Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žtajsa
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 táha B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adv,
< řeč.

zítra
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Táha ande vigziná aja búťi. Zítra dokončím tuhle práci. C1
včera
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10 A12 B2 Cindžal tuke tajsa dareso? Koupil/a sis včera něco? A12tankos
A1 A2 A3 A4 A5 A8 A9 A11 A12 A14 B2 tanko B3 C1 C2 C4 C5 C6 tánko C3 tangos A6 A7 A10 tango B1
subst,
m, xeno, < slk.

tank
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Adádive hi len tanki ta ljetadla. Dnes mají tanky a letadla. C6taška
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 táška A9 A14 B3 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < maď.

taška
A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6 Mi táška pherdo hi. Moje taška je plná. C2tates
A4 A11 A13 tátes A2 A3 A4 A14
adv,
pův.

teplo
A2 A3 A4 A11 A13 A14 Ker ando bov jag, kaj te avel khere tates. Zatop v kamnech, aby bylo doma teplo. A4
horko, vedro
A2 A3 A4 Adaj tátes igen. Tady je velmi horko. A3tato
1 A4 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B2 C2 C3 C6 táto A2 A3 A4 A5 A6 A9 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

teplý
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mor tuke o vasta tate paňeha he sapuňiha! Umyj si ruce teplou vodou a mýdlem! A8
horký
A2 A3 A6 B2 C3 Hi la táto čekat, asi avla nasvali. Má horké čelo, asi bude nemocná. A5tato
2 A1 A5 A6 A9 B1 B2 B3 C1 C4 C5 C6 táto A7 A8 A10 A12
adv,
pův.

teplo
A1 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 B1 B2 B3 C1 C4 C5 C6 Ker jag and´oja kájha t´él ando kher táto. Zatop v těch kamnech, ať je v domě teplo. B3
horko, vedro
B2 Bešav mange ávrethe, mer adaj hi báre táto. Sednu si jinam, protože tady je velmi horko. C6taťarel pes
A6 B2 taťarel pe B1 B3 C6 taťárel pe C1
v,

ohřát se
A3 A5 A6 B1 B3 C1 C6 Paš o kachli amen taťaraha. U kamen se ohřejeme. A6tavel
A4 A7 A8 A10 A11 A12 B2 tável A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
v,
tr, oiko, pův.

vařit; uvařit
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Sikhadža la čha, sar te tavel o jandro. Naučila dceru, jak uvařit vejce. A11tavel pes
A4 A8 A12 tável pes A2 A14 tavel pe B1 tável pe B1
v,

vařit se
A2 A4 A8 A14 B1 Sikadžas la čhajora, sar pes tavel o jandre. Naučila dceru, jak se vaří vejce. A7
vřít
A12 Tavlas pes koda paňi? Vařila se ta voda? A8taviben
A11 táviben A1 A2 A3 A5 A9 B2 C4 távibe B1 C5 tájibe C2
subst,
m, oiko, pův.

vaření
A1 A2 A3 A5 A9 A11 B1 B2 C2 C4 C5 O taviben, oda hin džuvľikaňi buči. Vaření, to je ženská práce. A11
jídlo, pokrm
C4 Tharďam o táviben. Připálili jsme jídlo. C4thabol
A1 A2 B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6
v,
itr, oiko, pův.

hořet
A2 B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6 I jag thabol. Oheň hoří. C4
pálit, štípat
o očích, ráně apod. C2 C6 Thabol me jakha. Pálí mě oči. C2
svítit
C6 Upo zégo thabol o čhonóro. Na nebi svítí měsíc. C6
připálit se
B1 C3 C6 Irin koda mas, kaj te na thabol. Obrať to maso, ať se nepřipálí. B1
vznítit se
A1 Plamenos thabilas. Plamen se vzňal. A1thardo
A3 A4 thárdo A2 B1 C1 C2 C4
adj,
oiko, pův.

spálený, vypálený
např. o dřevu, sirkách, domu A3 B1 C1 Savore khera sle ando gav thárde. Všechny domy ve vesnici byly vypálené. C1
pálený
o cihlách A2 A4 C1 C2 C4 Na džanav, te hi ačhade thárde téglendar. Nevím, jestli jsou postavené z pálených cihel. C4tharďi
A3 A4 A13 B1 thardži A8
subst,
f, oiko, pův.

pálenka, kořalka
A3 A4 A8 A13 B1 Kherutňi tharďi hi legfeder. Domácí pálenka je nejlepší. B1tharďi mol
B2 thárďi mol A2 thardži mol A12
subst,

pálenka, kořalka
A2 A12 B2 Hino mato, bo pijla but thardži mol. Je opilý, protože vypil hodně pálenky. A12thav
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C4 C6 thau B2
subst,
m, oiko, pův.

nit
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C4 C6 Furt sível la suvaha the le thaveha. Pořád šije jehlou a nití. A14thovel pes
A2 A7 A10 thovel pe B1 B3 C1 C4 C6
v,

prát se
o prádle A2 B1 B3 C1 C4 C6 O gáda pe thoven. Šaty se perou. B1
koupat se
A7 A10 Kadaj pes ňigda na del te thovel. Tady se nikde nedá koupat. A7thovel vera
A10 thovel véra A9 thovel víra C5
v,

přísahat
A9 A10 C5 Thodža vera, hoj imar koda ňigda na kerla. Přísahal, že už to nikdy neudělá. A10thoviben
A1 A9 thovibe B1 C4 thovíbe C5 thojibe C2
subst,
m, oiko, pův.

koupel, koupání
A1 B1 Raťaskro thovibe hi feder sar kiráťik. Ranní koupel je lepší, než večerní. B1
praní
prádla A1 A9 C2 C4 C5 Thojibe džuvliki búti hi. Praní je ženská práce. C2thud
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

mléko
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C5 C6 Korán raťaha džav thudeske. Brzy ráno chodím pro mléko. C5thulo
A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 C3 C4 C5 thúlo A1 A2 A3 A5 A9 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
adj,
oiko, pův.

tlustý, silný, obézní
o člověku A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Hi les thúle čhama. On má tlusté tváře. A2
tlustý, silný
o věci A3 A5 A9 A11 A14 B1 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Iker mange adi thúji deska. Podrž mi to tlusté prkno. A9
tučný, tlustý
např. maso A8 A9 A10 B1 C1 Kačkalo buko hin thulo. Kachní játra jsou tučná. A8
hustý
A11 A14 Hin les thule bervi. On má husté obočí. A11thuvali
A1 thuvaľi A3 thuvjáli C1
subst,
f, oiko, pův.

cigareta
A1 A3 C1 Cidinďa peske thuvjálatar. Potáhl/a si z cigarety. C1telal
A1 A3 A4 A8 A10 A12 A13 B2 B3 télal A2 B1 C1 C3 C4
adv,
pův.

zdola, zezdola, zespoda
A1 A2 A3 A4 A8 A10 A12 A13 B1 B2 C1 C3 Denášja télal. Přiběhl/a zdola. C1tele
A3 A4 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B2 téle A1 A2 A3 A5 A9 A13 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 tejle A14
adv,
oiko, pův.

dole, vespod
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C2 C3 C5 C6 Me áčhav téle h- o phral upre. Já bydlím dole a bratr nahoře. A2
dolů
A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C6 Arakhľom la sar džalas tele a me upre. Potkal jsem ji, když šla dolů a já nahoru. A11teluno
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B3 C1 C2 C5 C6 téluno A3 telúno C3 telutno C3
adj,
oiko, pův.

dolní, spodní
A1 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C5 C6 Loľarďas peske upruno vušt, pale teluno. Načervenila si horní ret,pak spodní. A5terďol
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A13 B1 B2 C1 C2 C3 térďol A2 terdžol A7 A8 A10 A11 A12 A14
v,
itr, oiko, pův.

stát
být v poloze vestoje A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 Terďovahi paš tute. Stál/a jsem vedle tebe. B1
stoupat si
kam A1 A3 A4 A5 A7 A8 A11 A12 A13 A14 B1 C1 C2 C3 Terďov paš o vudara u de trať! Postav se ke dveřím a hlídej! A4
šlapat
na co A8 A12 A13 A14 Prečhindža peske so duj pindre, vaš oda bo terdžiľa pre kosa. Pořezal/a si obě chodidla, protože šlápl/a na kosu. A12
nacházet se, nalézat se, být
A7 A12 A13 A14 Amáro taboris terdžol paš o páňóri. Naše osada se nachází u vody. A14
stavit se
někde C2 C3 Terďová uze tute pal o ebédo. Zastavím se u tebe po obědě. C2
přestat, zanechat, ustat
s čím C3 Terďija o brišind. Ustal déšť. C3
stát
za co A3 A8 B2 C2 Muk les kafka, na terdžol tuke vaš oda! Nech ho být, nestojí ti za to! A8terne
A6 A10 B3 térne C1
subst,
pl, oiko, pův.

mládež
A6 A10 B3 C1 Le ternen adá na érdekejinel, Mládež to nezajímá. A9terni
C6 terňi A8 A9 A11 A12 A14
subst,
f, oiko, pův.

nevěsta
A8 A9 A11 A12 A14 C6 Čordža la terňa la datar the le dadestar. Unesl nevěstu od rodičů. A11terno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C2 C3 C4 C5 C6 térno A2 C1 C2
adj,
oiko, pův.

mladý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Kana somas terňi, phiravavas okuljari. Za mlada jsem nosívala brýle. B2terňipen
A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 terňipe B3 C5 ternipe C1 C2 C3 térnipe C2
subst,
m, oiko, pův.

mládí
A4 A6 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B3 C1 C2 C5 O phure ľudos rado den duma pal peskero terňipen. Staří lidé si rádi povídají o svém mládí. A12
mládež
C2 C3 Térnipe eďátolán na érdeklinel. Mládež to vůbec nezajímá. C2tikno
A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C6 cikno A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14
adj,
oiko, pův.

malý
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C4 C6 Mo čhávo hi tikno. Můj syn je malý. C4
krátký
A3 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 C1 C2 O baja has fejs cikne. Rukávy byly velmi krátké. A10
nízký
A6 A7 A8 A11 A14 Andre spaľňa hin amen cikno stropos. V ložnici máme nízký strop. A11
pomalý
A3 A10 Akadaja giľi ehi pre mande čulo tikňi. Tahle píseň je na mě trochu pomalá. A3torta
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < slk.

dort
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C5 C6 Bótoškiňe irlinde o ákhora te palek pekle andar torta. Prodavačky umlely ořechy a pak z nich upekly dort. C4tosara
1 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 tosára A9 A14
adv,
smíš.

ráno
A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Geľa adaďives tosara. Odešel/a dnes ráno. A13tosara
2 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 tosára A9 A14
subst,
m, xeno, smíš.

ráno
A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 Sako tosára eft´órendar uštarav le čhavoren. Každé ráno v sedm budím děti. A9tosarutno
A8 A9 A11 A12
adj,
oiko, smíš.

ranní
A8 A9 A11 A12 Tosarutno landžaršagos hino feder sar račutno. Ranní koupel je příjemnější než večerní. A11tovaris
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 tovari B1 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

zboží
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C4 C6 Hin len lengero tovaris paš lende. Mají své zboží u sebe. B2továrňa
A1 A2 A3 A4 A5 A13 B1 C1 C4 tovarňa A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B2
subst,
f, xeno, < slk.

továrna
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 Lilom te kerel ande továrňa. Začal/a jsem pracovat v továrně. A1tover
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C6
subst,
m, oiko, < as.

sekyra, sekera
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C4 C6 Tél čhinďa po angušt tovereha. Usekl si prst sekerou. C2trast
A7 A9 A10 A11 A12 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 tras A6 A8 A10 A13 B3 C6 strast A2 stras A1 A2
subst,
m, oiko, pův.

železo
A1 A2 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Adi angrusti hi trastestar. Tento prsten je ze železa. C1
kov
A1 A2 A6 A7 A12 B3 Koja, so kodoj terdžol, hiňi le trastestar. Tamta, co stojí tamhle, je z kovu. A12trastuno
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 trasuno A9
adj,
oiko, pův.

železný
A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Požomate but trastune hídi. V Bratislavě je mnoho železných mostů. C2
kovový
C6 Kodá so kodoj ačhel, odá trastuno. Tamta, co stojí tamhle, ta je kovová. A9tričkos
A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B2 tričko A4 B1 B3 C2 C4 C6
subst,
m, xeno, < slk.

tričko
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 C2 C4 C6 Jekhe limáles has čhingerdo tričkos. Jeden usmrkanec měl roztrhané tričko. A2trin
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 trín B1
num,
card, oiko, pův.

tři
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Džavas sune le trine šerengere drakoha. Zdál se mi sen o trojhlavém drakovi. A12trjeda
A3 A5 A6 A7 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C6 treda A8 trída A1 A2 C1
subst,
f, xeno, < slk.

třída
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C6 Kana avľas o učiťelis ande trjeda, o žjaci sig ušťile. Když přišel učitel do třídy, žáci rychle vstali. A6tromal
A4 A5 A9 B3 C1 C2 C5
v,
tr, oiko, < řeč.

dovolit si, troufnout si, odvážit se, opovážit se
A5 A9 B3 C2 C5 Má na tromaňa mandar buter te mangen lóve. Už se mě neopovážil/a požádat o peníze. C5
smět
A4 C1 Na tromas te avel barikano! Nesmíš být pyšný! A4tu
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
pro,
pers, pův.

ty
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Som bi tutar korkoro. Jsem bez tebe sám/sama. B1
se, si
reflexivum, antecedent v 2sg A2 A3 A8 A9 B1 B2 B3 C1 C2 C5 C6 Lidža tuha jek caklos páňi! Vezmi si ssebou lahev vody. A9