Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


mainstreamový
mejnstrimovo (m, f):
Avelas bi oda vaš lenge mek phareder, te na uľahas ajsi stupidita pro but mejnstrimova medija.

Mohli by to však mít mnohem více těžší, nebýt stupidity většiny mainstreamových médií.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


majorita
gadže (pl):
Maškar o gadže hin kajse džene, save džan pro Roma andro murdaripen u kamenas lenca te kerel avka, kaj adaj o Roma te na eksistinen.

Část majoritní populace jde proti Romům tak daleko, že je ohrožuje na životě a zdraví, usiluje o tzv. „konečné řešení cikánské otázky“ (...)

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


Makedonie
Makedonija (f):
O denašle Roma roden nevo than andre Makedonija, Albanija vaj andro Kalo Heďos (Černá Hora).

Uprchlí Romové hledají nové útočiště v Makedonii, Albánii a Černé Hoře.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


málokde
čepo kaj avrether:
Čepo kaj avrether ajse čhajen arakhľalas.

Málokde bys taková děvčata našel.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


management
menežmentos (m):
Džan lačhe dromenca - phiren pre maškarutne školi menežmentostar the zakonostar Bernate.

Jsou minimálně na dobré cestě - studují Střední odbornou školu managementu a práva v Brně.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


mandát
zor (f):
Šaj pes phenel, kaj kole, kaske diňam e zor andro vasta, kaj te hazden le prezidentos na birinde te kerel buťi, savi lendar užaras.

Dá se říct, že politici, kterým jsme dali mandát také k tomu, aby zvolili prezidenta republiky, se s tímto posláním vyrovnávali s velkými obtížemi.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


materiál
materijalos (m):
O čechiko Ministerstvos pal o škoľi, športos th´o terne (MŠMT) džanel pal ada dothodo sikhavibnaskro materijalos, the hin les pal leste interesis (zajmos), no našťi adi Romaňi historia le Kalligramostar cinel, dži na doresela pro skamind čechiko verzija.

České Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT) ví o tomto doplňkovém materiálu k výuce už dlouho a má o něj zájem, nebo jej aspoň deklaruje, nemůže však Rómsky dejepis od Kalligramu koupit dříve, než dostane na stůl hotovou českou verzi a než bude celý náklad v češtině vytištěn.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


maturita
maturita (f):
Kada oboris agorisaľiľa la maturitaha.

Obor byl zakončen maturitou.

RH 2010/16, s.5, EK:
/ Máš maturitu? Stejně nic neznamenáš.


mechanismus
mechanizmos (m):
Džalas pal koda, kaj pes te hazden fundamenti, pre save džala sastes le štatoskero pravos, o inštituciji, politicka mechanizmi, manušaňi societa the phundraďi ekonomika.

V zásadě se jednalo o vytvoření podmínek pro fungování právního státu, institucí, politických mechanismů, občanské společnosti a ekonomiky založené na principech tržního hospodářství.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


médium
medijos (m):
Kampel te duminel, hoj o manuša, so džanen, savi bibacht o rasismos hin, imar na džanen, so te kerel, bo but manuša na phenen ňič the o medija pal o akciji, so džan mujal o rasismos, na den o informaciji, bo sar odoj nane o mariben maškar so duj seri, ta predal lende oda nane interesantno.

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že k větší radikalitě vede tyto lidi naprostá bezmoc z oné lhostejnosti velké části společnosti, vyjádřená nevšímavostí hlavních médií k těm protirasistickým akcím, kde se nedělo něco násilného, kde nedošlo k žádnému střetu protistran.


měkkost
kovľipen (m):
The paš e neonacisticko the rasisticko ofenziva oda hin the ada kovľipen, savo jekhetaňarel le manušen, so o rasismos na kamen the te len hin diferentna poľiticka ideji, abo hin pre diferentna socialna thana.

A vedle neonacistické a rasistické ofenzivy je to i tato „měkkost“, která spojuje odpůrce rasismu ze všech koutů společnosti dohromady, přes odlišné politické názory či sociální zařazení.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


měnit
prekerel:
Sar te avel pal leskere poľiticka dumipena, so jov na prekerel?

Jak to však je s těmi politickými názory, které nemění?

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


měnit se
visaľol:
E forma mujal o rasismos the o neonacismos polokes visaľol.

Forma odporu vůči rasismu a neonacismu se pozvolna mění.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


menšina
minorita (f)
romská národnostní menšina
romaňi nacionalno minorita:
[...] e koncepcija na anel produktos savo amenge kampel te sikhavel [...] Interetnicka relaciji maškar e romaňi nacionalno minorita the majorita hin but nalačhe [...]

Neúspěšnost vládní koncepce romské integrace potvrzuje nedůslednost státu při řešení závažného problému v oblasti interetnických vztahů mezi romskou národnostní menšinou a většinovou společností.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


mentor
mentoris (m):
Soske ačhiľom mentoriske

Proč jsem se stal mentorem

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


městská část
foroskero kotor:
Jekh ajso voľebno terďipen so esas le senatoris, ta imar leske džal sa paš o agor, kana les esas duj voľebna avri kidňipena sar starostas pal o foroskero kotor pal e Praha 4 tiž.

Jedno volební období senátora má za sebou a dvě volební období starosty Městské části Praha 4 také.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


mezinárodní
lumakero:
Sas odoj eurokomisara, šerutne khatar o organizaciji the instituciji, vladi, NGO the Roma, saven pro kidipen bičhade o romane lumakere the phuvengere organizaciji.

Přijelo na něj více než sto delegátů ze zemí Evropské unie (EU), mezi nimi eurokomisaři, představitelé vlád i nevládních organizací včetně Romů, které delegovaly mezinárodní a národní romské organizace.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf
;
internacijonalno
:
La Kanada hin peskeri imigračno politika, savi džal avri khatar o internacionalna standardi (…)

Kanada má vypracovanou imigrační politiku podle mezinárodních standardů (…)

RH 2008/4, s.4, OG:
Sar te ačhavel e skarha khatal e Kanada / Jak zažehnat vízovou hrozbu z Kanady.
;
maškarthemutno
:
Oda ehin imar 13. berš maškarthemutno (mezinarodno) festivalos le suborenca khatar aver thema.

Severomoravská metropole se stala svědkem 13. ročníku mezinárodního festivalu městských folklorních souborů.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


milující
kamibnaskero:
Ehas man kajsi bacht, hoj baruvavas avri andre kamibnaskeri famiľija, ta man ehas lačho than.

Naštěstí jsem vyrůstal v milující rodině, takže jsem měl dobré zázemí.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


milý
lačho:
E raňi ačhiľa feder, has ke ma imar lačhi.

Paní změnila své jednání a byla ke mě milá.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


ministerstvo
ministerstvos, miňisterstvos (m):
ministerstvo zahraničních věcí
ministerstvos pal o avrutne buťa:
Informaciji pal koda, sar dičhon o manušane čačipena andro phuva, savi del avri sako berš o americko ministerstvos pal o avrutne buťa phenel, kaj the andre Čechiko hin kaleha problemi.

Zpráva o stavu lidských práv ve světě vydaná americkým ministerstvem zahraničí zmiňuje nedostatky v této oblasti také u nás, v České republice.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.
,
ministerstvo vnitra
andruno miňisterstvos,
šingunengro miňisterstvos
:
La policija šaj del o štatos e zor, oda mek o andruno (šingunengro) miňisterstvos the o policijakero prezidijum na džanen te kerel.

V případě policie stát může ovlivnit její konání, to se však ministerstvu vnitra ani policejnímu prezidiu zatím nedaří.

RV, 2010/1-2, s.-, ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
šinguňiko ministerstvos
:
Andro apriľis pes zdžala e grupa, sava ľikerela o namestňikos pal o Šinguňiko ministerstvos o Petr Ibl, vakerela pes kodoj pal o užerňictvos u pal oda, sar te ľikeren le svedken.

V dubnu se sejde poradní skupina vedená náměstkem ministra vnitra Petrem Iblem, která se bude zabývat pomocí obětem lichvy a zvýšenou ochranou svědků.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.
,
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovz
ministerstvos pal o škoľi, športos th´o terne:
O čechiko Ministerstvos pal o škoľi, športos th´o terne (MŠMT) džanel pal ada dothodo sikhavibnaskro materijalos, the hin les pal leste interesis (zajmos), no našťi adi Romaňi historia le Kalligramostar cinel, dži na doresela pro skamind čechiko verzija.

České Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT) ví o tomto doplňkovém materiálu k výuce už dlouho a má o něj zájem, nebo jej aspoň deklaruje, nemůže však Rómsky dejepis od Kalligramu koupit dříve, než dostane na stůl hotovou českou verzi a než bude celý náklad v češtině vytištěn.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


ministr
miňistros (m)
ministr vnitra
šingunengero miňistros:
O David Broucher, so hino avribičhado pre Britsko ambasada andre Čechiko repubľika, vakerelas le Grossoha, le šingunengere miňistroha. Oda vakeriben može phagerel maškarthemutno čačipen the vičinďa avri but protesti.

Jednání britského velvyslance v České republice Davida Brouchera s ministrem vnitra Stanislavem Grossem o velmi nezvyklém opatření – i z hlediska mezinárodního práva – vyvolalo vlnu protestů.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


minulost
varekana:
U te bi len džanas mek te voľinel, ta imar bi denas te džanel pal oda, kaj na džanen peske o Roma te rakhel o čačipen, so has varekana the so kamen te kerel adadžives.

Volit je by bylo také hloupé. Ukázalo by to jen, že Romové si nedokázali ujasnit, co se stalo v minulosti a jak si počínat v současnosti.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75
;
čirlatuno
:
U oleha hin len baro problem čirlatunestar, u jon na džanen, so oleha te kerel, bo kada pes lenge dochudľas andre lengeri filosofija the sakoďivesutno dživipen.

Uzavírání se vůči Romům je vlastností majority, která se vytvářela v minulosti, je hluboce zakořeněná v její životní filozofii a každodenní praxi.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


místní
khatal o foros (gav):
Romano aktivistas khatal o foros o Ladislav Červeňák rodelas žutipen avre Romendar andal aver fori.

Místní romský aktivista Ladislav Červeňák se snažil získat pomoc mezi Romy ostatních měst.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468
;
foreskero
:
Sako berš phiras pro foreskero bazenos.

Každý rok chodíme na místní bazén.

RH 2010/10-11, s.9, AK:
O prazňiny hine kadaj
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1110.pdf
;
lokalno
:
Aven te volinel andro lokalna, regionalna the andro volbi ko senatos the sňemovna andro parlamentos.

Zúčastněte se místních , regionálních, senátních a parlamentních voleb

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


mít na paměti
duminel:
Kampel te duminel, hoj o manuša, so džanen, savi bibacht o rasismos hin, imar na džanen, so te kerel, bo but manuša na phenen ňič (…)

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že k větší radikalitě vede tyto lidi naprostá bezmoc z oné lhostejnosti velké části společnosti (…)

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

srovnej mít pocit


mít pocit
duminel:
The duminav, hoj ke amende Děčinoste, imar e komunikacija maškar o šerale pal o foros the e romaňi komunita hiňi lačhi.

A právě u nás v Děčíně mám čím dál tím silnější pocit, že komunikace mezi samosprávou a místní romskou komunitou funguje.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


mládež
terne (pl):
O čechiko Ministerstvos pal o škoľi, športos th´o terne (MŠMT) džanel pal ada dothodo sikhavibnaskro materijalos, the hin les pal leste interesis (zajmos), no našťi adi Romaňi historia le Kalligramostar cinel, dži na doresela pro skamind čechiko verzija.

České Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže (MŠMT) ví o tomto doplňkovém materiálu k výuce už dlouho a má o něj zájem, nebo jej aspoň deklaruje, nemůže však Rómsky dejepis od Kalligramu koupit dříve, než dostane na stůl hotovou českou verzi a než bude celý náklad v češtině vytištěn.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


mlčet
čušinel:
Te čušinel našťi, choc savorenge džal pre goďi, hoj varesave gadže šaj kada chasňaren u šaj phenen hoj vaš peskeri bida peske hin došale o Roma korkore the hoj o Roma pes korkore občoren.

Mlčet by bylo nepřístojné, ač si všichni uvědomují, jak nepřejivci z řad majority mohou tohoto tématu zneužít a tvrdit, že za bídu si ti nejchudší z Romů mohou sami a sami Romové je odírají.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


mluvčí
čhibalo (m):
Pal ada delas duma o O. Giňa, o čhibalo khatar o Grémium romských regionálních představitelů.

To byl návrh, který přednesl mluvčí Grémia romských regionálních představitelů O. Giňa.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.

srovnej starosta


moc
rajaripen (m):
Adaj le rajaripnaske kampel mek ča jekh: bareder zor, savi šaj sikhavel e policija the foroskere the gavengere šerale, sar kampel ekstremisticka akciji te rozmukhel mindžar pro than, akor, sar e akcija nane legalno.

V tomto směru státní moci zatím chybí jediné: větší odvaha policie a městských a obecních samospráv rozpouštět extremistické akce přímo na místě, při prvním porušení zákona.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

srovnej vláda


moci
jel došalo:
Te čušinel našťi, choc savorenge džal pre goďi, hoj varesave gadže šaj kada chasňaren u šaj phenen hoj vaš peskeri bida peske hin došale o Roma korkore the hoj o Roma pes korkore občoren.

Mlčet by bylo nepřístojné, ač si všichni uvědomují, jak nepřejivci z řad majority mohou tohoto tématu zneužít a tvrdit, že za bídu si ti nejchudší z Romů mohou sami a sami Romové je odírají.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.

srovnej odpovědnost,odpovědný


model
modelis (m):
Nekbareder akcija andre aja rat has modno šou, kaj o romane modela the o modelki kheľibnaskere uštaribnaha sikhavenas o uraviben, so uren diferentna romane grupi andre luma.

Vyvrcholením noci byly dvě módní show, při nichž romští modelové a modelky předvedli tanečními kroky odvěvy rozličných romských skupin světa.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


modelka
modelka (f):
Nekbareder akcija andre aja rat has modno šou, kaj o romane modela the o modelki kheľibnaskere uštaribnaha sikhavenas o uraviben, so uren diferentna romane grupi andre luma.

Vyvrcholením noci byly dvě módní show, při nichž romští modelové a modelky předvedli tanečními kroky odvěvy rozličných romských skupin světa.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


moderátor
dženo, so del duma (pre programos):
Kadi suťež kerlas avri o dženo, so del duma pre ČT, o Richard Samko the e Irena Daňková.

(...) soutěží provázel moderátor České televize Richard Samko a Irena Daňková.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


modlit se
vakerel le Devleha:
Pisinav mange kale lava a e baba rovel paš o haďos, he vakerel le Devleha, kaj kamel sasťi te avel.

Píšu si tahle slova a moje babička sedí u postele pláče a modlí se k Bohu, že chce být zdravá.

RH 2010/17, s.6 LSO:
Phučav mandar: Soske o Roma pes chan? / Ptám se sama sebe: Proč se Cikáni žerou navzájem?.


monografie
monografija (f):
„Duminav, hoj hiňi bari ladž, kana e autorka maľinďa šovšel pochtana pal e romaňi tematika the andre Čechiko repubľika la nane ňisavi ekspozicija the lake na gejľa avri ňisavi monografija,“ phenel o predsedas pal e pamatkovo komisija Telčiste the senatoris o Václav Jehlička.

„Považuji za ostudné, že autorka asi šesti set pláten s romskou tematikou nemá v České republice stálou expozici a nevyšla ani její monografie,“ říká předseda památkové komise města Telče a senátor Václav Jehlička.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


motivace
motivacija (f):
Te les daha motivacija andro peršo uštariben, ta šaj les paľis das motivacija the pre aver drom.

Pokud už se podaří klienta motivovat k prvnímu kroku, není nic lepšího než jej motivovat i v dalších.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


motivovat
del motivacija:
Te les daha motivacija andro peršo uštariben, ta šaj les paľis das motivacija the pre aver drom.

Pokud už se podaří klienta motivovat k prvnímu kroku, není nic lepšího než jej motivovat i v dalších.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


mozek
baro šero (m):
Aľe mange hin pre mišľa buťi, kaj pes kerel buťi vastenca a na kampel odoj but baro šero.

Ale já mám na mysli práci, kde se více používají ruce než mozek.

RH 2010/16, s.5, AK:
Buťi kamen te kerel he ole, so len nane sikhaďipen / Pracovat chtějí i ti bez vzdělání.


možnost
šajipen:
Len andro vast legalna the ilegalna šajipena, u džal lenge pal koda, kaj te dochuden pre peskeri sera le manušen.

Využívají k tomu legálních i nelegálních možností. Jejich hlavním cílem je ovlivňování (…) společnosti (…) a získávání její podpory(…)

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní .


multikulturní
multikulturno (m, f):
Adi čarimen kereka pes ča bonďaľol, ta dičhol avka, hoj o genďa pre multikulturno bararipen paš amende roden džiďi phuv igen phares.

A tak se začarovaný kruh točí a zatím se zdá, že učebnice či pomůcky sloužící multikulturní výchově a vzdělávání u nás nalézají živnou půdu jen těžce.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


mutace
mutacija (f):
Aver možnosťa, hoj o MŠMT algodinela (objedná) e publikacija andre čechiko mutacija, pes sa rozčhivel, bo o miňisterstvos bi mušinelas ešebnones te pisinel pre buťi avrikidňipen, no o Kalligramos na kamel, bo bi paľis avelas občordo.

Jiná možnost, že totiž MŠMT vystaví objednávku na výrobu publikace v české mutaci, troskotá na tom, že ministerstvo by nejprve muselo vypsat výběrové řízení na tiskárnu a Kalligram by mohl přijít zkrátka.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


muzeum
muzeumos (m)
Muzeum romské kultury
Muzeumos vaš romaňi kultura:
RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.