Index | A | B | C | č | Č | H | D | E | F | G | I | J | K | L | M | N | ň | O | P | R | S | T | ť | U | V | Z | žzarovel
A4 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2
v,
itr, oiko, smíš.

zaplakat
A4 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B2 E čhajori andro soviben čeporo zarundžas. Děvčátko ze spánku trochu zaplakalo. A7zasovel
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2
v,
itr, oiko, smíš.

usnout
A1 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A14 B1 B2 Bi o práški po soviben našči zasučom. Bez prášků na spaní jsem nemohl/a usnout. A4
zaspat
A4 A6 A8 A10 A12 A13 A14 B2 Avľalas bi už adaj, te bi na zasúťalas. Byl/a bys už tady, kdybys nezaspal/a. B2zeleno
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A13 B1 B2 C1 C3 C4 C6 želeno A10 A11 A12 žejeno A14
adj,
xeno, < slk.

zelený
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C3 C4 C6 Káj mukjal tíri žejeno čapka? Kde jsi nechal svou zelenou čapku? A14zeleňina
A1 A2 A3 A5 A6 A8 A13 B1 B2 C1 C4 C6 želeňina A7 A10 A11 A12 A14
subst,
f, xeno, < slk.

zelenina
A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 C1 C4 C6 Čhidžas olejis pre palačinkarka he šmažinlas čeporo želeňina. Nalil/a na pánev olej a usmažila trochu zeleniny. A7zor
A4 A6 A9 A10 A11 B3 zór A1 B1 C1 C2 C3 C5 C6
subst,
f, oiko, < as.

síla
A1 A4 A6 A9 A10 A11 B1 B3 C1 C2 C3 C5 C6 Má na sja la zór chére te džan. Už neměla sílu jít domů. C3zorales
A4 A6 A11 zoráles A2 A3 A5 A9 A14 zorale A14 B1 C4 zorále B1 C1 C2 C3 zoráleg C5
adv,
smíš.

silně
A2 A3 A4 A5 A6 A9 A11 A14 B1 C1 C2 C3 C4 C5 Našade les odoleha, hoj les igen zoráles čhinde. Zabili ho tím, že ho praštili příliš silně. A2
hlasitě, nahlas
A9 A14 B1 Oda televizori džal igen zorale, muk le polokeder. Ten televizor hraje velmi nahlas, ztiš ho. B1zoralo
A4 A5 A6 A7 A8 A10 A11 A12 A13 B1 B3 C2 C3 C4 C5 C6 zorálo A1 A2 A3 A4 A9 A14 B1 B2 C1 C2 C3 C5
adj,
oiko, smíš.

silný
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 C6 Te pijá but thud, avá zoráli. Když budu pít hodně mléka, budu silná. A2