Index | A | B | C | č | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | T | U | V | W | X | Z | ž


sál
kher (m):
Andro nekhbareder kher andro muzeumos, džalas dureder e vistavka (Plátna pro velké černé oči, Cikáni v díle míly Doleželové) the aver trin aktiviti.

V přednáškovém, a tedy největším sále muzea, byly k vidění kromě pokračování výstavy (Plátna pro velké černé oči. Cikáni v díle míly doleželové) tři samostatné pořady.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.
;
zala
(f):
Leperavas mange pro romane lavutara, sar bašavenas u pherďi zala gadže khelenas.

Vzpomínal jsem na romské muzikanty, jak uměli roztancovat plné sály.

RH 2008/3, s.2, GH:
So dikhľom, so predžidžiľom ľinaje / Nevšední Letní zážitek.


samospráva
šerale (pl):
O manuša andal šerale (samosprava) mek buter na bajinen pal o zakonos sar e policija.

Úředníci samospráv jsou však ještě více nezodpovědní než policisté.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.

městská samospráva
šerale pal o foros:
The duminav, hoj ke amende Děčinoste, imar e komunikacija maškar o šerale pal o foros the e romaňi komunita hiňi lačhi.

A právě u nás v Děčíně mám čím dál tím silnější pocit, že komunikace mezi samosprávou [dosl samosprávou města] a místní romskou komunitou funguje.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.
;
foroskere šerale
,
obecní samospráva
gaveskere šerale:
Adaj le rajaripnaske kampel mek ča jekh: bareder zor, savi šaj sikhavel e policija the foroskere the gavengere šerale, sar kampel ekstremisticka akciji te rozmukhel mindžar pro than, akor, sar e akcija nane legalno.

V tomto směru státní moci zatím chybí jediné: větší odvaha policie a městských a obecních samospráv rozpouštět extremistické akce přímo na místě, při prvním porušení zákona.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


samozřejmě
čačipnaha:
Čačipnaha na džav oleha, so varesave gadže keren, hoj len o zakonos andre peskere vasta u maren abo murdaren le Romen.

Samozřejmě nesouhlasím s tím, co někteří Češi dělají, že chtějí vzít zákon do vlastních rukou a ubližují Romům.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


saxofon
saksofon (m):
O Josef Fečo – bašavel bugova, Erika Fečová – giľavel, Josef Bagár – bubna, Milan Kroka – gitara, the giľavel, Martin Fečo – perkusi, o Michal Kolář – bašavel trombonos, Jiří Nedoma – klavesi, Rostislav Fraš – saksofon, Miroslav Hloubal – trubka.

Josef Fečo – basa, Erika Fečová – zpěv, Josef Bagár – bicí, Milan Kroka – kytara a zpěv, Martin Fečo – perkuse, Michal Kolář – trombon, Jiří Nedoma – klávesy, Rostislav Fraš – saxofon a Miroslav Hloubal – trubka.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


sbor
jekhetaňi giľi (f):
Pal kada le čhavoren chudľam te sikhavel jekhetane giľa „Na šunav“, „Hej Romale“.

Poté jsme je naučili sborové píseně „Na šunav“, „Hej Romalé“.

RH 2010/15, s.5, VK:
/ Dotek romské hudby vyvolal nečekaný aplaus.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1510.pdf


scházet se
zdžal pes:
Adaj jekhvar beršeste o Kivaka (oda hin o Zelanďana) pestar keren Romen. Zdžan pes pro baro parkos, sthoven o verdana u dživen sar o Roma the jekh čhon.

Tady v Aucklandu se Kivaci (Zélanďané) scházejí jednou ročně ve velkém parku. Přijedou ve vozech taženými koňmi a v parku ve vozech žijí i celý měsíc, tak jako Romové kdysi.

RH 2008/5, s.6, GH:
Miloš Kačo: Andre Čechiko bi talam chudavas infarkt / Miloš Kačo: V Česku bych nejspíš dostal infarkt.


schůze
vakeriben (m):
O straňikos phirel pre bare vakeribena, kampel leske lačhi orijentacija andro but frakciji, abo grupi andre sera, kampel leske te džanel o stanovi the o reguľi.

Straník musí přetrpět nekonečné a časté schůze, musí mít schopnost orientovat se v různých frakcích či zájmových skupinách uvnitř strany, a rovněž by měl znát příslušné stanovy a jednací řád.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


schválně
narokom:
Problemi la migracijaha hine buterval narokom zpolitizimen, bo o manuša andre kole phuva kaj o migranta aven lendar daran.

Problém přistěhovalectví je politicky často zneužíván, protože společnost k němu zaujímá spíše negativní postoj.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


sčítací komisař
zgindo komisaris (m):
Iľam avri štare dženen amendar, so pomožinenas le zginde komisarenge.

Vyčlenili jsme tedy čtyři lidi z našich řad, kteří působili jako pomocníci sčítacích komisařů.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


sčítání
zgiňipen (m)
sčítání lidu
manušengero zgiňipen :
Som romano poradcas u na somas spokojno sar dopejľas le manušengero zgiňipen andro berš 1991, kana pes kijo peskero romipen thode na cala tranda the trin ezera Roma.

Jsem romský poradce a nebyl jsem spokojen s výsledkem sčítání lidu z roku 1991, při kterém romskou národnost proklamovalo necelých třicet tři tisíc osob.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


sdělovat
phenel (kaske):
Kada šaj dikhas the kavka, kaj e Kanada le Čechenge phenel: te peske na kerena ke tumende poradkos, u exportinena amenge tumare problemi le Romenca, ta pre tumende pekas vizum.

Toto opatření by se dalo chápat i tak, že Kanada tím sděluje České republice: nestojíme o export vašeho problému a pokud s tím něco neuděláte, obnovíme pro vaše občany vízovou povinnost.

RH 2008/4, s.4, OG:
Sar te ačhavel e skarha khatal e Kanada / Jak zažehnat vízovou hrozbu z Kanady.


sdružení
jekhetaňiben (m):
Maškar džene andre porota zabešte bare džene, šaj phenav: o Ivan Veselý, savo hino direktoris andro jekhetaňiben Dženo, o Josef Fečo, so hino profesoris andre Praha pre Ježkovo konzervatoř, o Milan Lakatoš the aver mište džene.

Mezi porotce zasedli uznávaní lidé jako Josef Fečo, profesor na Ježkově konzervatoři v Praze, ředitel sdružení Dženo Ivan Veselý, Milan Lakatoš a další.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf
;
zgejľipen
(m):
O zgejľipen Romaňi duha so zaačhol le dženen so na poťinen vaš o khera andre Maťično uľica, pes dovakerde le zaačhadenca pal e radňica le obvodostar Neštěmice te kerel avri o muros 180 cm baro la keramikatar the tiž te kerel ihriskos the phirade dromora.

[S]družení Romská duha, které zastupuje obyvatele obecních bytů pro neplatiče nájemného v ústecké Matiční ulici, [se] dohodlo se zástupci radnice obvodu Neštěmice na postavení 180 cm vysokého keramického plotu, nového hřiště a chodníků.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas

srovnej seskupení,soubor


sebemenší
mekcikneder:
Le Čunkoskeri skarha mušinela te avel andre Amerika zoraha predikhľi, u kole, so la kerde avka namištes, mušinen takoj te kerel peskeri rezignacija, te pes sikhavela, kaj andre varesoste kerde koja mekcikneder chiba.

Samozřejmě, stížnost páně Čunka by měla být v Americe co nejpečlivěji prozkoumána, prošetřena, vyhodnocena a ti, kteří nesou odpovědnost za její obsah, by měli okamžitě rezignovat, jestliže vyšetřování naznačí jejich byť i jen sebemenší pochybení.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


seběvědomý
(manuš so) pes na ladžal:
Upreder, buter manuša, so pen na ladžana, the mištes funginena maškar o manuša.

Tedy v první řadě nejen větší počet nastoupení veřejně prospěšných prací, prázdnější věznice a plnější státní kasa, ale i v druhé více sebevědomých lidí, jenž budou plnohodnotnou součástí společnosti.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


sebevědomý
jel peske pre (soste) isto:
O manuša, so giľaven o giľa, hine peske pre savoro iste.

Zpěváci zpívají s jistotou, sebevědomím a klidem.

RH 2008/4, s.7, GH:
/ Černobílé CD Connection Time.


sebrat se
skidel pes:
Skiden pes a denašen khere u buterval pes pro foros ma sikhaven.

Seberte se a upalujte domů a víckrát se ve městě neukazujte.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


senátor
bičhado (m):
Pal ada pes delas duma andro Kongresis USA 22.5. 1998. E duma chudľa o bičhado Christoper H. Smith, savo hino aver angluno andro viboris anglo bimariben the kooperacija andre Evropa.

Tato záležitost byla 22. května 1998 otevřena v Kongresu USA senátorem Christopherem H. Smithem, spolupředsedou (amerického) Výboru pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (…)
;
senatoris
(m):
„Duminav, hoj hiňi bari ladž, kana e autorka maľinďa šovšel pochtana pal e romaňi tematika the andre Čechiko repubľika la nane ňisavi ekspozicija the lake na gejľa avri ňisavi monografija,“ phenel o predsedas pal e pamatkovo komisija Telčiste the senatoris o Václav Jehlička.

„Považuji za ostudné, že autorka asi šesti set pláten s romskou tematikou nemá v České republice stálou expozici a nevyšla ani její monografie,“ říká předseda památkové komise města Telče a senátor Václav Jehlička.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


senátorský
senatorsko (m, f):
Olestar savoreha peske ča duminas, hoj oda raj senatoris ela, te khelela avri andro senatorska voľbi, ta jov zorales paľis propaginela the tiž ľikerela peskere hesli paš o aver voľbi, ča avka „zorales bijo čačipen the trestos“.

Z tohoto hlediska můžeme jen doufat, že pan senátor bude, pokud – zajisté zaslouženě – zvítězí v senátorských volbách, tvrdě propagovat a držet se i svého dalšího volebního hesla, totiž „Tvrdě proti bezpráví a zločinu“.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


sepisovat
irinel andre:
The vaš oda, hoj na kamav peskeri goďi ča te irinel andro komentara, ta iľom aja buťi, mek paš miri buťi so kerav, bo man mangle o šerale pal o foros, the o rjaďiteľis khatar foroskeri policija andro Děčinos.

A protože nechci jen sepisovat své představy do komentářů, tak jsem přijal nabídku naší samosprávy a ředitele městské policie, abych funkci mentora u nás v Děčíně na vedlejší pracovní poměr vedle svého zaměstnání vykonával.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


server
servros (m):
O servros phenelas, hoj pre akcija avle ča šovardeš manuša, aľe čačipen hin, hoj odoj has trin šel manuša.

Tvrdil, že akce, na níž bylo evidentně okolo tří set lidí, se zúčastnilo 60 účastníků.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


seskupení
jekhetaňiben (m):
Andre kategorija moderno kheľiben pes dochudľa pre peršo than čhavorengero jekhetaňiben Live Dance, kerel les avri e Kristýna Funtiová.

V kategorii moderní tanec bylo první brněnské dětské seskupení Live Dance (...)

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


sešit
pisaris (m):
Thovena pes, chana, e daj len urela upre sar pro inepa u andre taška lenge thovla e genďi, o pisaris, o blajvasis the kotor maro.

Umyli se, něco snědli, maminky je oblékly jako o svátcích a do školní aktovky jim uložily slabikář, sešit, tužku, pero a svačinu.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf


setkání
kidipen (m):
Kada kidipen sas igen importantno angle koda, kaj o romane šerale šaj phende pal oda so kamen, o Roma Ostravatar the šaj šunde, sar o USA kerel peskeri imigračno politika.

Toto setkání bylo velmi důležité zejména proto, že představitelé Romů z Ostravska měli možnost získat informace o tom, jak vypadá imigrační politika v USA.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


setkat se
dikhel pes (kaha):
Šajipen andre koda, kaj amen dikhaha le manušenca khatar kajci phuva hin amenge bari bacht.

Sama skutečnost, že se setkáme s romskými představiteli z tolika zemí, je úžasná.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.


seznámit se
džanel buter pal:
Tiš džanena buter pal e poľitika the paľis šaj duminen, či na kamena andre politika te avel aktivna.

Navíc je to možnost, jak se s politikou blíže seznámit, než se rozhodnu do ní aktivně vstoupit.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.
;
doresel pes
:
O čhave pal adi historija pes doresena paš ada andro nevo školno berš.

Děti se s tímto romským dějepisem seznámí od nového školního roku.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas


shánět
phirel upre tele:
Nane čudos, hoj kecivar nane so andre piri te thovel a e romňi phirel upre tele, ko la so dela.

Není divu, že kolikrát nemají co dát do hrnce a stará shání, kdo jí co dá.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


shromáždění
kidipen (m):
Hin čačipen, kaj pal o zakoni pes delas te na domukhel lengere phiribena, koncerti, kidipena the aver aktiviti.

Jistě, je možné využít zákonný prostředků k tomu, aby se pochody, shromáždění, koncerty a další akce extremistických skupin zakázaly.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


situace
situacija (f):
Džal pal koda, kaj o manuša khatar o bordos te prindžaren e situacija savi hin le Romen andre Čechiko, lengeri integracija andre majorita the koda, savi hin e implementacija pre dokumentacija khatar o evropska instituciji.

Cílem je, aby členové Výkonného výboru ERTF získali osobní zkušenosti a poznatky o situaci českých Romů, jejich integraci do společnosti i o tom, jak se v praxi daří uskutečňovat návrhy, doporučení a směrnice evropských institucí.

RH 2008/3, s.3, DG:
Kidipen le bordoske ERTF andro Karlovy Vary / Výkonný výbor ERTF jednal v Karlových Varech.

špatná (životní) situace
dživel bibacht:
Romale, hoj adaďives bibacht dživen, vaš oda šaj o komunisti.

Odpovědnost tedy za vaši špatnou situaci nesou komunisté!

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


síť (lidí)
thovel pes paš peste:
O neonacisti pes pale thoven paš peste. Organizinen pes u hazden propaganda andre Evropa pal koda, so kamen te kerel.

Neonacisté se aktivizují, vytvářejí sítě, jimiž se propojují celou Evropou.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


sjednocený
jekhetano:
Andre 21. berša e evropsko civilizacija prikerel but phare the komplikimen problemi, save aven avri khatar e jekhetaňi Evropa. Lakero jekh kotor hin 15 milioni Roma.

V 21. století řeší evropská civilizace nesmírně složité problémy v souvislosti s budováním sjednocené Evropy. Její nedílnou součástí je také 15 milionů Romů.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


skinhead
skinos (m):
Andro Roma pes mukhenas sar o skiňi, ta the o normalna nipi, o Čechi.

Napadali nás nejen skinheadi, ale i normální Češi.

RH 2008/4, s.4, GH:
Gusta Tomy: Andre Kanada na kamľom te džal, aľe mušindžom / Do Kanady jsem nechtěl, ale musel.


skládat
sthovel (so):
Imar sar has čhavoreske peske korkoro bašavlas the sthovelas hangi, save džanas leskere dživipnaha kavka, sar jov phenel, hoj pes andre lende thoďa savora peskera zoraha.

Už v dětství soukromě studoval hudbu. Ta prostupuje jeho životem tak, že sám se do ní podle svých slov vžil celým tělem.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


skladba
giľi (f):
So šunes sar bašaves? - Kale šunde hin but aver. Pre sako giľi šunav aver šunde. Jekhbuter oda hin kole, save e giľi korkori avri thovel.

Jaké máš pocity, když hraješ? Hodně smíšené. U každé skladby prožívám něco jiného. Většinou jsou to emoce, které skladba sama vyjadřuje.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


skončit
perel:
Sar pele tele o okresna uradi, pele the o romane poradci, save odoj kerenas buťi.

Zánikem okresních úřadů skončila činnost romských poradců na této úrovni (...)

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


skrytý
latentno (m, f):
Jekh faktoris pre savo na kampel te bisterel hin latentno the nagarudo rasismos mujal o Roma.

Neopominutelným faktorem je jistě latentní i otevřený protiromský rasismus.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


skupina
grupa (f):
O manuša khatar diferentna socialne grupi, maškar save na has ňisavi komunikacija, chuden akana paš pende.

Lidé z různých společenských skupin, kteří by ještě nedávno o sebe nezavadili, se začínají dávat dohromady.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


skutečnost
čačipen (m):
Kajča o čačipen hin aver.

Skutečnost je však jiná.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


skvělý
lačho:
Kaja nabidka mange diňas jekh lačho miro dženo, jov korkoro bašavel andro orchestros pre lavuta.

Nabídku jsem dostal přes jednoho skvělého kamaráda, který mi to zprostředkoval a který v tomto orchestru sám působí jako houslista.

RH 2010/14, s. 5/1, VK:
Daniel Klempár: Francia, oda hin pre man mol, džuvľa, bašaviben / Daniel Klempár: Francie, to je pro mě víno, ženy, muzika.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1410.pdf


slabost
kovľipen (m):
(…)  [T]e hin čačes e lichva, požička, kana hin „chasňarďi phuj situacija, šokos, nadžanľipen abo kovľipen pre goďi le manušeskeri" (…)

(…)  [P]okud jde vskutku o lichvu, půjčku, kdy je „zneužita tíseň, rozrušení, nezkušenost nebo rozumová slabost oběti" (…)


slib
igeriben (m):
Adi akcija, so la organizinďa e Linka so šegetinel le Romenge andre Evropa, sas kerďi andro ďives, kana pes lel o leperiben pro Leti. Ala džene protestinenas vaš o nadoľikerde igeribena (sliby) le politikendar, the le Zemanostar, so phende, hoj kerena le skinenge agor, aľe na kerde ňič.

Akce, kterou zorganizovala Linka pomoci evropským Romům, proběhla v den výročí odhalení památníku v Letech u Písku a její účastníci protestovali zejména proti nedodržení slibů politiků, včetně Miloše Zemana, týkajících se zákazu skinheadského hnutí.

AG 6/2000, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas / Zprávy.


směr
adaj:
Adaj le rajaripnaske kampel mek ča jekh: bareder zor, savi šaj sikhavel e policija the foroskere the gavengere šerale, sar kampel ekstremisticka akciji te rozmukhel mindžar pro than, akor, sar e akcija nane legalno.

V tomto směru státní moci zatím chybí jediné: větší odvaha policie a městských a obecních samospráv rozpouštět extremistické akce přímo na místě, při prvním porušení zákona.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


smíšený
aver:
So šunes sar bašaves? - Kale šunde hin but aver.

Jaké máš pocity, když hraješ? Hodně smíšené.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


smutný
dukhado:
Pal ada vakeriben šaj šunďan šukar hangos andre dukhaďi giľi, vičinlas pes Čhon, so giľaďa e Veronika Kačová.

Pak si všichni mohli poslechnout krásný hlas Veroniky Kačové, která zazpívala smutnou píseň s názvem Čon.

RH 2010/17, s.2, EK:
Dotykos andal o romano bašaviben / Dotek romské hudby.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH1710.pdf


smysl
jel cena (f):
Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv

Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


snažit se
starinel pes:
Manuš pes andre kaja společnosťa starinel vareso te dokazinel, aľe o gadže oda ňigda na achaľona.

Člověk se snaží něco dokázat, ale „bílí“ to neocení.

RH 2010/16, s.5, EK:
/ Máš maturitu? Stejně nic neznamenáš.


snést se
zľidžal pes (kaha):
Na džanav soske, aľe Sabiňiskere Roma  pes igen na zľidžanas le Tolčemešiskerenca.

Nevím ani proč, ale Romové ze Sabinova se s tolčemešskými moc nesnesli.

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


snídaně
frištikos (m):
Tosara andre škola the zasovena, bisterena o blajvasis, o pengalos, abo the e taška le frištikoha.

RH 2008/3, s.7, GH:
Ešebno džives andre škola / První den ve škole.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0308.pdf


soubor
jekhetaňiben (m):
Andro ďives 20. 9. pes andre Praha andro Vltavsko kher kerlas avri imar štarto berš caloineposkeri kheľibnaskeri suťež, savi kerel avri o jekhetaňiben Cikne Čhave, savi pes vičinel Romano talentos 2008.

Kulturní dům na Vltavské ulici v Praze se 20. září stal dějištěm celorepublikové soutěže Romský talent 2008. Už počtvrté ji pořádalo občanské sdružení Cikne Čhave.

RH 2008/5, s.7, VK:
Praha: Romano talentos 2008
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0508.pdf


současnost
adaďives:
U te bi len džanas mek te voľinel, ta imar bi denas te džanel pal oda kaj na džanen peske o Roma te rakhel o čačipen so has varekana the so kamen te kerel adaďives.

Volit je by bylo také hloupé. Ukázalo by to jen, že Romové si nedokázali ujasnit, co se stalo v minulosti a jak si počínat v současnosti.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale! / Šunen Romale!.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


součást
kotor (m):
Andre 21. berša e evropsko civilizacija prikerel but phare the komplikimen problemi, save aven avri khatar e jekhetaňi Evropa. Lakero jekh kotor hin 15 milioni Roma.

V 21. století řeší evropská civilizace nesmírně složité problémy v souvislosti s budováním sjednocené Evropy. Její nedílnou součástí je také 15 milionů Romů.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


soudržnost
ľikerel jekhetane:
Mek šoha ňigda na prindžarďom ajso vareso sar paš o Roma. O Roma ľikeren jekhetane, jekh vaš aver pes thovel, pomožinen jekh avreske.

Nikde jsem nepoznala takovou ohromnou soudržnost jako u Romů. Romové se za vás postaví, ochrání vás a pomohou.

RH 2002/8, s.-, GH:
Evo, bičhav mange fotka / Evo, pošli mi fotku.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=43

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=44


souhlasit
džal (soha):
Čačipnaha na džav oleha, so varesave gadže keren, hoj len o zakonos andre peskere vasta u maren abo murdaren le Romen.

Samozřejmě nesouhlasím s tím, co někteří Češi dělají, že chtějí vzít zákon do vlastních rukou a ubližují Romům.

RH 2010/15, s.5, LŽ:
Varekana pes načudaľinav, hoj amen o gadže narado dikhen / Kolikrát se nedivím, že nás tak moc nenávidí.


soulad
mištes kerdo (soha):
Te džal te bešel avrether bije Praha, našťi avel lačho hiros vaš ňikaske, či pes ada na ačhiľa mištes kerdo zakonoha – the pro ole čoren, so dživen andro Nusli.

Přestěhování kohokoliv mimo Prahu nemůže být dobrou zprávou pro nikoho, jestliže se tak nestalo v souladu se zákonem – ani pro obyvatele Nuslí.

AG 11/2001, s. 12 EC:
Amari istota (dešvarestar) / Naše jistota (desetinásobku).


souvislost
te vakeras pal kada:
Te vakeras pal kada, mušinas te dikhel pre koda, so vakerel jekh but učo konstitucijakero manuš [...] o raj Jiří Čunek.

V této souvislosti nelze opomenout rétoriku, postoj a praktickou realizaci opatření vůči Romům ze strany velice vlivného ústavního činitele – předsedy koaliční KDU-ČSL a bývalého vicepremiéra Jiřího Čunka.

RH 2008/I, s.2, DG:
Segregacija andro školi džal dijader / Segregace ve vzdělávání přetrvává.


soužití
jekhetano dživipen:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem

Soužití s Romy je problém

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


spánek
slicha (f):
E kulka geľas la slichaha andro šero u tel e jakh avľas avri.

Kulka chlapce zasáhla do spánku a vylétla pod okem.

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


specifický
specificko (m, f):
O manuša dikhle, so uren o finska romane džuvľija, tradično rusiko romano uraviben, ungriko romano uraviben, abo specificko, igen elegantno uraviben, so uren o džuvľija khatar o ňemcika Roma - Sinti, abo so akana uren o romane džuvľija khatar e rumuňiko Transilvanija (koter Fagaraš).

K vidění byl třeba současný a tradicí výrazně poznamenaný oděv finských romských žen, tradiční oděv Romek z Ruska, oděv maďarských Romů či specifický a velmi elegantní oděv německých Romů-Sintů nebo současný a stále ještě hodně tradiční oděv romských žen ze skupiny Kalderašů (měditepců) z rumunské Transylvánie (oblast Fagaraš).

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


spisovatel
dženo so kamel te pisinel (m):
Ehas oda trebas hasičis, maľaris, dženo so kamel te pisinel

Tak třeba hasič, malíř, spisovatel…

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


splatit
spoťinel:
Sar lake le romes zaphandle, iľa peske kečeň andal e banka biš the pandž ezera, dži adadžives na spoťinďa aňi koruna a imar lake kerde exekucija.

Když jí zavřeli muže, vzala si z banky půjčku pětadvacet tisíc, do dneška nesplatila ani korunu, už na ni přišla exekuce.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


splnit se
ačhel pes:
Ma arakhel o Del, kaj kadi miri prognoza pes te ačhel, bo le Romenge paľis imar hin vigos.

Nedej Bůh, aby se tato moje prognóza splnila, to by byl náš konec.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


spojený
(so) avel avri khatar (soste):
Oda hin problemi, save amen maren tele adaďives. Kajča o problemi, save aven avri khatar o sikhaviben, oda hin problemi, save le Romen maren adaďives u marena len the andre perspektiva.

Ale problémy spojené se vzděláním jsou mnohem hlubší, mají ničivý účinek na romskou populaci nejen v současnosti, ale stejně se projeví i v budoucnosti.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


spojovat
jekhetaňarel:
The paš e neonacisticko the rasisticko ofenziva oda hin the ada kovľipen, savo jekhetaňarel le manušen, so o rasismos na kamen the te len hin diferentna poľiticka ideji, abo hin pre diferentna socialna thana.

A vedle neonacistické a rasistické ofenzivy je to i tato „měkkost“, která spojuje odpůrce rasismu ze všech koutů společnosti dohromady, přes odlišné politické názory či sociální zařazení.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


spokojený
jel rado:
Akanak som imar pandž berš ke profesorka Irena Vítkovo, som ke late rado.

Teď jsem už v pátém ročníku u paní profesorky Ireny Vítkové, u níž jsem spokojený.

RH 2008/6, s.7, VK:
Daniel Klempár: Nane cena te rodel o bengipen, savo amen thovla pre phuv / Daniel Klempár: Nemá smysl hledat pokušení, která nás mohou zničit.


společenský
socialno (m, f):
Ajso manuš ačhela la fameľijaha, šaj perel andre buťi, the na ela les socialno stigmatos, hoj has phandlo andre bertena.

Zůstane s rodinou, zachová si zaměstnání, nebude sociálně stigmatizován pobytem ve vězení.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.
;
manušengero
:
Hin amen trito manušengero segmentos, savo nane ňisoske došalo: buteder le čechike medijendar.

Takže máme třetí společenský prvek bez jakékoli odpovědnosti: většinu českých médií.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.
;
socijetakero
:
[So] te kerel anglo 15 milioni Roma save dživen andre Evropa, kaj pes te hazdel lengero societakero statutos?

Jak změnit společenský status 15 milionů Romů v nově uspořádané Evropě?

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


společnost
manuša (pl, f):
Problemi la migracijaha hine buterval narokom zpolitizimen, bo o manuša andre kole phuva, kaj o migranta aven, lendar daran.

Problém přistěhovalectví je politicky často zneužíván, protože společnost k němu zaujímá spíše negativní postoj.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf
;
societa
(f):
Angluňi buťi, savi pes mušinďa te kerel, sas te hazdel demokraticko societa avra ekonomikaha, savi sas angomis.

Prvořadým úkolem té doby bylo začít vytvářet demokraticky fungující společnost s tržním hospodářstvím.

AG 1-2/2003, s.9, OG:
Phandľa pes aver vrama / Uzavřela se další etapa.


spolupráce
kooperacija (f):
Pal ada pes delas duma andro Kongresis USA 22.5. 1998. E duma chudľa o bičhado Christoper H. Smith, savo hino aver angluno andro viboris anglo bimariben the kooperacija andre Evropa. Jov thoďa kritika pre koda, kaj andre Čechiko them hin rasovo bilačhipen the goreder situacija le minoriten.

Tato záležitost byla 22. května 1998 otevřena v Kongresu USA senátorem Christopherem H. Smithem, spolupředsedou (amerického) Výboru pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, který se kriticky vyjádřil k rasové nesnášenlivosti a zhoršení situace menšin v České republice.

AG 7/1998, s.8, OG:
Ambasadorka USA vičindža kia peste le Romen / Velvyslankyně USA přijala představitele Romů.


spolupracovat
kerel buťi jekhetane :
Na kamavas, kaj peske kajso vareso te ačhel pal kale beršeskero zgiňipen. No ta anglo manušengero zgiňipen Nimburkoste vičinďom la riaďiťelka pal o Statisticko amtos Nimburkoste, te šaj jekhetane keras buťi perdal le Romengero zgiňipen Nimburkoste.

Nechtěl jsem, aby se něco podobného opakovalo během letošního sčítání, a proto jsem zatelefonoval ředitelce Statistického úřadu v Nymburku s nabídkou možné spolupráce při sčítání romských občanů tohoto regionu.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


spořádaně
dživel sar pes patrinel:
E phureder čhaj dživel sar pes patrinel.

Starší dcera žije spořádaně.

RH 2008/5, s.5, GH:
O drogi the e thardži / Drogy a alkohol.


stačit
kampel:
Hin len odoj hijaba e reklama, ča kampel te phenel, hoj kerena e bibacht, the o novinara siďarena, te lenge vareso na denašel.

K bezplatné reklamě neonacistům postačí avizovat násilí (jako to dělají vždy) a novináři se jen pohrnou, aby jim náhodou nic neuteklo.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


stáhnout
cirdel tele:
E čikh andre forma kikidelas, marlas, zarovňinlas, paľis e kaštuňi forma cirdelas tele u e cehla mukhelas te šuťol.

Formu stáhnul a hmota se proměnila v cihlu.

RH 2002/11, s.-, GH:
Miro dad has charťasis / Můj otec byl kovář.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=160

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=161


starost
dikhel pre (so):
Mek pašal oda, so kampel te kerel, dikhav tiž pro školno počitačovo siťa, dav pozoris pre savore počitača andre škola.

Kromě těchto povinností mám také na starost školní počítačovou síť, dohlížím na všechny počítače na škole.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.
;
perel andre kompetencija
dosl. spadat do kompetence:
Te dikhel pre ole cikne grupi tiš perel andre kompetencija, so hin la policija.

Ono hlídání roztroušených skupinek má pochopitelně na starosti také policie.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


starosta
čhibalo (m):
Vakerel pes pal o čhibalo Jiří Čunek, saveste savoro kada sas andro vast.

Zpráva v této souvislosti poukazuje na tehdejšího starostu Vsetína Jiřího Čunka, který měl na celé situaci rozhodující vliv.

RH 2008/II, s.3, DG:
Niko nič naachalol, nič pes naačhila / Všichni se mýlí, nic se nestalo.


stáří
pro phuripen:
Pro phuripen imar na kamen te džal pale andre škola.

Do školy se vracet na stará kolena nechtějí.

RH 2010/16, s.5, AK:
Buťi kamen te kerel he ole, so len nane sikhaďipen / Pracovat chtějí i ti bez vzdělání.


stát
them (m):
Jon kerenas nevi demokracija, jurisdicko them u andre kada procesis pes sikhade bare problemi andro dživipen maškar o Roma the o gadže.

(...) naučit se chápat nové skutečnosti při vytváření společnosti, která se transformovala do demokratických poměrů a právního státu.

RH 2008/5, s.2, OG:
So hin koda, kaj o Roma džan ki o volbi / Co znamená účast Romů ve volbách.


statistický
statisticko (m, f)
Statistický úřad
Statisticko amtos:
Na kamavas, kaj peske kajso vareso te ačhel pal kale beršeskero zgiňipen. No ta anglo manušengero zgiňipen Nimburkoste vičinďom la riaďiťelka pal o Statisticko amtos Nimburkoste, te šaj jekhetane keras buťi perdal le Romengero zgiňipen Nimburkoste.

Nechtěl jsem, aby se něco podobného opakovalo během letošního sčítání, a proto jsem zatelefonoval ředitelce Statistického úřadu v Nymburku s nabídkou možné spolupráce při sčítání romských občanů tohoto regionu.

AG 3/2001, s.12, PČ:
Zgiňipen Nimburkoste / Sčítání v Nymburku.


status
statutos (m):
Phučiben savo avľas avri kolestar so anďas e evropakeri integracija hin: so te kerel anglo 15 milioni Roma save dživen andre Evropa, kaj pes te hazdel lengero societakero statutos?

Základní otázka, která vyplynula z procesu evropské integrace v souvislosti s Romy, zní: Jak změnit společenský status 15 milionů Romů v nově uspořádané Evropě?

RH 2008/III, s.2, DG:
KSummit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


stigma
stigmatos (m):
Ajso manuš ačhela la fameľijaha, šaj perel andre buťi, the na ela les socialno stigmatos, hoj has phandlo andre bertena.

Zůstane s rodinou, zachová si zaměstnání, nebude sociálně stigmatizován pobytem ve vězení.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


stigmatizace
stigmatizacija (f):
Diňas duma the pal koda, kaj e Evropakeri komisija šaj politickones ispidel pre koda, kaj pes te kerel feder buťi pal o Roma andro phuva, kaj pes mušinel te phagel e etnicko stigmatizacija pal koda, sar hin thodo andro Kodaňska kriteriji.

Podle něj může EK politicky usměrňovat a ovlivňovat národní, regionální i místní úroveň při prosazování opatření k odstranění etnické stigmatizace podle kodaňských kriterií.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


století
berša (pl):
Andre 21. berša e evropsko civilizacija prikerel but phare the komplikimen problemi, save aven avri khatar e jekhetaňi Evropa. Lakero jekh kotor hin 15 milioni Roma.

V 21. století řeší evropská civilizace nesmírně složité problémy v souvislosti s budováním sjednocené Evropy. Její nedílnou součástí je také 15 milionů Romů.

RH 2008/III, s.2, DG:
Summit pal o Roma andro Brusel / V Bruselu začne summit o Romech.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHIII08.pdf


stoprocentní
pro šel procenta:
Mek oda nane pro šel procenta, oda mek dur.

Ke stoprocentní úspěšnosti má však ještě daleko.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


strana
poľiticko sera (f):
Kampel te sikhavel o interesos pal oda, so o poľiticka seri keren, so kamen te kerel, the mištes te phučel, so o poľitika kerena le problemoha.

Je třeba projevovat více zájmu o činnost politických stran, o to, co prosazují a cílit své otázky přímo.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


strašný
bibacht:
Akor leha oda mek na has avka bibacht.

Pil, ale nebylo to tak strašné jako teď.

RH 2008/5, s.5, GH:
O drogi the e thardži / Drogy a alkohol.


strhnout
scirdel:
Mek pal kodi socialka, so vareso kamenas te chudel, ta lenge maj sa scirden.

I z té sociálky, odkud by měly něco dostávat, jim hned skoro všechno strhnou.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


stručně
charnes:
O dr. Arne Mann mištes kamľa te kerel sikhaviben, kaj te prindžaren charnes the džidones o sikhľarde the o studenti e romaňi historija. Kaj agorestar agor kerďa saňi brožurica, so diňa avri o Kalligram Braťislavate.

Chvályhodná myšlenka slovenského etnografa PhDr. Arne Manna vytvořit učební pomůcku, která by seznámila stručně a živě žáky a studenty výše uvedených škol s romskou historií, se konečně vtělila do útlé brožury vydané nakladatelstvím Kalligram v Bratislavě.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


střep
sklenčina (f):
Andro čhavorikano atelieros pen kerenas o čitre farebnone sklenčinenendar (cakluňa pošatar), avka sar oda kerelas o romano vitvarňikos, o Rudolf Dzurko, hin les pre technika ole rozmarde farebne caklendar patentos.

V dětském ateliéru se sypaly obrázky z barevných písků vycházející z originální metody používající barevnou skleněnou drť patentovanou známým romským výtvarníkem Rudolfem Dzurkem.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


střet
mariben (m):
Kampel te duminel, hoj o manuša, so džanen, savi bibacht o rasismos hin, imar na džanen, so te kerel, bo but manuša na phenen ňič the o medija pal o akciji, so džan mujal o rasismos, na den o informaciji, bo sar odoj nane o mariben maškar so duj seri, ta predal lende oda nane interesantno.

V této souvislosti je třeba mít na paměti, že k větší radikalitě vede tyto lidi naprostá bezmoc z oné lhostejnosti velké části společnosti, vyjádřená nevšímavostí hlavních médií k těm protirasistickým akcím, kde se nedělo něco násilného, kde nedošlo k žádnému střetu protistran.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


střídat se
prečhivkerel pes:
Paľis pes pro podium prečhivkernas aver, so khelenas abo giľavenas, o Javorňikos, khelibnaskro suboris ZUŠ, Bakchus…

Na pódiu se pak střídaly různé pěvecké i taneční formace, jako například Javorník, žáci tanečního oboru Základni umělecké školy, Bakchus atd.

RH 2010/15, s.2, AK:
Le foreskeri slavnosťa / Slavnost města.


student
(dženo so) phirel pre uči škola:
Keren les avri o džene, so phiren pre uči škola andre Ankara.

Tvoří jej převážně vysokoškolští studenti z Ankary.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


studovat
študinel avri:
Ehin man jekh phral, vičinel pes Petr, ehin leske 33 berš, the študinďas avri e pedagogicko the filozoficko fakulta, the akana kerel buťi andro Novojičinsko muzeum, sar dokumentarsko dženo the kuratoris pro vistavi.

Mám jednoho sourozence, Petra, kterému je třicet jedna let. Vystudoval pedagogickou a filozofickou fakultu a momentálně pracuje v Muzeu Novojičínska jako dokumentátor a kurátor výstav.

RH 2010/17, s.4,1 VK:
Tomáš Drkula: Romane kamarata mange sakovar šegetinde te džal dureder / Tomáš Drkula: Romští přátelé mi vždycky pomohli jít dál.


stupeň
gradus (m):
Paš o ešebno hin publikacija Romaňi historia le Arne Mannostar, so gejľa avri agor oka beršeske pre Slovensko sar dothodo sikhado tekstos vaš o dujto gradus zakladna školi, the vaš o maškarutne školi.

K těm prvním patří publikace Rómský dejepis od Arne Manna, která vyšla na samém sklonku loňského roku na Slovensku jako doplňkový učební text pro 2. stupeň základních škol a pro školy střední.

AG 5/2000, s.12, EC:
Čarimen historia / Začarovaný dějepis.


stupidita
stupidita (f):
Avelas bi oda vaš lenge mek phareder, te na uľahas ajsi stupidita pro but mejnstrimova medija.

Mohli by to však mít mnohem více těžší, nebýt stupidity většiny mainstreamových médií.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


summit
kidipen (m):
Historicko angluno evropakero kidipen pal o Roma sas 16. 9. 2008 andro Brusel.

Historicky první evropský summit o Romech, jehož organizátorem byla Evropská komise, se uskutečnil 16. září v Bruselu.

RH 2008/4, s.3, OG:
Summit pal o Roma andro Brusel / Brusel žil romským summitem.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0408.pdf


suvenýr
varesave veci (pl):
Ehas odoj pherdo džene, so avle pro festivalos te dikhel, šaj tumenge adaj andro stankos cinďan lovina, kofola, šaj peske adaj tiž cinďan varesave veci.

Lidé si zde mohli ve stánku koupit pivo, kofolu, víno i suvenýry.

RH 2010/14, s.3, VK:
Folklor bi o hraňici / Folklor bez hranic.


svátek
(savo / kaskero) ďives (m):
Pre raťakero romengero ďives avle andro Muzeumos vaš romaňi kultura anglunes o Roma

Na noční svátek dorazili do Muzea romské kultury především Romové

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


svázaný
sphandlo:
O sphandle roja pes thovnas tel o skamind, odoj dži tosara sas.

Takto svázané lžíce se pak daly pod stůl a tam zůstaly až do rána.

RH 2008/6, s.6, BD:
/ Romové a Vánoce - kdysi a dnes.


svěřovat se
vakerel:
Rovibnaha mange vakerelas.

(...) a ta, chuděra, se mi s pláčem svěřovala.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.


svět
luma (f):
Ta so, mek šoha na dikhľan čhajen, hoj pre lende dikhen, sar te avlehas andar aver luma?

Copak jste nikdy neviděli holky, že na ně koukáte, jakoby přišly z jiného světa?

RH 2008/1-2, s.6/7, AG:
Andro foros / Ve městě.


světový
lumakero:
Bašade o giľa le bare lumakere manušendar (J. Brahms, G. Rosini, A. Dvořák, V. Novák), ale manušen diňa e inšpiracija o romano temperamentos.

Zazněly melodie světových hudebních velikánů (J. Brahms, G. Rosini, A. Dvořák, V. Novák), které inspiroval cikánský živel.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


svolat
stradel (kas):
Angle Viľija o papus stradelas savore čhavoren the baren u mušinahas pes savore te moren.

Před Štědrým večerem nás všechny – děti i dospělé – dědeček svolal a museli jsme se omýt.

RH 2008/6, s.6, GD:
/ Romové a Vánoce - kdysi a dnes.


symbol
simbolis (m):
"Paš oda, sar dikhenas o manuša o uraviben the o mirikle, čeňa the o angrusňa, penge šaj dikhenas the o artikla khatar o fondos ""dokumentacija pal o purane buťa"" (kotli, tepši, košara), abo o somnakaj - o simboli, save kampen romane vajdaske (čhibaleske). Le čhibales kerelas pestar igen šukares o Jožka Bagár, savo bašavel tiš andre kapela paš o Ivan Gašpar Hrisko the raťi stražinel amaro muzeumos. "

Vedle oděvů a šperků si návštěvníci mohli prohlédnout i předměty z fondu dokumentace řemesel (kotle, pánve, koše), nebo klenoty - symboly moci romského vajdy, kterého skvěle ztvárnil Jožka Bagár, jinak také cimbalista kapely Ivana Gašpara Hriska a noční strážce naší muzejní budovy.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


sympatický
simpaticko (m, f):
Avka sar maškar but bibachtale manuša hin e simpaticko Lucie Horváthová pre kandidatka, avka šaj andre buter seri aven o Roma.

Stejně tak jako je velkému počtu jinak vcelku nesnášenlivých lidí sympatická Lucie Horváthová, mohli by se Romové umístit na kandidátkách většiny stran.

RV, 2010/5, s. 14, ED:
Pal o voľbi na ela o agor / volbami to nekončí.


synagoga
sinagoga (f):
Pre lakero obvodos terďol Bari sinagoga, kaj o ekstremista phiren igen rado te vičinel pengere hesla: „O Čhinde andro gazos (plynos)!“ the ňiko len vaš oda ňič na kerel.

Na jejím obvodě stojí Velká synagoga, před níž se náckové za beztrestného vyvolávání hesel „Židi do plynu“, rádi producírují.

RV, 2010/1-2, s. , ED:
Vaš o rasista lengere aktiviti imar avena phareder, sar dži akana / Rasisti to mohou mít těžší než dosud.


systém
sistemos (m):
Šaj phenav, kaj odoj andre škola hin calkom aver sistemos, the feder sar adaj pro Čechi.

Můžu říct, že tam se ve školách uplatňuje jiný přistup k dětem než tady v Čechách.

RH 2008/4, s.4, GH:
Gusta Tomy: Andre Kanada na kamľom te džal, aľe mušindžom / Do Kanady jsem nechtěl, ale musel.


šance
šancija:
Andro socialno sistemos len nane ňisavi šancija, kaj te dživen sar manuša.

Na lepší život nemají skoro žádnou šanci a ze dne na den jen přežívají.

RH 2008/1-2, s.4, TR:
E troma the Roma / Zákony a Romové.

dát lepší šanci
anel pro feder drom:
Adaďives imar šaj avle but Romen uča školi u jon peskere čhavoren andehas imar adaďives pro feder drom.

(...) a mnoho z vás už mohlo být vysokoškoláky a mohli jste dát lepší šanci svým dětem.

RH 2002/9, s.-, GH:
Šunen Romale / Šunen Romale.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=74

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=75


šířit
hazdel:
But kampel, kaj o štatos te kerel savoro, so hin andro zakonos kontra le ekstremistenge, kaj te na hazden e rasisticko ideologija, intolerancija, nacismus the fašismus.

Je důležité, aby státní moc využila zákonných prostředků proti těm, kdo šíří rasovou nenávist, intoleranci a propagaci nacistické a fašistické ideologie.

RH 2008/1-2, s.8, DG:
O extremisti na džanenas pal e Plzna / Extremisté měli pochodovat Plzní.


škoda
pre bibacht:
Pre bibacht, na viľinďa lačhes…

Jen škoda, že se netrefil pořádně…

RH 2008/I, s.4, DG:
Talindža andro kalo... / Rána do černého….


škola
škola (f):
Les hin andro vast e zor pre kada, savi kvalita chuden o romane čhavore andre škola.

RH 2008/II, s.2, DG:
Jekhetano dživipen le Romenca hin problem / Soužití s Romy je problém.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RHII08.pdf


školení
kurzos (m):
Te phirel andre buťi (?), ta leske šaj phenas pal o kurzi, kaj phiren o manuša, so paľis keren andro organizaciji, so na peren tel o štatos, the paľis jov korkoro šaj del vast le manušen khatar leskeri komunita.

Nebo pokud je zaměstnán, nabídnout mu školení na pracovníka neziskové organizace, aby pak sám mohl pomoci své komunitě k pokroku.

RV, 2010/4, s. 14, ED:
Soske ačhiľom mentoriske / Proč jsem se stal mentorem.


školství
(pl) školi:
Andro školi čhide tele e funkcija romano pedagogicko asistentos.

V oblasti školství byla zrušena funkce romského pedagogického asistenta.

RH 2008/6, s.3, OG:
Koncepcija pal e romani integracija andre praktika / Koncepce romské integrace v praxi.
http://www.srnm.cz/rh/2008/RH0608.pdf


šou
šou (f):
Nekbareder akcija andre aja rat has modno šou, kaj o romane modela the o modelki kheľibnaskere uštaribnaha sikhavenas o uraviben, so uren diferentna romane grupi andre luma.

Vyvrcholením noci byly dvě módní show, při nichž romští modelové a modelky předvedli tanečními kroky odvěvy rozličných romských skupin světa.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


špásovat
kerel pherasa:
O khamoro cirdelas le Romen anglo kher avri te bešel. Pro pľaci bavinenas karti, kernas pherasa, rezinenas o kašt the rakinenas les andre štapa.

Jiné Romy zase sluníčko vytáhlo ven před dům, kam si dali stůl a židle. Tam hráli karty a špásovali. Někteří řezali a sekali dřevo a skládali ho do štosů.

RH 2002/6, s.-, GH:
O ľinaj paš o Roma / Jarní den v osadě.
Česká verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=244

Romská verze: http://www.romanohangos.cz/clanek.php?id_clanek=243


špatnost
nalačhipen (m):
O nalačhipen – te pijel o thuvale, o drogi, o bedňi, oda sikhľuvas maj, aľe te visikhľol lačho remeslos, te študinel, ňič kajso amenge na kampel.

Špatnosti – kouření, drogy, automaty, to se naučíme hned, ale vyučit se nějaké dobré řemeslo, studovat, nic takového nepotřebujeme.

RH 2010/8, s.6,7, AG:
Kana amenge dodžala, hoj mušinas te sikhľol / Kdy už nám konečně dojde, že se musíme kvůli sobě samým učit?.
http://www.srnm.cz/rh/2010/RH0810.pdf


šperky
mirikle, čeňa the o angrusňa (pl):
"Paš oda, sar dikhenas o manuša o uraviben the o mirikle, čeňa the o angrusňa, penge šaj dikhenas the o artikla khatar o fondos ""dokumentacija pal o purane buťa"" (kotli, tepši, košara), abo o somnakaj - o simboli, save kampen romane vajdaske (čhibaleske). "

Vedle oděvů a šperků si návštěvníci mohli prohlédnout i předměty z fondu dokumentace řemesel (kotle, pánve, koše), nebo klenoty - symboly moci romského vajdy, kterého skvěle ztvárnil Jožka Bagár, jinak také cimbalista kapely Ivana Gašpara Hriska a noční strážce naší muzejní budovy.

RV, 2010/6, s. 14, ED:
Amaro ča jekh muzeumos / Naše jediné muzeum.


Štrasburk
Štrasburkos (m):
Ačhiľa pes pal o skaržišagos pre ola duj gava so diňa o Evropsko centrum vaš o Romane čačipena (ERRC) kijo Evropsko sudos andro Štrasburkos.

Satalo se tak po zažalování obcí Evropským centrem pro romská práva (ERRC) u Evropského soudu ve Štrasburku.

AG 5/1999, s. 4-5, EC:
So pes ačhiľas