Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


řád
reguľi (pl):
O straňikos phirel pre bare vakeribena, kampel leske lačhi orijentacija andro but frakciji, abo grupi andre sera, kampel leske te džanel o stanovi the o reguľi.

Straník musí přetrpět nekonečné a časté schůze, musí mít schopnost orientovat se v různých frakcích či zájmových skupinách uvnitř strany, a rovněž by měl znát příslušné stanovy a jednací řád.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


řadit se
perel maškar (kas):
But manuša, so amenca dine o vast, perena maškar amari inteligencija, paťas, hoj oda avka ela.

Většina našich externích pomocníků se řadí k budoucí romské inteligenci, alespoň v to doufáme.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


řádně
dživel lačhes:
Vaš oda pes majinas te ľikerel so nekfeder, te dživel lačhes, kaj len te na avel vaš soske pre amende ča te sikhavel.

Proto bychom se měli chovat co nejlépe, žít řádným životem, aby neměli za co na nás neustále ukazovat.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


ředitel
direktoris (m):
Maškar džene andre porota zabešte bare džene, šaj phenav: o Ivan Veselý, savo hino direktoris andro jekhetaňiben Dženo, o Josef Fečo, so hino profesoris andre Praha pre Ježkovo konzervatoř, o Milan Lakatoš the aver mište džene.

Mezi porotce zasedli uznávaní lidé jako Josef Fečo, profesor na Ježkově konzervatoři v Praze, ředitel sdružení Dženo Ivan Veselý, Milan Lakatoš a další.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


řeka
paňi (m):
Kole najšukareder leperibena man ehin pro prazňini, paš o paňi Bečva, pre savo pes le phraleha ľikerahas calo ľinaj.

Ty nejhezčí vzpomínky z dětství mám samozřejmě na prázdniny, na řeku Bečvu, u které jsme trávili s bráchou prakticky celé léto.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


řemeslo
buťi (f):
Sar has mange efta berš, ta mro dad man imar sikhavlas charťasike buťa.

Když mi bylo sedm let, otec mě učil kovářskému řemeslu.

RH 2002/11, s.-, GH:
Miro dad has charťasis / Můj otec byl kovář.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=160

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=161
;
puraňi buťi
:
O manuša (…) penge šaj dikhenas the o artikla khatar o fondos „dokumentacija pal o purane buťa“  (…)

Vedle oděvů a šperků si návštěvníci mohli prohlédnout i předměty z fondu dokumentace řemesel (…)

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


říct
avre lavenca šaj phenas:
Avre lavenca šaj phenas, kaj andro čechika školi džal dijader e rasovo diskriminacija hjaba koleske, kaj aviľa nevi legislativa.

Jinak řečeno, v českém školství i přes legislativní změny přetrvává rasová diskriminace, jejíž obětí jsou romští žáci, což velmi negativné postihuje celou romskou populaci.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


řízení
vakeriben (m)
výběrové řízení
vakeriben kaj kidena avri (kas) pre buťi:
Ašarďa man vaš o lačho školakero ľil u vičinďa man pro vakeriben, kaj paľis kidena avri jekhe manušes pre odi buťi.

Pochválila mě za dobré vysvědčení a pozvala na výběrové řízení.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf