Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


obchodnice
kšeftarka (f):
Angle štar berš gejľom andre peršo ročňikos pre Mendelovo stredno škola Jičinate te sikhľol pre kšeftarka.

Před čtyřmi lety jsem nastoupila do prvního ročníku oboru obchodník na Mendelovu střední školu v Novém Jičíně.

RH 2010/16, s.5, EK:
/ Máš maturitu? Stejně nic neznamenáš.


občanský
manušano:
Džalas pal koda, kaj pes te hazden fundamenti, pre save džala sastes le štatoskero pravo, o inštituciji, politicka mechanizmi, manušaňi societa the phundraďi ekonomika.

V zásadě se jednalo o vytvoření podmínek pro fungování právního státu, institucí, politických mechanismů, občanské společnosti a ekonomiky založené na principech tržního hospodářství.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.
;
dženeskero
:
Sar amen informinelas o predcedas pal o karlovarsko Romano dženeskero zgejľipen o Ladislav Bílý, so sas tiž odoj, o Roma andal e Čechiko tiž vakerenas save adaj hin problemi, no tiž pozitivna veci andro fora, kaj imar pes kerel bijokonfliktna dživipena maškar o Roma th´o gadže.

Podle informací předsedy karlovarského Romského občanského sdružení Ladislava Bílého, jenž byl na konferenci také přítomen, Romové z Čech zmiňovali kromě problémů i pozitivní příklady měst, kde se daří vytvářet bezkonfliktní soužití Romů s ostatním obyvatelstvem.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


občerstvení
chaben (m):
Amen aviľam imar sigeder, bo odoj mušinďam te šukararel, te thovel lačhes o stolki, o skaminda the chistinahas o chaben le ďivakenge.

My jsme však přijeli dřív, abychom vše vyzdobili, upravili židle a stoly a nachystali občerstvení pro diváky.

RH 2010/17, s.2, EK:
Dotykos andal o romano bašaviben / Dotek romské hudby.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1710.pdf


období
etapa (f):
Koda, ko avela pal o Václav Havel, phundravela nevi etapa pal e sametovo revolucija, u savore andre late džaha užaribnaha.

Nástupce Václava Havla otevře nové období po sametové revoluci. Všichni do něho budeme vstupovat s očekáváním a nadějemi.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.

volební období
voľebno avri kidňipen;
voľebno terďipen
:
Jekh ajso voľebno terďipen, so esas le senatoris, ta imar leske džal sa paš o agor, kana les esas duj voľebna avri kidňipena sar starostas pal o foroskero kotor pal e Praha 4 tiž.

Jedno volební období senátora má za sebou a dvě volební období starosty Městské části Praha 4 také.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


objednat
algodinel:
Aver možnosťa, hoj o MŠMT algodinela (objedná) e publikacija andre čechiko mutacija, pes sa rozčhivel, bo o miňisterstvos bi mušinelas ešebnones te pisinel pre buťi avrikidňipen, no o Kalligramos na kamel, bo bi paľis avelas občordo.

Jiná možnost, že totiž MŠMT vystaví objednávku na výrobu publikace v české mutaci, troskotá na tom, že ministerstvo by nejprve muselo vypsat výběrové řízení na tiskárnu a Kalligram by mohl přijít zkrátka.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


oblast
koter (m):
E koncepcija džal andro trin kotera – pal o manušane čačipena, socialno, ekonomicko the kulturno.

Koncepce je rozpracována do tří základních oblastí: lidskoprávní, sociálně-ekonomické a kulturní.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


oblíbit si
perel andro jilo (kaske):
Previsar mange o čhave pejle andro jilo, the me lenge.

Naopak děti jsem si rychle oblíbil a ony si, myslím, oblíbily i mě.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


obnovit
thovel pale:
O Roma pes pale kiden u džan andre Kanada te mangel azil. Kalestar avel avri koda, kaj e Kanada thovel pro manuša khatar e Čechiko pale viza.

Opětovný odchod Romů do Kanady vyvolává hrozbu obnovení vízové povinnosti pro české občany cestující do této země.

RH 2008/4, s.4, OG:
Sar te ačhavel e skarha khatal e Kanada / Jak zažehnat vízovou hrozbu z Kanady.


obor
sera (f):
E škola mange šegitinel te prindžarel neve dženen andal e bašavibnaskeri sera.

Škola mi zejména pomáhá poznávat hodně nových lidí z hudebního oboru [...]

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


obrázek
čitro (m):
Andro čhavorikano atelieros pen kerenas o čitre farebnone sklenčinenendar (cakluňa pošatar), avka sar oda kerelas o romano vitvarňikos, o Rudolf Dzurko, hin les pre technika ole rozmarde farebne caklendar patentos.

V dětském ateliéru se sypaly obrázky z barevných písků vycházející z originální metody používající barevnou skleněnou drť patentovanou známým romským výtvarníkem Rudolfem Dzurkem.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


obrys
silueta (f):
Dikhľom, sar e hmota chudel silueta manušeskeri the sar pes latar ačhel lavutaris abo džuvľi, so del te pijel e koľin peskere čhavores. Abo dikhľom, sar kerde ajsi bari socha, so has ajsi uči, sar te džido murš.

Jak hmota dostává obrys lidské podoby a jak se nakonec promění v hudebníka, v kojící ženu s dítětem v náručí anebo v sochu muže v lidské velikosti.

RH 2008/3, s.2, GH:
So dikhľom, so predžidžiľom ľinaje / Nevšední Letní zážitek.


obsazený
zabešlo:
Sar imar ehas savore stolki zabešle, ta začňinďam la dumaha pal amaro suboris the mišto pal o projektos.

Když už byly všechny židle obsazené, začali jsme s výkladem o našem souboru a hlavně o projektu.

RH 2010/17, s.2, EK:
Dotykos andal o romano bašaviben / Dotek romské hudby.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1710.pdf


obvinění
došaľipen (m):
Amari redakcija dochudňa varesave telefonati the faksi, so reaginen pre oda došaľipen.

Naše redakce obdržela několik telefonátů a faxů reagujících na vznesená obvinění.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


obviněný
jel pre skarha:
Bišeberšengero Rom sas pre skarha, kaj kerďas varesavo kriminalno deliktos, u o šingune vaš leske avle te lel les peha.

Dvacetiletý Rom byl obviněn z porušení zákona a policisté jej přišli zatknout.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….

srovnej odvolat se


ocenění
bachťipen (m):
Rado športinel the akor chudľas pherdo bachťipen.

Ráda sportuje a taky dříve získala spoustu ocenění v různých sportovních disciplínách.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.
;
lačhipen
(m):
Romane asistenta chudle so ča feder lačhipen paš o Čechika džandle.

Romští asistenti získali ocenění u českých odborníků.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


ocenit
achaľol:
Manuš pes andre kaja společnosťa starinel vareso te dokazinel, aľe o gadže oda ňigda na achaľona.

Člověk se snaží něco dokázat, ale „bílí“ to neocení.

RH 2010/16, s.5, EK:
/ Máš maturitu? Stejně nic neznamenáš.
;
lel opre
:
O Schuster iľa opre e slovensko-čechiko komisija, so diňa lačho vast le Havloha oka berš pro jejsos, kaj pes te rešinel e romaňi tematika.

Schuster ocenil i aktivitu slovensko-české komise, kterou inicioval s podporou Václava Havla na podzim loňského roku právě za účelem řešení romské tématiky.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


odborník
džandlo (m):
Romane asistenta chudle so ča feder lačhipen paš o Čechika džandle.

Romští asistenti získali ocenění u českých odborníků.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas
;
ekspertos
(m):
Talam, savore kole, so na achaľon le rajes Čunek, hine diline, u diline hine the kole, so keren buťi pal o manušane čačipena sar eksperta andre Amerika.

Jenže to je asi omyl nás všech, kteří tento otcovský přístup k Romům nechápeme, a jak se ukazuje, nechápou ho ani odborníci na lidská práva za Velkou louží.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


odevzdat
del het:
Na ačhel ňič ča te džal pal o lichvaris, užerňikos, the te lel kejčen, minďar, akana, šaj pes del pale duvar kajci, paľis jekhvar ajci olestar, so hin upral, paľis pes del het savore love, o love pal o socialki džan avrenge, o love pro kher nane poťimen, e eľektrika, o pľinos odpojimen, avka oda džal kerekate...

Nezbývá než jít za lichvářem, úžerníkem, a půjčit, hned, teď, ať se vrací dvojnásobek, pak násobek násobku, pak se odevzdává veškerá hotovost, sociální dávky putují na cizí účet, nájem nezaplacený, elektřina plyn odpojeny, a výhružky pořád dokola ...

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


odírat
občorel:
Te čušinel našťi, choc savorenge džal pre goďi, hoj varesave gadže šaj kada chasňaren u šaj phenen, hoj vaš peskeri bida peske hin došale o Roma korkore the hoj o Roma pes korkore občoren.

Mlčet by bylo nepřístojné, ač si všichni uvědomují, jak nepřejivci z řad majority mohou tohoto tématu zneužít a tvrdit, že za bídu si ti nejchudší z Romů mohou sami a sami Romové je odírají.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


odlišný
barsavo:
Sar oda imar avka hin, ta o manuša den pre ada trestos (the pre aver) barsave reakciji.

Jak už to tak bývá, lidé na tento typ trestu (jako na vše) reagují odlišně.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


odmítat
na šunel pal (soste):
O šerale na dikhle anglal palal, u na šunenas pal koda, so phende o romane the gadžikane organizaciji, na šunde aňi koda, so phende andre kancelarija khatar o ombudsman.

(Vedení města) [p]ostupovalo tvrdě a razantně, odmítalo kritiku nevládních organizací, romských představitelů včetně vyjádření z kanceláře veřejného ochránce práv.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


odmítnout
phenel, hoj na:
Maj bišvar mange phende, hoj na, mindig peske arakhle vareso, ča kaj mange lengero kher na den andro najmos.

Asi dvacetkrát jsem byla odmítnuta, vždy si našli nějakou výmluvu, aby nám byt nepronajali.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


odpojit
ačhavel:
Te bi peske lačhes savoro poťindehas, o paňi bi lenge na ačhadehas.

Kdyby řádně platili nájem a služby, vodu by jim neodpojili.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


odpor
hazdel pes kontra (m):
Anglal andre Italija aven o rumuňika Roma, save anen andre Italija savore peskere pharipena. O gadže andre Italija pes hazden kontra koleske, kaj andre lengeri phuv te aven le manušengere problemi andal aver phuv.

Příchod obrovského počtu rumunských Romů do Itálie italskou společnost velmi zatížil a vyvolal odpor proti tomu, aby Itálie řešila problémy jiného státu.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


odpovědět
odphenel (kaske):
„Oda na mušines,“ odphenďa lake e Marčuša, la Uľakeri phureder pheň (...)

„To nemusíš,“ odpověděla Marčuša, starší sestra Uľy (...)

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


odpovědnost
doš hin andro vast (kaske):
E doš vaš o lačho sikhaviben hin andro vast le štatoske.

Odpovědnost za kvalitu vzdělání nese stát.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


odpovědný
došalo (soske):
Hin amen trito manušengero segmentos, savo pes na šunel ňisoske došalo: buteder le čechike medijendar.

Takže máme třetí společenský prvek bez jakékoli odpovědnosti: většinu českých médií.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


odpůrce
manuš avra ideologijaha:
Vaš o neonacista the aver rasista oda može na avela avka loko, te len marela tele o štatos, the o manuša avra ideologijaha.

Neonacisti a další rasisti to mohou mít těžší přičiněním státu a ideových odpůrců.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


odradit
del pes dosl. dát se, nechat se:
Na šminas pes te del, aľe te džal furt dureder u oda, so amenge kampel, arakhaha.

Nesmíme se nechat odradit, ale jít dál, pořád zkoušet a to, co potřebujeme, najdeme.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.
;
lel (kaske so)
:
Jekh aľe imar džanav. Bašavava pre lavuta. Kada mange ňiko na lela!

Jedno je ale jisté. Budu hrát na housle. Od toho mě nic neodradí.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


odstěhovat se
džal het:
Mušinďom te džal het khatar o Slaný, bo mira fameľija sas bare pharipena angle koda, kaj pes iľom pal o manuša, saven o foros čhiďas avri andar o khera.

Musel jsem se ze Slaného odstěhovat. Moje rodina to neměla lehké kvůli tomu, že jsem se zastal ostatních.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


odstoupit
džal het:
O Krištof peske duminel, hoj andre oda pripados, so pes ačhiľa, the savore dženenge te vareso ajso ačhol, bi majinenas korkore te džal het.

Domnívá se ale, že by v případě podobných obvinění měli ti, jichž se to týká, odstoupit sami.

AG 11/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


odsuzovat
narado te dikhel pre (kaste(:
Na majinďanas bi pre lende narado te dikhel vaš oda, hoj len nane viučno papiros.

Ostatní by je neměli hned odsuzovat kvůli tomu, že nemají výuční list anebo maturitu.

RH 2010/16, s.5, AK:
Buťi kamen te kerel he ole, so len nane sikhaďipen / Pracovat chtějí i ti bez vzdělání.


odvaha
del pes anglal:
Ajsi phureder romňi pes diňa anglal: „Den amenge pro paťaben."

Jedna starší žena si dodala odvahy: „Dejte nám na dluh."

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf

srovnej ozvat se,promluvit,vložit se (do konverzace)


odvolat se
thovel skarha:
E diskriminacija pro romane čhavore prindžarďas o sudos pal o manušane čačipena andro Strasbourg, kaj o Roma thode skarha pre Čechiko.

Tuto diskriminaci potvrdil před časem Mezinárodní soud pro lidská práva ve Štrasburku, kam se odvolala skupina romských rodičů (...)

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.

srovnej obviněný


odvyknout si
odsikhľol peske (sostar/ kastar):
Imar mange odsikhľiľom khere le gadžendar, le rasizmostar, le diľipnastar, kole diline mujendar.

Už jsem si odvykl od rasismu, od gádžů, od tváří těch blbců.

RH 2008/5, s.6, GH:
Miloš Kačo: Andre Čechiko bi talam chudavas infarkt / Miloš Kačo: V Česku bych nejspíš dostal infarkt.


oficiálně
oficijalnones:
O filmovo dokumentos pal e romaňi kultura andre Čechiko esas oficijalnones sikhado andro 28. apriľis kinoste Mat Prahate.

Filmový dokument o romské kultuře v Čechách byl oficiálně představen 28. dubna v pražském kině Mat.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


ohlas
paťiv (f):
Ehas amen bari paťiv.

Zaznamenali jsme velké ohlasy, publikum bylo nadšeno.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


ohodnotit
del duma (pal soste):
Abo feder phučav, sar bi diňalas duma pal lengro dživipen?

Nebo se raději zeptám, jak bys ohodnotil jejich způsob života?

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


ohromený
ča dikhel:
Pre dujto than pes thoďas upre o čhavoro o Nikolas Čonka, so peskere hangenca sikhaďas, so džanel te kerel u e porota ča dikhelas.

Jako druhý v pořadí se umístil čtyřletý Nikolas Čonka, který svým hláskem ohromil diváky i porotu.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


ohrožovat
džal pre (kaste) andro murdaripen:
Maškar o gadže hin kajse džene, save džan pro Roma andro murdaripen u kamenas lenca te kerel avka, kaj adaj o Roma te na eksistinen.

Část majoritní populace jde proti Romům tak daleko, že je ohrožuje na životě a zdraví, usiluje o tzv. „konečné řešení cikánské otázky“ (...)

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


omlouvat se
omangel pes:
„Nane man so tumenge te thovel,“ omangelas pes e Pavlina (...)

„Nemám vám co dát,“ omlouvala se Pavlína (...)

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


omrzet
omukhel:
No kaj pes adaj iľan, ta tumen o goja mek na omukhľan?

No kde se tu berete, ještě vás goja neomrzely?

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


opařený
sar te (kas) vareko čhinďahas pal o muj:
Le čhajen sar te vareko čhinďahas pal o muj.

Děvčata zůstala stát jako opařená.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


opomenout
kampel te dikhel:
Kampel te dikhel, kaj o manuša khatar o bordos hine delegimen khatar o phuva u paš oda hine khatar o zorale internacionalna romane organizaciji.

Nelze opomenout, že členové Výkonného výboru ERTF bývají delegováni z různých zemí a jsou zároveň představiteli významných mezinárodních romských organizací.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.
;
mušinas te dikhel
:
Te vakeras pal kada, mušinas te dikhel pre koda, so vakerel jekh but učo konstitucijakero manuš, šerutno khatar e koalično politicko sera KDU-ČSL the paluno vicepremijeris, o raj Jiří Čunek.

V této souvislosti nelze opomenout rétoriku, postoj a praktickou realizaci opatření vůči Romům ze strany velice vlivného ústavního činitele – předsedy koaliční KDU-ČSL a bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


oprýskaný
telemardo:
O phure Roma len asabnaha pozorinenas the chanas andar e telemarďi šerpeňka o idžutne haluški.

Staří Romové je s úsměvem pozorovali a přitom ujídali z oprýskaného kastrůlku nedojezené halušky od oběda.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


opuštěný
korkoro:
Rado maľinav korkore thana abo fora the tiž man varekana mukhav te maľinel o portreta le dženenge.

Mým oblíbeným tématem jsou opuštěné krajiny nebo městečka a také se někdy odvážím pustit do portrétu.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


organismus
organismos (m):
Te avel aktivno andre varesavo poľiticko organismos nane loko predal ňikaste.

Zapojit se do činnosti nějakého rozvinutého politickéh organismu není snadné pro nikoho.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


organizace
organizacija (f)
nevládní organizace
organizacija so na perel tel o štatos:
La buťatar sar trestostar, šaj džas ke leskere čhavore, savenge šaj kampel te del vast andre škola, šaj len den vast o organizaciji, so na peren tel o štatos.

Od výkonu veřejně prospěšných prací se tak můžeme dostat k jeho dětem majícím například problémy v matematice a angličtině ve škole, a tedy zprostředkování doučování přes neziskovou organizaci.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


organizovat
organizinel:
Organizinďa les e Evropakeri komisija u pre kada kidipen avľas upreder sar jekh šel manuša.

Historicky první evropský summit o Romech, jehož organizátorem byla Evropská komise, se uskutečnil 16. září v Bruselu. Přijelo na něj více než sto delegátů ze zemí Evropské unie (EU) (...)

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf
;
kerel avri
:
Raťi pro hrados zahajinde o koncertos mistno lidovo suboris Hlubina, kada suboris pes thovel andro timos, so kerelas avri kada festivalos.

Večerní program – už skoro za tmy – zahájila místní Hlubina, která patřila mimochodem k organizátorůmn festivalu Folklor bez hranic.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


organizovat se
organizinel pes:
Organizinen pes u hazden propaganda andre Evropa pal koda so kamen te kerel.

Neonacisté se aktivizují, vytvářejí sítě, jimiž se propojují celou Evropou.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


osahávat
chudel (kas sostar):
O mato na bisterďas paš oda te chudel le čhajen koľinendar.

Ten opilý ještě navíc osahával děvčata na prsou.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


osnova
sikhaviben (m):
Duminav, kaj andre škola tiš bi kamenas te sikhavel ajso sikhaviben, so o rasismus bi pekelas tele.

Myslím si, že škola by měla mít pro tyto případy zvláštní osnovu – osnovu proti rasismu.

RH 2002/3, s.6, GH:
E škola he o Roma / Romové a škola.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=328

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=329

srovnej ukázka,výuka,vzdělávání,vzdělání


osobně
korkoreske:
So tuke korkoreske e škola the korkoro študipen del?

Co osobně ti škola a samotné studium dává?

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


osud
ačhiben (m):
Hino studentos pre Janáčkovo konzervatoř andre Ostrava. Sar korkoro phenel, leskero bašavibnaskero ačhiben leske has thodo.

Student pátého ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Daniel Klempár říká, že jeho hudební osud mu byl předurčen.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.
;
dživipen
:
E škola dokerďom, aľe bachtales man o dživipen lelas andro aver drom.

Školu jsem sice dokončil, ale naštěstí mě osud dále vedl jiným směrem.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


otázka
phučiben (m):
Kavke sar phenel o Ondřej Giňa, savo hino manuš khatar o bordos, kada pes del te dovakerel the te kerel the angle koda, kaj andro programos le bordoskero hin zorale phučibena pal e situacija le Romenge andro Čechiko, Slovensko, Ungriko, Ukrajina the Poľčiko.

Podle Ondřeje Giňi, člena Výkonného výboru ERTF, vychází tento návrh vstříc programu zasedání, kterým je otázka situace Romů České republiky, Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Polska.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.

otázkou zůstává
kajča musaj te phučas:
Jov phenďas, kaj savore dumi pal o Roma imar šunďam, prindžaras savore pharipena save le 15 milionen Romen andre Evropa hin, kajča musaj te phučas, soske oda hin avka.

Podle jeho slov na schůzce nezaznělo nic nového. Byly pouze zopakovány fráze a popsány dávno známé skutečnosti. Podle jeho názoru selhává EU při řešení neúnosné situace 15 milionů Romů v Evropě a otázkou zůstává, proč tomu tak je.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


otěhotnět
stradel per:
Lakero rom andre bertena a lakere čhaja peske stradle pera.

Její muž je ve vězení a její dcery obě brzo otěhotněly.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


otevřený
nagarudo dosl. neskrývaný:
Jekh faktoris, pre savo na kampel te bisterel, hin latentno the nagarudo rasismos mujal o Roma.

Neopominutelným faktorem je jistě latentní i otevřený protiromský rasismus.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / Volbami to nekončí.


otřesný
benginalo:
Kada hin benginalo efektos khatal o „Program nulové tolerance“, savo sas thodo le šeralenca andro foros Slaný.

Je to otřesný výsledek Programu nulové tolerance, který realizovalo vedení města Slaný.“

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


ovlivnit
kerel (so):
Zaačhiľas tuke varesavi goďi, savi kerďas tiro dikhiben pro bašaviben?

Utkvěla ti nějaká vzpomínka, která ovlivnila tvoje vnímání hudby?

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


ozbrojený
jel paš (kaste) bilačho:
O čhavo na sas agresivno,  na sas paš leste ňič bilačho.

Mladík nebyl ozbrojen, nebyl ani agresivní – naopak.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


ozvat se
del pes anglal:
„Imar duvar prepejľa,“ maj pes dine anglal okle čhave.

„Už dvakrát propadl,“ hned se ozvaly ostatní děti.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf