Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


raději
raňeši:
But Roma ko doktoris na džanas the raňeši cerpinenas.

Proto dost Romů k doktorovi nechodí a raději trpí.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


radikálně
radikalnones:
Te imar ala grupi džana mujal pende, ta oda avela buter radikalnones, sar oda has.

Pokud se však takový střet uskuteční, bude nejspíš o poznáníradikálnější než dříve.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


radikální
radikalno (m, f):
Angluno lav hin akana terne manušen the vaš oda avela o mariben mujal o rasismos radikalneder.

Jelikož hlavním tahounem jsou tentokrát mladí lidé, bude se boj proti rasismu nepochybně radikalizovat.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


rádio
bašado (m):
Rešťom ko naroďeňini bašado.

Dostal jsem k narozeninám rádio.

dialekt z Vysoké nad Kysucou:


radní
šerale (pl):
Kada hin benginalo efektos khatal o „Program nulové tolerance“, savo sas thodo le šeralenca andro foros Slaný.

Je to otřesný výsledek Programu nulové tolerance, který realizovalo vedení města Slaný.“

RH 2006/17, s.-, DG:
Sar oda dopela le Romanca andro Slané / Jak to dopadlo s Romy ve Slaném.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2469

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=2468


radost
radosca (f):
Andre kadi phuv ačhľas te terďol e vrama the savoro aver, bo but manušen hin radosca kolestar kana hin o Rom murdardo.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


Rakousko
Rakusko (f):
Te thovel len paš o hraňici kije Rakusko, kaj te gravčinel odoj paš ola demonštranta, či les te thovel paš o Temelin?

Což takhle postavit jej na hranice s Rakouskem, aby čelil sousedním demonstrantům, či rovnou před Temelín?

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


rasa
rasa (f):
O Židi, Roma the aver manuša, save sas identifikimen sar manuša khatar e teluňi rasa sas murdarkerde sar andre fabrika.

Židé, Romové a další příslušníci tzv. méněcenné rasy byli vražděni průmyslovým způsobem.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


rasismus
nalačhipen kijo Roma (m):
He, hin kadaj baro nalačhipen kijo Roma, o nipi amen na len sar lačhe abo nalačhe nipen, aľe ča sar ole „kale nipen“.

Ano, je zde opravdu velký rasismus, mnoho lidí nás nerozděluje na dobré a špatné, ale jen na ty „černé“.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.

srovnej protiromský


rasistický
rasisticko (m, f):
Choc adi demonštracija pes kerďa bi maribnaskero, o šingune šetrinen, či varesave džungale lava lendar na esas rasisticka.

Ačkoli se demostrace odehrála bez násilí, policie šetří, zda některé projevy neměly rasistický podtext.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


rasový
rasovo (m, f):
Ala avriakharibena načačipnaha the anglo savorengre jakha čhivnas pre sera jekhe manušen, le Romen, pre rasovo terďipen. Oda le manušes thovel tel o pindre.

Zmíněné vyhlášky neoprávněně a veřejně vyčleňovaly skupiny občanů, Romy, na rasovém základě, což je urážkou lidské důstojnosti.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas

rasově motivovaný zločin
rasovo bibachtaľipen:
Te rodel aktivnones o drom andro problema mange hin buter pre dzeka, sar te marel le manušen upre pro jekhetano eksodos, abo te vičinel e domobrana sar reakcija pro rasovo bibachtaľipen.

Řešit věci aktivně a domluvou je mi mnohem bližší než vyzývání k hromadnému exodu nebo svolávání domobran v reakci na rasově motivované zločiny.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


rašit
barol:
Pro hedži o jiv imar našľolas, e phuv šuťolas avri, e čar chudelas hinke te barol u laha tiš o kvetki.

Na horách se sníh už ztratil, zem vysychala, tráva začala rašit a s ní i první petrklíče.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


reagovat
reaginel:
Amari redakcija dochudňa varesave telefonati the faksi, so reaginen pre oda došaľipen.

Naše redakce obdržela několik telefonátů a faxů reagujících na vznesená obvinění.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.
;
thovel pes paš (soste)
:
Kajča so hin mek buter važno, oda hin koda, sar pes paš kada thoven o manuša.

Ale mnohem důležitější je, jak veřejnost, tedy občanská společnost, na tyto aktivity extremistů reaguje.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


reakce
reakcija (f):
Sar oda imar avka hin, ta o manuša den pre ada trestos (the pre aver) barsave reakciji.

Jak už to tak bývá, lidé na tento typ trestu (jako na vše) reagují odlišně.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


realita
realita (f):
Hin chiba andre sakoneste, ko na birinel te achaľol koda so o Čunek vakerel the kerel, ko na birinel te achaľol leskeri logika the realita.

Je chybou každého, kdo není schopen pochopit rozpor mezi slovy a činy, kdo si není schopen uspořádat logiku svého myšlení tak, aby viděl realitu podle pana Čunka.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


realizovaný
kerdo:
Predžal o berš, kerel pes zprava, sar savoro sas lačhes kerdo, u aver berš aven aver love, varekana the buter sar oka berš.

Uplyne dvanáct měsíců, popíšou se potřebné počty stránek ve zprávě o realizaci projektu a příští rok je možné získat stejnou anebo ještě vyšší dotaci.

RH 2008/I, s.3, DG:
Amendar niko nič naphučel / Nikdo se nás na nic neptá.
;
realizimen avri
:
O Briti avka kamen, o Stanislav Gross paš oda mek na kerďa ňič, no duminel, hoj sar  bi mušinelas te avel adi veca realizimen avri, ta ča so najfrišneder.

Návrh britské strany reagující na romskou emigraci Stanislav Gross nezavrhuje, dokonce se domnívá, že má-li být věc realizována,  mělo by se tak stát velmi rychle.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


recitál
recitalos (m):
Anglunes oda has giľengero recitalos berlinskone Duostar Bohemia.

Nejprve to byl písňový recitál berlínského Dua Bohemia.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


redakce
redakcija (f):
Hoj džal pal jidašsko grošos ňikaske le manušendar andro redakciji na avel pre goďi.

Že jde o jidášský groš nikoho z vydavatelů a lidí z vedení redakcí ani nenapadne.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


reforma
reforma (f):
Le Romen maren the varesave tromi the o reformi andro tromi.

Myslím, že se na nich podepisují i některé zákony a reformy.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


regionální
regionalno (m, f):
Hin len lengere pobočki – regijonalna kancelariji, kaj šaj phučas pro terminos, kana la sera ela schuza, the či šaj odoj aven the o manuša, so nane andre sera, the či šaj odoj phučen le poľitikendar.

Politické strany mají své pobočky – kanceláře, kde je možné zjistit termíny schůzí základní organizace a zda je přístupná pro nestraníky a jejich konkrétní dotazy.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


reklama
reklama (f):
Hin len odoj hijaba e reklama, ča kampel te phenel, hoj kerena e bibacht, the o novinara siďarena, te lenge vareso na denašel.

K bezplatné reklamě neonacistům postačí avizovat násilí (jako to dělají vždy) a novináři se jen pohrnou, aby jim náhodou nic neuteklo.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


rekonstrukce
rekonštrukcija (f):
Ada berš esas pre adi rekonštrukcija dothode pre galerija duj milijoni koruni.

Letos byly na rekonstrukci prostor určených ke galerii vyčleněny dva miliony korun (…).

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


repertoár
giľa (pl):
Lengre giľa aven khatar e Turecko, hin andre lende thode o khelibena the rituali.

Repertoár skupiny zahrnuje tance a rituály pocházející z Turecka.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


republika
them (m):
Avke sar andre aver phuva, the andro USA zorales dikhen pre koda, savo hin dživipen le Romen andre Čechiko them.

Stejně jako v jiných zemích, také v USA je věnována pozornost situaci a postavení Romů v České republice.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


republikový
themutno:
E lichva has thoďi andro vakeriben pro Themutno viboris angle kriminalita 28.3., savo la thoďas maškar peskere prioriti.

Téma lichvy a jejích obětí bylo zařazeno do projednávání Republikového výboru prevence kriminality 28. 3., který zařadil tuto problematiku mezi své priority.

AG 4/2001, s.12, PČ:
Užernictvos / Úžera.


respektovat
respektinel:
Kajča pre aver sera „zvláštní zacházení“ savo thoďas o raj Čunek pro Roma, varesar na pasinel pre koda so phenen o internacionalna dokumenti pal o manušane čačipena, save e Čechiko mušinel te respektinel.

Na druhé straně „zvláštní zacházení“, kterého se vsetínským Romům od něj dostalo, jaksi neladí například s právy dítěte, svobodou pobytu a pohybu a dalšími lidskoprávními závazky, jimiž je Česká republika vázána.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


restaurace
karčma (f):
Kada savoro sas organizimen mariben, saveha avle o neonacisti pro Roma andre karčma Ural.

Poslední organizovaný útok na Romy provedla v sobotu 23. srpna skupina třiadvaceti neonacistů v restauraci Ural, kde se Romové scházejí.

RH 2008/3, s.2, DG:
Demonstracija kontra rasismoske Rokycanate / Protirasistická demonstrace v Rokycanech.


revidovat
aravel pes tele:
Akana pes ačhola koda, kaj kale fundamenti pes aravena tele, u kerena pes aver angle koda, kaja 15 milioni Roma pes hazdena u džana pale pro droma?

Mají snad být tyto pilíře budované předchozími generacemi revidovány a nově „uzpůsobeny“ v důsledku toho, že se 15 milionů Romů dá opět do pohybu?

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


revoluce
revolucija (f):
Pal o dešutrin berš pes phandel aver vrama pal e sametovo revolucija.

Po třinácti letech se uzavírá další z období po sametové revoluci.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


rezignovat
kerel rezignacija:
Le Čunkoskeri skarha mušinela te avel andre Amerika zoraha predikhľi, u kole, so la kerde avka namištes, mušinen takoj te kerel peskeri rezignacija, te pes sikhavela, kaj andre varesoste kerde koja jekhcikneder chiba.

Samozřejmě, stížnost páně Čunka by měla být v Americe co nejpečlivěji prozkoumána, prošetřena, vyhodnocena a ti, kteří nesou odpovědnost za její obsah, by měli okamžitě rezignovat, jestliže vyšetřování naznačí jejich byť i jen sebemenší pochybení.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


režim
režimos (m):
Perdal o čhavore oda hin baro ďives. Džan andro režimos, andro povinosci, andro nevo dživipen.

V životě dětí tato událost zůstane zapsána jako velký den, den D. Od tohoto dne si prvňáčci musí zvykat na školní režim a povinnosti.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf


ročník
berš (m):
Oda ehin imar 13. berš maškarthemutno (mezinarodno) festivalos le suborenca khatar aver thema.

Severomoravská metropole se stala svědkem 13. ročníku mezinárodního festivalu městských folklorních souborů.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


rovnoprávnost
jednaka kondiciji:
Integracija le Romenge the jednaka kondiciji andro dživipen.

Integrace Romů a jejich rovnoprávné postavení ve společnosti (…)

RH 2008/I, s.6, DG:
Džas pal koda, so nadžala / Snažíme se o nemožné.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHI08.pdf


rozběhnout se
rozdenašel pes:
Sar len dikhle o čhave, savore pes ke lende rozdenašte.

Když je uviděly děti, hned se k nim rozběhly.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


rozbořit
rozmarel (so):
Te rozmarel o khera a te tradel le manušen dur andal o gav, oda na kerde ňikhaj, aňi andro jekh gav, čak Tolčemešiste.

Rozbořit domy a vyhnat lidi daleko od vesnice, to ještě v žádné vesnici neudělali, jenom v Tolčemeši.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


rozdělit se
rozdžal pes:
Sar imar chaľam, lelas e daj o roja, morlas, phandelas len jekhetane phusaha, kaj e famiľija pes te na rozdžal, kaj te avas calo berš jekhetanes, kaj jekhetanes te ľikeras.

Když jsme dojedli, vzala maminka lžíce, omyla je a svázala je dohromady slámou, aby se rodina nerozdělila, abychom byli celý rok pospolu, abychom spolu drželi.

RH 2008/6, s.6, BD:
/ Romové a Vánoce - kdysi a dnes.


rozebírat
rozkidel:
Paľis calo bunkros le cehlendar rozkidelas, o labarde šukar lole cehli bikenavelas le Romenge le gadženge po trin po pandž fiľera.

Když bunkr vychladl, začal ho otec rozebírat a cihly skládat do štosů. Prodával je Romům i gadžům po pěti halířích.

RH 2002/11, s.-, GH:
Miro dad has charťasis / Můj otec byl kovář.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=160

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=161


rozebrat
rozkidel:
Imar čak oda, sar odoj dičholas avri anglo kher – sphagerde motora andro šrotos, adaj len rozkidenas, kopi kašta a pherdo šmeci a patave pašal o kontejneris, pre phuv a andre leste.

Už jen to, jak to vypadalo na dvoře – kusy aut do šrotu, tady je rozebírali, kupy dřeva, smetí a hadry na zemi kolem kontejneru i v něm.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


rozehnat
rozmukhel:
Adaj le rajaripnaske kampel mek ča jekh: bareder zor, savi šaj sikhavel e policija the foroskere the gavengere šerale, sar kampel ekstremisticka akciji te rozmukhel mindžar pro than, akor, sar e akcija nane legalno.

V tomto směru státní moci zatím chybí jediné: větší odvaha policie a městských a obecních samospráv rozpouštět extremistické akce přímo na místě, při prvním porušení zákona.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


rozházený
rozčhivkerdo:
O Roma hine všadzi rozčhivkerde, dživen the adaj andro Auckland.

RH 2008/5, s.6, GH:
Miloš Kačo: Andre Čechiko bi talam chudavas infarkt / Miloš Kačo: V Česku bych nejspíš dostal infarkt.


rozhodnout se
jekhetanes phenel:
Kajča sar imar andro Roma avľas e choľi, phende peske, kaj oda kavka dureder na džal. Savore jekhetanes phende, kaj džana andre demonstracija.

Po všech těchto událostech došla Romům trpělivost a rozhodli se vyjít do ulic.

RH 2008/3, s.2, DG:
Demonstracija kontra rasismoske Rokycanate / Protirasistická demonstrace v Rokycanech.


rozhodnuto
dokerdo:
No nane mek savoro dokerdo.

Ještě však není rozhodnuto.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


rozhodovat
del goďi:
E goďi na den ča o šerale, aľe pal but aktiviti duminen jekhetanes avre manušenca.

Nerozhoduje se jen na úřadě, ale spousta věcí se plánuje a vykonává společně.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


rozlišovat
kerel rozďili:
Vašoda čhavoreske na keravas rozďili maškar o Roma the gadže.

Díky tomu jsem ani jako dítě nijak zvlášť necítil potřebu rozlišovat Romy od Neromů.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


rozložit
kerel jag:
Raťi o terne manuša avnas avri pro pľaci. Kernas bari jag the odoj pes zakamavenas o čhave andro čhaja the o čhaja andro čhave.

K večeru se scházela mládež, rozložila oheň, u kterého se rodily nové lásky a příběhy.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


rozvíjet
kerel (so) avri:
O talentos tumenge ňiko na sikhavla. Mišto the pro manuš hin les avri te kerel.

(...) talentu vás samozřejmě nikdo nenaučí. Důležité a pro muzikanta základní je ho rozvíjet.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


rozvracet
rozmarel:
Doperen bares bibachtales, o drogi the e tharďi rozmaren o fajtos the lengero dživipen.

Tento problém rodinná společenství rozvrací, ubijí je a nakonec se mnohé rodiny i rozpadají.

RH 2008/5, s.5, GH:
O drogi the e thardži / Drogy a alkohol.


Rumunsko
Rumunija (f):
Gheorghe Raducanu hino khatar e Rumunia, kaj kerel andre romaňi parlamentno politicko sera (...)

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


různý
diferentno (m, f):
O manuša khatar diferentna socialne grupi, maškar save na has ňisavi komunikacija, chuden akana paš pende.

Lidé z různých společenských skupin, kteří by ještě nedávno o sebe nezavadili, se začínají dávat dohromady.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


rybařit
chudel le mačhen:
Pre kada, sar chudahas le mačhen the tiž pro rožnovsko skanzenos, kaj kerlas buťi  mire baratoskero dad , the amen leha ehas možnosťa šadzik te phirel, pal calo arealos andro Valašsko muzeum, pal calo berš.

Ještě na rybaření a taky na rožnovský skanzen, kde pracoval táta mého kamaráda, a tak jsme s ním měli možnost volně se pohybovat v celém areálu Valašského muzea po celý rok.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


rychlovarná konvice
(eľektricko) kuči (f):
An ča e kuči.

Přines prosím rychlovarnou konvici.

dialekt z Chminianských Jakubovan:


rytmika
ritmika (f):
Hin len šukar moderno harmonija, lačhi ritmika, the šukar farbi.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.