Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


pan
raj (m):
Nadočirla andre televiza dikhľam, sar denas duma o Vojtěch Lavička, Ivan Veselý le Jiří Čunkoha the le phure gadžeha, rajeha Veselý.

Nedávno jsme na televizní obrazovce mohli vidět „diskusi“ mezi Ivanem Veselým, Vojtěchem Lavičkou, Jiřím Čunkem a nějakým důchodcem, panem Veselým.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


panák
bavinel pes pre školka:
O čhajora bavinenas pes la lobdaha the pre školka.

Děvčata si jen tak pinkala míčem o zeď nebo skákala namalovaného panáka na zemi.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


paní
džeňi (f):
E modno šou has ajsi lačhi tiš vaš oda, hoj o modela šukares khelenas (…) o Mário Čonka, savo phirela pre konzervatorija (oboris bašaviben pro klaviris), the e džeňi Veronika Čonková le čhavorenca, savi khelelas romaňa dajora pal e Slovensko.

Obrovský úspěch obou módních přehlídek byl jistě způsoben také skvělým tanečním předvedením nadaných tanečníků-modelů (…) Mário Čonka směřuje na konzervatoř (obor hra na klavír) a paní Veronika Čonková s dětmi, jež věrně předvedla romskou maminku ze Slovenska.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.
;
raňi
(f):
E raňi mange avka džungales phenďa, hoj pre kada than man mušinel te jel o sikhaďipen la maturitaha.

Paní mi suše oznámila, že na tuto pozici ale musím mít odpovídající vzdělání s maturitou.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


parádit se
barikaňarel pes:
Savore pes barikaňaren.

Všichni se parádí.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


parlamentní
parlamentno (m, f):
Gheorghe Raducanu hino khatar e Rumunia, kaj kerel andre romaňi parlamentno politicko sera (...)

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


partner
partneros (m):
Kajča o Brusel pal kale problemi te vakerel kamel u rodel partneri pre kadi vorba (…)

Brusel však o tématu Romů hovořit chce, hledá partnery a snad přichází skutečně s novou strategií.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


pata
le pindrendar dži ko šero:
Savore čhaja hine šukar, štaltovna le pindrendar dži ko šero.

Všechny jsou krásné, urostlé od hlavy k patě.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


patent
patentos (m):
Andro čhavorikano atelieros pen kerenas o čitre farebnone sklenčinenendar (cakluňa pošatar), avka sar oda kerelas o romano vitvarňikos, o Rudolf Dzurko, hin les pre technika ole rozmarde farebne caklendar patentos.

V dětském ateliéru se sypaly obrázky z barevných písků vycházející z originální metody používající barevnou skleněnou drť patentovanou známým romským výtvarníkem Rudolfem Dzurkem.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


patřit
perel kija:
Chuden pes pridavki pro čhave a sa so kija perel.

Dostávají se přídavky na děti a všechno, co k tomu patří.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf
;
thovel pes andre
:
Raťi pro hrados zahajinde o koncertos mistno lidovo suboris Hlubina, kada suboris pes thovel andro timos, so kerelas avri kada festivalos.

Večerní program – už skoro za tmy – zahájila místní Hlubina, která patřila mimochodem k organizátorůmn festivalu Folklor bez hranic.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.
;
perel maškar (kaste)
:
La Pavlina has Tolčemešiste fameľija – e phuri Jožaňa the lakere čhave. Maškar lende perlas the e Uľa the e Marčuša.

Pavlína měla v Tolčemeši rodinu – starou Jožaňu a její děti. Mezi ně patřily také Uľa a Marčuša.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.

patřit (někam)
jel členos andre:
O suboris hino členos andre čechiko narodno sekcija CIOFF, andro Folklorno jekhetaňiben Čechiko republika.

Soubor patří do České národní sekce CIOFF, Folklorního sdružení ČR a do sdružení přátel folkloru v Brně.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


péče
šegetišagos (m)
ústav sociální péče
Ustavos socialno šegetišagos:
Miri džuvľi, e Andrejka, avri sikhľiľas sar kucharka. Kerel buťi andro Ustavos socialno šegetišagos Vincentinum Šternberkoste.

Moje přítelkyně Andrejka je vyučená kuchařka a pracuje v Ústavu sociální péče Vincentinum ve Šternberku.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.

srovnej pečovatelství


pečlivě
zoraha:
Le Čunkoskeri skarha mušinela te avel andre Amerika zoraha predikhľi, u kole, so la kerde avka namištes, mušinen takoj te kerel peskeri rezignacija, te pes sikhavela, kaj andre varesoste kerde koja jekhcikneder chiba.

Samozřejmě, stížnost páně Čunka by měla být v Americe co nejpečlivěji prozkoumána, prošetřena, vyhodnocena a ti, kteří nesou odpovědnost za její obsah, by měli okamžitě rezignovat, jestliže vyšetřování naznačí jejich byť i jen sebemenší pochybení.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.

viz. také podstatně


pečovatelství
buťi, kaj šegetinel:
Na ačhiľom paš o chulajipen, mindžar pal e škola chudľom kajsi buťi, kaj šegetinav.

Hned po [zemědělské] škole jsem získal práci právě v téhle pečovatelské profesi.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


perkuse
perkusi (pl):
O Josef Fečo – bašavel bugova, Erika Fečová – giľavel, Josef Bagár – bubna, Milan Kroka – gitara, the giľavel, Martin Fečo – perkusi (…)

Josef Fečo – basa, Erika Fečová – zpěv, Josef Bagár – bicí, Milan Kroka – kytara a zpěv, Martin Fečo – perkuse (…)

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


personál
personalos (pl):
Paľis mek phende savo nalačho hino o ľikeriben le Romenca andre špitaľa le personalostar, kana uľol čhavoro.

Dále pak nevhodné zacházení zdravotního personálu v porodnici při narození dítěte.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


PET lahev
guma (f):
Jekh caklos, jekh guma pijavas pre duvareste.

Jednu lahev, jednu petku jsem pil na dva zátahy.

dialekt z Ľubice:


pěvecký
giľavibnaskero:
Giľavibnaskeri skupina Nostalgia Čechiko beseda so avel khatar e Chorvatsko, le dženenge zagiľade čechika lidova giľa.

Pěvecká skupina Nostalgie Česká beseda z chorvatské Rijeky se divákům představila s několika českými skladbami.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


písňový
giľengero:
Anglunes oda has giľengero recitalos le berlinskone Duostar Bohemia.

Nejprve to byl písňový recitál berlínského Dua Bohemia.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


pistole
pištoľis (m):
Kada sas le šinguneske dosta pre koda, kaj te lel o pištoľis u le čhas te viľinel andro šero.

[To policistovi stačilo k tomu, aby vytáhnul pistoli a střelil mladíka do hlavy.]

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


plácnutí
demavipen (m):
Kampel le klijentoha dureder te kerel buťi, te oda nane ča jekh „demavipen andro paňi“.

Prostě s klientem ve všech směrech nadále pracovat, jinak to bude, lidově řečeno, jen takové plácnutí do vody.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


plánovat
duminel (pal soste):
E goďi na den ča o šerale, aľe pal but aktiviti duminen jekhetanes avre manušenca.

Nerozhoduje se jen na úřadě, ale spousta věcí se plánuje a vykonává společně.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


plevel
rumkľa (f):
Dikhen, save čhaja hin Tolčemešiste. Sar popki. Na sar pojekh amare, so lenge pro pindre šaj rumkľa barol (...)

Jen se dívejte, jaké holky jsou v Tolčemeši. Jako panenky. Ne jak některé naše, kterým může na nohách růst plevel (...)

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


plout
džal:
Imar sar šunena leskro peršo hangos, sar chudela te bašavel pre lavuta, ta pobisterena tiž pre savoreste, džana leha.

Už první tón jeho houslí vás dostane a plujete s ním.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


plyn
gazos (m):
Pre lakero obvodos terďol Bari sinagoga, kaj o ekstremista phiren igen rado te vičinel pengere hesla: „O Čhinde andro gazos (plinos)!“ the ňiko len vaš oda ňič na kerel.

Na jejím obvodě stojí Velká synagoga, před níž se náckové za beztrestného vyvolávání hesel „Židi do plynu“, rádi producírují.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


Plzeň
Plzna (f):
Plznate 19. 1. džana o ekstremisti pal o ulici te sikhavel pes le manušenge.

V Plzni 19. ledna měli vyrazit extremisté k pochodu do ulic a předvádět se veřejnosti.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


pochod
maršos (m):
Sar jekh verzija šaj phenas pal agorutňi akcija, oda has o maršos mujal o rasismos the neonacismos, so 4. januariste kerďa e inicijativa Facebook mujal rasovo namištiben.

Jako příklad můžeme uvést skandální informování o poslední akci, pochodu proti rasismu a neonacismu, který 4. února pořádala iniciativa Facebook proti rasové zaujatosti.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
phiriben
(m):
Hin čačipen, kaj pal o zakoni pes delas te na domukhel lengere phiribena, koncerti, kidipena the aver aktiviti.

Jistě, je možné využít zákonný prostředků k tomu, aby se pochody, shromáždění, koncerty a další akce extremistických skupin zakázaly.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


pochopit
dikhel:
Sar dikhle, hoj pro paťaben ňič na chudena, savore odgejle, čak o čhavore ačhile.

Když pochopili, že na dluh nic nedostanou, všichni odešli, jen pár dětí zůstalo.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


pochybnost
pal oda nane lav:
Hoj pes šaj pre leste visaras, pal oda nane lav – jov hino učo, barardo avri manuš the hin dičhol, hoj vareso uľidžal

Že se o něj můžeme opřít, o tom není pochyb – je to muž značně urostlý, jistě nějaké to břímě snese.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


pocit
šundo (m):
So šunes sar bašaves? - Kale šunde hin but aver. Pre sako giľi šunav aver šunde.

Jaké máš pocity, když hraješ? Hodně smíšené. U každé skladby prožívám něco jiného.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.
;
dikhiben
(m):
Sas man olestar the kajso dikhiben, sar te varekana o Roma andro koncentračno lageris Lety u Písku denas duma le veliteliha Janovský

Chvílemi jsem měl pocit, jako by se cikánští vězni koncentračního tábora v Letech u Písku bavili s velitelem Janovským (…)

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf
;
šuňiben
(m):
Na has oda igen lačho šuňiben, kana khatar peste pregejľam, aňi pes na pozdravinďam, na diňas mange aňi možnosťa, radeder visarďa o šero u na dikhelas pre mande.

Nebyl to moc hezký pocit, když jsme kolem sebe prošly a ani se nepozdravily, nedala mi ani šanci, raději otočila hlavu a nedívala se na mě.

RH 2010/10-11, s.7, LŽ:
Jekhori Romaňi čhaj andre trjeda

pocit méněcennosti
šunel pes teleder:
Gondoľinkerav, či imar andre peršo trjeda prindžarela oda, savo oda hin, te šunel pes teleder.

Přemýšlím, jestli už v první třídě pozná ten hrozný pocit méněcennosti.

RH 2010/10-11, s.7, LŽ:
Jekhori Romaňi čhaj andre trjeda


poctivý
poradno (m, f):
O rom la romňaha hine poradne manuša, paťivales ľikerde avri ochto čhaven.

Rodiče, mimochodem velmi poctiví a dobří lidé, vychovali svých osm děti v lásce a velice slušně.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


počínání
aktiviti (pl):
Pal lengere aktiviti, avka sar oda hin andre amaro štatos, šaj phenas le lavenca: Andre amari demokracija, andre savi nane o inštrumenta, sar ajse manušen te astarel, paľis keren, so kamen.

Jejich počínání by se v souvislosti se stavem naší země dalo vyjádřit takto: Zneužívání demokracie, která je příliš měkká na to, aby se uměla účinně bránit.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


počínat si
kerel:
U te bi len džanas mek te voľinel, ta imar bi denas te džanel pal oda kaj na džanen peske o Roma te rakhel o čačipen so has varekana the so kamen te kerel adadžives.

Volit je by bylo také hloupé. Ukázalo by to jen, že Romové si nedokázali ujasnit, co se stalo v minulosti a jak si počínat v současnosti.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


podcenit
čhivel tele:
O Roma akor čhide tele o zgiňipen the o amare bare romane manuša pes igen na thode vaš oda, kaj pes o Roma te thoven kijo peskero romipen.

Romové tehdy podcenili význam sčítání, a také kampaň za to, aby se Romové hlásili ke své národnosti, byla ze strany romských představitelů minimální.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.

srovnej zrušit


podmínka
kondicija (f):
Integracija le Romenge the jednaka kondiciji andro dživipen.

Integrace Romů a jejich rovnoprávné postavení [dosl. stejné podmínky] ve společnosti.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf
;
fundamentos
(m):
Džalas pal koda, kaj pes te hazden fundamenti, pre save džala sastes le štatoskero pravos, o inštituciji, politicka mechanizmi, manušaňi societa the phundraďi ekonomika.

V zásadě se jednalo o vytvoření podmínek pro fungování právního státu, institucí, politických mechanismů, občanské společnosti a ekonomiky založené na principech tržního hospodářství.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


podpora
love (pl):
Pre aver sera, romane organizaciji te imar dochuden varesave love pre peskeri buťi maškar o Roma, hine tel bari kontrola (...)

Na druhou stranu případ romské organizace z Karlových Varů ukazuje, že romská organizace (pokud získá finanční podporu na své projektové aktivity) je pod přísným dohledem (...)

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


podpořit
podľikerel:
dialekt z Užhorodu:


podstatně
zoraha:
Koleha kaj avle andre EU o Rumuna the Bulhara, pes e situacija but zoraha paruďas.

Vstup Rumunska a Bulharska do EU podstatně změnil situaci (...)

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


podstoupit
lel
podstoupit riziko
lel rizikos:
No našťi čušinas u the kada rizikos kampel te lel, bo o hola khera avena pherde the e štatno „socialno siťa“ pes perdal o Roma buter pharavela.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


podstrojovat
rakinel (kaske):
Tu amenge adaj rakines a o čhave chale?

Ty nám tady podstrojuješ, a děti jedly?

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


pohnout
na birinel peha:
Ajci le Romes marde, hoj ča vaš leske mušinlas te avel leskeri fameľija te lel les khere, bo na birinlas peha, ajso has zmardo.

Tak ho zmlátili, že si pro něj musela přijít jeho rodina a vzít ho domů, protože sám se nemohl ani pohnout, jak byl zbitý.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


pohrdání
čandel (pre soste);
bijakhengero dikhiben
:
Bijakhengero dikhiben vaš o manuša the kana čandel pro zakonos.

Pohrdání rovností všech lidí a pohrdání zákonem.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


pohyb
čalaviben (m):
Savore manušen, so pre lende dikhenas, chochavenas kale džande džuvľora peskre teštenca he la čalavibnaha.

Všechny přítomné diváky klamaly tyto nadané holčiny svými těly a hlavně pohyby.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


pohybovat se
šadzik te phirel:
Pre kada sar chudahas le mačhen, the tiž pro rožnovsko skanzenos, kaj kerlas buťi  mire baratoskero dad , the amen leha ehas možnosťa šadzik te phirel, pal calo arealos andro Valašsko muzeum, pal calo berš.

Ještě na rybaření a taky na rožnovský skanzen, kde pracoval táta mého kamaráda, a tak jsme s ním měli možnost volně se pohybovat v celém areálu Valašského muzea po celý rok.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


pokolení
fajta (f):
O talentos andro bašaviben pes ke amende khere thovel khatar fajta pre fajta.

Nadání k hudbě se u nás doma dědí z pokolení na pokolení.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


pokračování
džal dureder:
Andro nekhbareder kher andro muzeumos, džalas dureder e vistavka (…) the aver trin aktiviti.

V přednáškovém, a tedy největším sále muzea, byly k vidění kromě pokračování výstavy (…) tři samostatné pořady.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


pokračovat
džal dureder:
Šaj phenav, hoj andro študipen kameha te džal dureder?

Zřejmě budeš ve studiu dál pokračovat.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


pokušení
bengipen (m):
Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv.

Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


policie
policija (f):
Adaj le rajaripnaske kampel mek ča jekh: bareder zor, savi šaj sikhavel e policija the foroskere the gavengere šerale, sar kampel ekstremisticka akciji te rozmukhel mindžar pro than, akor, sar e akcija nane legalno.

V tomto směru státní moci zatím chybí jediné: větší odvaha policie a městských a obecních samospráv rozpouštět extremistické akce přímo na místě, při prvním porušení zákona.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


politický
politicko, poľiticko (m, f)
politická strana
politicko sera:
Te vakeras pal kada, mušinas te dikhel pre koda, so vakerel jekh but učo konstitucijakero manuš, šerutno khatar e koalično politicko sera KDU-ČSL the paluno vicepremijeris, o raj Jiří Čunek.

V této souvislosti nelze opomenout rétoriku, postoj a praktickou realizaci opatření vůči Romům ze strany velice vlivného ústavního činitele – předsedy koaliční KDU-ČSL a bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


politicky
politickones:
Diňa duma the pal koda, kaj e Evropakeri komisija šaj politickones ispidel pre koda, kaj pes te kerel feder buťi pal o Roma andro phuva, kaj pes mušinel te phagel e etnicko stigmatizacija pal koda, sar hin thodo andro Kodaňska kriteriji.

Podle něj může EK politicky usměrňovat a ovlivňovat národní, regionální i místní úroveň při prosazování opatření k odstranění etnické stigmatizace podle kodaňských kriterií.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


politik
politikos (m):
Adi akcija, so la organizinďa e Linka so šegetinel le Romenge andre Evropa, sas kerďi andro ďives, kana pes lel o leperiben pro Leti. Ala džene protestinenas vaš o nadoľikerde igeribena (sliby) le politikendar, the le Zemanostar, so phende, hoj kerena le skinenge agor, aľe na kerde ňič.

Akce, kterou zorganizovala Linka pomoci evropským Romům, proběhla v den výročí odhalení památníku v Letech u Písku a její účastníci protestovali zejména proti nedodržení slibů politiků, včetně Miloše Zemana, týkajících se zákazu skinheadského hnutí.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


politika
politika (f):
Le komuňistengeri politika has: Ľikeren pes tele paš e phuv, the daha tumen smirom.

Byla to taková politika komunistů: zůstaňte pěkně při zemi a budete mít pokoj.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


pomlouvat
ovakerel:
Na kamav ňikas te ovakerel, aľe jon hine nekčoreder savore Romendar.

Nechci nikoho pomlouvat, ale ti jsou tady ze všech nejchudší.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


pomoc
žutipen (m):
Romano aktivistas khatal o foros o Ladislav Červeňák rodelas žutipen avre Romendar andal aver fori.

Místní romský aktivista Ladislav Červeňák se snažil získat pomoc mezi Romy ostatních měst.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


pomoci
del vast (kas):
O Gremium le Romen andro Slané diňas peskero vast, u bičhaďa odoj peskere buťaren te dikhel, savi hin e situacija andre ubitovna.

Grémium romských regionálních představitelů nabídlo svoji pomoc prostřednictvím svých terénních sociálních pracovníků, kteří přijeli do Slaného a přímo na ubytovně zjišťovali situaci.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


pomocník
manuš so del vast (kaha):
But manuša, so amenca dine o vast, perena maškar amari inteligencija, paťas, hoj oda avka ela.

Většina našich externích pomocníků se řadí k budoucí romské inteligenci, alespoň v to doufáme.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


pop
moderno bašaviben:
Ada CD hin interesno oleha, kaj o žanros le bašavibnaskero hin mišimen, le džezoha, romane moderneha bašavibnaha, the bašavibnaha, so bašaven o kale manuša.

Zaujme na něm hlavně to, že žánrově jde o mix černošských melodií, romského popu a jazzu.

RH 2008/4, s.7, GH:
Černobílé CD Connection Time


populistický
populisticko (m, f):
Radikalno pozicija, savi andre kada iľas e italsko vlada, hin the populusticko, vibito politickones, kajča te pes kavka lela, hin la the čepo čačipen.

Radikální postup italské vlády proti nežádoucím přistěhovalcům představuje směsici populismu a politické vypočítavosti, ale je do určité míry pochopitelný.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


porazit
thovel (kas) tel o pindre:
Kajča e Rusija igen bari. Mek ňiko pre late na vikhelďa. A na džala čak avka te thovel la tel o pindre.

Ale Rusko je moc silné, ještě nikdo nad ním nevyhrál. Oni se nenechají jen tak porazit.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


portrétovat
portretinel:
Telčiste pro kaštiľis andro kher kaj čirla ľikerenas le grajen majinel te avel nevi galerija la maľarkatar so pes vičinel Míla Doležalová, joj andro koter peskere dživipnastar portretinelas but le Romen.

V zámeckých konírnách telčského zámku na Jihlavsku má vzniknout nová galerie malířky Míly Doležalové, která v jednom svém uměleckém období hojně portrétovala Romy.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


porušit
kerel kriminalno deliktos:
Bišeberšengero Rom sas pre skarha, kaj kerďas varesavo kriminalno deliktos, u o šingune vaš leske avle te lel les peha.

Dvacetiletý Rom byl obviněn z porušení zákona a policisté jej přišli zatknout.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….
;
kerel nalačhipen
:
Jekhvar o šerale pre peskero bešiben phende, kaj andre lengero foros kerena „Program nulové tolerance“ u kavka džana zoraha pal kole, ko kerena varesavo nalačhipen.

Vedení města svého času vyhlásilo Program nulové tolerance, jehož cílem je nekompromisně postihovat ty, kteří jakkoli porušují pravidla k udržování pořádku a jiných předpisů ve Slaném.

RH 2006/17, s.-, DG :
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


pořad
aktivita (f):
Andro nekhbareder kher andro muzeumos, džalas dureder e vistavka (Plátna pro velké černé oči, Cikáni v díle míly Doleželové) the aver trin aktiviti.

V přednáškovém, a tedy největším sále muzea, byly k vidění kromě pokračování výstavy (Plátna pro velké černé oči. Cikáni v díle míly doleželové) tři samostatné pořady.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


poskytovat
del:
O sikhavibnaskero sistemos hin andro vasta le gadžende, u le romane čhavoren del but bilačho sikhaviben.

Vzdělávací systém je v rukou majoritní společnosti a romským dětem poskytuje velmi nízkou kvalitu vzdělání.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


poslanec
poslancos (m)
parlamentní poslanec
poslancos andro parlamentos:
Nezdet Mustafa hino khatar e Makedonia u hino poslancos andro parlamentos (...)

[P]arlamentní poslanec Nezdet Mustafa zastupuje Makedonii (...)

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


postarat se
u savoro džal šukares:
Kampel te arakhel varesave informaciji pal o Roma, paľis te kerel projektos, te thovel les kije barvaľi nadacija, u imar hin love u savoro džal šukares.

Stačí se porozhlédnout po nějakých informacích, pak vypracovat projekt, předložit jej nějaké štědré nadaci a už je o všechno postaráno.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


postava
pozitura (f):
O sochi na kerenas pal e predloha, o modelis dikhelas lengeri voďi, o jakha ľidžanas lengere vasta u le jileha kerenas pozitura romane muršeskeri abo džuvľakeri.

Nepracovali podle předlohy, model viděla jejich duše, oči vedly jejich ruce a srdcem vytvořili postavu romského muže nebo romské ženy.

RH 2008/3, s.2, GH:
So dikhľom, so predžidžiľom ľinaje / Nevšední Letní zážitek.


postavení
ačhiben (m):
Tiž leperďa so načirla vakerelas o Evropsko parlamentos, kaj hin feder la ungrikona minoritake pre Slovensko, no le Romen ajso ačhiben – či adaj či andro evropska thema – mek nane.

Slovenský prezident také připomněl nedávné vyjádření Evropského parlamentu, který je spokojen se zlepšujícím se postavením maďarské menšiny na Slovensku, ale v postavení menšiny romské by se mělo – stejně jako v jiných evropských zemích –ještě mnohé napravit.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.
;
pozicija
(f):
Jekh drom, savo dikhen andal adi stresimen pozicija, hin te džal andal e phuv het.

Jediné východisko z tohoto stresujícího postavení vidí v odchodu ze země.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.

srovnej pozice


postavit se
thovel pes vaš (kaske):
Mek šoha ňigda na prindžarďom ajso vareso sar paš o Roma. O Roma ľikeren jekhetane, jekh vaš aver pes thovel, pomožinen jekh avreske.

Nikde jsem nepoznala takovou ohromnou soudržnost jako u Romů. Romové se za vás postaví, ochrání vás a pomohou.

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=44


postel
sovinďi (f):
Hi man khere skamin u jek sovinďi.

Mám doma stůl a jednu postel.

dialekt z Vysoké nad Kysucou:


postihovat
perel o bilačho pre (kaste):
Avre lavenca šaj phenas, kaj andro čechika školi džal dijader e rasovo diskriminacija hjaba koleske, kaj aviľa nevi legislativa. Savoro bilačho kalestar perel pre savore Roma vaš koda, kaj amaro džaniben ačhol cikno.

Jinak řečeno, v českém školství i přes legislativní změny přetrvává rasová diskriminace, jejíž obětí jsou romští žáci, což velmi negativné postihuje celou romskou populaci.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


postoj
terďol paš (soste) dosl. stavět se k (čemu):
Šaj oda dikhas pre koda, sar terďol paš e Evropsko unija o president Václav Klaus, u sar pre kada dikhen o manuša andre majorita.

(…) což potvrzuje například ambivalentní postoj k otázce komunismu či odlišný postoj prezidenta Václava Klause od všeobecného názoru ve společnosti k Evropské unii.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.

Andre kajsi tragedija pes sikhavel, sar paš amende o gadže terďon, sar amen o gadže na navidzinen.

Tato tragická událost a postoj, který k ní lidé na internetu vyjadřují, dokazuje, jak obrovská nenávist je v této zemi vůči Romům.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


postup
pozicija (f):
Radikalno pozicija savi andre kada iľas e italsko vlada hin the populusticko, vibito politickones, kajča te pes kavka lela, hin la the čepo čačipen.

Radikální postup italské vlády proti nežádoucím přistěhovalcům představuje směsici populismu a politické vypočítavosti, ale je do určité míry pochopitelný.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


posunout se
dochudel pes dureder:
Bijo bašavibnaskero študipen the mišto goďi pes o manuš ňigda na dochudela dureder.

Bez hudebního vzdělání a dobrého vědění se člověk neposune dál.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


posunutý
(pre)thodo pro aver terminos:
Sar has o avrikidipen thodo pro aver terminos, lengere aktiviti has tiš prethode pro aver terminos.

Jakmile se volby posunuly, posunul se i jejich předvolební boj.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


povaha
moralka (f):
Absurdno moralka savi hin andro rasismos mujal o Roma lenge andre kada nane pre bibacht.

Absurdní povaha českého protiromského rasismu jim to totiž dovolí.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.

srovnej chování


považovat
kidel (kas) avka, sar (kas):
E situacija sas but phari talam ča angle koda, kaj o šerale le Romen na kiden avka, sar avre manušen, save odoj dživen.

Celá situace byla záměrně vyhrocená do krajnosti a podle mého názoru to bylo jen proto, že někteří radní Romy nepovažují za plnohodnotné občany.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468
;
dikhel (so) sar
:
Jekh manuš ajsi aktivita kamel, aver o schuziji dikhel sar plano časos.

Jednoho to baví, jiný zas považuje sezení na schůzích za ztrátu času.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / Volbami to nekončí.


pověst
pal (kaste) džan džungale lava:
Pal o Roma džan ajse džungale lava, hoj pes lenge phares rodel buťi abo bešiben.

Romové mají dnes tak špatnou pověst, že si velmi těžko hledají práci nebo bydlení.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


povést se
džal avri:
Talam oda džala avri, talam na, te na, na bajinava, sem džava dureder…

Možná se mi to povede, možná ne, pokud ne, nevadí, půjdu přece dál…

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


povinnost
povinosca (f):
Perdal o čhavore oda hin baro ďives. Džan andro režimos, andro povinosci, andro nevo dživipen.

V životě dětí tato událost zůstane zapsána jako velký den, den D. Od tohoto dne si prvňáčci musí zvykat na školní režim a povinnosti.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf
;
oda so mušinas te kerel
:
Na, mi jel sakones savoro stejnako, sar oda, so amenge patrinel, ta oda, so mušinas te kerel.

Ne, ať má každý stejná práva a povinnosti.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


pozice
than (m):
Gejľom odoj te phučel pro jekh than.

Hlásila jsem se na konkrétní pozici.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf
;
pozicija
(f):
O Václav Havel ačhiľa andre kajsi pozicija, kana ča dikhel, so pes kerel u sar džal e situacija pal koda, ko ela pal leste aver prezidentos.

Václav Havel se ocitl v pozici pozorovatele událostí a vývoje situace okolo zvolení nové hlavy státu.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.

srovnej lokalita,zázemí


pozitivní
pozitivno (m, f):
Sar amen informinelas o precedas pal o karlovarsko Romano dženeskero zgejľipen o Ladislav Bílý, so sas tiž odoj, o Roma andal e Čechiko tiž vakerenas save adaj hin problemi, no tiž pozitivna veci andro fora, kaj imar pes kerel bikonfliktna dživipena maškar o Roma th´o gadže.

Podle informací předsedy karlovarského Romského občanského sdružení Ladislava Bílého, jenž byl na konferenci také přítomen, Romové z Čech zmiňovali kromě problémů i pozitivní příklady měst, kde se daří vytvářet bezkonfliktní soužití Romů s ostatním obyvatelstvem.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


pozvat
lel andro kher:
Maj man iľa andro kher, kerďa kaveja a paš oda phučelas, sar dživel o dad e daj a calo leskeri fameľija.

Hned mě pozval dál, udělal kávu a vyptával se, jak žijí jeho rodiče a celá rodina.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


pozvolna
polokes:
E forma mujal o rasismos the o neonacismos polokes visaľol.

Forma odporu vůči rasismu a neonacismu se pozvolna mění.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


požadavek
mangipen (m):
(...) u imar khatar lende avľas mangipen, kaj e EU te stopujinel savore love, save thovel pro romane projekti.

Dokonce vyslovili požadavek, aby EU zastavila financování tzv. proromských projektů.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


pracovník
buťaris (m):
O Gremium le Romen andro Slané diňas peskero vast, u bičhaďa odoj peskere buťaren te dikhel, savi hin e situacija andre ubitovna.

Grémium romských regionálních představitelů nabídlo svoji pomoc prostřednictvím svých terénních sociálních pracovníků [dosl. pracovníků], kteří přijeli do Slaného a přímo na ubytovně zjišťovali situaci.

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468
;
buťakero
(m):
He ole manuša, so nane avrisikhade, ta šaj aven lačhe buťakere (…)

I ti, co nejsou vyučení, mohou přece být dobrými pracovníky (…)

RH 2010/16, s.5, AK:
Buťi kamen te kerel he ole, so len nane sikhaďipen / Pracovat chtějí i ti bez vzdělání.


prášek
piľirka (m):
Sasťarel pes avka kaj mušinel te ľikerel zoraľi dijeta, mušinel peske korkoro te demavel o inziľin the mek kidel dživeseste buter sar dešupandž piľirki.

Má předepsanou dietu, píchá siinzulin a ještě bere denně patnáct prášků.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


pravidelně
mindig:
Mindig dikhav pro internetos, kaj hin thode o buťa.

Pravidelně sleduji internetové stránky s nabídkami práce.

RH 2010/16, s.5, AK:
Buťi kamen te kerel he ole, so len nane sikhaďipen / Pracovat chtějí i ti bez vzdělání.


právní
jurosdicko (m, f):
Jon kerenas nevi demokracija, jurisdicko them u andre kada procesis pes sikhade bare problemi andro dživipen maškar o Roma the o gadže.

(...) naučit se chápat nové skutečnosti při vytváření společnosti, která se transformovala do demokratických poměrů a právního státu.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


právo
čačipen (m);
oda, so amenge patrinel
:
Na, mi jel sakones savoro stejnako, sar oda, so amenge patrinel, ta oda, so mušinas te kerel.

Ne, ať má každý stejná práva a povinnosti.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.

lidská práva
manušane čačipena:
E koncepcija džal andro trin kotera – pal o manušane čačipena, socialno, ekonomicko the kulturno.

Koncepce je rozpracována do tří základních oblastí: lidskoprávní, sociálně-ekonomické a kulturní.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


praxe
praktika (f):
Adaďives hin kajsi praktika, kaj amendar ňiko ňič na phučel.

Dosavadní praxe je taková, že se nás nikdo na nic neptá.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.


prázdniny
ľinaj (m):
O ľinaj imar hin pro agor u but čhavore džan ada idejos ešebnovareste andre škola, andre peršo klasa.

Prázdniny skončily a mnoho dětí poprvé okusilo, co to znamená jít do školy.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf


preference
preferenciji (pl):
Sas bachtalo kolestar, sar leske pale džana upre o preferenciji, save leske kampen andre leskeri politicko kariera u kada sas angle leste koda angluno.

(...) a kochal se, jak opět u veřejnosti sklízí laciné politické bodíky, které nutně potřebuje ke své politické kariéře.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


prevence
prevencija (f):
O asistenta andre prevencija pal e kriminalita le romane mentorenca, romane manušengere jekhetaňibnenca, socialnone terenone pracovňikenca (buťarenca) the avre manušenca, ča akor ela o efektos, savo užaras.

Asistenti prevence kriminality s romskými mentory, romskými občanskými sdruženími, sociálními terénními pracovníky a dalšími dohromady, až pak se dostaví kýžený efekt.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


prezentovat se
sikhavel pes avri:
Pre kadi suťež pes adaj avri sikhade o subori, kheľibnaskere skupini the džene, so giľavenas, khatar caľi Čechiko republika.

Na soutěži, určené všem romským dětem a mládeži do 25 let, se prezentují taneční soubory, skupiny a zpěváci z celé České republiky.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf

srovnej projevovat se


prezident
presidentos, prezidentos (m):
O Rudko Kawczynski, presidentos ERTF the šeralo le bordoskero, hino khatar Ňemciko, u kerel andro Roma National Congress (...)

Například Rudko Kawczynski, prezident ERTF a předseda Výkonného výboru ERTF je delegátem z Německa a představitelem Romského národního kongresu (...)

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


prezidentský
prezidentsko (m, f):
Andre prezidentsko kancelarija, sar phenel e Helena Dluhošovo, hine olestar napobešle.

[P]rezidentská kancelář je podle sdělení Heleny Dluhošové znepokojena.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


priorita
priorita (f):
E lichva has thoďi andro vakeriben pro Themutno viboris angle kriminalita 28.3., savo la thoďas maškar peskere prioriti.

Téma lichvy a jejích obětí bylo zařazeno do projednávání Republikového výboru prevence kriminality 28. 3., který zařadil tuto problematiku mezi své priority.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


problém
problemos (m):
Adaďives duminav, hoj te sikhavela le manušenge kompleksno dikhiben pro problemos, ta oda hin mištes.

Dnes si myslím, že pokud se stane výstupem pro širší a komplexnější řešení problému konkrétních lidí, tak má smysl.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.
; namištiben (m):
Peršes pre amende dikhenas sar pro ňecuchi, aľe sikhľile pre amende, nane amen ňikaha ňisavo namišťiben.

Nejprve na nás koukali jako na přízrak, ale zvykli si, nemáme s nikým žádný problém.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


problematika
problematika (f):
The amen, o Roma, andre aja problematika sam igen anglune, na ča andre oda, hoj o berteni hine pherde, aľe tiš sar kampel le manušeske paľis te dživel maškar aver manuša.

A právě my, Romové, v této problematice hrajeme klíčovou roli, a to nejen v přeplněnosti věznic, ale i opětovném začlenění se do společnosti.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


problémový
problemovo:
Vaš sa dureder, pal leskero dumipen hin mištes hoj ale problemovone Romen bi kampelas te čhivel het andal o Nusli varekaj pal e Praha.

Je proto i nadále a nezměněně správné problémové příslušníky romské menšiny přestěhovávat nejen mimo ubohé a trpící Nusle, ale i mimo Prahu.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


procento
procentos (m):
Mek oda nane pro šel procenta, oda mek dur.

Ke stoprocentní úspěšnosti má však ještě daleko.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


proces
buťi (f)
složitý proces
bari buťi:
Andro palune berša pregele o Roma bare buťenca, kana pale mušinde te prindžarel korkore pes, te arakhel peskeri pozicija the te achaľol, so lendar o gadže kamen.

Romové prošli v uplynulých letech složitým procesem, ve kterém museli znovuobjevovat sami sebe, naučit se chápat nové skutečnosti při vytváření společnosti (...)

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


prodírat se
avel perdal (so):
Sombatone tosara o kham avľas perdal e muchľi upral o veš avri. Taťarlas o paňi andre jarka, kaj imar pľivinenas o kački, o papiňa.

O jarním sobotním ránu se slunce prodíralo přes mlhu nad lesem do nového dne a prohřívalo řeku, na které už plavaly kachny a husy.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


producírovat se
phirel:
Pre lakero obvodos terďol Bari sinagoga, kaj o ekstremista phiren igen rado te vičinel pengere hesla: „O Čhinde andro gazos (plynos)!“ the ňiko len vaš oda ňič na kerel.

Na jejím obvodě stojí Velká synagoga, před níž se náckové za beztrestného vyvolávání hesel „Židi do plynu“, rádi producírují.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


profese
buťi (f):
Sar somas čhavoreske, ta man ehas pherdo suňibena pal miro tajsaskeri buťi.

Jako každé dítě jsem měl různé představy o své budoucí profesi.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


profesionální
profesionalno (m, f):
E modno šou has ajsi lačhi tiš vaš oda, hoj o modela šukares khelenas: e Miss Roma Morava 2005 the e Miss Roma ČR 2007, e Renata Čonková, profesionalno taňečňička (…)

Obrovský úspěch obou módních přehlídek byl jistě způsoben také skvělým tanečním předvedením nadaných tanečníků-modelů: Miss Roma Morava 2005 a Miss Roma ČR 2007 Renata Čonková, profesionální tanečník  (...)

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.
;
profesialno
(m, f):
Hino profesijalno the šaj leske paťas.

Je profesionální a odpovědný.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


program
programos (m):
E poľiticko aktivita, o programos, volebno kampaňa the aver, oda hin ča vareso olestar, so o straňikos kerel.

Samotná politická činnost, tvorba programu, volební kampaně atp. tvoří jen zlomek povinností straníka.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


prohlédnout
obdikhen:
Savoro obdikhenas, aľe ňiko ňič na cinlas.

Všechno si prohlédli, ale nikdo nic nekoupil.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


prohlédnout si
dikhel peske:
Paš oda, sar dikhenas o manuša o uraviben the o mirikle, čeňa the o angrusňa, penge šaj dikhenas the o artikla khatar o fondos "dokumentacija pal o purane buťa".

Vedle oděvů a šperků si návštěvníci mohli prohlédnout i předměty z fondu dokumentace řemesel (kotle, pánve, koše), nebo klenoty - symboly moci romského vajdy, kterého skvěle ztvárnil Jožka Bagár, jinak také cimbalista kapely Ivana Gašpara Hriska a noční strážce naší muzejní budovy.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.
;
obdikhel peske
:
O čhaja the o Karoľis avle andro foros u obdikhenas peske o vithode.

Karol s děvčaty přišli do města a prohlíželi si výlohy.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


prohrát
prekhelel:
O čhavore andre škola asana, rovena, darana, prekhelena, the khelena avri.

Ve škole někdy vyhrají i prohrají, najdou si tam nové kamarády, ale potkají i svoje nepřátele.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf


projednávání
vakeriben (m):
E lichva has thoďi andro vakeriben pro Themutno viboris angle kriminalita 28.3., savo la thoďas maškar peskere prioriti.

Téma lichvy a jejích obětí bylo zařazeno do projednávání Republikového výboru prevence kriminality 28. 3., který zařadil tuto problematiku mezi své priority.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.

srovnej řízení,schůze,jednat


projekt
projektos (m):
Avka oda ela the ale projektoha.

Stejně tak to bude i s tímto projektem.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


projev
1 baro lav:
Andro bare lava gravčinenas džungales pal o homoseksuali the pal o lezbički, na ča pes thode andro cikne narodi.

Ve svých projevech se řečníci negativně vyjadřovali na adresu homosexuálů, lesbiček a jiných menšin.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


projev
2 avel te dikhel (so):
Sar pal e sametovo revolucija andro berš 1989 dikhavas pre poľitika, džungľolas mange, sar has minďar te dikhel o rasismos mujal o Roma.

Když jsem po převratu v roce 1989 začala vnímat politické dění, byla jsem zhnusena brzkým nástupem projevů otevřeného rasismu vůči Romům

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.
;
sikhavel pre
:
Kada savoro sikhavel pre koda, sar o Roma hine fizickones diskriminimen sar populacija, savi dživel andre Čechiko.

(...) to vše je viditelným projevem jejich fyzické diskriminace v České republice.

RH 2008/1-2, s.3, DG:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen / Přeplněné byty komplikují život.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0208.pdf


projevit
sikhavel
projevit zájem
sikhavel o interesos:
Kampel te sikhavel o interesos pal oda, so poľiticke seri keren, so kamen te kerel, the mištes te phučel, so o poľitika kerena le problemoha.

Je třeba projevovat více zájmu o činnost politických stran, o to, co prosazují, a cílit své otázky přímo

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


projevovat se
sikhavel pes:
O „Středisko romských studií“ (SRS) phenel, kaj maškar o Roma pes akana sikhavel pharipen le terne manušenca, saven užarel dživipen peskera fameľijaha.

Podle rokycanského Střediska romských studií (SRS) se začíná projevovat problém dospívající generace, která nyní stojí na prahu rodinného života.

RH 2008/1-2, s.3, DG:
But džene andro kher hin dživipnaskero pharipen / Přeplněné byty komplikují život.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0208.pdf


projít
predžal (soha):
Andro palune berša pregele o Roma bare buťenca, kana pale mušinde te prindžarel korkore pes, te arakhel peskeri pozicija the te achaľo,l so lendar o gadže kamen.

Romové prošli v uplynulých letech složitým procesem, ve kterém museli znovuobjevovat sami sebe, naučit se chápat nové skutečnosti při vytváření společnosti (...)

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


promluvit
del pes anglal:
O Karoľis na viľikerďas u diňas pes anglal [...]

Karol už to nevydržel a promluvil: „To můžete z ničeho nic chytit člověka, který nic neudělal, zbít ho a strčit do vězení?“

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


pronajmout
del andro najmos:
Maj bišvar mange phende, hoj na, mindig peske arakhle vareso, ča kaj mange lengero kher na den andro najmos.

Asi dvacetkrát jsem byla odmítnuta, vždy si našli nějakou výmluvu, aby nám byt nepronajali.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


pronásledovat
džal pal (kaste):
Džalas pal oda, kaj o Roma te džanen, hoj ňiko na chasňarela, so pal peste pisinde u hoj vaš oda pal lende ňiko na džala.

Šlo o to, aby Romové věděli, že nedojde k zneužití jejich dat a za to, že se přihlásí k romské národnosti, je už nebude nikdo nikdy pronásledovat.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


propadnout
preperel:
„Imar duvar prepejľa,“ maj pes dine anglal okle čhave.

„Už dvakrát propadl,“ hned se ozvaly ostatní děti.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


propagovat
propaginel:
Olestar savoreha peske ča duminas, hoj oda raj senatoris ela, te khelela avri andro senatorska voľbi, ta jov zorales paľis propaginela the tiž ľikerela peskere hesli paš o aver voľbi, ča avka „zorales bijo čačipen the trestos“.

Z tohoto hlediska můžeme jen doufat, že pan senátor bude, pokud – zajisté zaslouženě – zvítězí v senátorských volbách, tvrdě propagovat a držet se i svého dalšího volebního hesla, totiž „Tvrdě proti bezpráví a zločinu“.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


propojovat se
thovel pes jekhetanes:
Paš oda, sar pen o manuša, so na kamen o rasismos, thoven jekhetanes, hin tiš pozitivno, hoj o rajaripen kamel buter mujal o pravicovo ekstremismos vareso te kerel.

Vedle propojování odpůrců rasismu je dalším pozitivním jevem větší vůle vlády něco proti krajně pravicovému extremismu dělat.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

srovnej síť (lidí)


prosadit se
džal anglal:
The mek džanav, sar phares manuš andre poľiticko sera džal anglal, sar hin pharo te dochudel pes pre kandidatka.

Navíc vím, jak je v zaběhaných politických stranách obtížné prorazit a dostat se na příklad na volitelná místa kandidátek.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


prosinec
decembris (m):
Andro 10. decembris 1999 esas adi genďi, so gejľa takoj avri, sikhaďi the davkerďi pre maškarthemutňi konferencija kijo Ďives vaš o manušeskere čačipena pro braťislavsko burkos (hrados). Tiž odoj esas o slovensko prezidentos o Schuster.

Dne 10. prosince 1999 byla čerstvě vydaná kniha rozdávána na mezinárodní konferenci ke Dni lidských práv za účasti slovenského prezidenta Schustera na bratislavském hradě.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


prostředky
love (pl):
E Mezirezortno komisija pre peskero marcoskero bešiben diňas aver love perdal e terenno buťi maškar o Roma (350 000 Kč buter kijo 5 mil. programos pro berš 2001) u kerela savoro, kaj kaja buťi te jel thoďi andro štatno rozpočtos pre aver berš.

Mezirezortní komise na svém březnovém zasedání vyčlenila další prostředky na práci terénních pracovníků (350 000 Kč navíc k 5 mil. programu na r. 2001) a bude usilovat o zařazení podpory terénní sociální práce do návrhu státního rozpočtu na příští rok.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


prostupovat
džal (soha):
Imar sar has čhavoreske peske korkoro bašavlas the sthovelas hangi, save džanas leskere dživipnaha kavka, sar jov phenel, hoj pes andre lende thoďa savora peskera zoraha.

Už v dětství soukromě studoval hudbu. Ta prostupuje jeho životem tak, že sám se do ní podle svých slov vžil celým tělem.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


protestovat
del o protestos:
Kajča pre aja akcija has perševar jekhetanes but manuša khatar diferentna grupi the zorales denas o protestos (…)

Přitom právě zde poprvé proti rasismu společně a otevřeně protestovali lidé napříč společností (…)

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
kerel protestos / protesti
:
Vareko kamel, kaj lenge kada te na domukhen, aver keren protesti u vareko the daral.

Někteří občané volají po tom, aby se takový pochod zakázal, jiní protestují nebo mají obavy.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.
;
protestinel
:
Vaj saranda čechika Roma the aver, so paš lende terďonas, protestinenas andro 15. majos paš e čechiko ambasada andro Londinos aščal e diskriminacija, so hin andro amaro štatos.

Asi čtyřicet českých Romů a jejich příznivců protestovalo 15. května před českým velvyslanectvím v Londýně proti diskriminaci v naší zemi.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


protirasistický
kontra rasismus:
Demonstracija kontra rasismoske Rokicanate

Protirasistická demonstrace v Rokycanech

RH 2008/3, s.2, DG:
Demonstracija kontra rasismoske Rokycanate / Protirasistická demonstrace v Rokycanech.


protiromský
mujal o Roma:
Jekh faktoris pre savo na kampel te bisterel hin latentno the nagarudo rasismos mujal o Roma.

Neopominutelným faktorem je jistě latentní i otevřený protiromský rasismus.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


provádět
phirel (kaha):
Paš oda o manuša šaj aja raťi dikhenas hjaba savore vistavki, the phirenas lenca o manuša urde andre tradična purane uravibena (kroje).

Kromě toho byly po celou muzejní noc zdarma přístupné všechny výstavy muzea, na nichž provázely průvodkyně oděné v tradičních krojích.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


provázet
kerel avri:
Kadi suťež kerlas avri o dženo, so del duma pre ČT, o Richard Samko the e Irena Daňková.

(...) soutěží provázel moderátor České televize Richard Samko a Irena Daňková.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


provdat
thovel romeha:
Vaj trival man kamenas te thovel romeha.

Asi třikrát mě chtěli dokonce provdat.

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=44


provést
kerel:
Oda, so kerde la cikňa Natalkake, oda vareso ajso džungalo, hoj aňi našťi pisinav u ajse pripadi hin buter.

To, co provedli malé Natálce, je něco tak hrozného, že se to nedá ani popsat, a je mnoho takových případů.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


provolat
previčinel:
Vičinkernas andre Angľija a na džanav kaj a tel jekh čhon previčinde dešušov ezera.

Vyvolávaly si do Anglie a nevím, kam ještě, a za jeden měsíc provolaly šestnáct tisíc.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


prozradit
phenel:
Lačho džives Daniel, phen amenge, ko tuke diňas kaja možnosťa abo nabidka, kaj te bašaves le manušenge andre Francia?

Zdravím tě, Danieli. Prozraď nám, kdo ti dal tuhle možnost či nabídku, abys zahrál lidem ve Francii?

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


prožívat
lel:
Pre amare čhavore imar but sikhľiľom, the furt sar varesavo študentos dokerel e škola, but oda las.

Na naše děti jsem si hodně zvykl a vždy, když nějaký náš žák končí docházku, tak to hodně prožíváme.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.
;
šunel šundo
dosl. cítit / mít pocit:
Pre sako giľi šunav aver šunde.

U každé skladby prožívám něco jiného.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


průhledný
jel mištes te dikhel:
E taktika, so hin le neonacisten the avre rasistickone ekstremisten, hiňi mištes te dikhel.

Taktika neonacistů a dalších rasistických extremistů je průhledná.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


prvek
segmentos (m):
Hin amen trito manušengero segmentos, savo pes na šunel ňisoske došalo: buteder le čechike medijendar.

Takže máme třetí společenský prvek bez jakékoli odpovědnosti: většinu českých médií.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


přání
suno (m):
Save hin tire sune? Nane man ňisavo baro suno, ča hoj te avav sasto the bašavav.

Řekl bys něco o svých snech a přáních? Nemám žádné větší přání, snad jen abych byl zdravý a mohl hrát.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.
;
(so) kamel (ko)
:
E samosprava džanel korkori, so te kerel, na dikhel, so kamel o štatos – soduj partnera, o miňisterstvos vňitra the o šerale khatar e samosprava, šaj roden jekh goďi, abo na.

Samospráva pak pochopitelně jedná samostatně, bez ohledu na přání státu – oba partneři, ministerstvo vnitra a představitelé samosprávy, se mohou dohodnout, leč nemusí.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


především
anglunes:
Pre raťakero romengero ďives avle andro Muzeumos vaš romaňi kultura anglunes o Roma.

Na noční svátek dorazili do Muzea romské kultury především Romové.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


předmět
artiklos (m):
Paš oda, sar dikhenas o manuša o uraviben the o mirikle, čeňa the o angrusňa, penge šaj dikhenas the o artikla khatar o fondos "dokumentacija pal o purane buťa"

Vedle oděvů a šperků si návštěvníci mohli prohlédnout i předměty z fondu dokumentace řemesel (…)

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


předseda
šerutno (m):
Anglunes chudľas te del duma o Jose Barroso, šerutno khatar e Evropakeri komisija.

Jednání zahájil José Barroso, předseda Evropské komise (EK).

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf
;
šeralo
(m):
O Rudko Kawczynski, presidentos ERTF the šeralo le bordoskero, hino khatar Ňemciko, u kerel andro Roma National Congress (...)

Například Rudko Kawczynski, prezident ERTF a předseda Výkonného výboru ERTF je delegátem z Německa a představitelem Romského národního kongresu (...)

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.
;
angluno
(m):
Pal ada pes delas duma andro Kongresis USA 22.5. 1998. E duma chudľa o bičhado Christoper H. Smith, savo hino aver angluno andro viboris anglo bimariben the kooperacija andre Evropa. Jov thoďa kritika pre koda, kaj andre Čechiko them hin rasovo bilačhipen the goreder situacija le minoriten.

Tato záležitost byla 22. května 1998 otevřena v Kongresu USA senátorem Christopherem H. Smithem, spolupředsedou (amerického) Výboru pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, který se kriticky vyjádřil k rasové nesnášenlivosti a zhoršení situace menšin v České republice.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


představa
suňiben (m):
Sar somas čhavoreske, ta man ehas pherdo suňibena pal miri tajsaskeri buťi.

Jako každé dítě jsem měl různé představy o své budoucí profesi.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.
;
goďi
(f):
The vaš oda, hoj na kamav peskeri goďi ča te irinel andro komentara, ta iľom aja buťi, mek paš miri buťi so kerav, bo man mangle o šerale pal o foros, the o rjaďiteľis khatar foroskeri policija andro Děčinos.

A protože nechci jen sepisovat své představy do komentářů, tak jsem přijal nabídku naší samosprávy a ředitele městské policie, abych funkci mentora u nás v Děčíně na vedlejší pracovní poměr vedle svého zaměstnání vykonával.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


představit
sikhavel:
Kamav tumenge te sikhavel jekhe romane talentos, saves sako prindžaren.

Chtěla bych vám představit romského talentovaného kluka, kterého možná znáte.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


představitel
šeralo khatar (so):
E samosprava džanel korkori, so te kerel, na dikhel, so kamel o štatos – so duj partnera, o andruno (šingunengro) miňisterstvos the o šerale khatar e samosprava, šaj roden jekh goďi, abo na.

Samospráva pak pochopitelně jedná samostatně, bez ohledu na přání státu – oba partneři, ministerstvo vnitra a představitelé samosprávy, se mohou dohodnout, leč nemusí.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
šerutno khatar (so)
:
Amare šerutne khatar e vlada vakeren koda, so imar čirla džanas.

Reakce našich státních představitelů se dala čekat.

RH 2008/4, s.4, OG:
Sar te ačhavel e skarha khatal e Kanada / Jak zažehnat vízovou hrozbu z Kanady.
;
manuš khatar (so)
:
O manuša khatar o internacionalna romane organizaciji kada dikhen (...)

Představitelé mezinárodních romských organizací se této situace pozorně všímají (...)


představovat si
dikhel:
Gondolinavas mange, hoj vaš lake šaj šegetinav le zviratenge, aľe imar sar sikhľuvavas, prindžarďom, hoj o maľiko chulajipen nane miro oboris, the hoj miri tajsaskeri buťi dikhavas avresar.

Myslel jsem si, že díky ní budu moct se zvířaty pracovat, ale už během studia jsem poznal, že zemědělství není můj obor a že si svou budoucí kariéru představuji jinak.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


předučený
jel thodo (kaske):
Hino studentos pre Janáčkovo konzervatoř andre Ostrava. Sar korkoro phenel, leskero bašavibnaskero ačhiben leske has thodo.

Student pátého ročníku Janáčkovy konzervatoře v Ostravě Daniel Klempár říká, že jeho hudební osud mu byl předurčen.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


předvádět
sikhavel (so):
Pal o dilos o čhaja upre urde phirnas pal o pľaci, giľavipnaha, the sikhavnas o neve vigana.

Odpoledne děvčata oblečená ve svátečním se procházela osadou, zpívala a předváděla nové šaty.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


předvádět se
sikhavel pes:
Plznate 19. 1. džana o ekstremisti pal o ulici te sikhavel pes le manušenge.

V Plzni 19. ledna měli vyrazit extremisté k pochodu do ulic a předvádět se veřejnosti.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


přehlédnout
predikhel:
Našťi predikhľom farebna kostimi le folklornone suboristar khatar Rusko, so pes vičinelas Uralskaja Věčora.

Nemohla jsem také přehlédnout pestré kostýmy folklorního souboru Uralskaja Věčora z Ruské federace.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


přehlížet
na dikhel pre (soste):
Kajča kada savoro pes ačhľas angle koda, kaj o manuša pre kada na dikhenas, ignorinenas savoro so sas khatar o nacismus, leskeri rasisticko ideologija.

Na začátku toho všeho byla lhostejnost, přehlížení a ignorace fašismu, tolerování rasové nenávisti občanskou společností.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


překonávat
prikerel:
Jon korkore tiš roden, sar te prikeren o problemi maškar peste u na savoro lenge džal avka sar kampel.

S transformací měla a stále má problémy sama majoritní společnost.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.

srovnej přistřihnout,tlumit,zkrátit


překvapit
vazdel upre:
Khelen the giľaven, le suboris ehin lačho lav the pherdo dženen vazdňa upre peskre temperamentoha.

Věnuje se tanci a zpěvu. Soubor má vysokou kvalitu a mnohé překvapil svým temperamentem.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


přemluvit
prevakerel:
Kaj oda te na el čino, ta o čhaja prevakerde la da, hoj te del te kerel andro kher pevno linka.

Aby to nebylo málo, tak ji dcery přemluvily, aby si daly do bytu zavést pevnou linku.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


přestat
preačhel:
Hin leske imar šovardeš the štar berš u jov imar te pijel na preačhela.

Dnes je mu šedesát čtyři let a myslím si, že pít už nepřestane.

RH 2008/5, s.5, GH:
O drogi the e thardži / Drogy a alkohol.


přestěhovat se
oddžal te bešel:
Mire romeha the čhavenca odgejľam te bešel andro aver foros, kaj mro čhavo šaj phirel andre ajsi škola, so leske pasinel.

S manželem a dětmi jsme se přestěhovali do jiného města, aby mohl můj syn navštěvovat školu, která mu vyhovuje.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf


přesvědčit
anel (kas) pre (kaskero) čačipen:
Ta sar peske džava te rodel e buťi, lačhes pes urava, pro muj thovava o asaben u anava len pro miro čačipen, hoj me som odi nekfeder pre kadi buťi.

Takže když si půjdu hledat práci, dobře se obléknu, vyzbrojím se úsměvem a budu se snažit je přesvědčit, že já jsem ta pravá pro tuto práci.

RH 2010/16, s.5, LŽ:
/ Vzdělávat se a neustupovat….
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1610.pdf
;
del goďi
:
Sar te del le manušen, so chuden o trestos, e goďi, te keren lačhi buťi vaš o nipi, te nane andro berteni avka but manuša.

Jak přesvědčit více trestaných, aby nastoupili veřejně prospěšné práce, a tak ulevit věznicím

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.
;
prevakerel
:
E čechiko diplomacija kerel buťi pre koda, sar te prevakerel le manušen andre Kanada, kaj o Roma džan ke lende ča angle koda, kaj te len o podpori.

Česká diplomacie se snaží přesvědčit kanadskou vládu, že Romové k nim odcházejí výhradně z ekonomických důvodů s cílem zneužít jejich štědrý sociální systém, poskytovaný žadatelům o azyl.

RH 2008/4, s.4, OG:
Sar te ačhavel e skarha khatal e Kanada / Jak zažehnat vízovou hrozbu z Kanady.


přetrvávat
džal dijader:
Segregacija andro školi džal dijader.

Segregace ve vzdělávání přetrvává.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.
;
džal dureder
:
Vaš koda džal e segregacija andre škola dureder, u pre amende dijader perel savoro lakero bilačhipen.

Proto segregace ve vzdělání přetrvává a s ní budou přetrvávat i všechny důsledky.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


převlékat se
urel pes upre sar (ko/so):
Kajča pre aja akcija has perševar jekhetanes but manuša khatar diferentna grupi, the zorales denas o protestos (…) o Roma, o Čhinde the o čechika vlastenci (ola čače, na le Hitleroskere pohrobki, so pen uren upre sar vlastenci).

Přitom právě zde poprvé proti rasismu společně a otevřeně protestovali lidé napříč společností (…) Romové, Židé i čeští vlastenci (ti skuteční, nikoli Hitlerovi pohrobci, převlečení za české vlastence).

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


přežít
predživel (so):
Te kada predživaha, ta ela the amenge Romenge mištes.

Jestli to přežijeme, budeme se mít i my Romové dobře.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


přiblížit
sikhavel:
Le dženenge adaj sikhaďam amaro romano folkloris.

Lidem jsme přiblížili tradiční romské písně a tance.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


příbuzný
(kaskero) dženo (m):
Miri famiľija dživel pre Slovensko, aľe mire džene dživen pal caľi Evropa, aven khatar o Ungriko dži pal o Ňemciko.

Nejbližší rodina žije na Slovensku. Jinak mám příbuzné po celé Evropě: od Maďarska až po Německo.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.
;
pašalutno
(m):
Love upral le lovendar upral, drom andal e čik andre čik the mar avri o karfin le karfineha, aľe so te kerel, te kampel akana del paťiv le manušen so avle te dikhel, te parunel le pašalutnes, te del la čha romeste abo le čhas romňake, the savoro mol love u te poťinel pes musaj minďar, akana...

Usure usurarum (z latiny), úroky z úroků, cesta z bláta do louže a vytloukání klínu klínem, ale co nadělat, když je třeba, teď, hned, uctít návštěvu, pohřbít příbuzného, vyvdat a oženit děti, a všechno stojí peníze a platit se musí hned, teď.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.

srovnej přítel


přidat
pridel (so):
A tumen imar našľon adarig, te na tumenge tiš vareso pridel.

Tak už odsud zmizte, ať vám taky ještě ať vám taky ještě něco nepřidá.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


přidat se
avel kija (kaste):
Kija lende avnas mek aver Roma, denas peske paš o paňi duma, pijenas cigaretľi abo pipa u sig tosara imar začňinlas o dživipen.

K nim se přidávali další, povídali si, balili cigarety nebo kouřili fajfku a celá osada se pomaloučku probouzela k životu.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


přihlásit se
thovel pes kija:
Bares užarav sar doperela o zgiňipen u paťav, hoj pes kijo romipen thovena buter džene, sar angloda.

Netrpělivě čekám na výsledek sčítání a pevně věřím, že se k romské národnosti přihlásí více lidí než minule.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


přihláška
ľil pro kurzos (f):
Paš oda šaj ajse manušeske phenas pal o rekvalifikačna kurzi, so džan pro urados la buťaha, the prosto leha te irinel avri o ľil pro kurzos.

Zároveň se zmínit o nabídce rekvalifi kačních kurzů na místním úřadu práce a v případě zájmu rovnou s klientem vyplnit přihlášku.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


přijmout
lel (kas);
pozitivně přijmout
lel paťivaha (kas):
Sar tumen iľas e Kanada? - E Kanada amen iľas paťivaha, odoj man na daravas.

Jak vás přijala Kanada? Velice dobře. Cítil jsem se tam bezpečně.

RH 2008/4, s.4, GH:
Gusta Tomy: Andre Kanada na kamľom te džal, aľe mušindžom / Do Kanady jsem nechtěl, ale musel.

srovnej přivítat


příklad
verzija (f):
Sar jekh verzija šaj phenas pal agorutňi akcija, oda has o maršos mujal o rasismos the neonacismos, so 4. januariste kerďa e inicijativa Facebook mujal rasovo namištiben.

Jako příklad můžeme uvést skandální informování o poslední akci, pochodu proti rasismu a neonacismu, který 4. února pořádala iniciativa Facebook proti rasové zaujatosti.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


přikývnout
kerel le šereha:
Jov čak kerďa le šereha, hoj hin man čačipen.

Jen pokýval hlavou, že mám pravdu a pokračoval.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


přimět
ispidel kije (soste):
Kada projektos has kerdo avka, kaj le roďičen te ispidel kij´ oda, kaj peskere čhavoren te den te študinel the kaj o školi pes inakšeder te ľikeren kijo romane čhavore.

Cílem projektu bylo vyvolat zájem rodičů o vzdělání svých dětí a zlepšit přístup pedagogů k romským dětem.

RH 2002/3, s.6, GH:
E škola he o Roma / Romové a škola.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=328

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=329


případ
kauza (f):
E novela andro zakoňikos phenel, hoj andro buter kauzi šaj chuden o manuša alternativna tresti.

Novela trestního zákoníku umožňuje ve více případech udělovat tzv. alternativní tresty.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


připomenout
avel pre goďi:
Kalestar mange pale avľas pre goďi e situacija andro koncentračna lageri Lety u Písku the Osvětim.

Znovu mně to připomíná situaci v koncentračním táboře pro Cikány v Letech u Písku anebo situaci v koncentračním taboře v Osvětimi.

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so na džala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


připravený
kisitimen anglal:
Koda, so hin chudlo pre kamera, sikhavel, kaj kada, so o neonacisti kerde, sas anglal kisitimen, planimen the organizimen mariben pro Roma.

Ze záznamu průmyslové kamery vyplývá, že se jednalo o předem promyšlený, naplánovaný a organizovaný útok.

RH 2008/3, s.2, DG:
Demonstracija kontra rasismoske Rokycanate / Protirasistická demonstrace v Rokycanech.
;
richtimen
:
E gadžikaňi škola nane richtimen pro romane čhavore.

[Č]eské školství není na romské děti vůbec připraveno.

RH 2002/3, s.6, GH :
E škola he o Roma / Romové a škola.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=328

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=329
;
pririchtimen
:
O Roma na has pre demokracija pririchtimen, na džanenas e demokracija te chudel meňatar, kaj len te avel feder dživipen.

Romové na [demokracii] byli nejméně připraveni a nedokázali se jí chopit a využít pro zlepšení života.

RH 2002/9, s.-, GH :
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75

srovnej plánovat


připravovat
prithovel pes:
Studinďas avri Janáčkova konzervatoř Ostravate, the akana pes prithovela pre škola Prahate.

Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě a nyní se připravuje na studium v Praze.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


přiskočit
prichuťel:
Prichuťiľas ko Karoľis u čhinďas les pal o čanga the pal o dumo le bendrekoha, až o čhavo banďiľas.

Přiskočil ke Karlovi a bil ho pendrekem po nohách i po zádech, až se chlapec prohýbal.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


přísný
jel rasos (pre kaste):
Prindžarena, so hin dživipen the avena korkore pre peste rasi.

Budou se tam vzdělávat, a pokud budou na sebe přísní, dosáhnou vzdělání a pak budou jíst chleba s máslem. Poznají, co znamená žít lepší život.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf


přispívat
del te poťinel:
O love, so pes kiden avri pro daňi, na džana andre bertena, the ajso manuš šaj del te poťinel o socialno the zdravotno pojišťeňi.

Ze státní kasy (tedy z vybraných daní) nepůjdou každý den peníze na jeho pobyt ve vězení, naopak do ní může ještě daněmi a odvody na sociální a zdravotní pojištění přispět.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


přistěhovat se
pricirdel pes:
Oda ňič nane, akana kija lende pes pricirdle leskeri pheň le romeha the duje čhavenca.

To ještě nic není, teď se k nim přistěhovala jeho sestra s mužem a dvěma dětma.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


přistřihnout
prikerel:
O čhavo džala pro trin ďives andre bertena a tumenge čhajale prikeraha čepo o bala.

Kluk půjde na tři dny do vězení a vám, děvčata, trochu přistřihneme vlasy.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


přistupovat
ľikerel pes kije (kaste):
Kada projektos has kerdo avka, kaj le roďičen te ispidel kij´ oda, kaj peskere čhavoren te den te študinel the kaj o školi pes inakšeder te ľikeren kijo romane čhavore.

Cílem projektu bylo vyvolat zájem rodičů o vzdělání svých dětí a zlepšit přístup pedagogů k romským dětem.

RH 2002/3, s.6, GH:
E škola he o Roma / Romové a škola.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=328

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=329


přítel
(kaskero) dženo (m):
Phirel peskre dženenca pal o čajovni, abo phirel pro bašavibnaskere festivali.

Rád chodí s přáteli do čajoven nebo navštěvuje hudební festivaly.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


přítelkyně
(kaskeri) džuvľi (f):
Miri džuvľi, e Andrejka, avri sikhľiľas sar kucharka.

Moje přítelkyně Andrejka je vyučená kuchařka (…)

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


přitom
kajča:
Kajča pre aja akcija has perševar jekhetanes but manuša khatar diferentna grupi, the zorales denas o protestos (…)

Přitom právě zde poprvé proti rasismu společně a otevřeně protestovali lidé napříč společností (…)

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


přivítat
lel (kas):
Sar tumen o Roma ile?

Jak vás Romové přivítali?

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43


přízrak
ňecuchos (m):
Peršes pre amende dikhenas sar pro ňecuchi, aľe sikhľile pre amende, nane amen ňikaha ňisavo namišťiben.

Nejprve na nás koukali jako na přízrak, ale zvykli si, nemáme s nikým žádný problém.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


psaný
skirimen:
Imar anglunes sas andro foros pal o fali skirimen nacisticka simboli (...)

Tehdy se začaly objevovat na zdech nacistické symboly (...)

RH 2008/3, s.2, DG:
Demonstracija kontra rasismoske Rokycanate / Protirasistická demonstrace v Rokycanech.


psychický
psichicko (m, f):
(...) o Rom na birinel te ľikerel avri lengere ataki the zoraľi psichicko presija, u džal andar e buťi avri.

Romský pracovník situaci psychicky nezvládne, permanentní tlak nevydrží, takže to vzdá a odejde.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


publikace
publikacija (f):
Zoralo kvalifikimen dikhiben pre kadi situacija thoďas e publikacija STIGMATA –Segregacija andro sikhaviben le romane čhavorenge andre jepašutňi Evropa (...)

Velmi kvalifikovaný rozbor situace v oblasti vzdělávání romských dětí přináší publikace STIGMATA – Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


putovní
phirduno:
Adi phirduňi avrithoďi (putovno vistavka) tiž esas sikhaďi andro Otrokovici paš o Zlinos, Zlinoste, Blanskoste the tiž Brnoste.

Putovní výstava sklidila velký úspěch v Otrokovicích u Zlína, ve Zlíně, Blansku a v Brně.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas