Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žvagónos
A1 A2 A3 A6 B2 C1 C2 C5 C6 vagonos A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A14 vagóno A13 C1 C6 vagono A12 B1 C2 C5
subst,
m, xeno, < slk.

vagon
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C2 C5 C6 Uppe rakinďa o dobozza uppe vagono. Naložil krabice na vagón. C5vajdas
A2 A7 A9 A11 A13 A14 B2 B3 vajda A5 A12 A13 B1 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < maď.

vajda
A2 A5 A7 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Vajda ovla andar mande. Bude ze mě vajda. C3vakeriben
A1 A2 A3 A5 A8 A9 vakiriben B2 vakeripen A1 vakeribe B1 C1 C2 C3 C5 C6 vakeripe B3
subst,
m, oiko, pův.

vyprávění, povídání
A1 A2 A3 A5 A8 A9 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C6 Odá vakeripe sa pal tute. To vyprávění bylo o tobě. B3
příběh
C5 C6 Leskero vakeribe amen sít rovľarďa. Jeho příběh nás rozplakal. C6valakada
C6
pro,
indef, < jsl.

někdy
C6 Ko Roma na sťa erďavo, valakada delahi te paťábe. K Romům nebyl zlý, někdy [jim] dal i na dluh. C6
kdysi
C6 Valakada phiravnahi o ári dime džuvľa upo šére o khosne. Kdysi nosili vdané ženy na hlavách šátky. C6valakáj
C1 C4 valakháj C6
pro,
indef, < maď.

někde
C1 C4 C6 Sako ráti kamlahi valakháj te džan. Každou noc chtěl/a někam jít. C6
někam
C1 C4 C6valakathar
C2 C3 C4 C5
pro,
indef, < maď.

odněkud
C2 C3 C4 C5 Valakathar uppe tininďa. Odněkud se objevil/a. C2valakecivar
B3
pro,
indef, < maď.

několikrát
B3 Phenau tuke ada má valakecivar! Říkám ti to už několikrát [= poněkolikáté]! B3valakija
B3 C2 C3 C4 C5
pro,
indef, < maď.

někam
B3 C2 C3 C4 C5 Sako kéráti valakija kamja te džan. Každý večer někam chtěl/a jít. C2valako
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
pro,
indef, < maď.

někdo
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Dikhja tut valako oďa te džan? Viděl tě tam někdo jít? B3valasar
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
pro,
indef, < maď.

nějak
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Valasar báre čori dikhel ári. Vypadá nějak hodně uboze. C4valasavo
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 valaso C2 C3 C4 C5 C6
pro,
indef, < maď.

nějaký
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Dikhľom mer o gav te džan valase murše. Viděl jsem po vsi jít nějakého muže. C6
některý
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Valasave Roma ďártinen kaštune kopani. Někteří Romové vyrábějí dřevěná koryta. C2valaso
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
pro,
indef, < maď.

něco
B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Valasoske pe mande rušel. Kvůli něčemu se na mě zlobí. B3vast
A1 A2 A3 A4 A5 A7 A9 A11 A12 A13 B1 B2 C3 vas A1 A2 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A14 B2 B3 va C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, oiko, pův.

ruka
od zápěstí dolů A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Ikrenahi pe vastendar. Dželi se za ruce. C4
paže, celá ruka
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Mri bibi phagľas peske o vast. Moje teta si zlomila ruku. A4
rukáv
A8 O vasta kola bundatar has fejs charne. Rukávy té budy byly hodně krátké. A8vaše
A2 A3 A9 A10 A12 B2 váše C2 C3 C4 C5 C6
adv,
oiko, pův.

pro to
A2 A3 A9 A10 A12 B2 C2 C3 C4 C5 C6 Banďuv téle vaše! Ohni se pro ně! A9verdan
A7 A8 A9 A10 A12 A14 verda A1 A2 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 vrda B2 verdo A3 A4 A5
subst,
m, oiko, < as.

vůz, povoz
A5 A7 A8 A9 A10 A12 A14 C1 Phanle so duje grajen andro verdan. Zapřáhli oba dva koně do vozu. A14veš
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 véš A5 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 vejš A1
subst,
m, oiko, < as.

les
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 I phuri romni géľa ando véš upi sasťardi čár. Stařena šla do lesa na bylinky. C6
hora
A3 A4 A6 A11 B2 Mék šoha na somas paš o páňi , aňi ando véš. Ještě nikdy jsem nebyla u moře ani na horách. B3vičinel
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
v,
tr, xeno, < jsl.

jmenovat se
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Sar tut vičines? Jak se jmenuješ? A5víletos
A1 A2 A6 viletos A4 A5 A7 A8 A11 A12 A14 B2 víľetos A3 viľetos A10 víleto B1 B3 C1 C4
subst,
m, xeno, < slk.

výlet
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C4 Pondzelkoskro viletos perdal o čhave has zrušimen. Pondělní výlet pro děti byl zrušen. A8vláda
A1 A2 A3 A5 A6 A14 B1 B3 C1 C4 C6 vlada A7 A8 A10 A11 A12 B2
subst,
f, xeno, < slk.

vláda
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 E vláda amen prinúťinďas te thárel amáre khera. Vláda nás přinutila spálit naše domy. A5vlastno
A1 A2 A3 A4 A6 A7 A10 A12 A13 A14 B1 C1 C4 C6 vlasno A3 A5 A8 A11 B1 C6
adj,
xeno, < slk.

vlastní
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 C1 C4 C6 Kadá mindro vlastno phú. Toto je moje vlastní zem. A13vodka
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
f, xeno, < slk.

vodka
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Zatal so pri leste užárasahi, ďijam amenge mék jek votka. Zatímco jsme na něj čekali, dali jsme si ještě jednu vodku. C1vodro
B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6
subst,
m, xeno, < jsl.

postel
B1 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Lačhar tuke o vodro. Ustel si postel. C4voďi
A3 vóďi C5 C6 vodži A4 A11
subst,
m, oiko, < as.

duše
A3 A4 A11 C5 C6 Paťav, hoť sakone manuše hi vóďi. Věřím, že každý člověk má duši. C6vrana
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6
subst,
f, xeno, < slk.

vrána
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C4 C6 Kana odlecinde o vrani, o gáďe zasadzinde o bobo. Když odletěly vrány, zaseli sedláci kukuřici. C1vudar
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C3 C4 C6 vudár A3 vuder A13 C2 C3 C5 vúder C5
subst,
m, oiko, pův.

dveře
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 O vudar hino phundrado. Dveře jsou otevřené. A11