Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žsakos
A1 A2 A8 A10 A11 A12 A13 B2 sákos A14 sako A6 B3 C3 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

sako
A1 A2 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C3 C4 C6 Ou peske urdža párno gad the šivo sákos. On si oblékl bílou košili a šedé sako. A14sapano
A3 A4 A6 B1 B2 B3 C4 C5 C6 sapáno A1 A2 A5 C1 C2 C3
adj,
oiko, pův.

mokrý, vlhký
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Sapane lake o kamašli. Ona má mokré boty. B3sapaňol
B1 C1 C3 C4 sapňol A1 A2 A4 A5 A6 B2 B3 C6
v,
itr, oiko, pův.

moknout, vlhnout; zmoknout, zvlhnout
A1 A2 A4 A5 A6 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C6 Ári del o brišind taj o ronďi sapaňon. Venku prší a šaty moknou. C1sapeskero
A12 B3 sapeskro A1 A4 A5 A8 A13
adj,
oiko, pův.

hadí
A1 A4 A5 A8 A12 A13 B3 Akadana topánki hi sapeskra cipatar. Tyhle boty jsou z hadí kůže. A3sapuňis
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A14 B2 sapuňi B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < řeč.

mýdlo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mor tuke o vasta tate paňeha he sapuňiha. Umyj si ruce teplou vodou a mýdlem. A8sárňa
A9 B3 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < maď.

křídlo
A9 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Valasave bogaren báre šukár sárňi hi. Někteří brouci mají moc krásná křídla. C3sasto
A4 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B3 C5 C6 sásto A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 B1 B2 C1 C2 C4 C5
adj,
oiko, pův.

zdravý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Ha sasto újomahi, hudijomahi búti. Kdybych byl/a býval/a zdravý/á, dostal/a bych práci. C5sastro
A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
subst,
m, oiko, pův.

tchán
A3 A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Savo tíro sastro? Jaký je tvůj tchán? A14sasťipen
A1 A2 A4 A5 A6 A10 A12 B2 sascipen A7 A8 A11 sasipen A9 sasťipe B1 C4 sastipe C1 C6
subst,
m, oiko, pův.

zdraví
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 C1 C4 C6 Duj orengero soviben pal o dilos hin lačho pro sascipen. Dvouhodinový spánek po obědě je dobrý pro zdraví. A11sasťol
A2 B2 sásťol A3 A10 A13 B1 C1 C2 C6 sascol A7 A8 A11
v,
itr, oiko, pův.

uzdravit se
A2 A3 A7 A8 A10 A11 A13 B1 B2 C1 C2 C6 Našťi avas pale, pokim na sascola. Nemůžeme se vrátit, dokud se neuzdraví. A11sasťol avri
A9 A12 B3 sasťol ári C2 C5 saťol ári C4
v,
itr,
uzdravit se
A9 A12 B3 C2 C4 C5 Našťi džav pále, kím na saťová ári. Nemůžu se vrátit, dokud se neuzdraví. C4sasuj
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
subst,
f, oiko, pův.

tchýně
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Savo chaben chuťinel la sasake? Jaké jídlo chutná tchýni? A13schodos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 schodo B1 C1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

schod
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Khos odá čhungaripe pal o schodi téle. Utři ten plivanec ze schodů. C1sedlos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 B2 sedlo B1 C1 C6
subst,
m, xeno, < slk.

sedlo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 B1 B2 C1 C6 Vaš odá káj leske murdarde le graste, bikinďa te o bičo te o sedlo. Protože mu zabili koně, prodal bič i sedlo. C1sékos
A9 séko B3 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < maď.

židle
A9 B3 C2 C3 C4 C5 C6 O séko névo hi, o vodro pale báro purano hi. Židle je nová, ale postel je velmi stará. C5
lavice
C2 C4 Koňhakero séko andar odá kaš hi, káj pálal bárďija ameng’ o kher. Kuchyňská lavice je z toho stromu, co nám rostl za domem. C2senos
A2 A3 A6 B2 šenos A8 A10 A12 seno B1 C1
subst,
m, xeno, < slk.

seno
A2 A3 A6 A8 A10 A12 B1 B2 C1 Pajis lenge hrabindžam o šenos. Pak jsme jim shrabali/y seno. A10sera
A8 A9 A10 A11 A12 A13 C1 séra B1 sejra A14 šera B1
subst,
f, xeno, < jsl.

strana
A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C1 Visaľuv pr’aver sera! Otoč se na druhou stranu. A12
bok, kyčel
A8 A9 A11 A12 A14 Štichinel man andre sera. Píchá mě v boku. A11sesterňica
A1 A2 A4 A6 A8 A12 B2 C1 šesterňica A7 A10 A11
subst,
f, xeno, < slk.

sestřenice
A1 A2 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 B2 C1 E sesterňica pre mande vičinďas preko jarkos. Sestřenice na mě zavolala přes potok. B2sever
A5 A7 A10 A12 A14 B3 C4
subst,
m, xeno, < slk.

sever
A5 A7 A10 A12 A14 B3 C4 Kada drom lidžal na sever, vaď na juh? Tahle cesta vede na sever, nebo na jih? C4severis
A1 A2 A3 A4 A8 A11 B2
subst,
m, xeno, < slk.

sever
A1 A2 A3 A4 A8 A11 B2 Kada drom ľidžal pro severis abo pro juhos? Tahle cesta vede na sever nebo na jih? A8sido
A4 A6 A7 A9 A11 A13 B2 B3 sído A1 A2 B1 C1 C2
adj,
oiko, pův.

šitý, ušitý
A1 A2 A4 A6 A7 A9 A11 A13 B1 B2 B3 C1 C2 Tecinen mange o gada side ando vasta. Líbí se mi šaty šité v ruce. B3sigeder
A11 A12 A14 B2 B3 C2 C3 C4
adj,
oiko, smíš.

dřívější
A11 A12 A14 B2 B3 C2 C3 C4 Džaha kola sigederona mašinaha abo kolaha nasigederonaha? Pojedeme tím dřívějším vlakem nebo tím pozdějším? A8sikhavel
A2 A11 A12 A13 B2 C1 C4 C5 sikavel A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A13 A14 B1 B3 C2 C3 C6
v,
tr, oiko, pův.

ukázat; ukazovat
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Sikavel peskra čhake peskri nevi angrusťi. Ukazuje své dceři svůj nový prsten. A4
učit; naučit
A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 C3 C4 Sikadžas la čha, sar te tavel jandro. Naučil/a dceru, jak uvařit vejce. A8
představit
A3 A4 A8 C6 Sikaďom odola romňa savore romňenge ando gav. Představil/a jsem tu ženu všem ženám ve vesnici. C6sikhavkerel
A11 A13 C5 sikavkerel A9 C2 sikaukerel A14 B3
v,
tr, oiko, pův.

ukázat; ukazovat
A9 A11 A13 A14 B3 C2 C5 Sikhavkerel peskera čhake peskeri nevi angrusi. Ukazuje své dceři svůj nový prsten. A11sikhlo
C1 C5 siklo A1 A3 A4 B1 B3 C4 C6
adj,
oiko, pův.

zvyklý
A1 A3 A4 B1 B3 C1 C4 C5 C6 Pr’ ase rajeskere gáda na som siklo. Na takové panské šaty nejsem zvyklý/á. B1sikhľarel
A6 B2 C4 sikhľárel A5 sikľarel A6 C6 sikhjarel C5 sikjarel A4 B1 B3 C2 C3 sikjárel B1 sikralel C6
v,
tr, oiko, pův.

učit; naučit
A4 A5 A6 B1 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Sikjarďa la čhajóra, sar kampe tojáši te táven. Naučil/a dceru, jak uvařit vejce. C3sikhľol
1 A11 C4 sikľol A8 A10 C6 sikhjol A14 C1 C5 sikjol A9 B3 C2 C3 sikhlol "A12sikhľol
2 A11 C4 sikľol A8 A10 C6 sikhjol A14 C1 C5 sikjol A9 B3 C2 C3 sikhlol "A12sila
A2 A3 A7 A10 A12 B2 C4
subst,
f, xeno, < slk.

síla
A2 A3 A7 A10 A12 B2 C4 Na sas imar la sila te džal pale khere. Neměla už sílu jít zpátky domů. A12silno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2
adj,
xeno, < slk.

silný
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B2 Kana pijava but thud, tak avava igen silno. Když budu pít hodně mlíka, tak budu hodně silná. B2silva
C3 f, xeno, < maď.

švestka, slíva
plod C3 Kednah’ o érettne silvi. Sbírali zralé švestky. C3silvestero
C1 C2 silvestros A1 A3 A10 silvestro B1 C4
subst,
m, xeno, < slk.

Silvestr
A1 A3 A10 B1 C1 C2 C4 Sako Silvestro hi bari oslava. Každý Silvestr je velká oslava. C4simiris
A3 A4 A5 A7 A9 simiri C4 siňiri B1
subst,
m, xeno, < řeč.

řemen
A3 A4 A5 A7 A9 C4 Na džanel pes, či pes umlaďas po šelo abo pe peskro simiris. Neví se, jestli se oběsil na provaze nebo na vlastním řemeni. A4sinovcos
A1 A2 A4 A6 A8 sinoucos A3 sinovco B1 C1 sinoco C4
subst,
m, xeno, < slk.

synovec
A1 A2 A3 A4 A6 A8 B1 C1 C4 E čhajori peľas tel o balkonos, ale miro sinovcos la zachudľas. Holčička spadla z balkónu, ale můj synovec ji zachytil. A6siros
A1 síros A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A14 B2 C4 C6 siro C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

sýr
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A14 B2 C4 C6 Koda mosardo siros našmines te chan. Ten zkažený sýr nesmíš jíst. A14sisľos
A11 sislos A1 A2 A3 A4 A5 A10 sisos A12 sislo B1
subst,
m, xeno, < slk.

sysel
A1 A2 A3 A4 A5 A10 A11 A12 B1 I liška na hal aňi žambi, aňi sisľi. Liška nežere ani žáby, ani sysly. C4sita
A9 B3 C2 C3 C4 C5 síta A13
subst,
f, xeno, < maď.

síto
A9 A13 C2 C3 C5 Le jekh sita taj sitálin préko o boršóvo. Vem síto a přesej hrách. C5
cedník
B3 C2 C4 Orvoškiňa phenďa, hoď hevjale lakro búko sar sita. Doktorka řekla, že její plíce jsou děravé jak cedník. C4sitkos
A2 A4 A5 A6 A7 A11 B2 sítkos A1 A2 A6 sitko C4 C6 sítko C1
subst,
m, xeno, < slk.

síto
A1 A2 A4 A5 A6 A7 A11 B2 C1 C4 C6 Le o sitkos he presejin o hrachos. Vem síto a přesej hrách. A2
cedník
A1 A2 C1 E doktorka phenďas, hoj hin les o plúca chevale sar oda sítkos. Doktorka řekla, že má plíce děravé jako ten cedník. A6sivo
A4 A6 A13 C6 šivo A7 A8 A10 A11 A12 A14
adj,
xeno, < slk.

šedý, šedivý
A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 C6 Ov peske urdža parno gad the šivo sakos. On si oblékl bílou košili a šedé sako. A11skala
A1 A2 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C1
subst,
f, xeno, < slk.

skála
A1 A2 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C1 Chučľas pal e skala. Seskočil/a ze skály. A7skamind
A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B2 skamin A1 A2 A3 A4 A6 A11 A13 A14 B2 skámin A4 A13 B1 skami B2 skámi B1
subst,
m, oiko, < řeč.

stůl
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 Kidel o taški pal o skamin. Bere tašky ze stolu. A11skľepa
A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 skjepa A14 sklepa A1 A4 B1 B2
subst,
f, xeno, < slk.

obchod, krám
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 Dikhľom andre skľepa varesave džuvľen. Viděl/a jsem v obchodě nějaké ženy. A11
sklep
A1 Phandle les andre sklepa. Zavřeli/y ho do sklepa. A1skončinel
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C1 C4
v,
tr, xeno, < slk.

skončit
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 C1 C4 O jevend imar skončindža. Zima už skončila. A11
dodělat, dokončit
A3 A6 Pal ova, so skončinďom e škola, začňinďom te kerel ande továrňa.skriňa
A2 A5 A10 A11 A12 A14 C6
subst,
f, xeno, < slk.

skříň
A2 A5 A10 A11 A12 A14 C6 O čhavoro pes garuvel pal e skriňa. Dítě se schovává za skříňí. A5slabo
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A13 A14 B1 B2 C1
adj,
xeno, < slk.

slabý
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A13 A14 B1 B2 C1 Odole bíkos hi slaba chéra. Ten býk má slabé nohy. A2slávno
A1 A5 B1 B2 C4 slavno A7 A8 A11 A12 A13 B3 C1
adj,
xeno, < slk.

slavný
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C4 Sar baruvava, kamav te avel slavno-. Až vyrostu, chci být slavný/á. A11slina
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A13 B1 B2 C1 šlina A7 A8 A10 A11 A12 šjina A14
subst,
f, xeno, < slk.

slina
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Čujonahi leske o slini pal i brada. Tekly mu sliny po bradě. C1slíva
C2 šlíva C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < slk.

švestka, slíva
plod C2 C4 C5 C6 Hanahi paš odá perde íretne šlívi. Jedli/y při tom spadané zralé švestky. C4slivka
B1 B2 slifka A8 C1 sliuka A5 A13 šlivka A11 šliuka A10
subst,
f, xeno, < slk.

švestka, slíva
plod A5 A10 A11 A13 B1 B2 C1 Hanahi uz’odá péle téle slifki. Jedli/y při tom spadané švestky. C1
švestka, slivoň
strom A8 A11 B2 O čhavore odpočivinenas tel e slivka. Děti odpočívali pod švestkou. B2slobodno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 B2 C4 C6
adj,
xeno, < slk.

svobodný, volný
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 A13 B2 C4 C6 O sucas rozhodňinďas, hoj ada mánuš avla slobodno. Soudce rozhodl, že tento člověk bude svobodný. A5slovenka
A1 A2 A3 A5 A7 A8 A9 A11 B1 B2 B3
subst,
f, xeno, < slk.

Slovenka
A1 A2 A3 A5 A7 A8 A9 A11 B1 B2 B3 Jekhe phrales hi romňi Češka h’ áver Slovenka. Jeden bratr má za ženu Češku a druhý Slovenku. A1slovenskos
A1 A3
subst,
m, xeno, < slk.

Slovensko
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 Kecivar sanas už pro Slovenskos? Kolikrát jste už byli/y na Slovensku? A3slugaďis
A6 A9 slugadžis A4 A7 A8 A10 A11 A12 A14 sugladžis A12
subst,
m, xeno, < jsl.

voják
A4 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 Has la kole slugadžistar čhavoro. Měla s tím vojákem dítě. A10slúška
C6 sluška A1 A3 A4 A5 A7 A8 A10 A11 A12 B1 B3 C1
subst,
f, xeno, < slk.

služka
A1 A3 A4 A5 A7 A8 A10 A11 A12 B1 B3 C1 Phuj mánuš maraďas la sluška le bičoha. Zlý pán zpráskal služku bičem. A3slušno
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A10 A12 A14 B2
adj,
xeno, < slk.

slušný
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A10 A12 A14 B2 Hoc hiňi slušno čhaj, leskeri daj na kamel, kaj la te lel. I když je to slušná dívka, jeho matka nechce, aby si ji vzal. A12slúžinel
A1 A14 služinel A5 A10 A11 A12 B1
v,
itr, xeno, < slk.

sloužit
A1 A5 A10 A11 A12 A14 B1 Imar leske na služinava. Už mu sloužit nebudu. A12slzinel
A1 A5 A6 A8 A11 B1 B2
v,
itr, xeno, < slk.

slzet
A1 A5 A6 A8 A11 B1 B2 Slzinen mange o jakha. Slzí mi oči. B2smedno
A5 A6 A10 A12 A14 B1 B2 smadno A3 smjadno A2
adj,
xeno, < slk.

žíznivý
A2 A3 A5 A6 A10 A12 A14 B1 B2 Som igen smedno. Mám velkou žízeň. A12smedos
A5 A12 A14 B2 smados A3 A10 smado B1 smjados A2
subst,
m, xeno, < slk.

žízeň
A2 A3 A5 A10 A12 A14 B1 B2 Merau le smedostar. Umírám žízní. A14somáris
A2 A3 A6 A14 somaris A4 A5 A7 A8 A10 A11 A12 A13 somári B2 B3 C1 C6 somari B1
subst,
m, xeno, < slk.

osel
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C6 Geľas upre po somáris. Vylezl/a na osla. A6soske
A1 A2 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 hoske A3 A4 A5 B2
pro,
inter, pův.

proč
interogativum A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Hoske leske kochaves? Proč mu lžeš? B2
proč
subordinované interogativum A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C3 C4 C5 C6 Hajuvav má, soske géja. Už rozumím, proč odešel/a. C5sovel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
v,
itr, oiko, pův.

spát
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Na kames adaj te soven? Nechceš tu spát? C6
spát, mít sexuální poměr
A12 Sovel laha. Spí s ní. A12soviben
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 C6 sovibe B1 C1 C2 C4 C5 C6 sojiben A13 sojibe C2
subst,
m, oiko, pův.

spánek, spaní
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Celo rat vakerlas sovibnastar. Celou noc mluvil ze spaní. A4sovľarel
A6 B2 C4 C6 sovjarel A9 C3 sovlárel A1 A2 soularel A5
v,
tr, oiko, pův.

uspat; uspávat
A1 A2 A5 A6 A9 B2 C3 C4 C6 Adaďives les mus te sovľares tu. Dnes ho musíš uspat ty. B2sovnakaj
A2 A3 A4 A7 A8 A14 B2 somnakaj A1 A5 A9 A11 B1 B2 C1 C4 C6
subst,
m, oiko, pův.

zlato
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A11 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Odija angrusti hi somnakastar. Ten prsten je ze zlata. C6
poklad
A8 A9 A14 Ile amenge amaro sovnakaj. Vzali nám náš poklad. A8
šperk, klenot
A2 A4 A8 A14 B2 C6 Bikenkendžom sa míro sovnakaj. Rozprodal/a jsem všechny své šperky. A14sovnakuno
A2 A4 A6 A8 somnakuno A1 A3 A5 A9 A10 A11 A14 B1 B2 C1 C4 C6
adj,
oiko, pův.

zlatý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Ola phura romňakro angrusťi hin sovnakuno. Prsten té staré ženy je zlatý. A6staďi
A4 stadži A7 A8 A10 stáďi A1 A2 A3 A9 stáďik A5
subst,
f, oiko, < řeč.

klobouk
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 Le muršeske káji stáďi has po šéro. Muž měl na hlavě černý klobouk. A9stanos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 B2 stano B1 B3 C1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

stan
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Ala Roma šoha na bešje ando stani. Tito Romové nikdy nebydlelive stanech. B3starostas
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A10 A11 A12 A14 B2 starosta B1 B3 C1 C3 C4 C5 C6
subst,

starosta
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5 C6 Phučľom e starostostar, či na kamel t- avel mira čhajorake po bijav. Zeptal jsem se starosty, jestli nechce přijít mé dceři na svatbu. A6stoláris
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A13 B2 stolaris A8 A10 A11 stoľaris A7 A12 stolári B1 B3 C1 C4 stojáris A14
subst,
m, xeno, < slk.

truhlář
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 Džidžarlas bi pes avri sar stolaris. Uživil by se jako truhlář. A8straka
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6
subst,
f, xeno, < slk.

straka
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 E straka hiňi čorachano čiriklo. Straka je zlodějský pták. A12strecha
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6
subst,
f, xeno, < slk.

střecha
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Chevaľa strechaha lenge čuľal andre kuchňa. Děravou střechou jim teče do kuchyně. A8strojos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B2 strojo B1 C1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

stroj
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Džanes te keren adale strojoha? Umíš pracovat s tímto strojem? C6stromos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 stromo A13 B1 C1
subst,
m, xeno, < slk.

strom
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 Koda stromos mušinas te odčhinel. Ten strom musíme porazit. A12sudcas
A1 A10 A11 A12 B2 súdcas A13 sucas A3 A4 A5 A6 A7 sudca B1 sudza C1 suca A8 B3 C6
subst,
m, xeno, < slk.

soudce
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C6 O suca phenďa, hoť ovla slobodno. Soudce rozhodl, že bude svobodný. C6suno
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 súno A1 A2 A3 A6 A9 A13 A14 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

sen
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Suno mange džalas pal mri daj. Zdál se mi sen o mojí matce. A6susedos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 B2 súsedos A2 šušedos A12 A14 susedo B1 C1 C4 sousedo C6
subst,
m, xeno, < slk.

soused
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Bikenďom le susedoske mre phure graste . Prodal/a jsem sousedovi mého starého koně. B1svetos
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 sveto C4 svitos B2 svito C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < slk.

svět
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 C3 C4 C5 C6 Ánde phirďom celo svito. Prochodil/a jsem celý svět. C5šálos
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A14 B2 šalos A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 šálo B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < slk.

šála
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Has pre late rúžovo šálos. Měla na sobě růžovou šálu. A1šel
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A11 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
num,
pův.

sto
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A11 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Čepo man diňal , trin šel mange kames. Dal/a jsi mi málo, dlužíš mi tři sta. C2šero
A3 A4 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 šéro A1 A2 A5 A6 A9 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 šejro A14
subst,
m, oiko, pův.

hlava
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Le muršes sas pro šero kaľi kalapa. Muž měl na hlavě černý klobouk. A11šil
1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

zima, chlad
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ehi mange šil. Je mi zima. A3šil
2 A3 A4 A8 A9 A11 A13 C1 C2 C3
adv,
pův.

zima, chladno
A3 A4 A8 A9 A11 A13 C1 C2 C3 Hi mange šil. Je mi zima. A4šilalo
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 šiľaľo A10 šilálo A1 A2
adj,
oiko, pův.

studený, chladný
o počasí A2 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B3 Naši adaj te lanďol mer o páňi šilalo. Nedá se tu koupat, protože řeka je studená. A9
studený, chladný
např. o vodě A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 Ando šiláli balval mange lólile o kana. Ve studeném větru mi zčervenaly uši. B2škola
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 škoľa A11
subst,
f, xeno, < slk.

škola
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Me te mro phral phírahas andi škola ando gav. Já i můj bratr jsme chodili do školy na vesnici. B1šoha
A1 A2 A3 A4 A6 A9 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
pro,
neg, < maď.

nikdy
A1 A2 A3 A4 A6 A9 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Me šoha na khelás vaš o lóve. Já bych nikdy netancoval/a za peníze. A1šogorkiňa
A8 A10 A11 šógorkiňa A9 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 šougorkiňa A13 A14 B1 B2
subst,
f, xeno, smíš.

švagrová
A8 A9 A10 A11 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mri  šógorkiňa šukár hi taj láčhi, de bári luštavi. Moje švagrová je krásná a hodná, ale velmi líná. C3šoše
A9 C5
pro,
neg, < maď.

nikdy
A9 C5 Ďakran phirel, de šoše na phenel, kana avel. Často chodí, ale nikdy neřekne, kdy přijde. C5šougoris
A13 A14 B2 šougori B1 šogoris A2 A6 A7 A8 A10 A11 A12 šógoris A9 šógori B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < maď.

švagr
A2 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mro šógori ta tro bratranco hi pajtáša. Můj švagr a tvůj bratranec jsou kamarádi. C6špendlíkos
A1 A2 A13 B2 špendľíkos A3 špendlikos A8 A11 A12 A14 špenlíkos A5 špenlikos A4 A6 špenľikos A10 španlikos A7 špendlíko C1 špendľíko C4 špendliko B1
subst,
m, xeno, < slk.

špendlík
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 De sakone po trin špenlíki! Dej každé po třech špendlících! B3šrúbos
A1 šrubos A7 A8 A11 šróbos A3 A4 A5 šrobos A6 šroubos B2 šróbo B1 B3 C1 C4 C6 šubos A12
subst,
m, xeno, < slk.

šroub, šroubek
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A11 A12 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Ko ďanďahi te kerel le ďukleske búda bi o klinci taj bi o šróbi? Kdo by uměl postavit psovi boudu bez hřebíků a šroubů? C1šťáva
A1 A2 C1 šťava A4 A5 A6 A7 A10 A11 A13 A14 B1 B2 C4 C6 ščava A8 A12 ščjava A3
subst,
f, xeno, < slk.

šťáva
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Ošupinďa pomarančo te juminďa ári i šťava. Oloupala pomeranč a vymačkala šťávu. B1
džus
A2 Čhiv mange phábengri šťáva. Nalej mi jablečný džus. A2šukar
1 A2 A3 A4 A6 A7 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 šukár A1 A2 A3 A5 A9 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

krásný
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Phuč tu kola šukára romňatar! Zeptej se té krásné ženy! A14
hezký, pěkný
A2 A4 A6 A7 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 Diňom mindra romňake šukar špingi andro bala. Dal jsem své ženě pěkné sponky do vlasů. A13šukar
2 A2 A10 A12 šukár B2 C2
adv,
pův.

krásně
A2 A10 A12 C2 Andža lake kiťica ruža, save šukar voňinenas. Přinesl/a jí kytici růží, které krásně voněly. A12
hezky, pěkně
A10 A12 B2 C2 Bašavel šukár pre gitara. Hraje pěkně na kytaru. C4šukariben
A7 A8 A11 A12 A14
subst,
m, oiko, pův.

krása
A7 A8 A11 A12 A14 Oda hin šukariben. To je krása. A7šukaripen
A1 A2 A9 šukaripe C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

krása
A1 A2 A9 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Oda hi baro šukaripe! To je velká krása! C6šuko
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B2 C1 C2 C4 C6 šúko A1 A2 A9 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

suchý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Pro drom has šuko gurváno khul. Na cestě bylo suché kravské lejno. A5
vyhublý, vychrtlý
A1 A4 C2 C4 C6 Jek andal odola rakľa sťa thúli, i áver sťa sáni, ta odija trito sťa báre šúki. Jedna z těch neromských dívek byla tlustá, druhá byla hubená, a ta třetí byla úplně vychrtlá. C6
hubený, štíhlý
A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C5 Jekh čhaj sas thuľi, aver šuki a koja posledno igen višuťardži. Jedna dívka byla tlustá, druhá hubená a ta poslední úplně vychrtlá. A12
tenký
A6 Liker mange oja šuki lata. Podrž mi to tenké prkno. A6šunel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
v,
tr, oiko, pův.

slyšet
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Šunďom, hoj mange zas chochavehas. Slyšel/a jsem, že jsi mi zase lhal/a. A5
poslouchat, naslouchat
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Jek čhavo bečületešen šunel. Jeden chlapec uctivě poslouchá. A9
poslouchat, být poslušný
A1 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Har ova, hoj na šunďal peskre dades? Jak to, že jsi neposlechl svého otce? A4
cítit
čichem A11 A12 A14 Vareso kadaj zakhandľila, the tu šunes? Něco tu zasmrdělo, cítíš to i ty? A12
cítit
emocionálně A11 A12 A14 Šunavas, hoj laha vareso nane mišto. Cítil jsem, že s ní něco není v pořádku. A11šunka
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5
subst,
f, xeno, < slk.

šunka
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 Na te mukheha le báles te murdarel, lebo lestar n- avla šunka. Ne že necháš to prase zdechnout, nebo nebude šunka. B2šut
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

ocet
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O šut hino šutlo, nane pes so te čudaľinel. Ocet je kyselý, není se co divit. A8šutlo
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 šitlo A12
adj,
oiko, pův.

kyselý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O šut hin šutlo, na kampel pes oleske te čudalinel. Ocet je kyselý, není třeba se tomu divit. A11
zkyslý, zkysnutý
A3 A6 A8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Na kamav o šutlo thud. Nemám rád zkyslé mléko. A9šuvlol
A1 A4 šuvľol A6 A7 A8 A10 C6 šúvjol A14 šuľol A11 C4 šúľol A3 šújol B1 C2 šumnol A12
v,
itr, oiko, pův.

napuchat; napuchnout
A1 A3 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 C2 C4 C6 Ká džan čavoreske o danda, šúľon leske o jasni. Když rostou dítěti zuby, napuchají mu dásně. A3