Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


kalkulovat
rachinel:
Te o Roma zorales sikhavena, hoj len e politika interesinel (the amen o gadže, so kamas, te avel e situacija feder) ta paľis o politicke seri chudena le Romenca te rachinel.

Bude-li vyvinutý tlak ze strany Romů (a ano, i nás gadžů, kteří bychom rádi, aby se zde situace zlepšila) dostatečně silný, ten kalkulovat v politických stranách začnou.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


kamarád
dženo (m):
Kaja nabidka mange diňas jekh lačho miro dženo, jov korkoro bašavel andro orchestros pre lavuta.

Nabídku jsem dostal přes jednoho skvělého kamaráda, (…) který v tomto orchestru sám působí jako houslista.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


kampaň
kampaňa (f)
předvolební kampaň
kampaňa anglal o voľbi:
Te mek paš oda dikhas, hoj sar pes vakerel pal e „romská problematika“ andre kampaňa anglal o voľbi hin buterval te šunel o lava mujal o Roma (varekana len šaj šunas, varekana hine garude), hin čačipen, hoj jekh dženo – o Rom - e situacija na visarela.

Přičteme-li k tomu všemu, že tzv. „romská problematika“ se v předvolebních kampaních objevuje často ve formě protiromsky (ať už otevřeně nebo skrytě) formulovaných hesel a opatření, je zřejmé, že jeden samotný člověk – Rom situaci jen tak nezmění.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / Volbami to nekončí.


kandidující
kandidatsko (m, f):
Istota, hoj o raj senatoris terďola pre ajso voľebno heslos? Ajsi istota paš o raj kandidatsko senatoris amen nane.

A jistotu, že pan senátor bude stát právě za takovýmto volebním heslem, však u pana senátorského kandidáta nemáme.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


kára
vožikos:
Vožinenas pes pro vožiki pro štar kereki.

Také se vozili na pojízdné káře o čtyřech kolech (…).

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


kariéra
buťi (f):
Gondolinavas mange, hoj vaš lake šaj šegetinav le zviratenge, aľe imar sar sikhľuvavas, prindžarďom, hoj o maľiko chulajipen nane miro oboris, the hoj miri tajsaskeri buťi dikhavas avresar.

Myslel jsem si, že díky ní budu moct se zvířaty pracovat, ale už během studia jsem poznal, že zemědělství není můj obor a že si svou budoucí kariéru představuji jinak.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


kauza
kauza (f):
O Ščuka mek na kamel te vakerel pal caľi kauza verejnones.

Ščuka se zatím k celé kauze odmítá veřejně vyjadřovat.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.

srovnej případ


každodenní
sakoďivesutno:
U oleha hin len baro problem čirlatunestar, u jon na džanen, so oleha te kerel, bo kada pes lenge dochudľas andre lengeri filosofija the sakoďivesutno dživipen.

Uzavírání se vůči Romům je vlastností majority, která se vytvářela v minulosti, je hluboce zakořeněná v její životní filozofii a každodenní praxi.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


každopádně
dojekheha:
No dojekheha na esas kriticko u pro asaben odoj tiž ňič na esas.

Každopádně příspěvek Gejzy Horvátha neměl nic společného s kritikou a už vůbec nebyl směšný nebo dokonce vtipný.

AG 10/2000, s. 12, VF:
Sar o Roma ľikeren paš peste / O vztazích mezi Romy.


keramika
keramika (f):
O zgejľipen Romaňi duha so zaačhol le dženen so na poťinen vaš o khera andre Maťično uľica, pes dovakerde le zaačhadenca pal e radňica le obvodostar Neštěmice te kerel avri o muros 180 cm baro la keramikatar the tiž te kerel ihriskos the phirade dromora.

Ačkoli se sdružení Romská duha, které zastupuje obyvatele obecních bytů pro neplatiče nájemného v ústecké Matiční ulici, dohodlo se zástupci radnice obvodu Neštěmice na postavení 180 cm vysokého keramického plotu, nového hřiště a chodníků (….)

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


kilometr
kilometros (m):
Rokicaňatar adaj oda šel the biš kilometri.

Z Rokycan je to sto dvacet kilometrů.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


Kivák
Kivakos (m):
Adaj jekhvar beršeste o Kivaka (oda hin o Zelanďana) pestar keren Romen. Zdžan pes pro baro parkos, sthoven o verdana u dživen sar o Roma the jekh čhon.

Tady v Aucklandu se Kivaci (Zélanďané) scházejí jednou ročně ve velkém parku. Přijedou ve vozech taženými koňmi a v parku ve vozech žijí i celý měsíc, tak jako Romové kdysi.

RH 2008/5, s.6, GH:
Miloš Kačo: Andre Čechiko bi talam chudavas infarkt / Miloš Kačo: V Česku bych nejspíš dostal infarkt.


kladný
pozitivno (m, f):
Paš oda, sar pen o manuša, so na kamen o rasismos, thoven jekhetanes, hin tiš pozitivno, hoj o rajaripen kamel buter mujal o pravicovo ekstremismos vareso te kerel.

Vedle propojování odpůrců rasismu je dalším pozitivním jevem větší vůle vlády něco proti krajně pravicovému extremismu dělat.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


klenot
somnakaj (m):
(….) [O] manuša (…) penge šaj dikhenas the o artikla khatar o fondos "dokumentacija pal o purane buťa" (kotli, tepši, košara), abo o somnakaj - o simboli, save kampen romane vajdaske (čhibaleske).

(…) [N]ávštěvníci [si] mohli prohlédnout i předměty z fondu dokumentace řemesel (kotle, pánve, koše), nebo klenoty - symboly moci romského vajdy (…)

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


klíčový
jel igen angluno:
The amen, o Roma, andre aja problematika sam igen anglune, na ča andre oda, hoj o berteni hine pherde, aľe tiš sar kampel le manušeske paľis te dživel maškar aver manuša.

A právě my, Romové, v této problematice hrajeme klíčovou roli, a to nejen v přeplněnosti věznic, ale i opětovném začlenění se do společnosti.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


klient
klijentos (m):
Kampel le klijentoha dureder te kerel buťi, te oda nane ča jekh „demavipen andro paňi“.

Prostě s klientem ve všech směrech nadále pracovat, jinak to bude, lidově řečeno, jen takové plácnutí do vody.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


knihovna
genduňi (f):
Andre kňihovna (genduňi), respektivnones oda hin studovňa, has vaš o čhavore the o bare manuša e ďilňa, kaj pen sikhľarenas o romane giľa

V knihovně, respektive studovně muzea probíhala dětmi i dospělými hojně navštěvovaná dílna s výukou romských písní.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


kochat se
jel bachtalo:
Sas bachtalo kolestar, sar leske pale džana upre o preferenciji, save leske kampen andre leskeri politicko karijera, u kada sas angle leste koda angluno.

(...) a kochal se, jak opět u veřejnosti sklízí laciné politické bodíky, které nutně potřebuje ke své politické kariéře.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


kolega
dženo (m):
Aľe na has man ňisave problema „te sikhľol“, the te dochudel mange le čhavorengri he dženengri paťiv.

Ale neměl jsem žádné výrazné problémy „zapracovat se“ a získat si důvěru u dětí i u nových kolegů.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


kolektiv
džene (pl):
Ehin kadaj lačhe džene, ehin man lenca lačho ľikeriben. Kada mange but lav paš o jilo.

Funguje tady skvělý kolektiv, mám výborné vztahy i s nadřízenými, čehož si také velmi cením.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


komentář
komentaris (m):
The vaš oda, hoj na kamav peskeri goďi ča te irinel andro komentara, ta iľom aja buťi, mek paš miri buťi so kerav, bo man mangle o šerale pal o foros, the o rjaďiteľis khatar foroskeri policija andro Děčinos.

A protože nechci jen sepisovat své představy do komentářů, tak jsem přijal nabídku naší samosprávy a ředitele městské policie, abych funkci mentora u nás v Děčíně na vedlejší pracovní poměr vedle svého zaměstnání vykonával.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


komisariát
komisariatos:
Pal o užerňictvos u pal oda, so olestar šaj avel, pes interesinel the o delegatos UHNCR (Baro komisariatos perdal o denašte OSN) o Dr. Jean-Claude Concolato, bo the perdal o užerňictvos o Roma emigrinen.

Zájem o úžeru, její důsledky a možnosti jejího zamezení vyjádřil i delegát UNHCR (Vysokého komisariátu pro uprchlíky OSN), styčného místa v Praze, Dr. Jean-Claude Concolato, neboť úžernictví je jedním z faktorů, vyhánějících Romy do emigrace.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


komisař
komisaris (m):
Iľam avri štare dženen amendar, so pomožinenas le zginde komisarenge.

Vyčlenili jsme tedy čtyři lidi z našich řad, kteří působili jako pomocníci sčítacích komisařů.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


kompenzovat
avel (vareso) aver  vaš (soste):
Akorestar o Roma našade but khera, save akana chibalinen le fameľijenge, u aver bešiben vaš oda na aviľa.

(...) od roku 1990 ztratila romská populace velkou část bytů, které měla k dispozici. Ztráta však nebyla nikterak kompenzována.

RH 2008/1-2, s.3, DG:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen / Přeplněné byty komplikují život.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0208.pdf


kompetence
kompetencija:
Te dikhel pre ole cikne grupi tiš perel andre kompetencija, so hin la policija.

Ono hlídání roztroušených skupinek má pochopitelně na starosti také policie.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


kompetentní
kompetentno (m, f):
Nane kompetentna, hin lenge jekh abo daran.

Jsou prostě jen nekompetentní, lhostejní k věci či ustrašení.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


komplexní
kompleksno (m, f):
Adaďives duminav, hoj te sikhavela le manušenge kompleksno dikhiben pro problemos, ta oda hin mištes.

Dnes si myslím, že pokud se stane výstupem pro širší a komplexnější řešení problému konkrétních lidí, tak má smysl.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


komplikace
pharipen:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen.

Přeplněné byty komplikují život.

RH 2008/1-2, s.3, DG:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen / Přeplněné byty komplikují život.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0208.pdf


komplikovaný
komplikimen:
Migracija peha anel but komplikimen problemi angle kole, so denašen the angle kole, ke kaste aven.

Migrace přináší mnoho komplikovaných problémů pro migranty i státy, do nichž migrují.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


komunikace
komunikacija (f):
The duminav, hoj ke amende Děčinoste, imar e komunikacija maškar o šerale pal o foros the e romaňi komunita hiňi lačhi.

A právě u nás v Děčíně mám čím dál tím silnější pocit, že komunikace mezi samosprávou a místní romskou komunitou funguje.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


komunikovat
del duma:
Tiš namištes keren o romane daja the o dada. Na bajinen pal peskere čhavore, na den duma le učiteľenca.

Při besedách jsem poznal, že chyba je i na straně romských rodičů. Skoro vůbec nejeví zájem o prospěch svého dítěte ve škole, málo komunikují s pedagogy.

RH 2002/3, s.6, GH:
E škola he o Roma / Romové a škola.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=328

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=329


komunista
komuňistas (m):
Paš o komuňisti has talam o rasizmus garudo, aľe pal e revolucija pes le nipendar ačhle aver manuša. Le Romen na kamenas, e nenavisca, o rasizmus the o rasisticka utoki pro Roma hazdenas upre.

Za komunistů byl rasismus možná skrytý, ale po revoluci se lidi velice změnili a nenávist a rasistické útoky na Romy ve společnosti narůstaly.

RH 2008/4, s.4, GH:
Gusta Tomy: Andre Kanada na kamľom te džal, aľe mušindžom / Do Kanady jsem nechtěl, ale musel.


komunistický
komuňistengro:
Le komuňistengri politika has: Ľikeren pes tele paš e phuv, he daha tumen smirom.

Byla to taková politika komunistů: zůstaňte pěkně při zemi a budete mít pokoj.

RH 2002/9, s.-, GH :
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


komunita
komunita (f):
Te phirel andre buťi, ta leske šaj phenas pal o kurzi, kaj phiren o manuša, so paľis keren andro organizaciji, so na peren tel o štatos, the paľis jov korkoro šaj del vast le manušen khatar leskeri komunita.

Nebo pokud je zaměstnán, nabídnout mu školení na pracovníka neziskové organizace, aby pak sám mohl pomoci své komunitě k pokroku.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


koncentrák
koncentrakos (m):
Sas man olestar the kajso dikhiben, sar te varekana o Roma andro koncentračno lageris Leti u Pisku denas duma le veliteliha Janovský. Vakerenas pal koda, kaj na birinen te ľikerel avri o dživipen andro koncentrakos.

Chvílemi jsem měl pocit, jako by se cikánští vězni koncentračního tábora v Letech u Písku bavili s velitelem Janovským o tom, co se v koncentráku děje.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


koncert
koncertos (m):
Hin čačipen, kaj pal o zakoni pes delas te na domukhel lengere phiribena, koncerti, kidipena the aver aktiviti.

Jistě, je možné využít zákonný prostředků k tomu, aby se pochody, shromáždění, koncerty a další akce extremistických skupin zakázaly.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


koncertovat
bašavel le dženenge:
Ehas varesave ďivesa andre Francia, kaj le dženenge bašavelas.

Strávil nedávno několik dní ve Francii, kde koncertoval.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


konflikt
konfliktos (m):
Keravas adaj buťi, zarodavas mange šukar love the na has man le gorenca ňisave konflikti.

Pracoval jsem, vydělával a neměl se společností žádné problémy.

RH 2008/4, s.4, GH:
Gusta Tomy: Andre Kanada na kamľom te džal, aľe mušindžom / Do Kanady jsem nechtěl, ale musel.


konírna
kher kaj ľikeren le grajen:
Telčiste pro kaštiľis andro kher kaj čirla ľikerenas le grajen majinel te avel nevi galerija la maľarkatar so pes vičinel Míla Doležalová, joj andro koter peskere dživipnastar portretinelas but le Romen.

V zámeckých konírnách telčského zámku na Jihlavsku má vzniknout nová galerie malířky Míly Doležalové, která v jednom svém uměleckém období hojně portrétovala Romy.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


konkrétně
konkretnones:
Konkretnones e Italija akana mušinel te arakhel koda, soha prikerela e situacija andre migracija (…)

(...) Itálie se nyní musí vyrovnávat se složitým problémem migrace.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


konstatovat
šaj phenas:
Pro agor šaj phenas, kaj o summit phundraďas o phučibena pal o Roma andre Evropa, u phundraďas the koda, so phučel o Rudko Kawczynski.

Lze konstatovat, že romský summit se stal mimořádnou událostí, protože na evropské úrovni otevřel možnost k dialogu i otázce, kterou nadnesl Rudko Kawczynski.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


kontakt
kontaktos (m):
"O manuša khatar o bordos kamenas te avel andro džido kontaktos le romane liderenca, u lendar pes te dodžanel savoro, so hin andre situacija le Romengeri kodoj, kaj dživen,“ phenel o Giňa.

Členové výboru by měli být v živém kontaktu s představiteli romských organizací a jejich prostřednictvím získávat informace o situaci Romů v jednotlivých zemích.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


kontrola
kontrola (f):
O politicka seri hine anglune, save thoven e zor andro politicka mechanizmi, u koda sar hine učes the schopna te hazdel e demokracija, avke fungujinen o inštituciji the lengeri kontrola.

Politické strany jsou hybnou silou společenských mechanismů a jejich vyspělosti, schopnosti a kvality vytvářející ducha demokracie, jsou příkladem k fungování institucím a jejich kontrolním procesům.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


kontrolka
jakhori (f):
dialekt z Chminianských Jakubovan:


kontrolovat
kontroľinel:
Kamen, kaj te kontroľinen le Romen, so džan andre Britanija andal e Čechiko, takoj pro ľeťiskos Ruziňate. Sa ada bute dženenge dičhol sar nalačhi diskriminacija.

Záměr kontrolovat cestující, kteří z České republiky míří do Velké Británie, již na ruzyňském letišti považují mnozí za diskriminační.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


korytář
o Rom, so džanel te kerel balaňa:
Pre muzejno dvora thode avri peskero stankos o Roma, so džanen te kerel balaňa.

Na dvoře muzea měli rozložený svůj stánek romští korytáři (…).

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


koště
metla (f):
Gondoľinavas mange pro Roma, so pro tarhos bikenavenas o balaňa, o kefi, o metli, o krajki, o zacloni.

Připomněl jsem si romské řemeslníky, kteří na trzích prodávali svoje výrobky, koryta, kartáče, košťata, krajky a záclony.

RH 2008/3, s.2, GH:
So dikhľom, so predžidžiľom ľinaje / Nevšední Letní zážitek.


koulovat se
čhivkerel le jiveha pal peste:
E radosca the vešelišagos has te šunel avri paš o Roma ča akor, sar o čhavore pes sankinenas abo čhivkernas le jiveha pal peste.

Radost a veselí bylo slyšet v osadě jen tehdy, když si děti hrály, sáňkovaly nebo koulovaly se.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


kouřit
damfinel:
Bešelas pro haďos a o thuvale damfinlas sar beng.

Seděl na posteli a kouřil jak čert.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


krajina
than (m):
Rado maľinav korkore thana abo fora, the tiž man varekana mukhav te maľinel o portreta le dženenge.

Mým oblíbeným tématem jsou opuštěné krajiny nebo městečka a také se někdy odvážím pustit do portrétu.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


kriminalita
kriminalita (f):
E lichva has thoďi andro vakeriben pro Themutno viboris angle kriminalita 28.3., savo la thoďas maškar peskere prioriti.

Téma lichvy a jejích obětí bylo zařazeno do projednávání Republikového výboru prevence kriminality 28. 3., který zařadil tuto problematiku mezi své priority.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


kritizovat
thovel kritika:
Majzoraleder kritika pro kidipen the pre koda, so hin le Romenca andre Evropa, thoďas o Rudko Kawczynski, presidentos khatar o ERTF.

K summitu a jednání o záležitostech Romů se velmi kriticky vyslovil Rudko Kawczynski, prezident Evropského fóra Romů a Travelerů (ERTF).

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


kroj
purano uraviben (m):
Paš oda o manuša šaj aja raťi dikhenas hjaba savore vistavki, the phirenas lenca o manuša urde andre tradična purane uravibena (kroje).

Kromě toho byly po celou muzejní noc zdarma přístupné všechny výstavy muzea, na nichž provázely průvodkyně oděné v tradičních krojích.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


krok
uštariben (m):
Te les daha motivacija andro peršo uštariben, ta šaj les paľis das motivacija the pre aver drom.

Pokud už se podaří klienta motivovat k prvnímu kroku, není nic lepšího než jej motivovat i v dalších.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


křáp
čiripos (m) dosl. střep:
E phureder čhaj iľa peske motoris pro leasing, purano kirno čiripos.

Starší dcera si vzala auto na leasing, takový starý shnilý křáp.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


kultura
kultura (f):
Muzeumos vaš romaňi kultura.

Muzeum romské kultury v Brně.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


kuruózní
pherasuno:
Ehas amen tiž ajsi, no, pherasuňi veca. Jekh „ekspertos“ iľas e občanka le zginde komisariske u anďas les kijo žandara, bo duminelas hoj hin oda chochado komisaris.

Řešili jsme i jeden poněkud kuriózní případ, kdy jeden „expert“ odebral občanský průkaz sčítacímu komisaři a doprovodil ho na obvodní oddělení Policie České republiky v domnění, že se jedná o podvodníka.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


kurz
kurzos (m):
Paš oda šaj ajse manušeske phenas pal o rekvalifikačna kurzi, so džan pro urados la buťaha, the prosto leha te irinel avri o ľil pro kurzos.

Zároveň se zmínit o nabídce rekvalifi kačních kurzů na místním úřadu práce a v případě zájmu rovnou s klientem vyplnit přihlášku.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


kvalifikovaný
kvalifikimen:
Zoralo kvalifikimen dikhiben pre kadi situacija thoďas e publikacija STIGMATA –Segregacija andro sikhaviben le romane čhavorenge andre jepašutňi Evropa (...)

Velmi kvalifikovaný rozbor situace v oblasti vzdělávání romských dětí přináší publikace STIGMATA – Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


kvalita
kvalita (f):
Les hin andro vast e zor pre kada, savi kvalita chuden o romane čhavore andre škola.

Kvalita vzdělání je mimo dosah romské populace.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


kvalitní
kvaľitno (m, f):
Ko kamela kvaľitno ľečba, ta džala ko doktoris peskere čhavenca, aľe sar kampela mek te poťinel o medikamenti abo e špitaľa, ta but Romen pre oda love na avela.

Kdo bude chtít kvalitní léčbu pro děti, půjde k doktorovi, ale když bude třeba zaplatit za léky nebo za pobyt v nemocnici, mnoho romských rodičů na to nebude mít.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


květ
luluďi (f):
Leperavas mange pre miro papus, sar jov džanelas kotor trastestar te kerel luluďi, leperavas mange pro Roma, so džanenas te bavinel teatros.

Vrátily se mi vzpomínky na mého dědu, který uměl z kusu železa vykovat květ, na potulné romské herce (...)

RH 2008/3, s.2, GH:
So dikhľom, so predžidžiľom ľinaje / Nevšední Letní zážitek.


květen
majos (m):
Pre vrama, kana andro majos avela o avrikidipen, penge imar počinde vaš o pľaca the o uľici andro fora, pro but termina anglal, andro buter fora.

Na dobu před květnovými volbami už mají zabukovaná náměstí a ulice k pochodům a demonstracím na mnoho termínů dopředu ve více městech.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


kýžený
(so) užaras:
O asistenta andre prevencija pal e kriminalita le romane mentorenca, romane manušengere jekhetaňibnenca, socialnone terenone pracovňikenca (buťarenca) the avre manušenca, ča akor ela o efektos, savo užaras.

Asistenti prevence kriminality s romskými mentory, romskými občanskými sdruženími, sociálními terénními pracovníky a dalšími dohromady, až pak se dostaví kýžený efekt.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.