14 B2 B3
v,
itr, oiko, pův.

stárnout; zestárnout
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C5 C6 Joven phurile. Oni zestárli. A6phuro dad
A1 A4 A9 B1 C2 C3 C5 phúro dad A1 B1
subst,
m,
děd, dědeček
A1 A4 A9 B1 C2 C3 C5 Čávo mandar pučlas pro phuro dad. Můj syn se mě ptal na dědečka. A1peko
A4 A6 A7 A8 A11 A12 A13 péko A1 A2 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

pečený, upečený
A1 A2 A4 A6 A7 A8 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Oda mas hin peko. To maso je upečené. A6pelenka
C2 C3 C5
subst,
f, xeno, < maď.

plína, plena
C2 C3 C5 Čerélin lake ári i pelenka. Vyměň jí plínku. C5pena
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 pjena A2
subst,
f, xeno, < slk.

pěna
A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 O kamaratos rado pijel anglicko lovina, bo hin upre but pena. Kamarád rád pije anglické pivo, protože je na něm hodně pěny. A8peňaženka
A3 A5 A6 A7 A8 B2 C1 C4
subst,
f, xeno, < slk.

peněženka
A3 A5 A6 A7 A8 B2 C1 C4 Kathar i peňaženka péľa ári šel koruňi. Z peněženky vypadla stokoruna. C4per
A2 A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B1 B2 B3 pér B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 perr A1 A5
subst,
m, oiko, pův.

břicho
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Hi les báro perr. Má (on) velké břicho. A5perel avri
A2 A4 A6 A10 B2 B3 perel auri A14 perel ári C2 C3 C4 C5 C6
v,
itr,
vypadnout
A2 A4 A6 A10 A14 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Andal ári péľa šel koronáčka. Zevnitř vypadla stokoruna. C6perla
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C2 C6
subst,
f, xeno, < slk.

perla
A1 A2 A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C2 C6 Garuvkerav me perli ando vodro. Schovávám svoje perly v posteli. C2pernica
C2 perňica A7 A9 A11 A13 C2 C5
subst,
f, xeno, < slk.

polštář
A7 A9 A11 A13 C2 C5 Thoďa leske tel o šéro koli perňica. Dal/a mu pod hlavu měkký polštář. C6pešo
A4 A5 A6 A7 A13 B1 B2 C6 peši A3 A4 B1
adv,
< slk.

pěšky
A3 A4 A5 A6 A7 A13 B1 B2 C6 Phírel andre búťi pešo. Chodí do práce pěšky. A5peta
A5 A6 A7 A10 A11 A12 A13 B2 C4 pata A1 A2 A3 A4 B1 C1
subst,
f, xeno, < slk.

pata
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C1 C4 Pichňinďom mange andre peta trjeska. Píchnul/a jsem si do paty třísku. A5pichljačis
A5 A12 B2 pichláčis A1 A2 pichjáčis A14 pichljači C4 pichlači B1 pikljači C6
subst,
m, xeno, < slk.

bodlina
A1 A2 A5 A12 A14 B1 B2 C4 C6 Le ježko hi pro dumo pichláča. Ježek má na zádech bodliny. C1
trn
A1 A2 Kana pharavelas le hagáčistar o raňa, pichňinďas peske pichláčis ando palcos. Když sekal/a pruty z akátu, píchl/a si trn do palce. A2pichťi
A3 A5 pechťi A12 A14 pechči A8 pisti C2 C5
subst,
f, oiko, < řeč.

huspenina, rosol
A3 A5 A8 A12 A14 C2 C5 Odi pisti lonďar, mer n’ óla la nisavo ízo. Tu huspeninu si osol, nebo nebude mít žádnou chuť. C2pijel avri
A2 pijel auri A14 pijel ári B1 C2 C3 C5 C6
v,
tr,
vypít
A2 A14 B1 C2 C3 C5 C6 Ári pijle sa o páňi andar o pohari. Vypili/y všechnu vodu ze sklenice. C3pila
A4 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 C1 píla A2 A6 B2 B3 piľa A13
subst,
f, xeno, < slk.

pila
A2 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 Džanes, har pes kerel e pilaha? Víš, jak se zachází s pilou? A4pilňíkos
A1 A2 A3 A5 A14 pilňikos A4 A6 A7 A8 A10 A11 B2 pilnikos A12 pilňíko C6 pilňiko B1
subst,
m, xeno, < slk.

pilník
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C6 Džanes, sar pe kerel pilňíkoha ta dláhoha? Víš, jak  se zachazí pilníkem a dlátem? C6pindranges
A9
adv,
pův.

bosky, naboso
A9 Néve kamašli lenge cinde, ká te na phiren pindranges. Koupili jim nové boty, aby nechodili/y bosky. A9pindrango
A8 A10 A12 A13 A14 B3 pindranglo A11 A13 pindrangro A6 A7 pirnango A12 pernango A1 A3 A4 A5 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C6 pernángo A2 A3 C4
adj,
oiko, pův.

bosý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C6 Kinďom lenge neve topánki, kaj na oven pernange. Koupil/a jsem jim nové boty, aby nebyli/y bosí/é. B1pindrangone
B3 pernangóne C5 pernangóneg C5
adv,
smíš.

bosky, naboso
B3 C5 Neve kamašli tinďa lenge, te na phiren pernangóneg. Koupil/a jim nové boty, aby nechodili/y bosky. C5pínteken
C3 C6 pinteken B3 C4 C5 C6 pénteken A9 C2
adv,
< maď.

v pátek
A9 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Pinteken sťomahi ke mi daj. V pátek jsem byl u své mámy. C5pipa
A8 A10 A13 C2 pípa A3 A9 A14 B3 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < maď.

dýmka, fajfka
A3 A8 A9 A10 A13 A14 B3 C2 C4 C5 C6 O papus peske sťažinlas fur pro jilo, aľe e pipa fur pijelas. Děda si pořád stěžoval na srdce, ale dýmku kouřil furt. A8piráni
C1 C2 C3 C5 piraňi A4 A6 A8 A9 A11 A12 A14 B1 B2 B3 piráňi A1 A2 A3 A5 B2 B3 C4
subst,
f, oiko, pův.

milenka, milá
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 Šukár čatto diňom mra piráňa. Dal jsem své milé krásnou sponu. C3pirano
A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 piráno A1 A2 A3 A5 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

milenec, milý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Uštidiňa odola virági pre piránestar. Ty květiny dostala od svého milence. C6piri
A2 A4 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B2 píri A1 A2 A3 A4 A9 A10 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, pův.

hrnec
A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Avri makhja e píri khoňaha. Vymazal/a hrnec lojem. A9písinel
A2 A3 A6 B2 C1 pisinel A3 A4 A7 A8 A10 A12 A13 A14
v,
tr, xeno, < slk.

psát; napsat
A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A14 B2 C1 Mri pheň mange pisinel sako sedmo kurko. Moje sestra mi píše každý sedmý týden. A4písmenos
A1 A2 A3 A5 pismenos A4 A6 A8 A12 písmeno A14 B1 pismeno B3 C4
subst,
m, xeno, < slk.

písmeno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A12 A14 B1 B3 C1 C4 Učiťelis sikhavel sako gives le čhaven nevo pismenos. Učitel učí děti každý den nové písmeno. A12pišno
A1 A2 A3 A5 A10 A11 B1 B2
adj,
xeno, < slk.

pyšný
A1 A2 A3 A5 A10 A11 B1 B2 Našťi aves pišno! Nesmíš být pyšný/á! A1pištola
A2 A5 B1 B3 C1 pištoľa A3 A4 A6 A7 B2 C6 pištoja A14 pistola C4
subst,
f, xeno, < slk.

pistole
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Puškenca vaď pistojenca lövingernahi. Stříleli/y puškama nebo pistolema. C3pištoľis
A10 A11 pištolis A12 pistojis A9 pistoli C2 C3 C5
subst,
m, xeno, < slk.

pistole
A8 A9 A10 A11 A12 C2 C3 C5 Paľis viľinenas la puškaha abo pištoľiha. Pak stříleli/y puškou nebo pistolí. A10pitno
A1 A2 A5 A6 A10 A11 A12 B1 B2
adj,
xeno, < slk.

pitný
A1 A2 A5 A6 A10 A11 A12 B1 B2 Oda páňi hi pitno. Ta voda je pitná. B1pivňica
A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A14 B1 B2 C1
subst,
f, xeno, < slk.

sklep
A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Zarinde les andre pivňica. Zavřeli ho do sklepa. A12pivos
A1 A2 A3 A5 A6 A10 A12 A13 A14 pivo A3 A14 B2 B3
subst,
m, xeno, < slk.

pivo
A1 A2 A3 A5 A6 A10 A12 A13 A14 B2 B3 Kinďas peske áver pivos. Koupil/a si další pivo. A1pjatkone
A3 A5 A6 A10 B2 pátkone A2 B1 C1
adv,
xeno, smíš.

v pátek
A2 A3 A5 A6 A10 B1 B2 C1 Pjatkone geľom kije mri daj. V pátek jsem šel za svou matkou. A5pjatkos
A5 A6 A7
subst,
m, xeno, < slk.

pátek
A5 A6 A7 Adaďives hi pjatkos. Dneska je pátek. A5pjeskos
A3 A5 A6 A7 B2 pjesko C6 peskos A4 písko B1 pisko C4
subst,
m, xeno, < slk.

písek
A3 A4 A5 A6 A7 B1 B2 C4 C6 Sar pes tuke oda pjeskos dochudľas maškar o danda? Jak se ti ten písek dostal mezi zuby? A6placka
A1 A2 A5 A6 A8 B1 B2 B3 C1 C4 pľacka A3 A7
subst,
f, xeno, < slk.

placka
druh jídla A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 B1 B2 B3 C1 C4 Akadala placki hi jarestar. Tyhle placky jsou z mouky. A5plášťos
A1 A2 A3 A5 A6 B2 plašťos A7 A10 A12 plaščos A8 A14 plášťo B1 B3 C1
subst,
m, xeno, < slk.

plášť
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A14 B1 B2 B3 C1 Phandľas peske o gombíki pro plášťos. Zapnul/a si knoflíky na plášti. A3plátnos
A1 A5 A6 platnos A8 A10 A11 plátno C1 platno A4
subst,
m, xeno, < slk.

plátno
A1 A4 A5 A6 A8 A10 A11 C1 Vimeňinďas metros plátnos vaš e kožušina. Vyměnil/a metr plátna za kožešinu. A1plaťinel
A1 A2 A4 A5 A6 B2 platinel B1 placinel A3 A8 A10 A11 A12 A14 C1
v,
tr, xeno, < slk.

platit, být platný
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 Šaj hoj imar odi vera na placinel. Možná že už ta kletba neplatí. A11plávinel
A2 A3 A5 A6 plavinel A4 A7 A8 A10 A11 A12 B1 C1
v,
itr, xeno, < slk.

plavat
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 B1 C1 Jekhvar kurkeske phírelas oda plešato raj te plávinel. Jednou týdně chodil ten plešatý pán plavat. A2plesos
A2 A5 A6 A12 B2 C6 pleso B1 C6
subst,
m, xeno, < slk.

bál, ples
A2 A5 A6 A12 B1 B2 C6 Kaj te sťihňinel tajsutno plesos, mušindžahas te avel imar paltajsaskero. Aby stihl/a včerejší ples, musel/a by přijet už předevčírem. A12plešato
A1 A2 A5 B2 C6 pľešato A10 plechato A6 A8 B1
adj,
xeno, < slk.

plešatý, holohlavý, lysý
A1 A2 A5 A6 A8 A10 B1 B2 C6 Jekhvar kurkeske phírelas oda plešato raj te plávinel. Jednou týdně chodil ten plešatý pán plavat. A2pleťinel
A5 pletinel A2 A4 B1 C1 plecinel A10 A11 pľecinel A3 A7 A8
v,
tr, xeno, < slk.

plést; uplést
A2 A3 A4 A5 A7 A8 A10 A11 B1 C1 Pro koleni lake bešelas o čhavoro he joj pašoda pletinlas ihlicenca. Na klíně jí sedělo dítě a ona u toho pletla jehlicema. A2plotos
A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 B2 ploto B1 B3 C1 C6
subst,
m, xeno, < slk.

plot, oplocení
A3 A4 A6 A8 A10 A11 A12 B1 B2 B3 C1 C6 So dúj lukeste phandle o biciglo ko ploto. Oba vojáci přivázali kolo k plotu. B1pľuzgjeris
A3 A4 pluzgjeris A5 A10 A11 pľuzgjeri C4 pluzgjeri C1 plužgjeri C6 pluzgíris A pluzgíri B1 plezguris B2
subst,
m, xeno, < slk.

puchýř
A2 A3 A4 A5 A10 A11 B1 B2 C1 C4 C6 Upi púpa hi la ratvalo plužgjeri. Na pupku má (ona) krvavý puchýř. C6pobisterel
A1 A2 A3 A5 A10 A13 B1 B2 C1 C4 C5 C6 pobiskerel A4 A6 B2 C3 bobiskerel C2
v,
tr, oiko, smíš.

zapomenout
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A10 A13 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Pobisterďom o kľúči. Zapomněl/a jsem klíče. A3pochádzinel
A1 A3 A5 A6 A13 A14 B1 C1 C4 pochadzinel A7 A8 A10 A12 B2 pocházinel A1 pochazinel A4 pocháďinel A2
v,
itr, xeno, < slk.

pocházet
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 Leskeri romni pochádzinel andar o Čechi. Jeho žena pochází z Čech. C1pochibinel
A1 A2 A5 A7 A8 A10 A11 A14
v,
itr, xeno, < slk.

pochybovat
A1 A2 A5 A7 A8 A10 A11 A14 Na pochibin odolestar, hoj jekhvar avá prezidentos. Nepochybuj o tom, že jednou budu prezidentem. A2pochtan
A3 A9 A12 A13 A14 B1 C6
subst,
m, oiko, < as.

plátno
A3 A9 A12 A13 A14 B1 C6 Vimeňindža metros pochtan vaš e kožušina. Vyměnil/a metr plátna za kožešinu. A12pochválinel
A1 A2 A3 C1 pochvalinel A4 A5 A8 B2
v,
tr, xeno, < slk.

chválit; pochválit
A1 A2 A3 A4 A5 A8 B2 C1 Pochvalinďas mange o cheratune. Pochválil/a mi punčochy. A4počarinel
A1 A2 A5 A7 A10 B1 C1
v,
tr, xeno, < slk.

počarovat
A1 A2 A5 A7 A10 B1 C1 Asi les počarindžas. Asi ho počaroval/a. A7poharis
A7 A8 A9 A10 A11 A13 B2 poháris A2 A3 A5 A6 A9 A13 A14 B2 pohari C2 C3 C5 pohári B1 B3 C1 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < slk.

sklenice
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mri daj pohárja rakinďa upri kafidi. Moje matka položila sklenice na stůl. C3po česki
A2 A3 A10 A12 B2
adv,

česky
A2 A3 A10 A12 B2 Chaľos, ká vakerau po česki? Rozumíš, když mluvím česky? A3počítinel
A1 A3 C4 počitinel A7 A8 A10 A11 A12 C1
v,
tr, xeno, < slk.

počítat; spočíst, spočítat
A1 A3 A7 A8 A10 A11 A12 C1 C4 Mra čhajóra hi čak trin berš, ta ima ďanel te počitinel ando ofto. Mojí dcerušce jsou teprve tři roky a už umí počítat do osmi. C1pohľadňica
A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 pohladňica A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B3
subst,
f, xeno, < slk.

pohlednice, pohled
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 Bičhaďom aká kurko la fajtake pohľadňica. Poslal/a jsem rodině minulý týden pohlednici. A14pohľados
A3 A7 A8 A10 B1 pohlados A2 A6  A12 pohledos A1
subst,
m, xeno, < slk.

pohled, pohlédnutí
A1 A2 A3 A6 A7 A8 A10 A12 B1 Has les adeso zloďikáno pohlados. Měl/a takový zlodějský pohled. A2pohňinel pes
A1 A2 A3 A4 A8 A14 pohňinel pe A12 C1 C4
v,
itr,
hýbat se; hnout se
A1 A2 A3 A4 A8 A12 A14 C1 C4 Našťik sle ando fóro kana khéral pe na pohňinde. Nemohli/y být ve městě, když se nehnuli/y z domu. C1počoral
A3 A5 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 počóral B2 C4 počoural A14
adv,
smíš.

tajně, potají, potajmu
A3 A5 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C4 Počoral denašľa kheral. Tajně utekl/a z domu. A11pohrabinel
A1 A2 A3 A4 A5 A12 B1 B2 C1 C6
v,
tr, xeno, < slk.

hrabat; shrabat
A1 A2 A3 A4 A5 A12 B1 B2 C1 C6 Pales lenge pohrabinďam o khas. Pak jsme jim shrabali/y seno. A1pohrebos
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B2 pohrebo A7 B1 C1
subst,
m, xeno, < slk.

pohřeb
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C1 Pro pohrebos ehas aci manuša. Na pohřbu bylo tolik lidí. A3počti
A1 A2 A3 A4 A5 A11 A14 B1 B2 C6
subst,
pl, xeno, < slk.

počty, počítání
A1 A2 A3 A4 A5 A11 A14 B1 B2 C6 Andro počti man zlepšinďom. V počtech jsem se zlepšil/a. A1podarinel pes
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 podarinel pe B1 C1
v,
itr,
dařit se; podařit se
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Varehar pes lenge podarinďas te denášel. Nějak se jim podařilo utéct. A3podkova
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6
subst,
f, xeno, < slk.

podkova
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Márďas leske pro kopiti o podkovi. Přibil mu na kopyta podkovy. A1podkujinel
A1 A3 A4 A5 C1 C4 C6
v,
tr, xeno, < slk.

podkovat
A1 A3 A4 A5 C1 C4 C6 Mukhľom ole graste ko harťa te potkujinel. Nechal jsem toho koně u kováře okovat. C4podojinel
A1 A2 A3 A4 A5 B2 C1
v,
tr, xeno, < slk.

dojit
A1 A2 A3 A4 A5 B2 C1 E gádži pásinlas le gurumňen the palek len podojinďas. Selka pásla krávy a pak je podojila. B2poklados
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A10 A11 A12 B2 poklado B1 B3 C1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

poklad
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A10 A11 A12 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Čórde amenge amáro poklado. Ukradli/y nám náš poklad. C4poldeci
A5 A7 A10 A11 A14 B1 B2 puldeci A1 púldeci A2 púdeci C1
subst,
m, xeno, < slk.

panák
alkoholu A1 A2 A5 A6 A7 A10 A11 A14 B1 B2 C1 Ko posledno šero peske mangja poldeci. K poslednímu pivu si objednal/a panáka. B1polejinel
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1
v,
tr, xeno, < slk.

polít; polévat
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1 Kaj te o kaš chačol, polejinďas les benzínoha. Aby dřevo hořelo, polil/a ho benzínem. A1politikos
A1 A2 A3 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A14 B2 poľitikos A7 politiko B1 C1 C6
subst,
m, xeno, < slk.

politik
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C6 Adá politiko hi dilino sar savore ostatne. Tento politik je hloupý jako všichni ostatní. B1poloko
A7 A11 A12 polóko A14 polouko B1 C1 C2 C6
adj,
oiko, smíš.

pomalý
A7 A11 A12 A14 B1 C1 C2 C6 Adi ďíli uppe mande igen polóki hi. Tahle písnička je na mě příliš pomalá. C2poľski
A3 A5 A7 C1 polski A1 A6
adv,
< slk.

polsky
A1 A3 A5 A6 A7 A8 A13 C1 A rozuminehas bi maďarski abo poľski? A rozuměl/a bys maďarski nebo polsky? A8poľsko
A3 A5 A10 A12 A13 A14 B2 C4 polsko A2 A4 A6 B1 B3 C1
subst,
m, xeno, < slk.

Polsko
A2 A3 A4 A5 A6 A10 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 Bešas pro Serviko, de keras ando Ungriko vaď ando Poľsko. Bydlíme na Slovensku, ale pracujeme v Maďarsku nebo v Polsku. C4po maďarski
A1 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 B1 B2
adv,

maďarsky
A1 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 B1 B2 Chalilalas po maďarski? Rozuměl/a bys maďarsky? A1pomaranča
A6 A7 A8 A11 A13 A14 C4
subst,
f, xeno, < slk.

pomeranč
A6 A7 A8 A11 A13 A14 C4 Žužarďa i pomaranča. Oloupal/a pomeranč. C4pomodlinel  pes
A1 A2 A3 A4 A5 A10 A12 A14 B2 pomodlinel pe B1 C1
v,
itr,
modlit se; pomodlit se
A1 A2 A3 A4 A5 A10 A12 A14 B1 B2 C1 Salas bi tut te pomodlinel the te soľacharel pro križos. Měl/a by ses pomodlit a přísahat na kříž. A5pomožinel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1
v,
tr, xeno, < slk.

pomoci, pomoct; pomáhat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Rádo tuke pomožiná. Rád/a ti pomůžu. A2ponďelkone
A1 A2 A3 A4 A6 B2 C1 C4 pondelkone A4 A11 B1 pondzelkone A3 A7 A8 A10 A12 A13 A14 C1
adv,
xeno, smíš.

v pondělí
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 Pondelkone abo utorkone džava pro Čechi. V pondělí nebo v úterý pojedu do Čech. A11ponďelkos
A1 A2 A3 A5 A6 B2 pondzelkos A8 A10 A14 pondzelko A13 C1
subst,
m, xeno, < slk.

pondělí
A1 A2 A3 A5 A6 A8 A10 A13 A14 B2 C1 Adaďives hi ponďelkos. Dnes je pondělí. A5popolis
A4 A6 popoli C6
subst,
m, xeno, < slk.

popel
A4 A6 C6 Andi káľha áčhiľa čak popoli. V kamnech zůstal jen popel. C6po poľski
A3 A5 A7 A8 A10 A12 A13 po polski A1 A2 A4 A6 B2
adv,

polsky
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 B2 Chaľohas po poľski ? Rozuměl/a bys  polsky? A3poprosinel
A1 A2 A4 A5 A6 A10 B1 B2
v,
tr, xeno, < slk.

prosit; poprosit
A1 A2 A4 A5 A6 A10 B1 B2 Poprosinďas man lóvenge. Poprosil/a mě o peníze. A1por
A4 pór A9
subst,
f, oiko, pův.

střevo
A4 Som aso bokhalo, aš mange ando pora o roma bašaven. Mám takový hlad, že mi až kručí ve střevech (dosl. že mi ve střevech hrají Romové). A4
cop
A9 Chunďa lake o bala andre pór. Zapletl/a jí vlasy do copu. A9pora
A4 A7 A8 A10 A11 A12 B1 póra A1 A3 A5 A6 A14 B3 C1 C2
subst,
pl, oiko, pův.

péro, peří
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B3 C1 C2 Adi papiň nevelinas, mer papiňale póra lačhe táte hi. Tuhle husu chováme, protože husí peří je pěkně teplé. C2
peřina
A1 Hi oda čavoro učardo pórenca? Je to dítě přikryté peřinou?póralo
C2
subst,
f, oiko, pův.

policista; četník
C2 Pórale tikne čhavore khér ande uzo čaládo. Policajti přivedli chlapečka domů k rodičům. C2pori
A4 A6 A8 A10 A11 A12 póri A1 B3 C1 C2 C4 C5 pouri A14 pórik C6
subst,
f, oiko, pův.

ocas, ohon
A1 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A14 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Kodá tumáro rukono furt krucinel la pouraha, može les hin pušuma. Ten váš pes pořád vrtí ocasem, asi má blechy. A14
cop
C2 Ostán pal lake pórja án khúďa. A pak jí zapletl/a copy. C2poroďinel
A1 A2 A4 A5 B2 porodinel B1 porodzinel A3 A7 A8 A10
v,
tr, xeno, < slk.

rodit; porodit
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A10 B1 B2 Miri romňi idž porodzindžas. Moje žena včera porodila. A8po romanes
A4 A8 A10 A12 B2 po romane B3 pro romanes A10 A12
adv,

romsky, cikánsky
A4 A8 A10 A12 B2 B3 Kada gadžo sikľol po romanes. Tenhle gádžo se učí romsky. A10posiťi
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1 C3 C4 posiči A4 poťosi C2
subst,
f, oiko, pův.

kapsa
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1 C2 C3 C4 Ande posiťi rakhľas par churde. V kapse našel/našla pár drobných. B2posledno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1
adj,
xeno, < slk.

poslední
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Kije posledno lovina peske mangľas poldeci. K poslednímu pivu si objednal/a panáka. A7poši
A4 A8 A10 A11 A12 póši A1 A2 A9 A14 C1 C2 C6
subst,
f, oiko, pův.

písek
A1 A2 A4 A8 A9 A10 A11 A12 A14 C1 C2 C6 Sar pe tuke odija póši uštidinďa maškar o danda? Jak se ti ten písek dostal mezi zuby? C1pošta
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B3 C1 C4 C6 póšta C2 C3 C5 počta A3 B1 B2
subst,
f, xeno, < slk.

pošta
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Te kames te džal ande skľepa, site džas kije pošta. Jestli chceš jít do obchodu, musíš jít k poště. A5potokos
A1 A4 A5 A6 A12 potoko B1 C1
subst,
m, xeno, < slk.

potok
A1 A4 A5 A6 A12 B1 C1 Sesterňica vičinďas pre mande prekal o potokos. Sestřenice na mě zavolala přes potok. A5potrebinel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A14 B1 B2 C4
v,
tr, xeno, < slk.

potřebovat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A14 B1 B2 C4 Mire kamaraten potrebinav. Svoje kamarády potřebuju. A12poťešinel
A1 A2 A6 A8 A11 A12 B1 C1
v,
tr, xeno, < slk.

těšit; potěšit
A1 A2 A6 A8 A11 A12 B1 C1 Čhavoreskero asaben manušes furt poťešinla. Dětský smích člověka vždycky potěší. A11poťichu
A1 A2 A4 A5 A6 B2 pocichi A7 A12
adv,
< slk.

potichu, tiše
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A12 B2 Poťichu peske gijavlas. Potichu si zpívala. B2poťinel
A9 A13 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 počinel A7 A8 A10 A11 A12 A14 pocinel A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2
v,
tr, xeno, smíš.

platit
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Andre karčma vaš ňisoske na počindža. V hospodě za nic nezaplatil/a. A8
platit, být platný
C6 Odija kljatba ma na poťinel. Ta kletba už neplatí. C6poťinel avri
A9 poťinel ári C3 C4 C5 počinel avri A12 pocinel avri A4
v,
tr,
poplatit
A4 A9 A12 C3 C4 C5 Te ňerináhi jekh milijóvo, ári poťináhi mro tartozáši. Kdybych vyhrál milion, splatil bych svoje dluhy. C3používinel
A1 A2 B1 použivinel A1 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B2 C1
v,
tr, xeno, < slk.

užít, použít; užívat, používat
A1 A2 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 Ďanes te použivinel akadá strojo? Umíš používat tenhle stroj? C1pozvinel
1 A1 A2 A6 A10 A12 A14 B2
v,
tr, xeno, < slk.

pozvat
A1 A2 A6 A10 A12 A14 B2 Te na avnas lakoma, *pozvindehas* amen. Kdyby nebyli lakomí, pozvali by nás. A2pozvinel
2 A1 A2 A6 A10 A12 A14 B2
v,
tr, xeno, < slk.

pozvat
A1 A2 A6 A10 A12 A14 B2 Te na avnas lakoma, pozvindehas amen. Kdyby nebyli lakomí, pozvali by nás. A2požičinel
A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C6 pošičinel A5
v,
tr, xeno, < slk.

půjčit
A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C6 Šaj mange požičines o motoris? Můžeš mi půjčit auto? A11prababa
A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14
subst,
f, xeno, < slk.

prababička
A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 Leskri prababa has striga. Jeho prababička byla čarodějnice. A8prachos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 pracho B1
subst,
m, xeno, < slk.

prach
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 Chošča pal o skamind o prachos a thodža opre duj kuča tejos. Utřel/a ze stolu prach a postavil/a na něj dva hrnky čaje. A12Praha
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6
subst,
f, oiko, < slk.

Praha
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 So duj pheňa bešen Prahate. Obě sestry bydlí v Praze. A5prajinel
A1 A2 A4 A6 A7 A8 A10 A14 B1 B2 C1 C4
v,
tr, xeno, < slk.

přát
A1 A2 A4 A6 A7 A8 A10 A14 B1 B2 C1 C4 Prajinav tuke, káj nek óves bastálo ando ďivíbe. Přeju ti, ať jsi v životě šťastný. C1prapapus
A5 A7 A8 A10 A11 A12 A14 prapapu A13 C1
subst,
m, xeno, smíš.

praděd, praděda
A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 C1 Leskro prapapus has strigoňis. Jeho pradědeček byl čaroděj. A8práškos
A1 A4 A6 A13 praškos A8 A10 A11 A12 A13
subst,
m, xeno, < slk.

prášek, pilulka
A1 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 Bijo práški po soviben našťik zasovau. Bez prášků na spaní nemůžu usnout. A6pratinel
A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14
v,
tr, xeno, < slk.

uklidit; uklízet
A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 Čhaje, pratin o kher! Dcero, ukliď dům! A7pravnučka
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A10 A11 A12 B1 C1 C4
subst,
f, xeno, < slk.

pravnučka
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A10 A11 A12 B1 C1 C4 Tut hi dúj čháve, trin čhaja, ofto vnuki, eňa vnučki, jek pravnučka. Máš dva syny, tři dcer, osm vnuků, devět vnuček, jednu pravnučku. C4právňikos
A3 A6 A7 A8 A10 A11 A12 B2 právňíkos A1 A2 A5 právňiko C1 C4 právňíko C6 právniko B1
subst,
m, xeno, < slk.

právník
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 B1 B2 C1 C4 C6 Ačhena právňikenge! Stanete se právníky! B2pravo
A1 A2 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4
adj,
xeno, < slk.

pravý
strana A1 A2 A4 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Kikidel man e pravo topanka, dukhal man lestar o pindro. Tlačí mě pravá bota, bolí mě z ní noha. A8
pravý, skutečný
A5 A10 A11 A12 B1 C4 Sľa upro pre prave americke pančuški. Měla na nohách pravé americké punčochy. C4prázdno
A4 C1 prazdno A11 A12 prázno A2 A3 A5 prazno A7 A10
adj,
xeno, < slk.

prázdný
A2 A3 A4 A5 A7 A10 A11 A12 C1 Cha vareso, te na tuke avel e kužum prazno. Sněz něco, ať nemáš prázdný žaludek. A7preačhel
A6 A7 A8 A10 A11 A13 A14 preáčhel C1
v,
itr, oiko, smíš.

přestat, zanechat, ustat
s čím A6 A7 A8 A10 A11 A13 A14 C1 Preačh imar ole diliňipnaha! Přestaň už s těmi hloupostmi! A11prebačinel
A7 A8 A10 A11 A12 A14
v,
itr, xeno, < slk.

prominout
A7 A8 A10 A11 A12 A14 Prebačin, našadžom tire kleja. Promiň, ztratil/a jsem tvoje klíče. A7
odpustit
A11 A12 A14 Tajsa pen fejs dokerde, aľe imar penge prebačinde sa. Včera se pořádně pohádali/y, ale už si všechno odpustili/y. A12prechlaďinel
A4 A5 prechladzinel A7 A10 A11 A14 prechlaninel B1
v,
itr, xeno, < slk.

nastydnout, nachladit se
A4 A5 A7 A10 A11 A14 Oka berš jevende igen prechladzindžom. Vloni v zimě jsem pořádně nastydnul. A11prechuťel
A4 A13 prechučel A7 A8 A10 A11 A12 A14
v,
tr, oiko, smíš.

přeskočit
A4 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 Prechučľas o jarkos he denašľas varekaj andro veš. Přeskočil/a potok a utekl/a někam do lesa. A7preč
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1 C4
adv,
< slk.

pryč
A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 C1 C4 Na džanav, sar ži but ová preč. Nevím, jak dlouho budu pryč. C4predavačka
A3 A5 A6 A7 A8 A10 B1 B2 C1 prodavačka A1 A2
subst,
f, xeno, < slk.

prodavačka
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 B1 B2 C1 O predavački pomelinde o ákhora taj pekle torta. Prodavačky umlely ořechy a upekly dort. C1predstavinel
A1 A6 A8 A11 B1 B2 prestavinel A2 A5 A10 A12 A13 C1
v,
tr, xeno, < slk.

představit
A1 A2 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C1 Predstavindžom ola džuvľa savore džuvľenge andro gav. Představil/a jsem tu ženu všem ženám ve vesnici. A11predtim
A1 A2 A4 pretim A3 A4 A5 A10
adv,
< slk.

předtím
A1 A2 A3 A4 A5 A10 Už tuk’ odá predtim phenďom. Už jsem ti to předtím říkal/a. A2predživel
A5 A7 A8 A10 predžível A3 preďivel A13 preživel A6
v,
tr, oiko, smíš.

přežít
A3 A5 A6 A7 A8 A10 A13 Chaľas aci tabletki pro soviben, hoj oda skoro na predžiďiľas. Snědl/a tolik tablet na spaní, že to skoro nepřežil/a. A5pregenel
A11 A12 A14 preginel A3 A4 A5 A8 A10 B2
v,
tr, oiko, smíš.

číst; přečíst
A3 A4 A5 A8 A10 A11 A12 A14 B2 Pregendžom caľi kňiška. Přečetl/a jsem celou knihu. A12prekerel
A3 A6 A8 A10 A12 A14
v,
tr, oiko, smíš.

přesvědčit
A6 A12 Našťi la prekeravas, kaj te avel manca. Nemohl/a jsem ji přesvědčit, aby šla se mnou. A12
překvapit, udivit
A3 Prekerďas amen, hoj geľas te ačel Ňitru. Překvapilo nás, že šel/la bydlet do Nitry. A3
předpovědět
A6 Džanenas te prekerel, so len užarel. Uměli předpovídat, co je čeká. A6
opravit, spravit
A14 Odá manuš džanlas te prekeren lavutáriko sersamos. Ten člověk uměl opravovat hudební nástroje. A14
stlát
A14 Preker pal tute o than. Ustel si po sobě postel. A14
utratit
peníze A8 A10 More, tu sa prekerdžal o love pro džuvľa. Člověče, ty jsi všechny peníze utratil za ženské! A8
přivést do jiného stavu, zbouchnout
A6 Oda chochaduno prekerďas mira čhajora. Ten lhář zbouchnul moji dcerku. A6prekvapinel
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A13 A14 B2 C1 C4 C6
v,
tr, xeno, < slk.

překvapit, udivit
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A13 A14 B2 C1 C4 C6 Prekvapinďas amen, hoj geľas te bešel Ňitru. Překvapilo nás, že se přestěhoval/a do Nitry. A5prepáčinel
A2 A3 A5 A6 A13 B1 B2 C6
v,
itr, xeno, < slk.

prominout
A2 A3 A5 A6 A13 B1 B2 C6 Prepáčin, našaďom tre kleja. Promiň, ztratil jsem tvoje klíče. B1presejinel
A1 A2 A3 A4 A5 B2 C1 prešejinel A10
v,
tr, xeno, < slk.

prosít; prosívat
A1 A2 A3 A4 A5 A10 B2 C1 Le o sitkos the presejin leha o hrachos! Vem sítko a přesej s ním hrách! A5preskočinel
A1 A2 A3 A5 A6 B1 B2 C1
v,
tr, xeno, < slk.

přeskočit
A1 A2 A3 A5 A6 B1 B2 C1 Preskočinďas prekal o potokos. Přeskočil/a přes potok. A5presňe
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C4 presne B1
adv,
< slk.

přesně
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C4 Presňe anglo berš dikhľom mire pheňen. Přesně před rokem jsem viděl svoje sestry. A11prestajinel
A1 A2 A3 A4 A5 B2 C1
v,
tr, xeno, < slk.

přestat, zanechat, ustat
s čím A1 A2 A3 A4 A5 B2 C1 Prestajin oda diliňipnaha! Přestaň s těmi hloupostmi! A1presťahinel pes
A1 A4 A5 A7 A10 A12 A13 B2 C1 prescahinel pes A11 A14 prestahinel pes A6 presťehinel pes A2 prestehinel pe B2
v,
itr,
přestěhovat se
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Prescahindža pes andro aver foros. Přestěhoval/a se do jiného města. A11presvedčinel
A11 B1 C1 presvečinel A1 A3 A4 A7 A10 A14 B2 presvječinel A2
v,
tr, xeno, < slk.

přesvědčit
A1 A2 A3 A4 A7 A10 A11 A14 B1 B2 C1 Našti la presvječinavas, kaj te ďal manca. Nemohl jsem ji přesvědčit, aby šla se mnou. A2prevrtinel
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A10 A14 B1 B2 C1 prevrcinel A12
v,
tr, xeno, < slk.

provrtat
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A10 A12 A14 B1 B2 C1 Prevrtindža e deska le vrtákoha. Provrtal/a desku vrtákem. A14prezidentos
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 prezidento B1 B3 C1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

prezident
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Na pochibin odolestar, hoj jekhvar avá prezidentos. Nepochybuj  o tom, že jednou budu prezidentem. A2prezívinel
A1 A5 A6 B2 prezivinel A10 A11 A12 B1 C6 preživinel A14 previzinel A7
v,
tr, xeno, < slk.

přezdívat
A1 A5 A6 A7 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C6 Sar tut prezívinen? Jak ti přezdívají? A6príbehos
A1 A2 A3 A6 B2 pribehos A5 A7 A10 A11 A12 príbeho A13 B1 B3 C1 C4
subst,
m, xeno, < slk.

příběh
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C4 Lakro príbeho amen rovjarďa. Její příběh nás rozplakal. B1primášis
A1 A5 A13 A14 B2 primašis A4 A7 A8 A10 A11 A12 prímášis A3 A9 primáši B1 C1 C6 prímáši B3 C2 C3 C4 C5
subst,
m, xeno, < slk.

primáš
A1 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ój prímáši sine, de leskeri romni iš lavutárkiňa sine. On byl primáš ale i jeho žena byla houslistka. C2princezna
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C6 princezňa A6
subst,
f, xeno, < slk.

princezna
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C6 Furt pes zakamavel andre princezna. Vždycky se zamiluje do princezny. A7prinúťinel
A1 A2 B2 C4 prinuťinel A1 A5 A6 prinúcinel A3 C1 prinucinel A7 A8 A10 A11 A12 A14 prinútinel B1
v,
tr, xeno, < slk.

nutit; donutit, přinutit
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C4 Vláda amen prinúťinďas, kaj te tháras amáre khera. Vláda nás přinutila, abychom spálili/y naše domy. A2pripravimen
A5 A7 A10 A11 A12 A13 A14 B2 pipravimen A6 pripravime C6
adj,
xeno, < slk.

připravený
A5 A6 A7 A10 A11 A12 A13 A14 B2 C6 Pripravimen hiňi te džan. Je připravená jít. A14prísahinel
A2 A3 A13 C6 prisahinel A1 A2 A3 A4 A7 A12 B1 B2 C1
v,
itr, xeno, < slk.

přísahat
A1 A2 A3 A4 A7 A12 A13 B1 B2 C1 C6 Prisahinel pre Panenka Mária. Přísahá na Panenku Marii. A1privítinel
A1 A2 B1 privitinel A6 A8 A11 A12 C1
v,
tr, xeno, < slk.

vítat; přivítat, uvítat
A1 A2 A6 A8 A11 A12 B1 C1 Phráďa o vudara taj privitinďa amen. Otevřel/a dveře a přivítal/a nás. C1problemos
A6 A8 A11 A12 A14 problémos A1 A5 A13 probľemos A3 problemo B1 problémo C1 C2 C3 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

nesnáz, potíž, trable, problém
A3 A5 A6 A8 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C6 Náne man problémos tuke te pomožinel. Nemám problém ti pomoci. A5pro dilos
A3 A10 pro dílos A2 po dilos A4 po dílos A9 pro dílo C1 C4
adv,

v poledne
A2 A3 A4 A9 A10 C1 C4 Hi po dilos vareko khere? Je v poledne někdo doma? A4
na oběd
A10 Taven haluški ciraleha pro dilos. Na oběd vaří halušky s tvarohem. A10pro kales
A8 A10 A11 A12 pro káles A2 A3 po kales A4 A7
adv,

na černo
A2 A3 A4 A7 A8 A10 A11 A12 Vudara has natreta po kales. Dveře byly natřené na černo. A4pro kálo
A14 B1 C4 po kálo A6 A9 B2
adv,

na černo
A6 A9 A14 B1 B2 C4 O vudar sas lagimen pro kálo. Dveře byly natřené na černo. A14pro parnes
A8 A10 A11 A12 pro párnes A2 A3 po parnes A4 A7
adv,

na bílo
A2 A3 A4 A7 A8 A10 A11 A12 Maľindžas peske o kher po parnes. Vymaloval/a si dům na bílo. A7prosinel
A1 A2 A3 A5 A6 A10 B1 B2 C6
v,
tr, xeno, < slk.

prosit; poprosit
A1 A2 A3 A5 A6 A10 B1 B2 C6 Prosinav tut, ma ruš pe mande. Prosím tě, nezlob se na mě. C6pšenica
A1 A3 A5 A6 A10 A11 A12 B2 pšenica A4
subst,
f, xeno, < slk.

pšenice
A1 A3 A4 A5 A6 A10 A11 A12 B2 Na ďanav, či oda hi pšeňica. Nevím, zda je to pšenice. A1púpa
A9 B3 C2 C5 C6 pupa A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 puppa C2
subst,
f, xeno, < maď.

pupík
A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B3 C2 C5 C6 Uppe puppa bari ratvali hólaga le sine. Na pupíku měl krvavý puchýř. C2purano
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C4 C5 C6 puráno A2 A3 B2 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

starý
o věcech A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C4 C5 C6 Odole manušeskero kher sťa báre purano. Dům toho muže byl velmi starý. C6purum
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, < as.

cibule
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Táďa i zumi ármiňatar ta purumjatar. Uvařil/a polévku ze zelí a cibule. C1puška
A1 A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < slk.

puška, flinta
A1 A2 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Akkor puškaha vaď pistoľaha livinkernahi. Tehdy stříleli puškou nebo pistolí. C4pušum
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6
subst,
f, oiko, pův.

blecha
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Oda lengri džuklori samo pušuma. Ta jejich fenka je plná blech. A4