Index | A | B | C | č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


nabídka
kedva (f):
Terďolas zoraha pal leste, u savorenge thoďa ferovo kedva.

Stála pevně za jeho zvolením a všem dala fér nabídku.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.
;
ponuka
(f):
Kaj tiž te na avel agor balamutake, sikhavel pes akanakes baro interesis, kaj adi Historia kamel te del avri e Fortuna, so bi poťinelas the savore dži do akanakes dokerde buťa. No pre adi ponuka pale phenel „na“ o Kalligramos.

Aby nebyl zmatkům konec, projevuje v poslední době o vydání „Dějepisu“ velký zájem nakladatelství Fortuna, které by jej odkoupilo za cenu, v níž by byly zahrnuty i všechny dosud provedené práce, ale tato nabídka opět naráží na odmítavý postoj původního vydavatele.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


nacistický
nacisticko:
Imar anglunes sas andro foros pal o fali skirimen nacisticka simboli (...)

Tehdy se začaly objevovat na zdech nacistické symboly (...)

RH 2008/3, s.2, DG:
Demonstracija kontra rasismoske Rokycanate / Protirasistická demonstrace v Rokycanech.


nadace
nadacija (f):
Kampel te arakhel varesave informaciji pal o Roma, paľis te kerel projektos, te thovel les ke barvaľi nadacija, u imar hin love u savoro džal šukares.

Stačí se porozhlédnout po nějakých informacích, pak vypracovat projekt, předložit jej nějaké štědré nadaci a už je o všechno postaráno.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


nadání
talentos (m):
Dičhol, hoj ale talentoha uľilas.

Je poznat, že se s tímto tanečním nadáním narodila.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


nadaný
džando:
Savore manušen, so pre lende dikhenas, chochavenas kale džande džuvľora peskre teštenca he la čalavibnaha.

Všechny přítomné diváky klamaly tyto nadané holčiny svými těly a hlavně pohyby.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.
;
talentimen
:
Mindžar pal lende avle pro podium imar o achaľardeder štar talentimen pheňa, so pes vičinen Nebezpečný hip-hop dance.

Hned po nich se na pódiu vystřídalo již zkušenější seskupení čtyř nadaných sester, které si říkají Nebezpečný hip-hop dance.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


nadávat
kerel bida pre (kas):
Keren bida ča pro Čiňana, bo všadzi hine sar rukone a len le manušenge o buťa.

Nadává se tu akorát na Číňany. Je jich tady strašně moc a jsou ochotní pracovat za minimální mzdu. Berou tak zakázky soukromníkům i firmám.

RH 2008/5, s.6, GH:
Miloš Kačo: Andre Čechiko bi talam chudavas infarkt / Miloš Kačo: V Česku bych nejspíš dostal infarkt.


nádherně
šukares:
Sar tumen o Roma ile? - Šukares.

Jak vás Romové přivítali? - Nádherně.

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=44


nadít se
doužarel pes:
Možnones pes doužaraha, hoj zorales kerela sa bijo čačipen the trestos, so jov peske kerel korkoro.

Snad se tak nadějeme, že tvrdě zasáhne především proti bezpráví a zločinům, kterých se dopouští on sám.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


nadřazeně
nakheha upre:
Vakerenas manca le nakheha upre u savi buťi odoj me kamav te kerel.

Mluvili se mnou nadřazeně a jakou práci že bych si to představovala.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


nadšený
baro:
Miro phral hino baro lavutaris, but rado giľavel the bašavel pro všelijaka sersama, tiž kerel lava andro bašaviben.

Brácha je nadšený hudebník, moc rád zpívá a hraje na různé nástroje, taky skládá hudbu.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


nádvoří
bar (f):
Ešebno ďives terďona angle škola avri pre bar, užarena sar phundravena lenge o vudar.

Na nádvoří školy prvňáčci s velkým napětím očekávali, kdy se už otevřou dveře a oni poprvé vstoupí do školní budovy.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf
;
dvora
(f):
Andre amaro romano muzeum Bernate, avri pre dvora man taľinďom le romane socharenca. Baripnaha dikhavas sar o roma o Jaroslav Cicko, o Ivan Berky-Dušík, Ondrej Gadžo, e Božena Přikrylová the o Josef Brand džanen te kerel peskeri buťi.  

Na nádvoří Muzea romské kultury jsem koncem června s hrdostí pozoroval, jak pracuje Jaroslav Cicko, Ivan Berky-Dušík, Ondrej Gadžor, Božena Přikrylová a Josef Brand.

RH 2008/3, s.2, GH:
So dikhľom, so predžidžiľom ľinaje / Nevšední Letní zážitek.


náhled
dikhiben (m):
Adaďives duminav, hoj te sikhavela le manušenge kompleksno dikhiben pro problemos, ta oda hin mištes.

Dnes si myslím, že pokud se stane výstupem pro širší a komplexnější řešení problému konkrétních lidí, tak má smysl.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.

srovnej vnímání


nahrávat
ľikerel paš (kaste):
Varekana oda dičhol avri avka, hoj ľikeren paš o ekstremista, avka sar andre kauza Plzňate 3.

Ba někdy to dokonce vypadá, že extremistům nahrávají a sympatizují s nimi, jako v případě městské části Plzeň 3.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


nájem
love pro kher:
Na ačhel ňič ča te džal pal o lichvaris, užerňikos, the te lel kejčen, minďar, akana, šaj pes del pale duvar kajci, paľis jekhvar ajci olestar so hin upral, paľis pes del het savore love, o love pal o socialki džan avrenge, o love pro kher nane poťimen, e eľektrika, o pľinos odpojimen, avka oda džal kerekate...

Nezbývá než jít za lichvářem, úžerníkem, a půjčit, hned, teď, ať se vrací dvojnásobek, pak násobek násobku, pak se odevzdává veškerá hotovost, sociální dávky putují na cizí účet, nájem nezaplacený, elektřina plyn odpojeny, a výhružky pořád dokola ...

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.

platit nájem
poťinel o kher (m):
Kadi famiľija na poťinelas o kher, soske lenge o foros majinel te prebačinel lengero kamišagos, soske pes majinel o foros te starinel, kaj len te avel paňi abo nevo bešiben?

Tato rodina neplatila nájem. Proč by jim město mělo odpouštět dluhy, proč se má město postarat, aby měli vodu nebo nové bydlení?

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


najevo
del te šunel:
Te džal kijo voľbi (…) hin andre ada sistemos jekh drom, sar te del zorale hangoha te šunel, hoj o problema, so hin le Romen, hine anglune.

Volit  (…) je ve stávajícím systému jednou z cest, jak jasně a hlasitě dát najevo, že problémy Romů jsou důležité.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.
;
del (kaske) znac
:
Taľinďom man the kajsenca raďiteľenca the učiteľenca, save amenge denas znac, kaj bajinen, hoj amen andre škola mukhle.

Setkával jsem se i s takovými řediteli škol a pedagogy, kteří nám patřičně dávali najevo, že toho litují, že nás tam vůbec pustili.

RH 2002/3, s.6, GH:
E škola he o Roma / Romové a škola.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=328

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=329
;
del (kaske) avri
:
Delas le dženenge avri, hoj adaj hino, ňisar pes na mušinlas upre te vazdel, ehin oda daros.

Dával lidem jasně najevo, že tu je, aniž by se o to jakkoliv snažil, a to je Dar!

RH 2010/8, s.5, VK:
O Bašaviben / Hudba.


nakloněný
ľikerel paš:
Le Romen, abo le gadžen, so ľikeren paš o Roma, o poľitika khatar bareder seri na dikhen sar manušen lačhe hangenca.

Navíc Romové ani Romům přátelský nakloněni gadžové nejsou politiky zavedených stran vnímáni jako potenciální voliči.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


nálet
naperiben (m):
O Romano narodno kongresis andro 24. apriľis phenďa, hoj vaš o mariben denašle andal o Kosovo, andre dar le srbskone slugadžendar, vaj le naperibnendar, so kerel o NATO, andal o Kosovo 10 ezera Roma.

Romský národní kongres 24. dubna uvedl, že z důvodu válečného konfliktu, ve strachu před srbskou armádou nebo nálety NATO, opustilo Kosovo 10 tisíc Romů.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


náměstí
pľacos (m):
O programos ehas baro, khatar 16.00 ori pes pro Masarykovo pľacos ke Ostrava presikhade le dženenge buter sar deš subori.

Program byl velmi bohatý: na Masarykově náměstí se vystřídalo víc než deset souborů.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


naopak
previsar:
Previsar mange o čhave pejle andro jilo, the me lenge.

Naopak děti jsem si rychle oblíbil a ony si, myslím, oblíbily i mě.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


napadení
naperiben (m):
Vaš peskere argumenti kaj te dochuden ada azilos jon phende, hoj esas pre lende imar duj naperibena le skinendar the e policija ňič na kerel.

Jako důvody pro poskytnutí azylu uvedla mimo jiné dvě napadení skinheady a nic neřešící postup ze strany policie.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


nápaditě
interesnes:
Savore giľa hin interesnes arandžimen.

Na CD najdeme dvanáct vkusně a nápaditě aranžovaných písní v romštině, angličtině a češtině.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


naplno
pal peskeri dzeka:
Bizo mange pejľa pro jilo lengro dživipnaskero stilos, nane ajso hekticko sar adaj, hin man šundo, hoj o manuša dživen fest pal peskri dzeka, the dživen peske sako chviľa… hi, džanľomas bi odoj varesavo časos te dživel.

Určitě mě zaujal jejich styl života, není tak hektický jako tady. Mám pocit, že ti lidi tam žijí úplně naplno a užívají si každou chvilku života… Ano, dokázal bych tam strávit delší čas.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


naplňovat
del but:
Kaja buťi man del but.

Tato práce mě hodně naplňuje.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


napomáhající
pomožinel (andre soste):
Hin oda programi pal e tereno socialno buťi andro romane komuniti the programos, savo pomožinel andre romaňi integracija.

Jde o program podpory terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách a program napomáhající integraci Romů do společnosti.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


například
šaj phenel:
Šaj phenav, te bašavav smutno giľi, hin mišto pes andre late te thovel calone peskere teštoha.

Například když hraju smutnou skladbu, je nutné se do ní vžít celým tělem.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


národní
phuvengero:
Sas odoj eurokomisara, šerutne khatar o organizaciji the instituciji, vladi, NGO the Roma, saven pro kidipen bičhade o romane lumakere the phuvengere organizaciji.

Přijelo na něj více než sto delegátů ze zemí Evropské unie (EU), mezi nimi eurokomisaři, představitelé vlád i nevládních organizací včetně Romů, které delegovaly mezinárodní a národní romské organizace.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


národnost
romipen (m):
Som romano poradcas u na somas spokojno, sar dopejľas le manušengero zgiňipen andro berš 1991, kana pes kijo peskero romipen thode na cala tranda the trin ezera Roma.

Jsem romský poradce a nebyl jsem spokojen s výsledkem sčítání lidu z roku 1991, při kterém romskou národnost proklamovalo necelých třicet tři tisíc osob.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


nárok
lel so (kaske) patrinel:
Sako manuš lel ajse love, so leske patrinen, sako manuš šaj sikhľol, sako šaj davkerel le čhavoren pro pasiji u mek aver so šaj keren.

Každý má nárok na určité peněžní dávky, na vzdělání, na kroužky pro děti a mnoho dalšího.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


násilí
bibacht (f):
Hin len odoj hijaba e reklama, ča kampel te phenel, hoj kerena e bibacht, the o novinara siďarena, te lenge vareso na denašel.

K bezplatné reklamě neonacistům postačí avizovat násilí (jako to dělají vždy) a novináři se jen pohrnou, aby jim náhodou nic neuteklo.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
bilačhipen
(m):
Pal e ROI avľa e Tuľejovo u joj delas duma pal oda, kaj o romane organizaciji na birinen te terďol kontra o rasovo bilačhipen.

Zástupkyně ROI pí. Tulejová informovala o omezených možnostech romských organizací čelit rasovému násilí.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.
;
naperibena
(pl):
Andre diskuzija o džene phučenas pal o rasova naperibena, so esas pro Roma andro amaro štatos the sar pes sa rešinel avri. Tiž but vakerenas pal o muros andre Maťično uľica Ustende.

V živé diskusi se přítomní dotazovali zejména na rasové násilí páchané na Romech v naší zemi, výkon místní správy, a hodně se hovořilo také o zdi v Matiční ulici.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.
;
perzekucija
(f):
Rasovo perzekucija, savi perel pro Roma le skinendar, čirlatuňi nalačhi buťi la policijatar the le sudendar, oda hin anglo romane džuvľija the daja baro psichicko pharipen, savo imar na birinen te ľikerel avri.

Rasové násilí páchané na Romech především příslušníky extrémistického hnutí skinheads a dlouhodobě nedostatečná práce policie i soudů v této oblasti znamená především pro romské ženy a matky obrovskou psychickou zátěž, kterou již nejsou schopny dále snášet.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.

srovnej napadení,nesnášenlivost


následovat
avel pal (soste) :
Pal kada avľas o holokaust, savo na sas andre calo historija le manušengeri.

Následoval holocaust, který nemá v historii civilizace obdoby.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


nastat
taľinel (kas):
Andre miro dživipen man taľinďas mek aver pharipen.

Navíc v mém životě nastalo další trápení (...)

RH 2008/5, s.5, GH:
O drogi the e thardži / Drogy a alkohol.


nastěhovat se
nacirdel pes:
Nane lenge dilines te nacirdel pes kije fameľija andre jekh kher, kaj hin imar dešochto džene.

A pak jim není hloupé přistěhovat se do jednoho bytu k rodině, kde už je osmnáct lidí.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf

srovnej přestěhovat se,vystěhovat,odstěhovat se,přistěhovat se


nastoupit
džal:
Angle štar berš gejľom andre peršo ročňikos pre Mendelovo stredno škola Jičinate te sikhľol pre kšeftarka.

Před čtyřmi lety jsem nastoupila do prvního ročníku oboru obchodník na Mendelovu střední školu v Novém Jičíně.

RH 2010/16, s.5, EK:
/ Máš maturitu? Stejně nic neznamenáš.

nastoupit trest
džal te kerel o trestos:
Oda hin, buter manuša, so džana te kerel o trestos pro lačhi buťi vaš o nipi (veřejně prospěšné práce), na ajci manuša andro berteni, the buter love andre štatno kasa .

"Tedy v první řadě nejen větší počet nastoupení veřejně prospěšných prací, prázdnější věznice a plnější státní kasa, ale i v druhé více sebevědomých lidí, jež budou plnohodnotnou součástí společnosti. "

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


nástroj
inštrumentos / instrumentos (m):
Pal lengere aktiviti, avka sar oda hin andre amaro štatos, šaj phenas le lavenca: Andre amari demokracija, andre savi nane o inštrumenta, sar ajse manušen te astarel, paľis keren, so kamen.

Jejich počínání by se v souvislosti se stavem naší země dalo vyjádřit takto: Zneužívání demokracie, která je příliš měkká na to, aby se uměla účinně bránit.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

Majbuter pes vakerel pal koda, kaj o čechiko vladakero mekzoraleder instrumentos, saveha kamel te prikerel o romane pharipena, hin "Koncepce romské integrace" savi sas kerďi pro agor 90. berša andro paluno milenium.

K nejčastěji uváděným nástrojům české vlády pro řešení záležitostí romské populace patří Koncepce romské integrace, která byla zpracována už koncem 90. let.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


natáčet
cirdel upre:
Keravas le Romenca fotki the cirdavas upre pro magnetofonos o romane giľora.

Přitom jsem fotila a natáčela romské písničky.

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=44


navést
sikhavel:
Ča paš oda kampel manuš, so leske ajso drom sikhavela, dela les goďi, abo leha ča del lačhi duma.

Jen ještě musí být po ruce někdo, kdo jej na tu cestu trochu navede, poradí nebo si s ním jen obyčejně promluví.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


navíc
1 paše mek:
Džanavas oda minďar, rado prindžarav neve dženen, so aven khatar bašavibnaskero svetos, paše mek nevi phuv, aver kultura savi šaj prindžarďom, the mek odoj keravas koda, so dikhav rado.

Jasná volba. Rád poznávám lidi z hudebního světa, navíc nová země, jiná kultura, kterou jsem mohl poznat a ještě k tomu jsem tam dělal to, co zbožňuju…

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


navíc
2 opral:
Avka mange imar avel pre goďi, hoj o Roma furt užaren vareso opral, varekana kamen oda, so na džal, u mek pašoda keren vika, rakinen.

Poslední dobou se mi zdá, že někteří Romové očekávají pořád něco navíc, domáhají se kolikrát nemožného, a to křikem a nadávkami.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


návrh
dokumentacija (f):
Džal pal koda, kaj o manuša khatar o bordos te prindžaren e situacija savi hin le Romen andre Čechiko, lengeri integracija andre majorita the koda, savi hin e implementacija pre dokumentacija khatar o evropska instituciji.

Cílem je, aby členové Výkonného výboru ERTF získali osobní zkušenosti a poznatky o situaci českých Romů, jejich integraci do společnosti i o tom, jak se v praxi daří uskutečňovat návrhy, doporučení a směrnice evropských institucí.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.
;
mangipen
(m):
Kada hin buťi khatar o Gremium romských regionálních představitelů (GRRP), save thode mangipen andro sekretariatos ERTF andro Strasburk.

Jde o iniciativu Grémia romských regionálních představitelů (GRRP), kteří tento návrh zaslali sekretariátu ERTF ve Štrasburku.

RH 2008/3, s.3, DG:
Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech / Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary.

srovnej požadavek


návštěva
manuša so avle te dikhel:
Love upral le lovendar upral, drom andal e čik andre čik the mar avri o karfin le karfineha, aľe so te kerel, te kampel akana del paťiv le manušen so avle te dikhel, te parunel le pašalutnes, te del la čha romeste abo le čhas romňake, the savoro mol love u te poťinel pes musaj minďar, akana...

Usure usurarum (z latiny), úroky z úroků, cesta z bláta do louže a vytloukání klínu klínem, ale co nadělat, když je třeba, teď, hned, uctít návštěvu, pohřbít příbuzného, vyvdat a oženit děti, a všechno stojí peníze a platit se musí hned, teď.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


navštívit
džal ke (kaste):
Kamen te džal ko Roma, aľe the andre mozi.

Chtějí navštívit místní Romy, ale také zajít do kina.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


název
vičinel pes:
Nevo andro kada berš has džuvľikaňi skupina, so khelel hiphop a vičinel pes Street dance.

Novinku letošního vystoupení představovala dívčí hiphopová taneční skupina pod názvem Street dance.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


názor
goďi:
Pal leskeri goďi hin jekhgoreder andre diskriminacija koda, kana hine o manuša thode pre sera khatar aver manuša – andre segregacija, savi perel pro Roma andre Evropakeri unija.

Podle jeho názoru představuje nejhorší formu diskriminace sociální vyloučení, kterému čelí Romové v EU.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf
;
ideja
(f):
The paš e neonacisticko the rasisticko ofenziva oda hin the ada kovľipen, savo jekhetaňarel le manušen, so o rasismos na kamen the te len hin diferentna poľiticka ideji, abo hin pre diferentna socialna thana.

A vedle neonacistické a rasistické ofenzivy je to i tato „měkkost“, která spojuje odpůrce rasismu ze všech koutů společnosti dohromady, přes odlišné politické názory či sociální zařazení.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
duma
(f):
E ambasadorka USA, e Jenonne Walker, kija peste vičinďa 12.6.1998 le romane šeralen, kaj te šunel lengeri duma pal oda, savi hin situacija andro jekhetano dživipen maškar o Roma the Čechi.

Velvyslankyně USA Jenonne Walkerová přijala 12. června 1998 představitele Romů, aby vyslechla jejich názory na současnou situaci v soužití Romů a Čechů.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


nebezpečí
bibacht (f):
Nane mištes, hoj but manuša na dikhen bari bibacht, savi hiňi andre rasisticka aktiviti, the vaš oda hin čepo manuša, save bi kampenas andro mariben mujal o rasismos.

Jejich nevýhodou je, že většina lidí je k evidentnímu nebezpečí, které představují rasistické aktivity, naprosto lhostejná, takže jich je zatím méně, než by bylo k masivnějšímu odporu třeba.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

srovnej násilí,zločin,strašný,nesnášenlivý


nebezpečný
bibachtalo the zoralo:
Jon pro Roma našťi dikhen u hin len kontra le Romenge but bibachtalo the zoralo anticikanismus.

(...) svoji nenávist vůči Romům projevují nebezpečným anticikanismem.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


nečinně
nakerindos:
Našťi ča dikhas nakerindos sar pro varesave džene vareko mukhel dar, the tiž pro džene save lenge kamen te šegitinel.

Nelze nečinně přihlížet výhrůžkám na životě obětem lichvy a lidem, kteří se jim snaží pomoci.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


nedodržený
nadoľikerdo:
Adi akcija, so la organizinďa e Linka so šegetinel le Romenge andre Evropa, sas kerďi andro ďives, kana pes lel o leperiben pro Leti. Ala džene protestinenas vaš o nadoľikerde igeribena (sliby) le politikendar, the le Zemanostar, so phende, hoj kerena le skinenge agor, aľe na kerde ňič.

Akce, kterou zorganizovala Linka pomoci evropským Romům, proběhla v den výročí odhalení památníku v Letech u Písku a její účastníci protestovali zejména proti nedodržení slibů politiků, včetně Miloše Zemana, týkajících se zákazu skinheadského hnutí.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


nejdřív
agoral:
Agoral pre tumende sako dikhela sar pro diline, vareko the asala, aľe paľis peske prisikhľona u aňi lenge na avla, hoj san zčudzimen.

Nejdřív na vás bude každý koukat jako na blázny, někdo se bude posmívat, ale potom si na to zvyknou a ani jim nepřijde, že vypadáte divně.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


nejdůležitější
angluno:
Peršo the angluno hin kijo voľbi te džal, the te kidel avri e sera.

První a nejdůležitější je ovšem k volbám jít a volit.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.
;
najbareder
:
Paťas, hoj lenge khatar amaro projektos diňam koda najbareder, diňam len amendar savoro.

Věříme, že jsme jim z našeho projektu předali to nejdůležitější, předali jsme jim sami sebe.

RH 2010/15, s.5, VK:
/ Dotek romské hudby vyvolal nečekaný aplaus.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1510.pdf


nelegální
ilegalno (m, f):
Len andro vast legalna the ilegalna šajipena, u džal lenge pal koda, kaj te dochuden pre peskeri sera le manušen.

Využívají k tomu legálních i nelegálních možností. Jejich hlavním cílem je ovlivňování občanské společnosti neonacistickou ideologií a získávání její podpory anebo alespoň mlčenlivého souhlasu.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


Německo
Ňemciko (f):
Kavka oda sas andre Ňemciko, kana avľas pro Židi baro pogrom.

V Německu na konci 30. let minulého století došlo k pogromu na Židy.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


nemocnice
špitaľa (f):
U adaďives sar mek kampol te poťinel vaš o recepis, vaš o doktoris the vaš e špitaľa, ta talam avela le Romenca mek goreder.

A když je dnes ještě třeba zaplatit za recept, za doktora, za pobyt v nemocnici, tak je to ještě horší.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


nemožné
so na džal:
Avka mange imar avel pre goďi, hoj o Roma furt užaren vareso opral, varekana kamen oda, so na džal, u mek pašoda keren vika, rakinen.

Poslední dobou se mi zdá, že někteří Romové očekávají pořád něco navíc, domáhají se kolikrát nemožného, a to křikem a nadávkami.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


nenásilný
bije zor:
Aver medija pal e akcija – mujal o rasismos bije zor - o informaciji na dine.

Jiná média nenásilný odpor proti rasismu nezajímal vůbec.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


nenávistný
benginalo:
Kavke pes imar jekhvar o anglune generaciji ľikerde, u vaš koda sas murdarde milioni murša, džuvľija the cikne čhavore, saven murdarďas e benginaľi nacisticko rasovo ideologija.

Takto už se předchozí generace zachovaly a důsledky byly zničující pro miliony nevinných mužů, žen a dětí, které se staly oběťmi nenávistné ideologie rasové nadřazenosti.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.

srovnej otřesný


neonacismus
neonacismus (m):
O Roma na džan pro mariben, o Roma džan te sikhavel, sar len nane smirom khatar o rasismus the neonacismus.

RH 2008/3, s.2, DG:
Demonstracija kontra rasismoske Rokycanate / Protirasistická demonstrace v Rokycanech.


neonacista
neonacistas (m):
E taktika, so hin le neonacisten the avre rasistickone ekstremisten, hiňi mištes te dikhel.

Taktika neonacistů a dalších rasistických extremistů je průhledná.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
nevo nacistas
:
Le manušenge hin igen lokes te kerel kaj na dikhen so hin paš lende, savi bibacht hazdľol khatar o neve nacisti the fašisti.

Je tak snadné mávnou nad tím rukou, přehlídnout anebo si nevšímat toho, že extremisté pochodují ulicemi našich měst.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


neplatič
(ko) na poťinel (vaš o kher):
Sas oda kole, save na poťinde vaš o khera, u lenca o šerale kerde kavka, kaj len čhide avri pre ulica.

Jednalo se o tzv. neplatiče nájemného a město s nimi bez jakékoli „tolerance“ udělalo krátký proces – vystěhovalo je na ulici.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


nepochopení
naachaľutnes:
He, jekhvar pes avka šunavas, sar peske arakhavas e buťi. Dikhenas pre mande avka naachaľutnes, so me, Romňi, odoj rodav.

Ano, měla jsem jednou při hledání zaměstnání pocit, že se na mě dívali s nepochopením, co že tam já jako Cikánka vlastně pohledávám.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


nepodložený
napodthodo:
Ada so pisinďa o Gejzas Horváth pal o Ondřej Giňa, pal o phuro th´o terno, vaj o komentaris pal o JUDr. Ščuka, hin ča napodthode dumipena pisimen vulgarnones the „džungale pingaleha (perem)“.

To, co napsal Gejza Horváth o Ondřeji Giňovi starším a mladším, nebo komentář o JUDr. Ščukovi, jsou jen nepodložené domněnky, napsané vulgárním a nechutným perem.

AG 10/2000, s. 12, VF:
Sar o Roma ľikeren paš peste / O vztazích mezi Romy.


nerozumný
bigoďakero:
Uľon manuša the kajse, save nane igen goďaver, u uľon the kajse so hine bigoďakere.

Rodí se dokonce i lidé méně rozumní až nerozumní.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


nerv
nervos (m):
E aktivno poľitika mangel igen zorale nervi.

Aktivní politika vyžaduje skutečně pevné nervy.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / Volbami to nekončí.


nesmírně
čačes:
Čačes džal pal oda, sar kola so šegetinenas le zginde komisarenge, the o jekhetaňibena phenenas le Romenge, andre soste hin o zgiňipen baro.

Nesmírně tedy záleží na tom, do jaké míry se romským pomocníkům sčítacích komisařů i romským občanským sdružením podařilo oslovit Romy a vysvětlit jim význam sčítání.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


nesmyslný
absurdno (m, f):
Absurdno moralka, savi hin andro rasismos mujal o Roma lenge andre kada nane pre bibacht.

Absurdní povaha českého protiromského rasismu jim to totiž dovolí.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / Volbami to nekončí.


nesnášenlivost
bilačhopen (m):
Pal ada pes delas duma andro Kongresis USA 22.5. 1998. E duma chudľa o bičhado Christoper H. Smith, savo hino aver angluno andro viboris anglo bimariben the kooperacija andre Evropa. Jov thoďa kritika pre koda, kaj andre Čechiko them hin rasovo bilačhipen the goreder situacija le minoriten.

Tato záležitost byla 22. května 1998 otevřena v Kongresu USA senátorem Christopherem H. Smithem, spolupředsedou (amerického) Výboru pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, který se kriticky vyjádřil k rasové nesnášenlivosti a zhoršení situace menšin v České republice.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


nesnášenlivý
bibachtalo:
Avka sar maškar but bibachtale manuša hin e simpaticko Lucie Horváthová pre kandidatka, avka šaj andre buter seri aven o Roma.

Stejně tak jako je velkému počtu jinak vcelku nesnášenlivých lidí sympatická Lucie Horváthová, mohli by se Romové umístit na kandidátkách většiny stran.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


nestraník
manuš, so nane andre sera:
Hin len lengere pobočki – regijonalna kancelariji, kaj šaj phučas pro terminos, kana la sera ela schuza, the či šaj odoj aven the o manuša, so nane andre sera, the či šaj odoj phučen le poľitikendar.

Politické strany mají své pobočky – kanceláře, kde je možné zjistit termíny schůzí základní organizace a zda je přístupná pro nestraníky a jejich konkrétní dotazy.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


netrpělivě
bares užarel:
Bares užarav, sar doperela o zgiňipen u paťav, hoj pes kijo romipen thovena buter džene, sar angloda.

Netrpělivě čekám na výsledek sčítání a pevně věřím, že se k romské národnosti přihlásí více lidí než minule.


neúspěšný
na anel produktos:
Koda, kaj e koncepcija na anel produktos, savo amenge kampel te sikhavel, kaj o štatos na kerel anglo Roma kajsi buťi sar kampel te kerel, hjaba kaj olestar hin politicka the socialna pharipena.

Neúspěšnost vládní koncepce romské integrace potvrzuje nedůslednost státu při řešení závažného problému v oblasti interetnických vztahů mezi romskou národnostní menšinou a většinovou společností.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


New York
New Yorkos (m):
Pre maškarthemutňi konferencija pre Kolumbijsko uňiverzita andro New Yorkos avile the varesave Roma andal amaro them.

Mezinárodní konference na Kolumbijské univerzitě v New Yorku se zúčastnili rovněž někteří Romové.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


nezaměstnaný
bibuťakero (m):
Maškar o Roma hin beršestar 1990 70% bibuťakere (…)

(…) [M]ezi Romy přetrvává 70procentní nezaměstnanost od roku 1990 (…)

RH 2008/1-2, s.3, DG:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen / Přeplněné byty komplikují život.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0208.pdf


nezodpovědný
na bajinel pal:
O manuša andal šerale (samosprava) mek buter na bajinen pal o zakonos sar e policija.

Úředníci samospráv jsou však ještě více nezodpovědní než policisté.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

srovnej lhostejný


nic
hjaba valon:
Rozčhide amenge o khera, chuden amen pro fori sar rukonen u maren hjaba valon.

Zbořili nám domy, chytají nás ve městě jako psy a bijou pro nic za nic.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


ničit
phagerel:
Kana o nacisti labarenas o sinagogi, phagerenas o skľepi u avri murdarkerenas le muršen the džuvľijen ča angle koda, kaj sas Židi.

Ničily se židovské obchody, vypalovaly synagogy, bylo zavražděno mnoho mužů a žen jen proto, že to byli Židé.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


norma
norma (f):
Oda hin igen kuč forma, sar te del manušes o trestos, the pro Čechi hin ajse tresti igen but (andro čechika berteni hin buter manuša, sar hin e norma - vaj 115 dži 120%).

Odnětí svobody je tedy extrémně drahou formou trestu, bohužel v Česku zároveň extrémně využívanou (naplněnost českých věznic se pohybuje kolem 115 až 120 procent).


normální
normalno (m, f):
Andre uči demokracija the pravno štatos kada hin absolutno normalno buťi.

Ve vyspělé demokracii a právním státě je to naprosto normální postup.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


novela
novela (f):
E novela andro zakoňikos phenel, hoj andro buter kauzi šaj chuden o manuša alternativna tresti.

Novela trestního zákoníku umožňuje ve více případech udělovat tzv. alternativní tresty.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


novinka
nevo:
Nevo andro kada berš has džuvľikaňi skupina, so khelel hiphop a vičinel pes Street dance.

Novinku letošního vystoupení představovala dívčí hiphopová taneční skupina pod názvem Street dance.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


Nový Zéland
Nevo Zelandos (m):
Jekh trinedženengeri fameľija Prahatar mangľa andro apriľis politicko azilos andro Nevo Zelandos.

Tříčlenná romská rodina z Prahy požádala v dubnu o politický azyl na Novém Zélandu.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľa / Zprávy.
;
Zelandos
(m):
Jekh trinedženengeri fameľija Prahatar mangľa andro apriľis politicko azilos andro Nevo Zelandos.

Tříčlenná romská rodina z Prahy požádala v dubnu o politický azyl na Novém Zélandu.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


nutit
cirdel (andre soste):
Ňikas andr´oda na cirdahas, sako oda kerelas korkoro.

Rozhodně jsme však nikoho nenutili a každý se rozhodoval sám a svobodně.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.
;
del (kas)
:
Andro publikum ehas buter sar 4 000 manuša, vaš oda man oda delas te del avri so najfeder vikonos… ehin man šundo, hoj o manuša andre Francia kamen baro bašaviben, the perel lengre pro jilo feder sar andre Čechiko.

V publiku bylo víc než 4 000 lidí, takže mě to nutilo podat co nejlepší výkon. Myslím, že lidi ve Francii zbožňují vážnou hudbu a mají k ní vřelejší vztah než dejme tomu v České republice.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf